BẢN TIN SỐ 28 - NGÀY 09-01-CANH TÝ- 2020
MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN & LỄ THƯỢNG NGUƠN

 

 

 

MỤC LỤC

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 


 

Chư Hiền thân kính,

Xuân Canh Tý về đột ngột, trong khi Kỷ Hợi chưa kịp quẳng gánh ra đi. Nhiều di lụy rải rác vấn vương chưa chịu xa rời. Đó đây còn những đốm lửa thiêu rừng hoành hành không riêng đất Úc. Các nhà khoa học và chính trị đem chuyện "trái đất nóng dần" ra bàn thảo, nhưng kết quả biện giải vẫn chưa thuyết phục các nhà tài phiệt kinh doanh tư lợi, tương tự như đem chuyện "đạo đức" nói với thành phần mang nặng mê luyến hồng trần. Chưa kể quả nghiệp luân hồi chuyển kiếp không dừng biến đổi vô thường. May mà lương tâm và đạo đức vốn luôn hiện hữu, hầu hạn chế bớt dục vọng con người, để hành tinh nầy vẫn còn tồn tại.

Dẫu sao, Tết cứ đến, thời gian qua nhanh, tuổi cứ tăng, trẻ hóa già, cơ sinh diệt luôn hằng hữu. Chỉ tiếc cho chúng ta, dù vô tình hoặc hững hờ quên lảng, chưa kịp trở tay nắm bắt cơ hội đáp ứng những diễn biến dồn dập xảy đến trên hành trình lập công bồi đức, rồi phải vĩnh viễn ra đi !...

Tuổi trẻ ơi! Tiếp tay. Đạo sự hải ngoại đang có nhu cầu cần các bạn dấn thân góp chút công quả. Chút thôi, theo khả năng sẵn có trong kiếp sống mong manh.

Trở lại với nội dung BTHH-29 lần nầy, chúng ta lần lượt điểm qua các mốc sinh hoạt đậm nét trong mấy tháng cuối năm 2019, đó là:

- Lễ Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu NSW, ngôi thờ Bà Mẹ Thiêng Liêng đáp ứng lòng tha thiết đợi mong của Môn Sinh và Bá Tánh, sau 19 năm Khánh Thành Thánh Thất NSW. Đồng thời, Mẹ "Ngồi trông con đặng phi thường, Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh". Kể từ nay, hai ngôi âm dương hòa hảo, tương hiệp, hy vọng tất cả chúng ta kịp thời từng bước khấu đầu giác ngộ, tu tâm sửa tánh, sám hối tội tình, hầu khỏi hổ thẹn khi tụng đọc câu "Cúi xin Kim Mẫu muôn loài cứu ương"....

- Kế đến là Lễ Thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Ngôi Thánh Thất khiêm nhường thuộc Hương Đạo Adelaide, số 35 Ellis Rd, Two Wells, SA 5501, nơi nông trang của hai Đạo Hữu Nguyễn Văn Hùng và Trần Kim Hằng. Hai vị có nhã ý hiến nhượng tạm cho Đạo làm nơi sinh hoạt trong thời gian tối thiểu 10 năm, hay hơn nữa. Đây là ngôi Thánh Thất chính thức, đầu tiên, tiếp nối việc duy trì và phát triển cơ Đạo Cao Đài đã từng nhen nhóm, sinh hoạt cúng kiếng tại tư gia Hiền Tỷ Cựu CTS Nguyễn Kim Phụng, số 3 Overland Rd. Croydon Park, SA 5008, trên hàng chục năm trước.

- Rồi một bữa cơm chay gây quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Cháy Rừng thuộc lãnh thổ NSW, thu hút đông đảo thiện tâm biểu lộ tinh thần "lá lành đùm lá rách". Bàn Cai Quản Phước Thiện và ĐTPM/NSW đã có dịp hành Thiện.

Ngoài các bài Thánh Ngôn, các lời Thuyết Đạo chọn lọc, những giải thích về ý nghĩa các ngày lễ Đạo, tư duy về lời văn ý thơ của Ái Nhân, chư Hiền có thể chia sẻ nhận xét chân thành của Mộc Lan về "Mê Tín và Chánh Tín", cùng nhiều chi tiết sinh hoạt khác cần theo dõi và phản hồi ý kiến chỉ giáo.

Từ nay, việc phổ thông nền Chơn Đạo là nhu cầu tất yếu, sau những lo toan xây dựng cơ sở. Tưởng phải cần có sự phối hợp nhịp nhàng về nhân sự của cả các thế hệ, mà thế hệ "hậu sinh khả úy" cần được ưu tiên tin tưởng và giao phó lãnh phần gánh vác không chùng bước. Dĩ nhiên, muốn được vuông tròn trách nhiệm, hành trang của người hành đạo nên ghi nhớ lời Thầy: "Các con phải biết, Đạo tại lòng bác ái và chí thành. Bác ái là hay thương xót sanh linh hơn thân mình, cho nên kẻ có lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mảy lông, mà coi thiên hạ trọng bằng Trời-Đất. Còn chí thành là mỗi việc lấy lòng thành thật mà đối đãi trong đời và trong đạo; dù kẻ phú quý đến bậc nào đi nữa mà không có lòng bác ái và lòng chí thành thì không làm chi nên việc".

Câu châm ngôn: "Nhựt tân, nhựt nhựt tân, hựu nhựt tân" tưởng cũng cần ứng dụng thích nghi cho việc phổ thông nền Chơn Đạo tại hải ngoại, mà thành phần trẻ phải mạnh dạn cải tiến cho phù hợp với mức nhảy vọt của sự tiến bộ khoa học thiên niên kỷ. Miễn "giấy rách gắng giữ lấy lề".

Sau cùng, thay mặt Ban Biên Tập, chúng tôi cầu xin Ơn Trên ban bố tràn đầy Ân Phước cho Chư Hiền và quý quyến trong năm mới Canh Tý (2020).

BBT

 

 


 

 

Canh Tý của Tộc Đạo Sydney


 

Chư Hiền thân kính,

Đêm nay, chúng ta còn hạnh ngộ tề tựu dưới Ngôi cao ngự của Đức Chí Tôn và Các Đấng Thiêng Liêng trong Lễ Giao Thừa Canh Tý, thật quả là một diễm phúc. Giờ nầy, mỗi người kể thêm một tuổi.

Như thông lệ, đại gia đình đồng đạo trở về Thánh Thất, ngôi nhà chung của cả Tín Đồ, mừng vui cung nghinh Đức Đại Từ Phụ và Chư Phật, Tiên, Thánh, Thần dĩ đáo Tân Niên cùng Môn Đệ.

Ngày vui đầu năm, đối với gần hầu hết mọi Tín Đồ Cao Đài "cùng nhau một Đạo, tức cùng Cha", xóa bỏ hết mọi buồn phiền, thất bác, xui xẻo năm cũ, thật lòng vui vẻ chúc tụng cho nhau những lời hay ý đẹp. Đồng thời, cũng nhận lại những câu đáp ứng êm ấm nhứt. Đó là liều thuốc chữa lành tâm lý an thần đầy lòng từ-bi hỉ-xả cho chính mình và cho tha nhân, trong năm mới.

Vui Xuân, chúng ta không quên những kẻ bất hạnh, khốn cùng, không nhà không cửa vì hỏa tai, vì chiến tranh, những người già cả bịnh hoạn, những trẻ bơ vơ lạc lỏng...

Ngày tháng trôi qua càng nhanh, đời sống càng trở nên ngắn ngủi. Thời gian không chờ đợi cuộc tu hành bồi công, lập đức và cải quá lỗi lầm trong kiếp nhân sinh. Câu châm ngôn chúng ta thường nằm lòng: "Đừng để đến ngày mai, việc gì anh có thể làm hôm nay" (Never put off until tomorrow what you can do today).

Chúng ta may duyên đã có Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu, thỏa mãn cho nhu cầu cúng kính, trong hoàn cảnh ở hải ngoại. Xin hãy cùng nhau năng học Đạo, trau giồi bản thân, năng chăm nom thăm viếng giúp vùa bạn đạo, năng phổ độ chúng sanh hồi đầu hướng thiện, năng thực hiện tam công, hầu đáp ứng phần nào câu minh thệ "hiệp đồng chư Môn Đệ, gìn luật lệ Cao Đài..."

Thay mặt Tộc Đạo Sydney, xin chân thành kính chúc chư Đạo Hữu, Đạo Tâm hạnh hưởng tràn đầy hồng ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng trong năm mới Canh Tý.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 


 

 

của Đức Hộ Pháp 


Đền Thánh đêm 08/01 Nhâm Thìn (1952).

LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN - ĐỨC CHÍ TÔN LÀ AI?

Đêm nay là đêm lễ vía Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn là ai? ... ...? Bần Đạo sẽ nói, nhưng Bần Đạo cốt yếu nhắc lại đây là nhắc cho con cái của Ngài để đức tin nơi Ngài đặng siêu rỗi.

Đức Chí Tôn chúng ta đã gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế; Đấng Thượng Đế dầu cho các nước, các sắc dân tộc trên mặt địa cầu này có đặt tên của Ngài khác nhau, nhưng Đấng làm chủ quyền tạo đoan Càn Khôn Vũ Trụ, tạo đoan thi hài và hồn phách của ta, Đấng ấy là Đấng vô đối mà con người bao giờ cũng gởi tâm hồn nơi Ngài. Thừa dịp ấy Bần Đạo thuyết vì cớ nào con người vẫn từ tạo thiên lập địa đến giờ cố tâm tầm Đạo, tiếng tầm Đạo là tầm cái gì chớ? Họ có biết chữ Đạo ấy, họ đặt tên là gì chăng? Thật sự ra họ tầm ngươn lý đã sản xuất ra họ, hay là cái năng lực chủ quyền đã tạo dựng nên hình hài và tâm hồn của họ. Bần Đạo đã thuyết chữ Đạo là thế nào cả thảy đều nghe và hiểu không cần lập lại.

Thật sự ra, con người cố tâm tầm Đạo ấy mà chi Bần Đạo xin giải rõ: Vả chăng chúng ta đã sanh ra cõi thế gian này, chúng ta tự biết rằng: Nếu chủ quyền nơi ta buộc ta phải sống đặng nuôi cái hình hài xác thịt này, sống nơi cõi này chịu đau đớn khổ não mọi đường thì chúng ta chẳng hề khi nào khứng chịu mà chớ!! Vì cớ cho nên chúng ta đặng, ruổi sanh, chúng ta đã biết có chủ quyền, có đủ năng lực cầm linh hồn chúng ta đã có nơi mặt thế gian này, nhưng lại chịu đau khổ ấy, chúng ta muốn hiểu giá trị ấy đối với Đạo vì cớ gì...? Tìm hiểu giá trị ấy đặng chi? Đặng an ủi tâm hồn của ta đồng sanh chịu trong "Tứ Diệu Đề" Chơn Lý của nhà Phật đã để và chúng ta đã nhìn, chúng ta không chối cải. Chúng ta đau khổ, chúng ta không biết gởi nơi ai, bạn đồng sanh của ta thay vì biết cái khổ ấy mà tội nghiệp cho ta, yêu ái ta tầm phương an ủi ta. Trái ngược lại, trong cảnh khổ ấy, bạn đồng khổ của ta không biết thương ta, ta nên tìm phương an ủi.

Bây giờ chúng ta kiếm ai? Đặng gởi cái đau khổ ấy, kiếm ai có năng lực đặng an ủi ta. Để dấu hỏi tức nhiên phải trả lời: Đấng đã tạo sanh ra ta, ta không biết mà ta đã hiểu rằng Đấng Tối Linh cầm quyền cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta quả quyết rằng Đấng ấy đã sanh ra ta và đã tạo đoan cả hình hài và linh hồn của chúng ta đó vậy. Chúng ta đã biết chúng ta có một phương thế mà thôi, chúng ta không hiểu nguyên do thế nào chúng ta đã sanh ra đây, chúng ta vẫn khổ, chúng ta tìm người sanh ta đặng gởi tâm hồn ta và nếu quả nhiên Đấng ấy đã có hiển nhiên như tâm linh của ta đã định, Đấng ấy sẽ có phận sự an ủi ta, bởi Đấng ấy đã sanh ta làm chủ ta; làm chúa ta, làm chúa chẳng phải làm chúa xác thịt mà thôi, có quyền năng kềm thúc ta trừng phạt ta, có quyền diệt thi hài này dìm linh hồn ta xuống địa ngục. Đấng ấy quyền năng như thế, chúng ta còn tuyển chọn nơi ai khác hơn Ngài đặng ta gởi tâm hồn ta chăng?

Ấy vậy, nếu Đấng ấy theo cái tâm phàm của đời đã biếm nhẽ, đã chối cãi, nếu quả nhiên Đấng ấy có hay là không có, mà ta gởi cho Đấng Tạo Đoan cái linh tâm của ta chịu khổ não nơi trần này đau đớn quá đổi, không ai binh vực, không ai an ủi, ta cứ gởi lúng cho Đấng đó mà ta quả quyết rằng: Người đó làm chủ ta, ta gởi cho Người đó, có thể đem chủ quyền của mình có năng lực, có quyền hành định phương pháp an ủi tâm hồn ta đặng.

Ấy vậy ta gởi tâm hồn ta cho Đấng đó tức nhiên ta tầm Đạo đó vậy.

 

Phụ ghi: Ngày âl. 08-01-Nhâm Thìn nhằm ngày (dl. 03-02-1952).

Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.5 bài 01: Lễ Vía Đức Chí Tôn: Đức Chí Tôn là ai?◙

 


 

 


 

Jeudi 22 Juillet 1926 (13-6-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết đạo nên tưởng lầm.

Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.

Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái?

Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa chơn thần, chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi các con là Thầy, Thầy là các con.

Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng Giáo, Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế.

Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương.

Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Jésus là Thánh Ðạo Chưởng Giáo, thì Jésus lại sanh nhằm đời nhà Hớn.

Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?

Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.

Nếu không Thầy, thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy, mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy.

 

Phụ ghi: Jeudi 22 Juillet 1926 (13-06-Bính Dần). Việt ngữ: Thứ năm, 22-07-1926 (âl. 13-06-Bính Dần).

Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài 21: Thánh giáo dạy về sự chết và sự hằng sống. Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế giới này.◙

 


 

 

của Đức Hộ Pháp 


Tại Ðền Thánh, đêm rằm tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 24-02-1948).

THỂ CHẤT VÀ TÁNH ĐỨC CÁC HẠNG KHÁCH TRẦN

Hôm nay, Bần Ðạo giảng về các hạng khách trần thể chất và tánh đức của họ, cốt yếu để dìu dắt cả thảy quan sát toàn thể Ðạo.

Ấy là phương hay để chúng ta có thể quan sát được mỗi hạng khách trần, trọng hệ nhứt là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn tức nhiên là Hội Thánh. Vả chăng, chúng sanh nhứt là nhơn loại mỗi mỗi đều có đẳng cấp Thiêng Liêng tùy theo sự tiến hóa của chơn linh của họ, dầu tánh chất hay hình thể cũng tùy theo tiến hóa của chơn linh mà có riêng đặc tánh, riêng về hình thể của họ, chúng ta ngó thấy phương pháp của cổ nhân xem tướng người, đoán tánh chất, số mạng, cũng là nương theo đó.

Các hạng khách trần, Bần Ðạo duy nói về đẳng cấp và tấn hóa, nếu dám quả quyết, nói hẳn rằng: Mặt địa cầu nầy có 2.700 triệu người mà buổi nầy khuyết điểm bao nhiêu không biết, số ấy là trong thời thái bình. Trong 2.700 triệu nhơn sanh tức có 2.700 triệu tánh đức, chúng ta không thể gì đoán xét được, nhưng chúng ta có thể chia khách trần ra làm nhiều hạng:

Một hạng trước là hạng trái chủ, nghĩa là hạng thiếu nợ, hạng thiếu nợ là gì? Là những người gây ra nhơn quả đã nhiều. Luật nhơn quả để họ vô hàng cùng khổ của các chơn linh.

Hạng thứ nhì là hạng tác trái, nghĩa là người đã cho vay.

Hạng thứ ba là hạng du học, là các chơn linh đến mặt địa cầu tìm phương pháp đặng học hỏi, vì họ thiếu thốn, đến đặng thâu đoạt cái phần thiếu kia cho hay biết nhiều thêm đặng tấn hóa về chơn linh.

Hạng thứ tư là hạng ta bà du hí, du thực đến chơi rồi về, mà cái hạng ấy ít lắm, nếu có đi nữa thì phần nhiều chết yểu hết.

Còn một hạng nữa là hạng Thiên mạng, hạng Thiên mạng là hạng chơn linh cao cấp tức nhiên đã đạt phẩm vị cao trọng, vâng mạng đến thi hành lịnh của Ngọc Hư Cung hay của Lôi Âm Tự.

