BẢN TIN XUÂN ĐINH HỢI - 2007
Đức Quyền Giáo Tông
Thượng Trung Nhựt Chúc Xuân

 

TÒA THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
----- (Đệ Ngũ Niên)
Số: 3  ___________________________

Tòa Thánh, 20 tháng chạp Canh Ngọ (7 Février 1931).

Kính cùng:

- Chư vị Chủ Thánh Thất,
- Chư vị Đầu Họ Đạo,
- Đầu Quận Đạo,
- Chư Chức Sắc Thiên Phong lưỡng phái,
- Chư Đạo Hữu Nam Nữ,
- Chư Hiền Hữu, Đạo Tỷ, Đạo Muội,

Vừng nhựt nguyệt vần xây,

Bóng thiều quang nhặt thúc.

Ngảnh lại hứng xuân Canh Ngọ chưa đặng bao lâu, nay đã sắp sang Tân Mùi, nền Đại Đạo bước qua năm thứ sáu.

Công trình Chư Đạo Hữu biết bao:

Lắm phen vày vò thân thể, hằng buổi mòn mỏi tinh thần, đặng khuyến nhủ nhau làm lành lánh dữ, cải ác tùng lương, giữ dạ sắt đinh thờ Trời, kỉnh Phật.

Tôi thay mặt Hội Thánh cảm tạ công trình của Chư Đạo Hữu và hết lòng cầu nguyện Đấng Chí Tôn ban ơn lành cho Chư Đạo Hữu lưỡng phái.

Rồi kế đây, đông mãn, xuân sang, chầu lễ Ngươn Đán, Hội Thánh chúc mừng Tân xuân cho cả thảy chư Đạo Hữu lưỡng phái.

Chúng ta vui mừng vì có Đức Lý Giáo Tông cầm quyền. Chúng ta cầu nguyện xin Ngài đem sức Thiêng liêng giúp anh em chị em chúng ta siêng năng sốt sắng đặng mau lập thành Chơn Đạo.

Tôi chúc mừng cho anh em, chị em, tinh thần minh mẫn, hết lòng hòa nhã, thảo thuận, đặng trông vào cảnh thiên nhiên, biết rõ cơ mầu và lo vun trồng cây đức, độ rỗi nhơn sanh lo làm lành, tránh được hung ác, lánh xa cuộc loạn ly làm cho đổ máu nhơn sanh, khiến cho Thiên sầu Địa thảm.

Làm sao cho cảm lòng Trời,
Sửa cơn ly loạn ra đời an vui.
Sửa thế nguy ra an mới vẹn,
Lấy từ bi, vun quén cây nhân.
Đừng ham gây oán chác hờn,
Phải hơn đạo đức chớ hơn tài tình.
Chi chi cũng có khuôn linh ...

Nay kỉnh đốn,
Thượng Đầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

Tài liệu trích từ TIỂU SỬ ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT.
Do Ban Đạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu (1973).◙

 

►Xem tiếp: >>>>

Chủ trương của Bản Tin Hòa Hiệp

Bản Tin Hòa Hiệp: Phổ biến tin tức Đạo sự gần xa; liên lạc, trao đổi kinh nghiệm hiểu biết; học hỏi, hợp tác thân hữu với các Tôn Giáo bạn, các Đoàn Thể xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu hướng thượng, nhằm phục vụ không biên giới cho Đạo lẫn Đời.

Bản Tin Hòa Hiệp: Xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng, bài vở với bất kỳ thể loại; ưu tiên trong lãnh vực biên khảo, nghiên cứu đạo giáo, triết học, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật phục vụ nhân sinh của chư vị thức giả đạo hữu, đạo tâm... miễn nội dung không nhằm mục đích: làm diễn đàn chính trị, bài kích cá nhân, tập thể; kỳ thị dưới mọi hình thức; gây chia rẽ nội bộ; đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và đường lối của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

CHỦ TRƯƠNG: Tộc Đạo Sydney
CHỦ BÚT: Quyền Đầu Tộc Đạo Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp
BAN BIÊN TẬP:
Bạch Sỹ, Thanh Nguyên, Hồng Ngọc, Ái Nhân,
Tiểu Hương, Lê Phong, Song Kha, Trần Nguyên Đức.

 

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - QUATERLY VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678

Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep@optusnet.com.au ; hongngoccaodaist@yahoo.com.au