Bây giờ Bần Ðạo mới chỉ rõ hạng trái chủ là hạng thiếu nợ. Bần Ðạo quả quyết rằng, nếu ngó thấy họ ta đoán được ngay. Cái thói nghèo hèn cùng khổ dầu đến đâu cũng ra nghèo hèn, rán làm sang bao nhiêu cũng lộ cái nghèo hèn ấy, vì tánh đức họ hiện ra hình trạng xấu xa cho đến cách ăn mặc cũng vậy; họ sợ thiếu nợ nhưng hại thay họ đã lo đêm lo ngày, chạy tảo chạy tần, lo sống đủ mọi phương diện, nhưng chẳng phút nào họ được an hưởng tinh thần và tưởng tượng rằng mình có hạnh phúc. Có khi người trái chủ đó ấy đầu kiếp một lượt thì họ có phương thế làm đặng trả, là may duyên cho họ lắm; nếu rủi người chủ trái không đến thì họ phải đầu kiếp mãi tìm cho đặng người chủ nợ ấy, làm tôi mọi cho họ đặng trả nợ, ấy là một phương pháp mà các chơn linh hãi hùng sợ sệt hơn hết. Tánh đức của họ là thường lo cho mình được lợi mà thôi, nhưng không biết chừng nào đủ, đến đỗi trong ý muốn làm có của cho lung, cho nhiều để dành ngừa đó đặng có phương thế trả nợ, sợ một điều là buổi muốn trả mà không trả nổi. Tâm linh họ giục thúc như vậy. Họ hà tiện lắm, nhiều khi gặp được tình liên hữu với chơn linh nào mà họ gọi là chủ trái đến, lạ lùng thay, đối với cả toàn thiên hạ không thương yêu ai, mà nếu họ gặp người chủ trái ấy giục họ thương yêu, kính mến, chìu chuộng, bao nhiêu của cũng đem dưng hết cho người ấy. Có nhiều khi không có của họ đem cả thân sanh họ đặng đền trả nữa. Hạng thiếu nợ có tánh đức đặc biệt nhỏ nhen, chắt mót, không tưởng đến ai khác hơn mình, duy người chủ trái đến thì toàn cả cơ nghiệp đều để lại cho người đó, dầu muốn dầu không, hay là không hay biết cũng do tay người đó phá hoại hết sự nghiệp. Họ phát hiện ra có tánh chất buồn bực quạu quọ, không yên tâm, cứ lo lắng bậy bạ nhứt là hình ảnh của họ cùng khổ, bịnh hoạn luôn và thường chịu phận đê hèn. Ðó là hạng có quả kiếp.

Còn hạng chủ nợ có tánh cách đặc biệt là không biết lo gì hết, lơ lơ lửng lửng, ngày chí tối không biết đợi ai trả nợ, mà chắc mình có món nợ chúng sẽ trả, không lo gì cho họ cả, thả lình bình du hí du thực, không biết gì ráo cứ ngơ ngơ ngửng ngửng, không động tới ai, mà cũng không làm nên gì cho ai; mà khi nào chúng ta thuyết đạo với họ thì họ biết xu hướng, chịu nghe tưởng cái huyền linh nầy sẽ giúp mình đắc lợi gì. Họ đi chùa, đi miễu cốt cầu danh, nghe nơi nào linh hiển, đem nhang đèn tới cầu tài cầu lợi cho mình. Hình ảnh của họ, gương mặt bơ bơ mà lúc nào cũng tự tôn tự đại, mình là chủ nợ dầu nợ nhiều hay nợ ít cũng là nhà giàu rồi, và đặc sắc điều nầy là không sợ hao tài. Tánh chất sợ tội, sợ quả báo mà không biết trọng mình, thoạt nghe đó, tin tưởng đó, nhưng không phải tin tưởng đạo đức mà chỉ tin nơi huyền linh đặng cầu khẩn mà thôi lại có tánh chất ngớ ngẩn, trong mình không có tiền thì thôi, nếu có tiền mà ai nói vừa bụng thì lại móc đưa ra hết, có khi đưa rồi lại mắng người ta, đưa chẳng phải vì thiệt tâm mà đưa. Tánh chất của người chủ trái là vậy đó.

Bây giờ nói đến hạng du học, hạng du học bình thường cái gì cũng muốn biết, ham đọc sách vở kinh luật nhưng chỉ đọc qua loa rồi bỏ, ưa kiếm hiểu, ưa tọc mạch hơn ai hết, cái gì cũng muốn hiểu, cái gì cũng muốn biết, có khi nào họ mơ màng thì họ cũng muốn bỏ. Hạng du học thì nhiều mà lạ lùng thay, phần nhiều không tín ngưỡng, học cao đến đâu nếu đem đạo đức tinh thần mà nói, họ không biết gì hết, cứ cái chơn lý họ tìm mãi mà thôi, chính mình họ, họ cũng chẳng biết họ là ai, nhưng cũng là hạng tự tôn tự đại lắm, họ quyết đoán trong óc họ rằng không ai hơn họ được, cho là mình khôn hơn thiên hạ nên làm cao cách hơn ai. Gương mặt lúc nào đi cũng ngước lên người ta gọi là mấy cậu "trịch bồ lương" mà thứ đó lại nhiều hơn hết.

Hạng ta bà, nếu có thì chúng ta thấy liền, không động tới ai, không nói tới ai, cái sống, cái chết của họ cũng không cần biết, họ thường ở theo các chùa hoặc lên núi, một cõi một mình, chịu thanh tịnh mà thôi, còn đi chơi tìm lên non núi. Ta thấy trong các chùa chiền, họ bơ vơ dộng chuông, gõ mõ rồi nam mô lên, nam mô xuống. Hạng ta bà du hí nầy sống trên cõi trần nếu không vừa bụng thì thối lui về tức là chết.

Bây giờ các bạn muốn nghe hơn hết là hạng Thiên mạng. Hạng Thiên mạng, là hạng người không biết tầm lấy cho mình, chỉ lấy của mình lo cho thiên hạ, không biết tôn trọng hình hài của mình, chỉ tôn trọng thiên hạ, bởi vì hạng Thiên mạng cốt yếu tìm cả năng lực chỉ đạo cho thiên hạ làm môi giới tinh thần, ấy là một phương pháp giải cứu cho đời và bảo trọng nuôi nấng thiên hạ đó. Tánh chất như Lục Tổ bất động, bất trần, bất cấu, bất nhiễm. Có nhiều khi họ đến mà chưa có phận sự thì họ ngơ ngơ ngửng ngửng như khùng như điên. Ấy là khi chưa đắc thế, thiên hạ kêu là ba trợn ba nháng đó; một khi mà họ đắc thế rồi, quyết cứu độ thiên hạ thay thế cho Thiêng Liêng, vâng mạng lịnh Ðức Chí Tôn đến làm bạn với người đặng truyền Ðạo, thâu con cái của Chí Tôn về một mối. Phần đó ta có thể xem xét được trong Thánh Thể của Ðức Chí Tôn.

Mấy em nếu có gặp người khùng khùng điên điên phải quyết đoán là họ còn đợi thời và họ chưa tới thời đó mà thôi.

 

Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.2 bài 11: Thể chất và tánh đức các hạng khách trần.◙

 


 

 

của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài 


Bài Thuyết Đạo
nhơn dịp rằm tháng Giêng (Thượng Nguơn) Năm Bính Ngọ (1966)

Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,

Kính thưa chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu nam nữ,

Bởi trách vụ nặng nề và quan trọng về sự bảo thủ luật pháp chơn truyền, nên chúng tôi xin lập lại bài thuyết MINH THỆ mà tôi đã có dịp thuyết trình một lần rồi, tưởng không phải là thừa vì nó vẫn hợp thời hợp cảnh.

Xin chư Chức Sắc và Đạo Hữu, Đạo Muội thử suy nghiệm lại những câu minh thệ của chúng ta từ khi mới nhập môn cầu Đạo và sau này trong mỗi khi lãnh qua một trọng trách nào khác.

Minh thệ là gì? và tại sao ĐỨC CHÍ TÔN buộc chúng ta phải minh thệ? Phải chăng ĐỨC CHÍ TÔN đã biết trước rằng vì lòng trần tục vì sự mê muội hoặc vì dục vọng khôn lường mà chúng ta khó thắng nổi những sự cám dỗ của tà quyền, nên buộc chúng ta minh thệ để kềm chế lòng mình cho trọn Đạo.

Chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Muội còn nhớ chăng lời minh thệ tóm tắt như vầy: "Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn Đệ gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục."

Ôi! Qúi hoá thay! mà cũng quan hệ thay! Thật là một câu minh thệ mà ta đã mạnh dạn thốt qua cửa miệng, do sự phát xuất của lương tri, trước Thiên Bàn có Thần, Thánh, Tiên, Phật chứng minh và trước mặt Chư Chức Sắc, cùng nhiều đồng đạo hầu đàn. Câu minh thệ ấy có ảnh hưởng dường bao cho cả một đời người nơi trần tục, nó quan hệ dường bao cho một linh hồn khi lìa khỏi xác.

Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ và chư Hiền Hữu, Hiền Muội có nhớ lại câu minh thệ nghiêm khắc đó chăng?

Sau một thời gian học Đạo và hiểu Đạo, có đầy đủ công nghiệp chúng ta được đắc phong vào hàng Chức Sắc, mỗi khi có lãnh một trọng trách lớn lao nào, thì nơi trước Bát Quái Đài, trước bàn Hộ Pháp lại một phen minh thệ nữa. Như vậy luật Đạo mới nghiêm minh, trách nhiệm mình mới xứng đáng.

Nhưng hỡi ôi! ngày nay cũng còn Chức Sắc Thiên Phong thất thệ, thì khi xác phàm này được vùi sâu trong lòng đất mẹ, linh hồn chúng ta biết có được về chầu ĐẠI TỪ PHỤ hay chăng? hay đã bị Ngủ Lôi tru diệt vì thất thệ?

Kìa xem ngoài vòng thế sự, chánh phủ nào cũng lấy lời minh thệ làm căn bản để trói buộc sự gian dối của lòng người, để kềm chế sự ngoan cố của người đời mà buộc phải nói lên sự thật từ đáy lòng mình. Như chúng ta đã thấy, những vị Quốc Trưởng, Thủ Tướng, Tổng Trưởng, các vị Tướng Lãnh mỗi khi đặt mình vào một cương vị nào đó cũng còn hô to khẩu hiệu: Tuyên thệ trước quốc dân. Trong mỗi phiên Tòa, trước khi đem ra phân xử, Quan Tòa buộc phạm nhân hay nhân chứng đưa tay lên thề trước đã, rồi mới cung khai hoặc trả lời những câu Tòa hỏi. Cho đến mấy vị Quan Tòa, Trạng sư, Biện Lý, Lục Sự và các vị Thông Ngôn hãy còn phải minh thệ thay. Thậm chí như chúng ta thường thấy trong chốn thôn quê hẻo lánh, những người ít học mỗi khi có chuyện xích mích nhau cũng còn đem đến Đình Chùa nào linh thiêng nhất, thề trước Thần linh để nói ra sự thật. Người ở đời họ chưa biết chắc trên cõi Thiêng Liêng có Thần, Thánh, Tiên, Phật mà họ còn dám nhờ cậy các Đấng xét soi cho họ, huống chi chúng ta đã biết chắc chắn rằng: Trên cõi hư vô thăm thẳm kia, trên chín tầng mây bạc kia, có một đấng Toàn Năng, Toàn Tri, có một Ông Đại Từ, Đại Bi, hằng mong con cái của Người sớm biết Đạo Trời mà ăn năn hối lỗi để bồi công chuộc quả mà qui hồi cựu vị, nếu chúng ta chẳng tin thì còn tin ai hơn nữa? Còn như trong hàng Chức Sắc Thiên Phong, có phận sự dìu dắt con cái của Thầy biết giữ gìn luật Đạo, biết học lời Thánh Giáo, lại còn nghe theo tả đạo bàn môn, làm nên tội lỗi tày trời, chư vị ấy chắc đã quên ngọn búa Ngũ Lôi và câu "Tận Đọa Tam Đồ bất năng thoát tục" mà họ đã thề trước Oai Linh.

Chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Hữu và Hiền Muội có nhớ chăng trong một bài Thánh Giáo Thầy đã dạy: "Thầy cấm các con từ đây chẳng đặng gọi ai bằng Thầy". Nghĩa là Thầy cấm chúng ta không được nhận ai làm một vị Tôn Sư của chúng ta cũng như không được nhận một Đạo Giáo nào khác hơn Đạo Thầy. Cũng trong một bài Thánh Giáo khác Thầy đã dạy "Vì luật công bình nên Thầy không nỡ cấm không cho Quỉ Vương nó cám dỗ các con, nhưng Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, ấy là Đạo Đức của các con". Thầy lại còn thêm rằng: "Quỉ Vương nó có quyền giả danh Thần, Thánh, Tiên, Phật, thậm chí đến danh Thầy nó còn dám giả, duy có Ngai Thầy nó không dám ngự mà thôi, ôi thảm! thảm!"

Thưa chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Hữu, Hiền Muội.

Bao nhiêu lời châu ngọc của Thầy và các Đấng Thiêng Liêng trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, bao nhiêu Đạo Pháp nhiệm mầu, trong Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, bao nhiêu hình luật trong các Đạo Nghị Định của ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG, chúng ta không đủ tin tưởng, không đủ học hỏi, không đủ tu luyện hay sao, mà chúng ta còn mong nơi khác. Đứng núi này trông núi nọ.

Nơi Bạch Ngọc Kinh Thầy hằng mong đợi các con, mà nơi trần thế các con của Thầy bị quỉ ma cám dỗ, Ôi, ngậm ngùi thay!

Nghĩ đến đó chúng ta mới thấy rằng câu minh thệ kia nó quí báu là dường nào!

Tôi có bổn phận phải nhắc nhở anh chị em toàn Đạo nên thận trọng mỗi hành vi của mình để tránh thất thệ đối với ĐỨC CHÍ TÔN cùng các Đấng Thiêng Liêng. Tôi cũng xin nhắc lại lời Thánh Giáo của ĐỨC CHÍ TÔN ngày 12 tháng 6 năm Bính Dần (1926) có câu: "Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cải lý Thiên Đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân biết tu, thì là Thiên Đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ích chi."

Căn cứ trên Thánh Giáo này, nếu chúng ta biết tu thì chẳng những luật Thiên Đình không động phạm đến ta mà cả luật pháp ở trần thế này cũng không lẽ nói gì ta đặng. Tu là cội phúc chẳng những riêng cho ta mà cho tất cả nhơn loại tránh được tai họa, hoặc giảm khinh bớt Thiên Điều. Những Thiên tai chiến họa đã nêu ra bằng lời sấm tiên tri cũng có thể vì sự tu hành của chúng ta mà tiêu tan hoặc giảm bớt phần nào.

Chúng ta cũng nên noi tánh háo sanh của ĐỨC CHÍ TÔN mà cầu khẩn cho nhân loại được an toàn.

Kính chào chư Thánh.

HIẾN PHÁP

 

Trích từ (Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, bài 05 trang 23-25)
Bản in ronéo 1970 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện.

 


 

 


Chư Vị Đầu Sư (Nam Nữ) Đầu Tiên

Các vị Nam Đầu Sư

Trong năm Khai Đạo, Đức Chí Tôn Thiên phong 3 vị Đầu Sư sau đây vào phẩm Đầu Sư đầu tiên của Đạo Cao Đài:

● Đầu Sư phái Ngọc: Ngài Lê Văn Lịch, Thánh danh là Ngọc Lịch Nguyệt.

● Đầu Sư phái Thượng: Ngài Lê Văn Trung, Thánh danh Thượng Trung Nhựt, sau được thăng Quyền Giáo Tông.

● Đầu Sư phái Thái: Hòa Thượng Thiện Minh, Thánh danh là Thái Minh Tinh.

Ngài Thiện Minh là học trò của Hòa Thượng Như Nhãn, được Thiên phong ngày 13-10-Bính Dần, nhưng Ngài không hành Đạo, nên ngày 12-12-Bính Dần (dl 15-1-1927), Đức Lý Giáo Tông cất chức Thái Đầu Sư của Ngài Thiện Minh.

Cũng trong ngày nầy (12-12-Bính Dần), Đức Chí Tôn phong Ngài Dương Văn Nương chức Thái Đầu Sư, Thánh danh Thái Nương Tinh. Ngài Thái Nương Tinh cũng không hành đạo.

Ngày 11-2-1933 (âl 17-1-Quí Dậu), ba vị Chánh Phối Sư ba phái đầu tiên là: Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ), Thượng Tương Thanh (Nguyễn Ngọc Tương) và Ngọc Trang Thanh (Lê Bá Trang) được Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung hiệp cùng Đức Phạm Hộ Pháp (có sự đồng ý của Đức Lý Giáo Tông) đồng ký tên ra Thông Tri thăng phẩm Quyền Đầu Sư cho 3 vị Chánh Phối Sư nầy. Qua năm sau, hai vị Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh tách khỏi TTTN lập Ban Chỉnh Đạo, sau thành chi phái Bến Tre.

Về sau, có ba vị Chánh Phối Sư được Đức Lý Giáo Tông thăng thưởng lên phẩm Đầu Sư là: Đầu Sư Thượng Sáng Thanh, Đầu Sư Thái Bộ Thanh, Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh.

Các vị Nữ Đầu Sư

Từ ngày Khai Đạo 15-10-Bính Dần (1926) đến nay, Nữ phái CTĐ có 3 vị Nữ Đầu Sư:

● Nữ Đầu Sư Hương Thanh (Lâm Ngọc Thanh).

● Nữ Đầu Sư Hương Hiếu (Nguyễn Thị Hiếu).

● Nữ Đầu Sư Hàm phong Hương Lự (Hồ Thị Lự).

****************

Sơ Lược Tiểu Sử Chư Vị Đầu Sư (Nam Nữ) Đầu Tiên

1. Đầu Sư Thượng Trung Nhựt:

Ngày 11-3-Bính Dần (dl 22-4-1926), Đức Chí Tôn phong Ngài Lê Văn Trung làm Đầu Sư phái Thượng, Thánh danh Thượng Trung Nhựt.

Ngày 3-10-Canh Ngọ (dl 22-11-1930), Đức Lý Giáo Tông giáng cơ ban quyền Giáo Tông tại thế cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, nên gọi Ngài là Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung. (Xem tiểu sử của Ngài nơi chữ: Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, vần Q)

2. Đầu Sư Thái Nương Tinh (1870-1929):

Ngài Thái Nương Tinh, thế danh là Dương Văn Nương, làm Tri Huyện Hàm tại Sađéc, sanh năm Canh Ngọ (1870) tại Sađec và mất ngày 25-10-Kỷ Tỵ (dl 25-11-1929) tại Sađéc, hưởng thọ 60 tuổi.

Mộ của Ngài hiện ở phần đất dành làm nghĩa trang gia đình của hai họ Dương và Phạm, tại đường Đinh Tiên Hoàng (Tạ Thu Thâu cũ), Thị xã Sađéc, cách chợ Sađéc chừng hơn 1000 thước.

3. Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt (1890-1947):

Ngọc Lịch Nguyệt là Thánh danh của Ngài Lê Văn Lịch, khi Đức Chí Tôn phong Ngài làm Đầu Sư phái Ngọc.

Ngài Ngọc Lịch Nguyệt, hiệu là Thạch Ẩn Tử, sanh ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Dần (dl 14-10-1890) tại làng Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn.

Thân sinh của Ngài là Cụ Lê Văn Tiểng, tu theo Đạo Minh Sư đến bực Thái Lão Sư, hiệu Lê Đạo Long, là người sáng lập ngôi chùa Vĩnh Nguyên Tự ở Cần Giuộc. Cụ Tiểng tu đắc đạo, sau khi qui liễu, đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Cụ có lời di chúc:

"Lập Vĩnh Nguyên Tự để sau nầy có Thập nhị Khai Thiên đến mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ."

Đầu năm Bính Dần 1926, quí Ngài Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc được lịnh cơ bút dạy xuống Vĩnh Nguyên Tự lập đàn cầu cơ, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn (Cụ Lê Văn Tiểng, đạo hiệu Lê Đạo Long, thân sinh của Ngài Lịch) giáng cơ dạy Ngài Lịch, lúc bấy giờ đã tu tới bực Dẫn Ân (Minh Đường), phải hiệp với quí Ngài Cư, Tắc để mở Đạo Cao Đài.

Đêm 12-3-Bính Dần (dl 23-4-1926), Ngài Lê Văn Lịch được Đức Chí Tôn giáng cơ ân phong Ngọc Đầu Sư, Thánh danh Ngọc Lịch Nguyệt, cùng một lượt với Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, trong cuộc Lễ Thiên phong đầu tiên tổ chức tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở Chợ Lớn.

Những ngày đầu Khai Đạo, Ngài Ngọc Lịch Nguyệt đóng vai trò quan trọng không kém Ngài Thượng Trung Nhựt.

Ngài được lịnh Đức Chí Tôn sưu tập 3 bài Kinh Tam giáo trong Kinh Tam Thánh Đại Động để làm Kinh của ĐĐTKPĐ. Ngài cùng với Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt phụng soạn và ban hành quyển "TỨ THỜI NHỰT TỤNG KINH", trong đó các bài Kinh Nhựt Tụng của Đạo Cao Đài được viết bằng chữ Nho, chữ Nôm và chữ quốc ngữ, cùng là giải thích ý nghĩa tổng quát của mỗi câu kinh, có phần phụ thêm giải về Nghi tiết phụng thờ của Đạo Cao Đài, in và ban hành vào năm Mậu Thìn (1928).

Khi hai Ông Nguyễn Ngọc Tương và Lê Bá Trang rút khỏi TTTN lập Ban Chỉnh Đạo ở Bến Tre, thì Ngài Ngọc Lịch Nguyệt cũng rời Tòa Thánh, trở về Vĩnh Nguyên Tự tu hành. Năm 1943, trong công cuộc nhà cầm quyền Pháp khủng bố Đạo Cao Đài, Ngài bị họ bắt đày đi Côn Đảo, đến năm 1945, Ngài mới được trả tự do trở về.

Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt bị sát hại trong cuộc chiến chống Pháp xâm lược của phong trào Việt Minh, Ngài qui liễu tại Chợ Lớn ngày 2-9-Đinh Hợi (dl 15-10-1947) thọ 58 tuổi. Mộ của Ngài đặt tại phần đất phía sau Vĩnh Nguyên Tự, gần mộ của thân phụ Ngài là Cụ Lê Văn Tiểng.

4. Đầu Sư Thái Thơ Thanh (1873-1950):

Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh, thế danh là Nguyễn Ngọc Thơ, tên thật là Nguyễn Văn Tơ, sanh năm 1873 tại quận Bãi Xàu tỉnh Sóc Trăng, sau lên Sài Gòn lập nghiệp ở Tân Định. Thân sinh là Ông Nguyễn Hưng Học, cháu ruột của Trung Quân Nguyễn Văn Thiền (kêu bằng Chú ruột), vốn dòng trâm anh thế phiệt, trung hưng công thần.

Đầu năm Bính Dần (1926), Ông Phạm Tấn Đãi, nhà ở Rạch Kiến, tỉnh Long An, thường chấp bút để học đạo. Ngày nọ, Ông chấp bút thì được lịnh Đức Chí Tôn dạy: "Con hiệp cùng Trung để đi độ Thơ."

Ông Phạm Tấn Đãi (sau đắc phong Khai Đạo HTĐ) vâng lịnh Đức Chí Tôn lên Sài Gòn, tìm đến nhà Ông Cao Quỳnh Cư để hỏi thăm nhà Ông Trung. Bà Cư đáp: Ông Trung có ra đây, vừa mới đi lên nhà Ông Thơ.

Ông Đãi hỏi thăm địa chỉ của Ông Thơ, liền đi lên Tân Định tìm nhà Ông Thơ, thì gặp Ông Trung tại đó.

Ông Đãi liền trình bày Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy cho hai ông xem. Ông Thơ xem xong nói: Tôi muốn làm sao hai ông cầu nguyện thế nào cho tôi chấp bút được thì tôi mới tin.

Ông Trung liền chịu và bảo Ông Thơ phải trai giới 3 ngày, đồng thời hai Ông Trung và Đãi cũng ở đó hiệp nhau cầu nguyện. Ông Thơ chấp bút thông công được với các Đấng một cách tốt đẹp, nên Ông bằng lòng theo Đạo. Ông nói với Ông Trung và Ông Đãi làm thế nào để độ cho vợ của Ông là Bà Lâm Ngọc Thanh đang ở Vũng Liêm theo Đạo luôn cho thuận chiều xuôi gió một đường.

Ông cầu nguyện, Ơn Trên cho biết hiện giờ nầy bà Lâm Ngọc Thanh đang làm gì ở Vũng Liêm, cho biết từng chi tiết để ông ghi chép, rồi hôm sau, ông đánh điện kêu bà lên Sài Gòn. Khi bà lên tới Sài Gòn, ông hỏi các hoạt động của bà trong ngày vừa qua thế nào, thì bà nói đúng như Ơn Trên đã mách bảo, không sai một mảy. Thế là 2 ông bà đều tin và theo Đạo.

Hai ông bà Thơ bàn tính làm thế nào để độ thầy mình là Hòa Thượng Như Nhãn theo Đạo luôn. Ông Trung và ông Thơ cậy ông Đãi ra nhà ông Cao quỳnh Cư để mời 3 ông Cư, Tắc, Sang và Đạo hữu đến nhà ông Thơ để lập đàn cầu cơ. Đàn cơ được kết quả, Đức Chí Tôn thâu phục được Ngài Như Nhãn.

Tại nhà của Ngài Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Định, Đức Chí Tôn cho phép mở một cái Đàn để thâu nhận những người mộ đạo, Ngài Thơ chứng đàn, phò loan là 2 Ngài: Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc.

Ngày 2-7-Bính Dần (dl 9-8-1926), Đức Chí Tôn phong Ngài Thơ làm Phối Sư phái Thái, cầm quyền Thái Chánh Phối Sư, Thánh danh là Thái Thơ Thanh.

Ngày 17-2-Quí Dậu (dl 12-3-1933), Ngài Thái Thơ Thanh được thăng lên Quyền Thái Đầu Sư.

Ngài qui vị ngày 21-7-Canh Dần (dl 3-9-1950) hưởng thọ 77 tuổi.

5. Đầu Sư Thượng Tương Thanh (1881-1951) &
6. Đầu Sư Ngọc Trang Thanh (1879-1936):

Hai vị Đầu Sư Thượng Tương Thanh (Nguyễn Ngọc Tương) và Ngọc Trang Thanh (Lê Bá Trang), bất đồng ý kiến trầm trọng với Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung và Đức Phạm Hộ Pháp, nên hai Ngài rút khỏi TTTN, xuống Sài Gòn và Bến Tre lập Ban Chỉnh Đạo, chống lại TTTN, và sau đó Ban Chỉnh Đạo biến thành Chi Phái Cao Đài Bến Tre.

NGUYỄN NGỌC TƯƠNG (1881- 1951)

Ông Nguyễn Ngọc Tương sanh ngày 26-5-Tân Tỵ (dl 22-6-1881) tại làng An Hội, tỉnh Bến Tre.

Ông nhập môn vào Ðạo Cao Ðài vào tháng 2 năm Bính Dần (1926), thọ phong Thượng Chánh Phối Sư ngày 17-5-Bính Dần (dl 26-6-1926). Năm 1930, thăng lên Quyền Ðầu Sư.

Ðầu năm 1934, ông Nguyễn Ngọc Tương và Lê Bá Trang tách khỏi Tòa Thánh Tây Ninh, rút về làng An Hội lập Ban Chỉnh Ðạo và sau đó biến thành Chi phái Bến Tre.

Ngày 8-1-Ất Hợi (dl 11-2-1935), Ðại Hội Vạn Linh của phái Bến Tre bầu ông Tương lên làm Giáo Tông phái Bến Tre.

Ngày 7-4-Ất Hợi (dl 9-5-1935) cử hành Lễ Ðăng điện cho Ngài Tương lên ngôi Giáo Tông ở Thánh Thất An Hội Bến Tre, và từ đó, Thánh Thất An Hội được gọi là Tòa Thánh Bến Tre.

Từ năm 1942 đến 1951, ông Tương thường nhập tịnh trong Tịnh Thất riêng, lúc đó ông thường tự xưng là Lý Giáo Tông.

Ngày 14-4-Tân Mão (dl 19-5-1951), ông Tương đăng Tiên, tháp được xây dựng ngay trước Thánh Thất An Hội, Bến Tre.

LÊ BÁ TRANG (1879-1936):

Ông Lê Bá Trang sanh năm 1879 tại làng An Qui, tổng An Trung, tỉnh Sađéc.

Ông nhập môn vào Ðạo Cao Ðài vào tháng 5 năm 1926 (Bính Dần), được Thiên phong Ngọc Chánh Phối Sư vào ngày 3-7-Bính Dần (dl 10-8-1926). Năm 1929, Ngài Lê Bá Trang xin từ quan và phế đời về Tòa Thánh Tây Ninh hành Ðạo.

Năm 1930, Ngài Lê Bá Trang được thăng lên Quyền Ngọc Ðầu Sư, cùng một lượt với Ngài Nguyễn Ngọc Tương.

Ông Trang cùng với ông Tương rút về Bến Tre lập Ban Chỉnh Ðạo, sau đó biến thành Chi phái Bến Tre. Ông được Ðại Hội Vạn Linh của phái Bến Tre bầu làm Ngọc Chưởng Pháp.

Ông Trang qui liễu tại Bến Tre ngày 30-5-Bính Tý (dl 17-7-1936), liên đài được đưa về Tòa Thánh Tây Ninh ngày 21-7-1936, được đưa vào nhập bửu tháp ở phẩm Ngọc Ðầu Sư.

7. Đầu Sư Thượng Sáng Thanh (1888-1980):

Ngài Thượng Đầu Sư Thượng Sáng Thanh, thế danh là Trần Ngọc Sáng, sanh năm 1888 tại làng Đông Hòa, tổng Thuận Bình , tỉnh Mỹ Tho, người quốc tịch Việt Nam.

Nhập môn ngày 16 tháng 11 năm Bính Dần (1926) tại chùa Gò Kén, Tây Ninh. Sau ngày nhập môn tùng giáo, Ngài giữ trọn phận sự tín đồ Đại Đạo, xứng đáng là môn đệ yêu dấu của Đấng Chí Tôn.

- Ngày 21-5-Đinh Mão (1927), trong một đàn cơ tại Thánh Thất Hữu Đạo (Mỹ Tho), có Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt chứng đàn, Ngài thọ phong phẩm Giáo Hữu phái Thượng, do Đức Chí Tôn giáng cơ phong Thánh.

- Ngày 15-10-Nhâm Thân (1932), được thăng Giáo Sư.

- Năm Quí Mùi (1943), Chánh quyền Pháp bắt đày ra Côn Đảo trong 2 năm, cho đến ngày Đảo Chánh 9-3-1945 mới được trả tự do trở về xứ.

- Ngày 7-4-Mậu Tý (1948), Ngài được thăng Phối Sư.

- Năm Kỷ Sửu (1949), đảm nhiệm Quyền Thượng Chánh Phối Sư.

- Năm Tân Mão (1951), kiêm nhiệm Quyền Thái Chánh Phối Sư.

- Năm Ất Mùi (1955), Ngài được thăng Thượng Chánh Phối Sư Chánh vị, do Quyền Chí Tôn tại thế phong thưởng.

- Năm Quí Mão (1963) thăng phẩm Quyền Đầu Sư.

- Năm Giáp Thìn (1964), thăng phẩm Đầu Sư Chánh vị, nhưng phải tạm hành quyền Thượng Chánh Phối Sư.

- Năm Bính Ngọ (1966), Ngài chỉ hành quyền Đầu Sư sau khi có Thánh giáo của Đức Lý Đại Tiên, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ giáng cơ phong thưởng vị Phối Sư Thượng Tửng Thanh, lãnh nhiệm vụ Quyền Thượng Chánh Phối Sư.

Vì niên kỷ quá cao, sức phàm hữu hạn, mặc dù tinh thần Ngài vẫn còn tráng kiện, sáng suốt, song thể xác theo định luật của Tạo đoan phải lần lượt hao mòn, đi đứng khó khăn, yếu ớt, nên Ngài phải trở về tư gia tịnh dưỡng cho con cháu được thỏa niềm hiếu đạo. Mặc dầu Hội Thánh hằng lui tới viếng an và gia đình tận tình lo lắng cho Ngài, nhưng mạng căn và Thiên số đã định, sức khỏe của Ngài kiệt dần, nên ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Thân, Hội Thánh rước Ngài vào biệt điện Nam Đầu Sư Đường an dưỡng, chờ giờ về Thầy, cho đến lúc 11 giờ 30 phút khuya đêm mùng 8 rạng mùng 9 tháng Giêng năm Canh Thân (1980), Ngài nhẹ nhàng viên tịch, hưởng thọ được 93 tuổi.

8. Đầu Sư Thái Bộ Thanh (1891-1976):

Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh, thế danh là Nguyễn Lễ Bộ, sanh ngày 7-7-Nhâm Thìn (dl 28-8-1892) tại làng Bình Hòa, tổng Cửu Cư Thượng quận Thủ Thừa, tỉnh Tân An. Ngài là con của Cụ Nguyễn Văn Ngưu và Bà Lê Thị Biếu.

Năm Đinh Mão, ngày 12-Giêng (dl 13-2-1927), Ngài nhập môn tùng theo ĐĐTKPĐ tại Chùa Gò Kén. Cho đến ngày 18-6-Đinh Mão (dl 16-7-1927), Ngài thọ phẩm Giáo Hữu phái Thái, do đàn cơ Phong Thánh tại Xuyên Mộc (Bà Rịa), Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi và Hiến Đạo Phạm Văn Tươi phò loan.

Sau khi nhập môn, Ngài hiến nhà làm Thánh Thất tạm, là cơ sở đầu tiên để lo truyền giáo nơi tỉnh Long An.

Qua năm 1942, Ngài và cả gia đình đều hưởng ứng cơ chuyển thế, hiệp tác với hãng tàu Nitinan (Sài Gòn).

Năm 1943, đảm nhiệm Khâm Châu Đạo Sài Gòn kiêm Tân An.

Năm 1944, lãnh trách nhiệm Tổng Quản Tài Chánh tại Sở đóng tàu Nitinan Rạch Ông (Sài Gòn) và lãnh đóng một chiếc tàu cho Châu Đạo Tân An để tạo ngân quỹ thêm cho cơ quan rất đắc lực.

Năm 1945, nguyện ước cuộc đảo chánh Pháp đạt thành, Ngài hiệp cùng Chức sắc khác lo phục hưng các cơ sở Đạo.

Năm 1946, Đức Phạm Hộ Pháp hồi loan, Ngài trở lên Tòa Thánh hành đạo và lãnh nhiệm vụ Quản Lý Hộ Viện, do Đạo Nghị Định số 1 ngày 8-9-Bính Tuất (1946).

Thánh Lịnh số 18 ngày 7-4-Mậu Tý (dl 15-5-1948) Ngài được vinh thăng phẩm Giáo Sư do Quyền Vạn Linh năm Bính Tuất công nhận.

Thánh Lịnh số 575/HP ngày 2-12-Quí Tỵ (dl 6-1-1954) Ngài được vinh thăng phẩm Phối Sư.

Năm Giáp Ngọ, lãnh phận sự Quyền Thái Chánh Phối Sư do Thánh Lịnh số 915/VPHP ngày 11-4-G.Ngo ï(dl13-5-54).

Thánh Lịnh số 1/TL ngày 16-11-Ất Mùi (dl 29-12-1955), Ngài được Đức Phạm Hộ Pháp ban cho hành quyền chánh vị Thái Chánh Phối Sư.

Do Thánh Lịnh số 25/TL ngày 8-Chạp-Nhâm Tý (dl 11-1-1973), Ngài được vinh thăng lên phẩm Đầu Sư do đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 1-Chạp-Nhâm Tý (dl 4-1-1973) của Đức Lý Giáo Tông và tiếp tục hành đạo cho đến ngày nay.

Ngài thoát xác qui Tiên vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 27-9-Bính Thìn (dl 18-11-1976) tại Y Viện Hành Chánh Tòa Thánh .

9. Đầu Sư Ngọc Nhuợn Thanh (1906-1985):

Ngài Bùi Đắc Nhượn nhập môn vào Đạo Cao Đài ngày 15-1-Đinh Mão (1927) tại chùa Bà Quan làng Lộc Giang tỉnh ChợLớn, lúc còn là học sinh nội trú trường Trung học Cần Thơ.

Năm 1944, đắc cử Chánh Trị Sự Phổ Tế Tộc Đạo Thủ Thừa, Châu Đạo Tân An, tham gia phong trào hãng tàu Nitinan dưới sự chỉ đạo của Giáo Sư Đại biểu Thượng Vinh Thanh.

Tháng 11 năm Bính Tuất (1946) được Hội Nhơn Sanh công nhận vào hàng phẩm Lễ Sanh.

Ngày 16-10-Đinh Hợi (1947), được Hội Thánh công nhận phẩm Lễ Sanh, rồi bổ làm Đầu Tộc Đạo Châu Thành Tân An, do Thánh Lịnh số 30 đề ngày 18-1-Mậu Tý (dl 27-2-1948).

Do quyền Vạn Linh năm Bính Tuất (1946), Đức Phạm Hộ Pháp chấp bút tại Hộ Pháp Đường, Đức Lý Giáo Tông chấm cho Lễ Sanh phái Ngọc, do Thánh Lịnh số 177 ngày 7-4-Mậu Tý (dl 15-5-1948).

Để giúp cho trẻ em Đạo tản cư khỏi nạn thất học, năm 1948 sáng lập Đạo Đức Học Đường tại căn cứ Đạo Châu Thành Tân An, được Tỉnh Trưởng cho đứng làm Hiệu Trưởng, và được Hội Thánh hợp thức hóa là ngôi trường của Đạo. Ngày 3-1-1951 được Hội Thánh ban khen hữu công với Đạo trong việc sáng lập Đạo Đức Học Đường tại Tân An.

Ngày 20-9-Tân Mão (dl 20-10-1951) được Hội Nhơn Sanh công nhận thăng phẩm Giáo Hữu.

Ngày 21-6-Nhâm Thìn (1952) được quyền Hội Thánh công nhận thăng phẩm Giáo Hữu.

Đạo Lịnh số 10/ĐL ngày 6-12-Tân Sửu (dl 11-1-1962) của Hội Thánh HTĐ thăng phẩm Giáo Sư kể từ ngày 4-12-Tân Sửu (dl 9-1-1962).

Thánh giáo đêm 15-4-Giáp Thìn (dl 26-5-1964) tại Cung Đạo Đền Thánh hồi 8 giờ 35 phút do Hiến Pháp và Tiếp Pháp phò loan, Đức Lý Giáo Tông cho thăng lên phẩm Phối Sư và lãnh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư thay thế Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Non Thanh hồi hưu dưỡng lão.

Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông đêm 11-12-Bính Ngọ (dl 21-1-1967) tại Cung Đạo Đền Thánh, thăng thưởng Ngọc Nhượn Thanh lên chánh vị Ngọc Chánh Phối Sư.

Thánh giáo tại Cung Đạo Đền Thánh đêm mùng 1-12-Nhâm Tý (dl 4-1-1973), Đức Lý Giáo Tông thăng thưởng vị Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Nhượn Thanh lên Đầu Sư chánh vị, nhưng vẫn kiêm nhiệm chức Ngọc Chánh Phối Sư cho đến khi có người thay thế.

Kể từ năm Giáp Dần (1974), Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh hành quyền Đầu Sư một cách rất đắc lực.

Nhưng tuổi già sức yếu, Ngài bị bịnh thình lình và thoát xác đăng Tiên vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 12-9-Ất Sửu (dl 25-10-1985), hưởng thọ 80 tuổi.

10. Nữ Đầu Sư Hương Thanh (1874-1937):

Bà Lâm Ngọc Thanh được Đức Chí Tôn độ, nhập môn vào Đạo Cao Đài ngày mùng 6-6-Bính Dần (dl 16-7-1926).

Bà hiến dâng một phần sản nghiệp vĩ đại của bà để giúp Đạo trong buổi sơ khai có phương tiện hoằng hóa mối Đạo Trời. Bà biến ngôi chùa do bà xây dựng ở bên cạnh nhà thành một Thánh Thất, thờ Đức Chí Tôn, để những người trong vùng đến đó nhập môn cầu Đạo. Ai thiếu kinh để tụng niệm thì bà in kinh phát cho, ai thiếu Đạo phục thì bà giúp đỡ may sắm.

Với tình thầy trò giữa Hòa Thượng Như Nhãn và ông bà Nguyễn Ngọc Thơ, Hòa Thượng Như Nhãn bằng lòng hiến ngôi chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén Tây Ninh cho Đạo Cao Đài dùng làm Thánh Thất tạm, tổ chức Lễ Khai Đạo, vả lại khi cất ngôi chùa nầy, ông bà Thơ đã đóng góp một số tiền lớn.

Trong những ngày Đại Lễ Khai Đạo tại Thánh Thất tạm Từ Lâm Tự, ngày 15-10-Bính Dần (dl 19-11-1926), bà Lâm Ngọc Thanh thọ Thiên Ân Nữ Giáo Sư, Thánh danh là Hương Thanh. (TNHT. II. 13)

Từ ấy, bà lo phổ độ nhơn sanh khắp các tỉnh, khi khai đàn, lúc thượng tượng, giảng đạo, đọc Thánh ngôn cho nhơn sanh thấu hiểu Đức Chí Tôn giáng trần lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là để chấn hưng Phật giáo lại cho hoàn toàn, qui nguyên Tam giáo, phục nhứt Ngũ Chi.

Trong kỳ Phong Thánh Nữ phái lần thứ I ngày 14-1-Đinh Mão (dl 15-2-1927), Đức Chí Tôn thăng bà lên phẩm Nữ Phối Sư, cầm đầu Nữ phái, và phong người con gái của bà, Cô Huỳnh Thị Hồ, vào phẩm Nữ Giáo Sư, Thánh danh Hương Hồ.

Khai Đạo tại chùa GòKén được 3 tháng thì HòaThượng Như Nhãn đổi ý, đòi chùa Từ Lâm Tự lại, không hiến cho Đạo Cao Đài nữa, bắt buộc Hội Thánh phải dời đi nơi khác hành đạo. Hội Thánh họp lại, lo đi tìm mua đất đặng cất Tòa Thánh.

Theo sự hướng dẫn của Đức Đại Tiên Lý Thái Bạch, Hội Thánh hỏi mua được một miếng đất của ông Kiểm Lâm người Pháp, tại làng Long Thành tỉnh Tây Ninh. Ông Thái Thơ Thanh và bà Lâm Hương Thanh cho Hội Thánh mượn số tiền 25.000 đồng để mua đất và khai phá rừng, cất Tòa Thánh tạm bằng cây ván, để dời cơ sở từ chùa Từ Lâm về đất mới.

Bà Hương Thanh lãnh lịnh của Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, lo giao thiệp với Chánh quyền Pháp, xin mở cửa những Thánh Thất nào bị chánh quyền áp chế đóng cửa trước đây. Bà làm đơn cam kết Đạo Cao Đài là Phật giáo chấn hưng, thuần túy tu hành, không làm điều gì sai luật của chánh phủ.

Ngày mùng 9-3-Kỷ Tỵ (dl 16-4-1929), bà Hương Thanh được thăng Nữ Chánh Phối Sư, chưởng quản các tín đồ Nữ phái.

Năm Đinh Sửu (1937), Đức Phạm Hộ Pháp cùng Hội Thánh đi Nam Vang lo Đạo sự nơi đó, giao cho bà ở nhà lo ngoại giao với nhà cầm quyền Pháp ở những nơi nào Đạo bị làm khó dễ. Bà đi hầu Tòa, rồi trở về, kế đó lâm bịnh.

Bà qui vị vào ngày mùng 8 tháng 4 năm Đinh Sửu (dl 17-5-1937) đúng vào ngày Lễ Thánh đản của Đức Phật Thích Ca, tại quê nhà ở Vũng Liêm, hưởng thọ 64 tuổi.

Sau khi bà qui vị được 17 ngày, đến ngày 25-4-Đinh Sửu (dl 3-6-1937), bà được Đức Chí Tôn ân tứ lên phẩm Nữ Đầu Sư, vì bà là người có đại công với Đạo trong buổi sơ khai và là chị cả của Nữ phái, dìu dẫn đàn em Nữ phái.

Về sau, Hội Thánh đem hài cốt của bà ở Vũng Liêm về Tòa Thánh, đặt vào Bửu tháp Nữ Đầu Sư, xây ở phía Tây Lang Tòa Thánh, và tượng của bà được tạc ở mặt tiền Tòa Thánh, phía bên Nữ phái, trên Lôi Âm Cổ Đài, để nhơn sanh chiêm ngưỡng một bậc Chức sắc đại công của Đạo.

11. Nữ Đầu Sư Hương Hiếu (1886-1971):

Bà Nguyễn Hương Hiếu sinh năm Đinh Hợi (1886) tại đường Paulbert, Đa Kao Sài Gòn, con của Cụ Nguyễn Văn Niệm và Cụ Bà Trần Thị Huệ (đều chết).

Đến năm Bà 38 tuổi, gặp thời kỳ Đức Chí Tôn đến khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Một sự ngẫu nhiên của cơ huyền bí mà trước kia ba ông: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, có tánh cách xây bàn cầu vong để làm thi tiêu khiển, chẳng ngờ Đức Chí Tôn giáng khai cơ mở Đạo tại tư gia của bà trước tiên, ở đường Bourdais nhà số 134 Sài Gòn (hiện giờ là đường Calmette).

Năm 1925, mới khai đạo chưa có Thánh Thất, nên các Đấng dạy tạm dùng nhà bà để thờ Đức Chí Tôn và Phật Mẫu đặng có nơi cầu cơ dạy đạo và dìu dắt nhơn sanh trong buổi đầu là năm 1925; đến năm 1926 mới mở đạo lần tới Tân Kim, Tân Định, Lộc Giang, Thủ Đức, trong buổi chưa có ngọc cơ, còn xây bàn, các Đấng giáng dạy đạo cho Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh thì bàn gõ từ chữ. Đức Thượng Phẩm đọc chữ nào, Bà biên chữ nấy, rồi mới ghép lại cho thành văn.

Vì thế mà lúc còn xây bàn, các Đấng giáng cho một bài thi bát cú hay tứ tuyệt hoặc dạy một việc gì, khi chép xong rồi mới ghép lại một bài thật lâu lắm, mà mỗi đêm mỗi cầu. Buổi ấy, bà làm biên tập viên (Thơ ký) cho các Đấng, chép thi văn dạy đạo rất cao kỳ mầu nhiệm, ban đêm làm Thơ ký chép Thánh giáo, ban ngày lo nấu ăn tiếp đãi khách thượng, trung, hạ lưu xa gần đến nhập môn.

Trong 2 năm 1925, 1926, chưa có người để chép Thánh giáo, nên bà được vừa làm Thơ ký cho các Đấng, vừa đón tiếp nhơn sanh, từ tháng 6 năm Ất Sửu (1925) đến năm Bính Dần (1926).

Hồi chưa có Tòa Thánh, còn trong buổi phôi thai, mỗi khi khai đàn thượng tượng (thờ Thầy) đều có bà theo chép Thánh giáo đem về cho Đức Thượng Phẩm. Nên có Thánh giáo Thầy kêu: "Hiếu, viết rõ con." Buổi ấy, bà quên gia đình và sản nghiệp, chỉ vui say theo đường đạo, do các Đấng thường giáng dạy.

Đến tháng 3 năm Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn giáng cơ dạy bà may Thiên phục cho ông Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, kế tiếp may Thiên phục cho Chức sắc HTĐ và CTĐ. HTĐ từ Thập nhị Thời Quân, CTĐ từ phẩm Lễ Sanh trở lên. Bà nhớ lời Đức Chí Tôn dạy: "Hiếu! con lo may Thiên phục cho mấy anh con cho kịp ngày Đại Hội, là ngày Khai Đạo tại Chùa Gò Kén (Từ Lâm Tự) vào ngày 14 tháng 10 năm Bính Dần." (dl 18-11-1926).

Do đàn cơ ngày 24 tháng 10 năm Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn giáng dạy bà Hiếu phải dọn đồ về Tây Ninh để chung lo việc đạo cùng Cư, Tắc. Phải chịu khổ cực cùng Thầy, vì việc đạo là trọng. Từ ấy, bà nghe theo Thánh giáo về hành đạo tại Tây Ninh.

Ngày khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nhằm ngày 14 tháng 10 năm Bính Dần tại Chùa Từ Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh. Cả thảy Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng đều về Chùa Gò Kén, bà đồng đi một lượt để làm công quả, ban ngày lo tiếp đãi Chức sắc, bổn đạo và quan khách ngoài đời, vì lúc sơ khai, không có công quả hiến thân, nên bà lo đi chợ nấu nướng đãi ăn, 5 giờ chiều là lo viết sớ cho Nữ phái nhập môn, dạy 5 câu nguyện cho thuộc, đến giờ Tý tiến dẫn nhập môn vào hầu Đức Lý Giáo Tông. Vì buổi khai đạo chưa có Đồng nhi, bà phải làm đồng nhi đọc kinh cúng Tứ thời, và đọc kinh mỗi khi cầu cơ, suốt 3 tháng, mỗi đêm đều như vậy. Bà còn may Thiên phục cho Chức sắc, Chức việc tại Chùa Gò Kén.

Qua ngày 14 tháng Giêng Đinh Mão (dl 15-2-1927), bà thọ phong Giáo Sư Nữ phái do đàn cơ Phong Thánh kỳ I.

Đến ngày 20 tháng 2 năm Đinh Mão (dl 23-3-1927), Hội Thánh trả Chùa Gò Kén lại cho ông Hòa Thượng Giác Hải, thỉnh cốt Đức Phật Thích Ca về đất mới mua là nơi Tòa Thánh ngày nay. (Buối ấy gọi là Chùa mới).

Chỗ nầy, trước kia là một khu rừng rậm, chưa có nhà ai cho lắm, chỉ là nơi rừng thiêng nước độc. Khi dọn về đất mới, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm và công quả phá rừng không có nhà ở, nên tạm dùng cái nhà bò ở để nấu ăn cho công quả phá rừng mỗi ngày, cho đến ngày cất Tòa Thánh tạm xong, mới có Chức sắc tựu về đông đảo, tiếp cất Hậu Điện, Đông Lang, Tây Lang, Trù phòng, v.v.... Bà chỉ dẫn cho Trù phòng lo đi chợ mua nấu cho công quả ăn.

Năm Mậu Thìn (1928), tạo tác vừa xong, bỗng đâu bão tố bất ngờ, Đức Cao Thượng Phẩm bị bạc đãi xô đuổi, bà liền trở về Thảo Xá Hiền Cung. Trò đời gẫm lại buồn cười, nhưng xét lại, xưa nay bực Chí Thánh cũng không thoát khỏi tuồng đời khinh bạc.

Đầu năm Kỷ Tỵ (1929), Đức Cao Thượng Phẩm qui Thiên vào lúc 10 giờ ban mai ngày mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Tỵ (1929), bà lo tuần tự cho Đức Cao Thượng Phẩm xong xuôi rồi, bà trở lại Tòa Thánh tiếp tục làm công quả nữa.

Năm Canh Ngũ (1930), Bà vâng lịnh Đức Lý Giáo Tông bắt thăm đi hành đạo giữa Bửu điện, bà bắt trúng thăm đi hành đạo tỉnh SaĐéc, sau được lịnh Hội Thánh cho kiêm luôn tỉnh Thủ Dầu Một. Hành đạo hai tỉnh được 3 năm (từ năm 1930 đến năm 1933), qua năm 1934 dạy Giáo Nhi một năm.

Năm Ất Hợi (1935), bà được thăng phẩm Phối Sư, hành đạo tại Tòa Thánh chung với Chức sắc Nữ phái, vừa tiếp tân, vừa dạy may Thiên phục cho Chức sắc Nam Nữ tại Sở may Linh Đức đến năm 1941, nền Đạo chinh nghiêng, bị nhà cầm quyền Pháp bắt Chức sắc Đại Thiên Phong đày ra hải ngoại. Tòa Thánh và các Thánh Thất bị đóng cửa. Chức sắc phần nhiều tản lạc, bà trở về Thảo Xá Hiền Cung.

Năm 1942, xuống Sài gòn hiệp tác Hãng Tàu để chung lo với anh em Chức sắc Nam Nữ về mặt đạo.

Năm 1946, nền Đạo phục hưng, Chức sắc nam và nữ tựu về Tòa Thánh. Hội Thánh phân cắt Cửu Viện nam nữ. Bà vâng Sắc Huấn số 30/SH ngày 21-9-Bính Tuất (1946) lãnh chưởng quản ba Viện: Hòa, Lại, Lễ nữ phái (còn ở phẩm Phối Sư) cho đến ngày 16-11-Canh Dần (dl 22-12-1950).

Đến năm Mậu Thân (1968), Thánh Lịnh số 01/TL ngày 24-10-Mậu Thân (dl 13-12-1968) thăng phẩm Đầu Sư Chánh vị, Bà cầm quyền chưởng quản CTĐ nữ phái.

Bà Nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu đã qui Thiên ngày 11 tháng 5 nhuần năm Tân Hợi (dl 3-7-1971) hồi 14 giờ tại Nữ Đầu Sư Đường, Tòa Thánh Tây Ninh, hưởng thọ 85 tuổi, sau một thời gian trị bịnh tại bệnh viện Đồn Đất (Grall) Sài Gòn.

12. Nữ Đầu Sư Hàm phong Hương Lự (1878-1972):

Bà Hồ Hương Lự, tức Hồ Thị Lự, sanh ngày 26-6-Mậu Dần (1878) tại Ích Thạnh, tổng Long Vĩnh Hạ (Gia Định), chồng là ông Cao Hoằng Ân, Thẩm Phán đầu tiên tại VN.

Đắc phong phẩm Giáo Sư tại Kim Biên ngày rằm tháng 8 năm Đinh Mão (dl 10-9-1927).

Rằm tháng 10 năm Ất Hợi (dl 10-11-1935), bà được thăng phẩm Phối Sư.

Năm Kỷ Tỵ (1929), bà về Tòa Thánh giúp việc nơi Lương Viện.

Qua năm Canh Ngọ (1930), làm Quản lý Sở may và làm công quả nơi Nhà Khách.

Năm Nhâm Thân (1932), lãnh Quản lý Lương Viện, Trù phòng và thay mặt bà Nữ Chánh Phối Sư tại Tòa Thánh. Sau đó bắt thăm đi hành đạo, làm Đầu Họ Đạo Long Xuyên.

Qua năm Bính Tý (1936), vì bịnh nên phải nghỉ một thời gian, khi bình phục sức khỏe, bà về giúp việc tại Nhà may Linh Đức.

Cuối năm Canh Thìn (1940), bà phải về nhà dưỡng bịnh vì kém sức khỏe, mãi đến tháng 4 năm Ất Dậu (1945), bà mới trở lại Tòa Thánh tiếp tục việc Đạo.

Bà Nữ Đầu Sư Hàm Phong Hương Lự được đắc phong Nữ Đầu Sư Hàm Phong cùng một lượt với Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, do đàn cơ tại Cung Đạo ngày 20-10-Mậu Thân (dl 9-12-1968), Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm giáng cơ phong thưởng.

Bà Nữ Đầu Sư Hàm phong Hồ Hương Lự, đăng Tiên ngày 22-11-Nhâm Tý (dl 27-12-1972) tại Nữ Đầu Sư Đường, Tòa Thánh Tây Ninh.

 

Tài liệu tham khảo:
Trích lược từ: CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN
Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu ĐỨC NGUYÊN.◙

 

 


 

 

Đề Tài Chữ Tu.


 

Tu là trau-giồi đức-hạnh, sửa bổn tâm chơn tánh, cải ác tùng lương, khử tà qui chánh. Nghĩa là: đổi dữ về lành bỏ các điều vạy mà làm theo điều ngay. Con người đồng thọ nhứt điểm Linh-quang của Tạo-hóa ban cho một cái tánh Thiêng-liêng, tánh ấy vẫn biết khôn ngoan trí hóa đạo-đức tinh-thần, nếu không lo trau-giồi để cho nó nhiễm lấy vật-chất hữu-hình lợi-danh phú-quí, sắc-dục tiền-tài, làm cho điểm linh-quang mờ ám, mà sanh ra các điều tội lỗi.

Có câu: "Ngọc bất trác bất thành khí". Ngọc chẳng giồi chẳng nên giống tốt. Ngọc ngà là vật quí báu của đời, nếu không biết cách trau-giồi, thành ra một vật vô giá-trị cũng như con người có một tánh lành, mà chẳng hay trọng dưỡng để cho nó trở nên hung ác thì gọi là mất nguồn cội. Cho nên bậc nào cũng lo tu-hành là điều cần nhứt, có câu: Tự Thiên-Tử chí ư thứ dân, nhứt thị giai dĩ tu thân vi bổn. Nghĩa là: từ ngôi Thiên-Tử xuống tới hàng thứ dân, chỉ dùng sự tu thân mà làm căn bản.

Xem trong thơ truyện các bậc Ðế-Vương cũng xuất thân lo việc tu-hành. Vua Hiên-Viên Huỳnh-Ðế, còn phế giang-san quì gối ba phen yết bái Ðức Quảng-Thành-Tử mà học Ðạo Tiên-Thiên. Lại nữa: Ðức Thích-Ca là con một của vua Tịnh-Phạn-Vương, Ngài là Ðông-Cung Thái-Tử, sao chẳng ở nối ngôi Vua mà hưởng nhờ vinh-huê phú-quí, lại xuất thân hành đạo chịu thiên tân vạn khổ, ly gia cắt ái giáo hóa chúng sanh thuyết pháp độ đời, thức tỉnh nhơn tâm, cho đặng thoát khỏi sông mê biển khổ. Do nơi công-nghiệp ấy Ngài mới đắc đạo là Phật-Tổ, thiên hạ phụng thờ, muôn người sùng bái, có phải là phương tu rất nên quí hóa chăng?

Ðến như các bậc Ðế-Vương mà còn mộ Ðạo tu-hành thay huống chi chúng ta nỡ nào mê theo mồi phú-quí bả vinh-hoa vẻ cân-đai mùi chung-đỉnh là điều giả cuộc, mà đành quên hết đạo-đức tinh-thần hay sao? Có câu: Ðức giã bổn giã, tài giã mạt giã.

Ðạo-đức là căn bản, còn tài là ngọn ngành, mà chúng ta lẽ nào bỏ gốc tầm ngọn, lại có câu: "Ðức thắng tài vi quân-tử". Sao lại không lo lập đức đặng làm người quân-tử mà lại tranh tài?

Phương tu rất có ích cho nhơn-quần xã-hội. Bởi có câu: Tu kỷ dĩ an bá tánh, một người tu mà trong bá tánh thảy đều an cư, ví như một người kia bình nhựt hay trộm cướp gian tham, mà nay biết ăn-năn hối ngộ lo việc tu-hành thì trong bá tánh đặng hưởng mọi điều yên tịnh, có phải là phương tu hữu ích chăng?

Nếu trong xã-hội từ lớn chí nhỏ đều lo việc tu-hành, giữ theo luật Ðạo làm lành lánh dữ, thương yêu thuận-hòa cùng nhau thì xã-hội trở nên thái-bình, đời mới đặng thuần-phong mỹ tục. Còn chẳng noi theo đường đạo-đức, để tranh đua mạnh hiếp yếu trí lấn ngu, giàu hiếp nghèo, khôn lấn dại, sanh ra các điều ác cảm không kể luân-lý cang-thường thì chi cho khỏi điều tồi phong bại tục.

Có câu: "Bang hữu đạo tắc trí bang vô đạo tắc nguy". Nước nhà có đạo-đức thì dân trở nên hiền lành, được mở mang trí hóa cao thượng.

Còn nước không có Ðạo, thì dân tranh cạnh thù nghịch lẫn nhau, tìm mưu sâu kế độc mà giết hại lẫn nhau chẳng thương yêu cốt nhục đồng bào, thì kết cuộc nhơn-sanh phải đi tới con đường tận diệt ...

Tóm lại phương châm tu-hành đạo-đức là một cơ-quan bảo tồn nhân-loại.

 

Trích từ Giảng Đạo Chơn Ngôn bài số 4. Soạn giả Thái Đến Thanh.◙


 


 

 

Chữ "TÂM" Qua Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.


 

... ... ...

Thủ cơ hay là chấp bút phải để cho thần, tâm tịnh mới xuất Chơn Thần ra khỏi phách, đặng đến hầu Thầy nghe dạy.

Q.1 / 02. Thánh giáo dạy về việc thủ cơ chấp bút.

 

Nhãn thị chủ tâm,

Lưỡng quang chủ tể,

Quang thị Thần,

Thần thị Thiên,

Thiên giả, Ngã giả.

Q.1 / 05. Thánh giáo dạy cách lễ bái và thờ Thiên Nhãn.

 

Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ hoài nơi Tiên Cảnh.

Q.1 / 13. Thánh giáo dạy về Thánh Tâm và Phàm Tâm, khuyên độ rỗi nhơn sanh.

 

... ... ...

Chừng hiến lễ, phải đờn Nam Xuân ba bài, vì Lễ Sanh phải hiến lễ bảy lái, đi chữ Tâm. Tới khi thài, thì đờn "Ðảo Ngũ Cung", rồi con lại bắt đầu đờn lại, cho chư môn đệ tụng kinh.

...

Bản, đứng dậy. Thầy vẽ đi chữ Tâm là sao, rồi Thầy mới dạy tiếp đặng.

(Phết trước mấy dấu ngón chơn mặt, giơ lên, phết qua một cái đặng làm cái chấm... Ðứng hai chơn cho ngang nhau... Con phết đi, đứng thụt lại.)

Q.1 / 16. Thánh giáo dạy Nhạc Lễ.

 

Các con chớ nên phiền hà; chuyện Thánh Thất xảy ra, ấy cũng một bước trắc trở trong đường Ðạo của Thầy. Thầy còn phải đau lòng thay, nhưng cũng là nơi Thiên Cơ vậy; Thầy hằng biết công của các con, nhưng Thầy phải cực lòng chìu ý của mỗi đứa mà xây đắp nền Ðạo, vì vậy mà nhiều sự xảy ra đều do nơi tâm chí của nhiều đứa. Thầy hằng dùng tâm chí của các con mà bố mọi điều thiết yếu trong việc đạo đức. Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì tâm trung chánh đáng thì là làm cốt cho Tiên Thánh; còn tâm chí vạy tà là chỗ của tà quái xung nhập....

Q.1 / 46. Thánh giáo giải thích việc xảy ra tại Từ Lâm Tự.

 

Ôi! Thầy đã lắm nhọc nhằn vì bầy con dại, muốn ra tay tế độ, vớt trọn cả chúng sanh thoát vòng khổ hải; nhưng chúng nó nhiễm luyến đã đầy mùi trần thế, tâm chí chẳng vững bền, thấy khó đã ngã lòng; mới đạp chông, toan trở bước. Thầy cũng phải đau lòng, mà nắm máy huyền vi, để cơ Trời xây đổi; các con liệu lấy.

Q.1 / 47. Thánh giáo dạy tiếp việc xảy ra tại Thánh Thất.

 

Một sự các con chưa hề biết đến, đặng hiểu đạo quí trọng là dường nào, lo tu tâm dưỡng tánh.

Các con đã sanh ra tại thế nầy, ở tại thế nầy chịu khổ não tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy, Thầy hỏi: Các con chết rồi các con ra thế nào? Các con đi đâu?

Q.1 / 55. Thánh giáo dạy về sự chuyển kiếp của con người và của tà quái.
Nếu không tu hành thì không khỏi luân hồi.v.v...

 

Chim về cội nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữa thế, chẳng qua là khách đi đường; phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm; có bền chí mới đạt đặng phẩm vị thanh cao; có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh; lăng xăng xạo xự mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc cũng chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng; mỗi bậc phẩm đều đặng một vai tuồng của Ðấng cầm quyền thế giái ban cho; dầu thanh cao dầu hèn hạ cũng phải gắng làm cho rồi trách nhậm, hầu buổi chung cuộc, hồn lìa cõi trần, đặng đến nơi khởi hành mà phục hồi công cán;...

Q.1 / 61. Thánh giáo dạy phận sự muốn được hoàn toàn cần phải bền chí khổ tâm.v.v...

 

Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm có điều chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi, lương tâm chưa đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá, rán sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bì bực Chí Thánh. Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình ấy, thì lấy làm may mắn cho nền Ðạo; rồi các con sẽ đặng thong dong mà treo gương cho kẻ khác. Các con thương mến nhau, dìu dắt nhau, chia vui sớt nhọc nhau, ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui vẻ đó.

Q.1 / 74. Thánh giáo dạy sửa mình và thương yêu nhau.

 

Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ.

Nữ phái nghe Thầy khai Tịch Ðạo:

Hương tâm nhứt phiến cận Càn Khôn,

Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.

Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,

Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.

Q.2 / 11. Thánh giáo của Chí Tôn khai Tịch Ðạo Nữ Phái.

 

Chư đạo hữu, lúc nầy đã đến buổi người hành khách phải trải qua một lối chông gai. Muốn bước khỏi, cần phải có bền chí tận tâm, và phải gắng xem đạo đức là trọng hơn muôn việc vui thích ở cõi trần nầy.

... ... ...

Q.2 / 30. Thánh giáo của Thái Bạch khuyên phải bền chí tận tâm
xem đạo đức là trọng mới lướt khỏi lối chông gai.

 

Tr..., Thầy đã nhiều phen để lời khuyên nhủ các môn đệ về việc dùng công tâm, hòa thuận, mà hành đạo cho vuông tròn phận sự, mà Thầy những buồn trông thấy các con chưa gì mà vội phân tay chia nẻo! Mỗi đứa đều lấy sự háo danh cầu tiến mà quên cả nghĩa vụ xứng đáng của Thầy đã lắm phen phú thác. Thầy dẫn các con đến khỏi mấy nơi khốn cùng rồi, mà các con chưa để hết tấc lòng chung lo đặng ngăn ngừa những sự gay trở sẽ đến sau nầy nữa, thì nền Ðạo lo thế nào lập thành cho kịp ngày giờ mà vớt muôn ngàn sanh chúng....

Q.2 / 41. Thánh giáo của Chí Tôn quở rằng: Trước khi ngưng cơ,
Thầy đã cho lịnh mà không ban hành nên có sự chác lỗi vào mình.

 

THI VĂN DẠY ÐẠO

 

Hôn mê chẳng quản một thân hiền,

Tâm niệm tự nhiên đặng thấy Tiên.

Thử để hỏi tâm, tâm sẽ dạy,

Rằng trong thế giới Lão cao quyền.

(Bài 32 Thi Văn Dạy Đạo - TNHT Q.1)

 

Cao lương mỹ vị hại thân phàm,

Hỏi thử thế đời mấy món tham?

Cao chức vợ nhiều ăn lớn đũa,

Thầm lo lự tứ với ưu tâm.

(Bài 37 Thi Văn Dạy Đạo - TNHT Q.1)

 

Nên hư cuộc thế gẫm thường tình,

Ðừng mỗi muôn điều đổ chí linh.

Lành dữ nơi mình chiêu phước họa,

Thành tâm ắt thấy hết thần minh.

(Bài 63 Thi Văn Dạy Đạo - TNHT Q.1)

 

Ðạo cao thâm, Ðạo cao thâm,

Cao bất cao, thâm bất thâm.

Cao khả xạ, hề thâm khả điếu,

Cao thâm vạn sự tại nhơn tâm.

(Bài 104 Thi Văn Dạy Đạo - TNHT Q.1)

 

THẦY

Thành tâm niệm Phật,

Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.

Tịnh, là vô nhứt vật,

Thành tâm hành đạo.

14-1-1926 (Thi Tập - TNHT Q.2)

 

LÝ BẠCH

Có công phải biết gắng nên công,

Tu tánh đã xong tới luyện lòng.

Kinh sách đầy đầu chưa thoát tục,

Ðơn tâm khó định lấy chi mong.

21-7-1926 (Thi Tập - TNHT Q.2)

 

Gìn lòng chơn chánh chớ tà tây,

Thưởng phạt về sau cũng hội nầy.

Trước biết sửa mình tâm trí vẹn,

Sau nương cảnh tịnh mới nên hay.

(Bài 04 Thi Văn Dạy Đạo (Thi tứ tuyệt) - TNHT Q.2)

 

 


 

 

Ý Nghĩa Các Ngày Lễ Đạo Qua Các Con Số.


 

Ý nghĩa các ngày Lễ:

- Ngày Đại lễ Đức Chí-Tôn (09-01-Âl).

- Ngày lễ Hội Yến Diêu Trì Cung (15-08-Âl).

- Ngày Khai Đại Đạo (15-10-Âl).

Vì đâu mà ta xác định các con số ấy là những ngày Đại lễ nơi Tòa Thánh Tây Ninh, là những ngày trọng đại của nền Đại Đạo này?

Dẫn giải: Thứ nhất ai cũng nhìn nhận rằng:

- Trời có Tam bửu, Ngũ khí. Tam bửu là Nhựt, Nguyệt, Tinh; Ngũ khí là vân (mây), vũ (mưa), vụ (sương), lôi (sấm), oanh (sét).

- Đất có Tam bửu, Ngũ hành. Tam bửu là Thủy, Hỏa, Phong; Ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

- Người có Tam bửu, Ngũ tạng. Tam bửu là Tinh, Khí, Thần; Ngũ tạng là Tâm (tim), Can (gan), Tì (bao tử), Phế (phổi), Thận (quả cật).

Nếu nhìn vào Tam tài (Trời, Đất, Người) như trên họp lại thì 3x3=9, còn 3x5=15. Con số 9 là Lão dương, cực mạnh, sáng soi khắp cùng vũ trụ.

Bởi số 9 là số huyền diệu nhiệm mầu hơn hết. Số 9 là cơ chuyển biến đến mực độ tận thiện, tận mỹ, toàn tri, toàn năng. Số 9 bằng 3x3 tức là cấp bực Tam ngôi biến hóa, vận hành suốt thông trời đất. Đến số 9 là đến chỗ tột cùng vận động để hợp về cơ qui nhất. Cùng cực cái động tức nhiên phải trở về trạng thái tịnh nguyên thủy.

Số 1 là số đầu tiên sau số 0, tức là cái nguồn sinh hoạt trước nhứt để biến vi hữu tướng hiện có ở càn khôn vũ trụ.

* Thế nên hai con số 9 và 1 này đều là số dương cả để chỉ vào quyền uy tối thượng là Thượng Đế, chứ Ngài là Đấng tự hữu, hằng hữu; tức là không sanh cũng không diệt, do lấy đó làm ngày Đại lễ Đức Chí Tôn ngày 9 tháng 1 (giêng) thuần dương là vậy.

Hơn nữa qua ba thời kỳ mở Đạo, mà nay là Tam Kỳ Phổ Độ tức nhiên là con số 3 tròn đầy.

Số 3 là do 1 với 2 hỗn hợp lại mà biến ra 3. Ba tức là cơ quan hữu tướng cùng vô tướng hiện có ở càn khôn vũ trụ này.

Con số 3x5= 15 là số điều hòa vũ trụ. Nếu tính hàng ngang thì bằng 1+5. Bởi 1 là Thái cực đứng trước Ngũ hành, tức là càn khôn đã an vị rồi nhờ có Thái cực đun đẩy thêm cho nên năng tri sáng suốt, mọi việc đâu đó xong xuôi hết, đã được an bày có thứ lớp, trật tự hẳn hoi.

Số 8 là do 4x2 ấy là Bát quái, 4 là cơ chuyển biến, 2 là cơ âm dương; cơ chuyển biến phát động trên cơ âm dương nên nó huyền diệu, nhiệm mầu thay thay, đổi đổi.

* Hơn nữa Phật Mẫu có Bát Cảnh cung, thế nên 15 và 8 là hai con số tương hiệp lại biến hóa vô cùng, lấy ngày 15 tháng 8 làm ngày Vía Đức Phật Mẫu, tức là ngày Hội Yến Diêu Trì Cung chỉ tổ chức nơi Tòa Thánh Tây Ninh này mà thôi.

Số 10 là số hiền hòa, đầm ấm, lặng lẽ, bình an; hợp với số 15 ở trên, lấy làm ngày khai Đạo, ngày 15-10 năm Bính Dần (dl. 19-11-1926).

Niềm vui cho nhân loại được sớm hưởng hòa bình hạnh phúc thật sự và nền Đại Đạo này sẽ đi đến Đại Đồng Thế Giới, nhiệm kỳ đến bảy trăm ngàn năm (gọi là Thất ức niên). Ấy là sự trường tồn, vĩnh cữu của nền Đại Đạo vậy.

 
 

Bát Quái Đồ Thiên & Ma Phương Số

   

Nhìn vào Bát quái này ta thấy ngay một bảng ô số, đó là những con số ứng với các quẻ. Tỷ như số 1 là Khảm, 2 là Khôn, 3 là Chấn, 4 là Tốn, 5 ở chính giữa, 6 là Càn, 7 là Đoài, 8 là Cấn, 9 là Ly. Đây gọi là con số Ma phương hay là Ma phương số. Có một bài thơ sau, cốt yếu là cho dễ nhớ vị trí các con số ấy, đọc theo hàng ngang của bản số, là:

Tứ hải, tam sơn, hội bát Tiên.
Cửu long ngũ hổ nhứt đoàn viên.
Nhị tướng thất trì phò lục quốc.

Nếu cộng những số này theo các chiều ngang dọc, sẽ có được tổng-số là 15.

 

Trích từ Ý nghĩa các ngày Lễ Đạo qua các con số (DỊCH LÝ CAO ĐÀI Quyển 1 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THỦY).◙

 


 

 

TƯỜNG TRÌNH XÂY CẤT
ĐTPM New South Wales


 

VĂN-PHÒNG

TRẤN-ĐẠO ÚC-CHÂU

114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, N.S.W.2195, AUSTRALIA

Tel & Fax: (61 2) 9740 5678,
(M) 0404 223 973

Email: nguyencg@yahoo.com

ABN: 48 023 632 519

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Tứ Niên

TÒA THÁNH  TÂY NINH

-oOo-

 

TƯỜNG-TRÌNH

 

NAM-MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.

NAM-MÔ DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ CỰC THIÊN-TÔN.

NAM-MÔ CỬU-VỊ TIÊN-NƯƠNG.

NAM-MÔ BẠCH VÂN ĐỘNG CHƯ THÁNH.

 

Kính thưa chư Thiện-Nam Tín-Nữ.

Nhân ngày Lễ Khánh-Thành Điện Thờ Phật-Mẫu New South Wales hôm nay, 14 tháng 10 năm Kỷ-Hợi (DL.10/11/2019), thay mặt Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu và Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và Điện-Thờ Phật-Mẫu NSW, Thiểu-Phẩm xin tường-trình công cuộc xây cất lại Điện Thờ Phật-Mẫu New South Wales như sau:

Vào cuối năm 2012, Điện Thờ Phật-Mẫu NSW đã có được giấy phép của Fairfield City Council chấp thuận là nơi thờ phượng chính thức của Giáo-Hội Cao-Đài tại Úc-Châu.

Đầu năm 2013, vì nhận thấy Điện Thờ Phật-Mẫu NSW, vốn là một căn nhà lợp thiếc, vách ván, đã cất khoảng 60 năm trước, các chân nống (pier) đã lún sâu, ngã nghiêng, làm cho sàn nhà phía sau bị sụp xuống, không còn an toàn cho một nơi công cộng, nên vào ngày 4/03/2013, Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu và Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và Điện Thờ Phật-Mẫu NSW đã đệ nạp Development Application (DA 127.1/2013) tới Fairfield City Council, xin cất lại Điện Thờ Phật-Mẫu NSW bằng vật-liệu kiên cố,

DA của chúng ta vấp phải sự chống đối của cư dân quanh vùng, cho rằng qui mô của Điện Thờ Phật-Mẫu mới quá đồ sộ so với diện tích lô đất. Công cuộc thương lượng với Fairfield City Council, cũng như tìm được sự chấp nhận của cư dân quanh vùng rất gay go và kéo dài. Trãi qua nhiều thủ tục cần thiết để thỏa mãn điều kiện đòi hỏi của Council và cư dân quanh vùng, Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu đã phải ép lòng hạ thấp chiều cao, thu ngắn chiều dài của Điện Thờ Phật-Mẫu và tạm thời cắt bỏ phần cỗng Tam-Quan và hàng rào mặt tiền, hầu cho bản Đồ-án thấy nhẹ nhàng hơn. Fairfield City Council đã đưa nội-vụ ra một Hội-Đồng Tư-Vấn Độc-lập (Independent Development Assessment Committee, gọi tắt là IDAC) xét duyệt và đưa đề nghị ra Hội-Đồng Thành Phố Fairfield quyết định.

Văn Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu và Bàn Cai-Quản phải nhờ đến tài hùng biện của Tiến-sĩ Christopher Hartney, vốn tốt nghiệp với đề tài Cao-Đài tại Viện Đại học Sydney, NSW, Australia. Trong phiên họp với IDAC, vào đêm 09/04/2015 tại Fairfield City Council., Tiến-sĩ Christopher đã đưa ra nhiều lập luận tích-cực tán trợ sự trình bày của Văn-Phòng Trấn Đạo Úc-Châu, cùng Bàn Cai-Quản và đồng-đạo hằng quan tâm. IDAC đã cho ý kiến thuận lợi cho Giáo-Hội Cao-Đài xây cất ĐTPM/NSW theo bản vẽ cuối cùng của Đạo hữu Đinh Võ Công Thành.

Tuy vậy, Giáo-Hội Cao-Đài đã phải chờ đến phiên họp của Fairfield City Council vào đêm 23/09/2015, mới được đồng thuận với đề nghị của IDAC, chấp nhận cho phép xây cất.

Trong khi chờ đợi các bản vẽ cho Construction Certificate (CC), Bàn Cai-Quản đã duy trì sự thờ phượng Đức Phật-Mẫu, Cửu Vị Tiên-Nương và Bạch Vân Động Chư Thánh ở nhà cũ cho đến ngày Rằm tháng Giêng năm Bính-Thân (DL.22.02.2016), mới cung thỉnh Thiên-Bàn Phật-Mẫu ra nơi thờ tạm, ở phía cuối lô đất.

Ngày 27/02/2016, Bàn Cai-Quản khởi sự dở phần xây cất thêm bằng sắt, vốn dành cho sinh hoạt của Sở PhướcThiện và Điện Thờ Phật-Mẫu NSW suốt từ cuối năm 2004 đến ngày nầy.

Đến ngày 04/03/2016, công ty dở nhà Deesel Demolition, vốn là con của Đạo Hữu Quách Thạnh Tường, bắt đầu dở nhà chính và ban ủi mặt bằng để chuẩn bị cho ngày lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây cất ĐTPM/NSW vào ngày 26/03/2016.

Đến ngày 11/03/2016, Surveyor đến đo đạc để định vị khuôn viên xây cất và các chi tiết cần thiết như vị-trí các mống và độ cao mặt nền.

Sau khi các bản vẽ CC được chấp thuận, công cuộc xây cất ĐTPM/NSW đã tiến hành, đại cương như sau:

1. Khoan lỗ đúc các chân mống (piers), và đóng khuôn đúc mống (Form work and pour concrete for footing).

2. Đóng khuôn đổ nền nhà tầng trệt và chân các cột nhà tầng trệt (Form work and pour concrete for floor slab and starter of columns).

3. Đóng khuôn đúc các cột nhà tầng trệt.

4. Xây tường tầng trệt.

5. Đóng khuôn đúc sàn nhà tầng lầu (Form work and pour concrete for first floor slab).

6. Đặt làm các bộ cửa cái và cửa sổ bằng nhôm và kính 2 lớp, đăc biệt, theo đúng tiêu chuẩn qui-định của Fairfield City Council về chống tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng.

7. Đóng khuôn đúc các cột nhà tầng lầu.

8. Xây tường tầng lầu.

9. Thuê thợ hàn làm các khuôn sắt đở mái ngói.

10. Đóng sườn mái nhà chánh.

11. Lợp mái nhà chánh.

12. Đóng khuôn đúc nền nhà tầng tháp phía mặt tiền Điện-Thờ.

13. Xây tường tầng tháp.

14. Đóng sườn và lợp mái nhà tầng tháp.

15. Đúc các hoa văn cho các cầu thang.

16. Đúc các hoa văn cho balcony.

17. Lót gạch trên tường các toilets và toàn bộ nền 3 tầng nhà.

18. Sơn trong ngoài ĐTPM.

19. Hoàn thiện hệ thống điện và đèn.

20. Trang trí, đắp vẽ các hoa văn và các cột nhà.

21. Đặt bên Việt-Nam đóng toàn bộ các bàn thờ bằng gỗ.

22. Đặt bên Tòa-Thánh đúc;

• 1 con chim Loan trên nóc Chánh-Điện.

• 1 con Phụng gắn trên cột Phướn.

• 6 con cù gắn trên mái cong của Điện-Thờ.

23. v.v.

CÔNG CUỘC XÂY CẤT CỖNG VÀ HÀNG RÀO MẶT TIỀN ĐTPM/NSW.

Như trên đã trình bày, lúc nộp DA xin xây cất lại Điện Thờ Phật-Mẫu NSW bằng vật-liệu kiên cố, VP Trấn-Đạo Úc-Châu đã phải tạm thời cắt bỏ phần Cỗng Tam Quan và hàng rào ở mặt tiền, hầu cho bản Đồ-án thấy nhẹ nhàng hơn. Do vậy, vào ngày 19/12/2017, VP Trấn-Đạo Úc-Châu phải nộp một DA khác để xin xây cỗng và hàng rào mặt tiền (DA 755.1/2017). Cư dân quanh vùng lại khiếu nại cho là cỗng quá đồ sộ và mang nét khác biệt với các hàng rào của các nhà tọa lạc trên Wattle Ave. VP Trấn-Đạo Úc-Châu đã phải tìm mọi cách giải thích với Fairfield City Council và cư dân quanh vùng. Tuy vậy, mãi đến một năm sau, vào ngày 19/12/2018, Fairfield City Council mới chấp thuận cho xây cất cỗng Tam Quan như hiện nay.

Một ân sũng rất đặc biệt của Ơn-Trên cho công cuộc xây cất Cỗng Tam Quan và hàng rào mặt tiền của ĐTPM/NSW được tráng lệ hơn. Nhờ đúng vào dịp Fairfield City Council tiến hành tu sửa toàn bộ Footpath, Kerb và Gutter trên Wattle Ave, chỉnh trang mặt đường và các parkings công cộng dọc theo Wattle Ave, quanh trạm xe lửa Carramar, sự đi lại và đậu xe của quan khách an toàn và lịch-sự hơn.

Từ đây ĐTPM/NSW sẽ mang ánh-sáng thiêng-liêng của Phật-Mẫu đến toàn Nhơn-sanh Úc-Quốc; sẽ là một địa-danh quen thuộc và đặc thù cho toàn vùng Carramar, nói riêng, và Fairfield City, nói chung.

THUẬN LỢI CỦA GIÁO HỘI CAO-ĐÀI TRONG DỰ ÁN XÂY CẤT ĐTPM/NSW.

Trong số Tín-đồ Cao-Đài tại Sydney, Giáo-Hội Cao-Đài đã và đang có nhiều nhân lực cơ hữu sau đây:

Về thiết lập đồ-án, có:

1. Đạo hữu Đinh Võ Công Thành phụ-trách toàn bộ các bản vẽ về Kiến-Trúc và Structural.

2. Thân-hữu Nguyễn Sơn Hiền, Kỷ sư Cấu trúc (Structural Engineer), phụ trách các bản vẽ về structural, hydrolic, storm water system, v.v.

Về Plumbing, có:

1. Đạo-hữu Phan Hoài Thu,

2. Đạo-hữu Trần văn Dũng.

Về Điện, Điện thoại và Alarm, có:

1. Phó-Trị-Sự Bùi Công Nhuần, Hương-Đạo Canterbury.

2. Đạo-Hữu Nguyễn Tấn Hải, vốn là con của CTS Nguyễn Tấn Cừ và ĐH Đỗ thị Đó.

3. Thân-hữu Lưu Minh Tòng.

4. Thân-Hữu Jason Evans.

Về công-thợ xây cất, có:

1. Hiền-Tài Nguyễn Thành Nghiệp, Q. Đầu Tộc-Đạo Sydney, NSW.

2. CTS Nguyễn Tấn Cừ, Đầu Hương Đạo Fairfield.

3. CTS Lý Tú Bình, Đầu Hương Đạo Đường-Nhơn.

4. CTS Trần Ngọc Điệp, Hương-Đạo Bankstown.

5. Thông-sự Nguyễn Đức Nhân, Hương-Đạo Canterbury.

6. Cố CTS Trầm Thiện Phú.

7. Đạo-hữu Nguyễn Hữu Lý.

8. Đạo-hữu Nguyễn Hữu Toàn.

9. Đạo-hữu Lưu Tuấn Kiệt.

10. Đạo hữu Phạm văn Dai.

11. Đạo hữu Trương văn Na.

12. Đạo-hữu Phan văn Bền,

13. Đạo-hữu Nguyễn văn Khi.

14. Đạo-hữu Nguyễn Minh Xuân.

15. Cựu CTS Nguyễn văn Lộc.

16. Đạo-hữu Nguyễn Tấn Xoàn, nay là Phó Chủ-Trưởng ĐTPM/NSW.

17. Đạo-hữu Đinh Võ Công-Thành.

18. Đạo hữu Lê văn Hải.

19. Đạo hữu Lữ Thành Tậy.

20. Đạo-hữu Nguyễn Minh Cang.

21. Đạo hữu Phan Hoài Thu và Trần văn Dũng, Plumbers.

22. Cựu PTS Huỳnh văn Hòa.

23. Đạo-hữu Bùi Lê Phong.

24. Đạo-hữu Bùi Lê Pha.

25. Đạo-hữu Lý Tú Kỳ, nay là Phó Trị-sự Hương-Đạo Đường-Nhơn.

26. Thông-sự Châu Kiêm Y, du-lịch từ Việt-Nam.

27. Thông-sự Châu Sáu Thành, du-lịch từ Việt-Nam.

28. Đạo-Hữu Hồ Kiến Nghĩa.

29. Đạo-hữu Joshua Nguyễn Đức Trí.

30. Phật-Tử Phan Thu Đoạn.

31. Phật-tử Diệp Quốc Bình, thợ cắt concrete.

32. Đạo-Tâm Quách Hiếu Trung, du học sinh Đại-Học từ Việt-Nam.

33. v.v.

Về phục vụ ẩm thực, có:

1. Tân-Dân Lê thị Ái, cựu Chủ-Trưởng Sở Phước-Thiện Sydney và ĐTPM/NSW.

2. Đạo hữu Phạm thị Ở, nay là Phó Chủ-Trưởng Sở Phước-Thiện Sydney và ĐTPM NSW.

3. Đạo hữu Nguyễn thị Tài, nay là Chủ-Trưởng Sở Phước-Thiện Sydney và ĐTPM NSW.

4. Đạo hữu Võ Ngọc Diệp, Lễ-Vụ ĐTPM/NSW.

5. Đạo-hữu Nguyễn thị Thu-Cúc, nay là Thông-sự Hương-Đạo Đường-Nhơn.

6. Đạo-hữu Đỗ thị Đó.

7. Cố Đạo-hữu Lâm thị Việt-Kiều, Nguyên Phó Chủ Trưởng ĐTPM/NSW.

8. Cố cựu CTS Trần thị Đức, kiêm Chủ-Trưởng Sở Phước-Thiện Sydney và ĐTPM/NSW.

9. CTS Nguyễn văn Tài, thời gian ngắn trong năm 2013.

10. CTS Lâm Phước Nhiều, thời gian ngắn trong năm 2013.

11. CTS Ngô Thu Lan, thời gian ngắn trong năm 2013.

12. Đạo-hữu Phạm thị Hành.

13. Đạo-hữu Nguyễn Ngọc Hương.

14. Cựu PTS Nguyễn thị Hiệp.

15. PTS Nguyễn thị Kim-Giàu.

16. Đạo-hữu Lưu Kim Cương.

17. Đao hữu Võ Ánh Nguyệt, nay là Từ-Hàn Sở Phước-Thiện Sydney và ĐTPM/NSW.

18. Đạo hữu Võ Thùy Linh.

19. Đạo hữu Trương thị Dân, tự Cẩm-Vân.

20. Đạo-hữu Trương thị Dới.

21. Đạo-hữu Phạm thị Duyên (Jenny Phạm).

22. Đạo-hữu Trương thị Lệ-Thu.

23. Đạo-hữu Nguyễn thị Đào, du lịch từ Việt-Nam.

24. Đạo-hữu Đào Kim Tuyến.

25. Đạo-hữu Lê thị Huệ.

26. Phật-tử Nguyễn Như Thọ.

27. Phật-tử Trần thị Chính.

28. v.v.

Về Ngân-Khoản xây cất.

Nhờ sự tích cực hỷ hiến tài và vật-lực của chư Thiện Nam Tín Nữ trong thời gian từ cuối năm 2004 đến nay, tháng 11/2019, Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu và Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và Điện Thờ Phật-Mẫu NSW đã có tổng-kết được một danh sách dài gần 7,000 lượt (transactions) đóng góp tài-chánh. Nếu in trên Excel Spreadsheet, thì phải mất đến khoảng 2,856 trang A4. Đại gia-đình đóng góp cao nhất là khoảng A$159,691.00. Đại gia-đình đóng góp kế đó là khoảng A$66,340.00. Đại gia-đình đóng góp nhiều thứ ba là khoảng A$60,650.00.

Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu và Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và Điện Thờ Phật-Mẫu NSW, ghi nhận rằng tiền đóng góp công-quả là do thiện-tâm, và cũng vì lý do tế nhị, nên không tiện phổ-biến toàn bộ danh-tánh người hỷ hiến.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên ghi nhận một số mạnh thường quân rất cần được nêu ra hầu chúng ta trân trọng tri-ân sau đây:

1. Đạo-hữu Đinh Võ Công-Thành đã hiến công-sức vẽ toàn bộ các bản đồ-án xây cất thuộc lãnh vực Architect cho ĐTPM/NSW.

2. Kỷ-Sư Nguyễn Sơn Hiền đã hiến công-sức vẽ các bản đồ-án xây cất thuộc lãnh vực Structural, Hydraulic và Storm Water cho ĐTPM/NSW.

3. Phật-tử Trần Chí Linh đã hỷ hiến toàn bộ gạch bông lót nền, cầu thang và tường của ĐTPM/NSW.

4. Đạo-hữu Dương Quân Vũ, đã hỷ hiến công-sức và vật-liệu lót vách, cầu thang và nền bằng gạch-bông.

5. Phật-Tử Diệp Quốc Bình đã hiến công-sức và máy móc cắt concrete khi cần đến.

6. Đạo-hữu Phan Hoài Thu đã hỷ hiến công-sức và vật-liệu cho toàn bộ hệ-thống nước và vật-dụng thuộc plumbing của ĐTPM/NSW.

7. Phó Trị-Sự Bùi Công Nhuần đã hỷ hiến công-sức và vật-liệu cho toàn bộ hệ-thống điện của ĐTPM/NSW.

8. Đại gia-đình Hiền-Tỷ Nguyễn thị Tài đã hỷ hiến toàn bộ gạch xây tường cho công trình xây cất ĐTPM/NSW, toàn bộ 16 bàn thờ, các bộ kỷ trà và rượu bằng gỗ bên, nhập từ Thánh-Địa Tây-Ninh, và toàn bộ thảm lót trên Chánh-Điện ĐTPM/NSW.

9. Đại gia-đình Hiền-Tỷ Trương thị Dân, tự Cẩm-Vân và Nguyễn văn Khi, gia-đình ĐH Trương thị Dới, ĐH Trương thị Lệ-Thu và gia-đình, đã hỷ hiến toàn bộ ciment và cát cho công trình xây cất ĐTPM/NSW, một số cửa chánh và một máy điều hòa không khí cho tầng trệt.

10. Đạo-Hữu Phạm thị Ở, hiến chi phí đặt bên Tòa-Thánh đắp và chở sang 2 con chim Loan và Phụng và 6 con cù bằng ciment.

11. Hiền-Tỷ Lê thị Ái, đặt may mấy tấm màn treo trong Chánh-Điện và mấy giỏ hoa-lam treo trên trần Chánh Điện.

12. Đại gia-đình Đạo hữu Trịnh Minh Loan đã hứa hỷ biến công-sức và hai máy điều-hòa không khí cho Chánh-Điện ĐTPM/NSW. Hai máy nầy tạm thời chưa gắn được vì vài điều-kiện đòi hỏi của luật xây cất của Chánh phủ Úc (BCA).

13. Đại gia-đình Đạo-hữu Lê văn Hải và Đào Kim Tuyến đã hỷ hiến các bộ lư hương và chân đèn bằng đồng, nhập từ Viết-Nam.

14. Đại gia-đình ĐH Đỗ văn Nghiêm đã hỷ hiến công-sức và vật-dụng đóng nguyên giàn bếp cho ĐTPM/NSW.

15. v.v.

Nhờ những sự đóng góp quý báu trên đây, mà ngân-khỏan đóng góp của chư Thiện-nam, Tín Nữ nhẹ đi rất nhiều, Ban Xây Cất ĐTPM/NSW đã không bị gián-đoạn tiến-độ thi-công, VP Trấn-Đạo Úc-Châu không thiếu nợ Ngân-Hàng cũng như của Đạo-Hữu và thân hữu.

Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu và Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và Điện Thờ Phật-Mẫu NSW vô cùng kính trọng sự tich cực chung tay của tất cả Đạo-Hữu và Đạo-Tâm để công cuộc xây dựng ĐTPM/NSW được hoàn tất theo nguyện vọng của toàn đạo-hữu khắp Trấn-Đạo Úc-Châu. Thiểu-phẩm cũng thành tâm cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí-Tôn, Đức Phật-Mẫu cùng Các Đấng Thiêng-Liêng ban bố hồng ân cho toàn thể chư Thiện Nam Tín Nữ, có mặt cũng như vắng mặt hôm nay, được nhiều phúc lạc.

Trân trọng.

Điện Thờ Phật-Mẫu NSW, ngày 14 tháng 10 năm Kỷ-Hợi
(DL 10.11.2019)

Q. Quản Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu,

 

 

Hiền-Tài Nguyễn Chánh-Giáo, JP, RMC

 

 

Sao kính gửi:

 

- VP Trấn-Đạo Úc-Châu.

- VP quý Tộc-Đạo Sydney, Melbourne, Perth & Adelaide.

- Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và ĐTPM/NSW..

"Để kính tường".

- Hồ-sơ lưu.

 

 


 

 

TƯỜNG TRÌNH LỄ KHÁNH THÀNH
ĐTPM New South Wales


 

VĂN-PHÒNG

TRẤN-ĐẠO ÚC-CHÂU

114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, N.S.W.2195, AUSTRALIA

Tel & Fax: (61 2) 9740 5678,
(M) 0404 223 973

Email: nguyencg@yahoo.com

ABN: 48 023 632 519

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Ngũ Niên

TÒA THÁNH  TÂY NINH

-oOo-

 

TƯỜNG-TRÌNH

 

NAM-MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.

NAM-MÔ DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ CỰC THIÊN-TÔN.

NAM-MÔ CỬU-VỊ TIÊN-NƯƠNG.

NAM-MÔ BẠCH VÂN ĐỘNG CHƯ THÁNH.

 

Kính bạch Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Tòa-Thánh Tây-Ninh.

Kính thưa chư Thiện-Nam Tín-Nữ.

 

Thay mặt Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu, Sở Phước-Thiện Sydney và Điện-Thờ Phật-Mẫu NSW, Thiểu-Phẩm xin trân trọng tường-trình về diễn tiến cuộc lễ Khánh-Thành ngôi Điện-Thờ Phật-Mẫu NSW như sau:

 

THÀNH-PHẦN THAM DỰ:

Về phía các Tộc-Đạo trong Trấn-Đạo Úc-Châu:

1. Tộc-Đạo Sydney, Châu-Đạo New South Wales, gồm có Hiền-Huynh Hiền-Tài Nguyễn Thành-Nghiệp, Q. Đầu Tộc-Đạo Sydney và toàn thể Chức-sắc, Chức-Việc và Đạo-Hữu tham dự.

2. Tộc-Đạo Phước-Thiện Sydney, Châu-Đạo New South Wales, gồm có Hiền-Tỷ Nguyễn thị Tài, Chủ-Trưởng Sở Phước-Thiện Sydney và Điện-Thờ Phật-Mẫu NSW, và toàn thể Bàn Cai-Quản và Đồng-đạo tham-dự.

3. Tộc-Đạo Perth, Châu-Đạo Western Australia, gồm có Hiền-Huynh CTS Huỳnh Được, Q. Đầu Tộc-Đạo Perth và 10 vị Chức-việc và Đạo-Hữu tham dự.

4. Tộc-Đạo Melbourne, Châu-Đạo Victoria, gồm có Hiền-Huynh CTS Bùi Quang Trí, Đầu Hương-Đạo Richmond và 18 vị Chức-việc và Đạo-Hữu tham-dự.

5. Tộc-Đạo Adelaide, Châu-Đạo South Australia, gồm có Hiền-Huynh CTS Lê văn Sáng, Đầu Hương-Đạo Adelaide và 5 vị Chức-việc và Đạo-Hữu tham dự.

6. Hiền-Tài Bùi Đông Phương và phu-nhân.

7. Đạo hữu Mai Công Minh.

Về phía Lãnh-Đạo các Tôn-Giáo bạn:

1. Hòa-Thượng Thích Bảo Lạc, Hội-Chủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhứt Hải-Ngọai tại Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan.

2. Linh-mục Chu văn Chi, Tuyên-Úy Công-Giáo, Giáo-Hội Công-Giáo Việt-Nam NSW.

3. Mục-Sư Lê Đức Hồng, Hội-Thánh Tin-Lành Việt-Nam NSW.

4. Ông Lê Thành Mẫn, Hội-trưởng Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo NSW.

Về phía BCH Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do:

1. Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ-Tịch BCH Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do NSW.

2. Cô Kate Hoàng, Phó Chủ-Tịch BCH Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do NSW.

Về phía Chánh-Quyền Úc:

1. Hon. Chris Hayes, MP, Federal Member for Fowler, Chief Opposition Whip, Parliament House of Australia.

2. Lord Mayor Frank Carbone, Thị-Trưởng Fairfield City Council, NSW.

3. Clr Lê Đài, Fairfield City Council, NSW.

4. Former Clr Trần Nhân, Fairfield City Council, NSW.

Về phía các VIP và thân hữu:

- Ông bà BS Võ văn Phước, Cabramatta, NSW,

- Ông bà BS Liêu Vĩnh Bình, Bankstown, NSW.

- Ông bà BS Tăng văn Minh, Homebush West, NSW.

- Ông bà BS Vũ văn Hào, Marrickville, NSW.

- Ông bà BS Cung Đình Thanh-Bình, Canley Heights, NSW.

- Ông bà BS Trần Thanh Tâm, Bankstown.

- Ông bà BS Nguyễn Thanh Sơn, Reversby, NSW.

- Bà Phạm Ngọc Trinh, Hội-Trưởng Hội Cao-Niên Lakemba, NSW

- Ông bà KTS Phạm văn Đức,

- Ông bà Kỷ-sư Nguyễn Sơn Hiền.

- Ông Luật-Sư Lưu Tường Quan,

- Ông bà Trần Đan Thanh và Hồ thị Phương-Chi.

- Ông Luật-Sư Nguyễn Thành Quang và thân mẫu (bà quả phụ Nguyễn Thành Vinh).

- MD Dr Dijana Alic, Associate Dean of Education, ADE Unit, UNSW.

- Dr Christopher Hartney, Lecturer at University of Sydney. And 2 friends.

- Ông Phạm Kim Đỉnh, Tây-Ninh Đồng Hương Hội.

- Ông bà Đào văn Thao, cận lân.

- v.v.

 

TIẾN-TRÌNH CUỘC LỄ:

Ngày Chủ-Nhựt, 10/11/2019:

- Từ khoảng 6 giờ 30 sáng, Ban Lương-Vụ và thân hữu đã tề tựu về ĐTPM/NSW để chung lo về phần thiết đãi quý quan-khách và chư Thiện Tín.

- Từ khoảng 8 giờ sáng, đồng đạo đã bắt đầu tề tựu về ĐTPM/NSW.

- Đúng 10 giờ sáng, Ban Tổ-chức (BTC) phát loa mời quan-khách và Đồng-đạo tề tựu về Hội-trường, vốn đã thiết lập trên car park, ngay phía sau ĐTPM/NSW.

- Sau nghi thức chào Quốc-Kỳ Úc Việt và một phút mặc niệm tưởng nhớ đến chư Chức-sắc Tiền Khai Đại-Đạo đã dày công xây dựng và phổ truyền nền Chơn-Giáo của Đức Chí-Tôn và Phật-Mẫu. tưởng nhớ đến chư chiến-sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa và 521 Chiến-sĩ Úc đã anh dũng hy-sinh bảo vệ nền dân chủ tự do của Miền Nam Việt-Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; chư chiến-sĩ phục-quốc đã bỏ mình trong rừng sâu nước độc vì lý tưởng diệt trừ Cộng-sản vô lương và tàn bạo, chư đồng bào đã bỏ mình trên biển cả và trong rừng sâu trên đường tìm tự-do.

- Hiền-Tài Nguyễn Thành Nghiệp, Q. Đầu Tộc-Đạo Sydney kiêm Trưởng Ban Tổ-chức lễ Khánh-Thành Điện Thờ Phật-Mẫu New South Wales, đọc Diễn-văn chào mừng quý quan-khách Việt Úc và Tuyên bố lý do buổi lễ.

- Kế đến là Diễn-văn Khai mạc cuộc lễ của Hiền-Tài Nguyễn Chánh-Giáo, Q. Quản Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu kiêm Trưởng-Ban Xây cất Điện-Thờ Phật-Mẫu NSW.

- Sau đó lần lượt Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ-Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales, Hòa-Thượng Thích Bảo Lạc, Ông Frank Carbone, Thị-Trưởng Hội-Đồng Thành-Phố Fairfield và Ông Chris Hayes, lên phát biểu cảm tưởng và chúc mừng sự thành-công của Giáo-Hội Cao-Đài.

- Đúng 11 giờ, MC Lê Vũ mời Hiền-Huynh Q. Quản Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu, Quan-Khách và chư Thiện Tín ra phía trước cỗng Tam Quan, chuẩn bị nghi-thức Cắt băng Khánh Thành cũng như lên Chánh-Điện đãnh lễ Đức Phật-Mẫu và cầu nguyện cho Thế Giới được hòa-bình, nhơn-sanh an lạc, nước Úc được phú cường.

Tiến-trình cắt băng Khánh-Thành:

- MC Lê Vũ trình bày lời tri ân Người Thổ dân (Aboriginal and Torres Strait Islander people), những người đã từng là chủ của đất nước Úc.

- Đoàn lân của Chùa Pháp-Bảo đã múa, tiếp theo là đốt pháo. Pháo dứt, thì Toán cắt băng khánh-thành, gồm có 12 vị: Hiền Huynh Hiền-Tài Nguyễn Chánh-Giáo, Q. Quan Văn-Phòng Trấn Đạo Úc-Châu, Hiền Huynh Hiền-Tài Nguyễn Thành Nghiệp, Q. Đầu Tộc-Đạo Sydney, Hiền huynh CTS Huỳnh Được, Q. Đầu Tộc Đạo Perth, Western Australia, Hiền Tỷ Nguyễn thị Tài, Chủ-Trưởng Sở Phước-Thiện Sydney và Điện Thờ Phật-Mẫu New South Wales, Hiền-Tỷ CTS Mai thị Bạch-Trang, Nữ Đầu Hương-Đạo Springvale, Victoria, Hiền-Huynh CTS Lê văn Sáng, Q. Đầu Tộc-Đạo Adelaide, South Australia, Hòa-Thượng Thích Bảo Lạc, Mục-Sư Lê Đức Hồng, Ông Lê Thành Mẫn, Hon. Chris Hayes, Lord Mayor Frank Carbone và Bác Sĩ Võ văn Phước sắp hàng ngang trước cỗng Tam Quan, mặt quay ra ngoài đường để chụp hình lưu niệm.

Tiếp theo, băng Khánh-Thành được giăng ra ngang cỗng Tam Quan. Đoạn Toán cắt băng quay mặt vào phía cỗng Tam Quan. Mười hai em bưng mâm đựng kéo tiến ra trao cho mỗi vị một cây kéo. Xong, lui ra ngoài. MC khởi sự đếm ngược từ “10” xuống “0”, thì Toán cắt băng Khánh-Thành đồng cắt một lượt. Cánh cửa cỗng Tam Quan mở ra và Toán cắt băng cùng tiến vào bên trong cỗng và trả kéo cùng đoạn vải băng đã cắt cho mấy em bưng mâm đựng kéo, rồi tiến thẳng lên Chánh-Điện.

Trên Chánh-Điện:

Chức-sắc, Chức việc và Đạo-Hữu cùng quan-khách đứng dọc hai bên vách Chánh-Điện. MC, Thông sự Nguyễn Đức Nhân cùng Đạo-Hữu Nguyễn Phượng Thảo tóm lược công cuộc xây cất Điện-Thờ cùng địa-vị quan trọng của Đức Phật-Mẫu theo giáo-lý Cao-Đài bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh.

Kế tiếp mời Hiền-Huynh Hiền-Tài Nguyễn Chánh-Giáo, Hiền-Tài Nguyễn Thành Nghiệp cùng chư Chức-việc các Tộc-Đạo và Hiền-Tỷ Nguyễn thị Tài, Chủ-Trưởng Bàn Cai-Quản Điện Thờ cùng chư Thiện Tín vào quì bái lễ và cầu nguyện xin Đức Phật-Mẫu ban bố hồng-ân cho Thế Giới được hòa-bình, nhơn-sanh an lạc, nước Úc được phú cường.

Tiếp theo Thông-Sự Nguyễn Đức Nhân mời quí vị quan-khách nào hoan hỷ, thì vào bái lễ Đức Phật-Mẫu bằng 3 xá. Xong, sẽ xuống tầng dưới để xem triễn lãm hình ảnh xây cất ĐTPM/NSW và thọ trai.

Do số quan khách và chư Thiện Tín đến dự khá đông, nên Tiểu Ban Ẩm thực đã tiếp đãi chư vị quan-khách và lão niên bằng 6 bàn tròn nơi phòng sinh-hoạt ở tầng trệt của Điện Thờ và 22 bàn khác ở phía bãi đậu xe phía sau ĐTPM/NSW. Số còn lại đã phục-vụ bằng cách self serve.

 

VỀ NGÂN KHOẢN THU, CHI & HỶ HIẾN CỦA CHƯ THIỆN TÍN:

Chư Thiện Nam Tín Nữ tham dự lễ Khánh-Thành ĐTPM/NSW đã tích cực hỷ hiến dồi dào tài-chánh cho ĐTPM/NSW. Do vậy, ngân khoản của quỹ Xây-dựng ĐTPM/NSW được kết-toán, tính đến ngày 13/11/2019, như sau:

Tổng chi phí xây dựng ĐTPM/NSW, tính từ ngày 9/11/2012, tức là ngày khởi công xây cất nhà thờ tạm phía sau ĐTPM/NSW hiện nay, cho đến ngày, 13/11/2019, tức là 3 ngày sau lễ Khánh-Thành là:

A$ 536.645,99, bao gồm Tổng số tiền Sở Thuế-Vụ Úc bồi hoàn thuế GST là A$39,042.00

Và, tính đến ngày Khánh-Thành, quỹ của ĐTPM/NSW được kết toán như sau:

 

- Tồn quỹ trước ngày Lễ Khánh-Thành

 

A$140,142.26

 

- Thu trong Lễ Khánh-Thành

 

26,470.00
========

 

Tổng-cộng:

 

A$166,612.26

       
 

- Tổng cộng chi trong Lễ Khánh-Thành

 

599.30
========

 

Tồn quỹ đến ngày 13/11/2019:

 

A$166,012.96

Trân trọng.

Sydney, ngày 17 tháng 10 năm Kỷ Hợi
(DL. 13.11.2019)

Q. Quản Văn-Phòng Trấn-Đạo Úc-Châu,

 

 

Hiền-Tài Nguyễn Chánh-Giáo, JP, RMC

 

 

Sao kính gửi:

 

- VP Trấn-Đạo Úc-Châu.

- VP quý Tộc-Đạo Sydney, Melbourne, Perth & Adelaide.

- Bàn Cai-Quản TĐ Phước-Thiện Sydney và ĐTPM/NSW.

"Để kính tường".

-Hồ-sơ lưu.

 

 


 

 

PHÚC TRÌNH SINH HOẠT ĐẠO SỰ

của Tộc Đạo Sydney niên khóa 2018-2019


 

TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU

CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES

TỘC ĐẠO SYDNEY

114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195, AUSTRALIA

Tel & Fax: (61 2) 9740 5678,
(M) 0414 583 394

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Ngũ Niên

TÒA THÁNH  TÂY NINH

-oOo-

Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 

Kính Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Kính thưa Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ, các ban bộ.

Trích yếu:  

Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney hằng năm,
niên khóa 2018-2019.

 

Thưa chư Hiền,

Thay mặt Hành Chánh Đạo Tộc Đạo Sydney, Châu Đạo NSW, Thiểu Phẩm kính phúc trình Hội Thánh cùng chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo về các sinh-hoạt Đạo-sự tổng-quát của Tộc-Đạo Sydney, gồm Tứ Vụ và các Hương-Đạo trực thuộc hằng năm, niên khóa 2018-2019. Nội dung Bản phúc trình được chia ra 2 phần chính như sau: Công việc đã thực hiện được và Kế hoạch dự kiến cần tiếp tục giải quyết.

A. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM QUA (2018-2019):

a)- VĂN PHÒNG ĐẦU TỘC ĐẠO:

Nhận thức rằng, Văn Phòng Đầu Tộc Đạo gắn liền với Thánh Thất. Cả hai đều là nơi rộng mở tiếp đón các giới Đạo và Đời về phương diện Hành Chánh, hầu dìu Đời vào Đạo và đem Đạo phổ thông cho Đời. Do đó, Thánh Thất phải luôn luôn được trực tiếp điều hành bởi Văn Phòng Đầu Tộc Đạo và Ban Tứ Vụ, chưa kể đến sự hỗ trợ về nhân sự của các Hương, nhứt là Hương Đạo Sở Tại.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, đa số Chức Việc đều kiêm Tứ Vụ và mỗi người có hoàn cảnh riêng, nên để đáp ứng tối thiểu với Đạo tình, Nam, Nữ Q. Đầu Tộc Đạo phải quán xuyến một phần công việc của Tứ Vụ và Đầu Phòng Văn gần như hàng ngày, tại Thánh Thất, trong khi các Vụ trong Tứ Vụ tự nguyện hỗ trợ cho nhau điều hành, không phân biệt việc người, việc ta.

Sau đây, Tộc Đạo chỉ sơ lược một số việc làm cụ thể riêng về Văn Phòng, như sau:

1. Nhận và gửi các Văn Thư: Thư ngỏ, Thư mời, Thông báo các Chương trình họp, Chương trình lễ Vía và các lễ Kỷ niệm, qua các cơ quan truyền thông như SBS, SBTN và Việt Luận . . .

2. Giao lưu với các cơ quan Đạo Cao Đài trong và ngoài nước, các Tôn Giáo bạn và các Cộng Đồng Sắc Tộc qua điện thư, thư tín và lưu giữ các hồ sơ cần thiết.

3. Soạn các chương trình lễ Vía Các Đấng, lễ Tang, lịch Tuần Cửu, Sớ văn, các mẫu Giấy Tắm Thánh, Sớ Cầu Đạo, Tờ Thỉnh lễ, Bảng Phân Công Trực hàng năm, Vi Bằng các Phiên họp thường kỳ và bất thường, các tài liệu Kinh Sách Đạo cho các buổi Thảo Luận và Bồi Dưỡng về Giáo Lý v.v . . . .

4. Theo dõi chương trình thăm viếng của khách thập phương: các trường học, các bộ sở, khi có nhu cầu.

5. Bên cạnh đó, Tộc Đạo còn nhờ sự giúp sức của một số bạn đạo làm việc thầm lặng, không thuộc ban bộ nào, phụ giúp việc thực hiện Bản Tin Hòa Hiệp, in Lịch Đạo, sưu tầm tin tức Đạo Sự, in tờ bướm, in Kinh Sách Đạo, làm CD và phổ biến nhiều tài liệu Đạo qua trang mạng, nhằm phổ truyền giáo lý cho Bổn đạo và khách bản xứ khi có nhu cầu tìm hiểu Đạo Cao Đài. Nhân sự trong khâu nầy hiện nay, gồm: gia đình ĐH Huỳnh Trọng, ĐH Đào Công Tâm, gia đình ĐH Trần Đại Thiện v.v... Đề nghị đồng đạo vào trang mạng http://www.caodaism.org/BanTinHoaHiep/ hoặc http://www.caodaiebook.net. Nội dung gồm có: Kinh sách Đạo Cao Đài, gồm phần Audio, Video và Bản Tin Hòa Hiệp on line. Riêng các audio CD do Hiền Hữu Huỳnh Trọng thực hiện để biếu không cho đồng đạo khắp nơi để học hỏi và nghiên cứu. Ngoài ra, Hiền Hữu Đào Công Tâm cũng luôn cập nhựt trang mạng “Sydney Center for Studies in Caodaism” hoặc web site: http://www.daotam.info. Nhóm bạn đạo do HH Huỳnh Trọng đã chuyển quyển Cao Đài Từ Điển của HT Nguyễn Văn Hồng, sang dạng pdf và đã “up load” lên trang mạng để cho mọi người dễ lấy xuống và dễ in ấn, khi cần tham khảo. Cũng xin lưu ý là các sách nói trên chỉ để nghiên cứu và tìm hiểu vì chưa được Hội Thánh kiểm duyệt và ban hành.

Nói chung, các sinh hoạt Đạo Sự đều tập trung phần lớn vào Thánh Thất, không chỉ là chỗ dựa tinh thần, nơi trụ vững Đức Tin của quí Tín Hữu và Đạo tâm, còn là nơi phổ truyền nền Chơn Đạo ra khắp vạn quốc, mà mỗi Môn Sinh Cao Đài đều có bổn phận phải góp tay vào việc gìn giữ và phát triển rộng khắp.

b)- LỄ VỤ:

Nhiệm vụ của Lễ Vụ là chuyên lo việc nghi lễ cúng kiến, nói chung, nên thường có mặt sắp xếp các Đàn Lễ. Ngoài ra, luôn luôn có sự trợ giúp của Chức Việc các Hương và Tứ Vụ nên việc điều hành các lễ cúng tương đối ổn định. Ngoài các Đàn Sóc, Vọng, Nguơn Hội và Lễ Vía, Kỷ niệm thường lệ hàng tháng tại Thánh Thất New South Wales, Tộc Đạo đã tổ chức các Lễ phụ thuộc sau đây:

1. Lễ Tắm Thánh và giải oan: Thể theo thỉnh lễ của các bậc cha mẹ có Đạo, tuân theo Thế Luật, hầu “Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch, Xin xá ân rửa sạch tiền khiên" cho con trẻ....

2. Lễ nhập môn và tái thệ: Các Tân Tín Đồ, sau khi được thân nhân giải thích, khuyến khích, động viên đã chính thức xin nhập môn vào Đạo hầu có cơ duyên trau giồi tâm tánh và cũng để được các Trấn chở che trên bước đường lập công bồi đức.

3- Lễ Thỉnh An Thánh Tượng và An Vị tại tư gia: Số gia đình thuộc Tộc Đạo Sydney đã thờ Thầy tại tư gia hiện nay khoảng trên 30 Thiên Bàn và Trang Thờ.

4- Hôn lễ: Tộc Đạo khuyến khích đôi trẻ nên đến Thánh Thất cầu nguyện Đức Chí Tôn, trước khi nên bề gia thất. Lễ nầy thường được Hiền huynh Q. QVP Trấn Đạo Úc Châu, cấp Giấy Chứng Thư Hôn Thú (Mariage certificate).

5- Các Lễ Cầu Bịnh: Đã thực hiện nhiều lễ Cầu Bịnh cho đồng đạo, Đạo Hữu, Đạo Tâm tin tưởng vào huyền vi diệu pháp của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.

6- Lễ Tang, Cầu Siêu, Truy điệu, Cầu Nguyện, Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường....

7- Lễ Đưa Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều Thiên.

8- Lễ Giao Thừa, cung nghinh chư Thần Thánh, Tiên, Phật đáo Tân Niên.

9- Tham gia các lễ khác ngoài Cộng Đồng hoặc tôn giáo bạn.

10- Phụ tập lễ sĩ cho nữ phái tại ĐTPM/NSW để cúng Phật Mẫu.

11- Lễ hạ tro cốt: cho ĐH Sâm, C.CTS Ước.

c)- HỘ VỤ:

Xin xem báo cáo tài chánh đính kèm.

d)- LƯƠNG VỤ:

Chư vị Chức Sắc, Chức Việc vẫn phụ giúp Lương Vụ lo ẩm thực cho các đàn cúng tại Thánh Thất, nhứt là các Hương Trực. Ngoài ra, các gia đình tang chủ cũng được khuyến khích tự lo liệu phần thực phẩm cúng kính một cách đơn giản, theo tinh thần câu Kinh "Lễ muối dưa là miếng hiếu tâm" hầu biều lộ tấm lòng hiếu kỉnh.Ngoại trừ hoàn cảnh gia đình không thể thực hiện được, thì đồng đạo xúm nhau hết lòng phụ giúp trong tinh thần “nhứt gia hữu sự bá gia ưu”.

Ngoài ra, một số ĐH khác cũng đã hiến thêm thực phẩm, như gạo, tương, chao, dầu ăn,... cho phòng Trù.

Nói chung, viêc ẩm thực đã được Hương trực lo rất chu đáo, với sự trợ giúp của nhiều hiền tỷ tự nguyện đem cúng phẩm đến, trước hiến lễ, sau cùng chia sẻ, không chút nề hà.

e)- CÔNG VỤ:

1. Làm vệ sinh trên Lôi Âm Cổ và Bạch Ngọc Chung Đài: Dù không được thường xuyên, vì thiếu nhân sự. Hy vọng các Chức Việc trẻ, còn đủ sức khoẻ, tiếp tục bảo trì và dọn dẹp ngăn nắp để giữ Kinh sách và lưu trữ tài liệu Đạo.

2. Công quả xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu NSW: Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu cũng đã đến ĐTPM làm công quả xây dựng. Nay, vừa Khánh Thành vào dịp Hạ Nguơn năm Kỷ Hợi (Rằm tháng 10).

3. Báo cáo và nộp Chứng Chỉ An Toàn Hỏa Hoạn: Theo yêu cầu của Hội Đồng Thành Phố Canterbury-Bankstown và Ủy Ban Cứu Hỏa (Canterbury-Bankstown Council và Fire Commissioner, Fire & Rescue), Tộc Đạo đã đóng tiền đăng ký và nộp Certificate of Annual Fire Safety Statement hàng năm cho họ, sau khi nhờ LMP Fire Protection Pty Ltd kiểm tra.

4. Lót nệm cho giường đôi (Queen bed) và giường chiếc (Single bed).

5. Làm lại toàn bộ tủ âm (Build-in wardrobe) do gia đình Đạo Hữu Trần Như Ý và Trần Thị Ngọc Châu hiến tặng công quả. (30-10-2019).

6. Thay 2 tấm thảm đỏ mới cho Chánh Điện: do 2 Đạo Hữu Võ Thùy Linh và Phan Thị Lan Em đích thân đi mua và chở về Thánh Thất, nhờ Chức Việc dọn dẹp, lau sạch nền gạch trước khi trải.

7. Gắn bộ chữ " Từ Bi, Bác Ái, Công Bình": do nhị vị chuyên môn đắp vẽ công quả Châu Kim Y và Châu Kim Thành (từ Vĩnh Long, VN sang) cùng CTS Lý Tú Bình và PTS Đường Nhơn Lý Tú Kỳ lắp ráp, sơn vẽ rất tỉ mỉ. Đồng thời, sơn lại các khung chữ của các câu liễn, mà trước đây nhiều năm chính quí vị đã công quả sơn phết, trong thời gian du lịch sang Úc Châu thăm viếng gia đình của bào tỷ là CTS Châu Huệ Ên.

8. Sửa nền gạch bị lún trước phòng Sinh Hoạt: Ngày 06-04-2019, do ĐH Lý Minh Thuần và PTS Bùi Công Nhuần đục, gỡ gạch cũ bể để thay gạch mới, sau khi sửa nền.

9. Vệ sinh hàng ngày tại Thánh Thất: Vệ sinh hàng ngày từ trong ra ngoài tại TT cũng là việc cần thiết.

LƯU Ý: Cựu CTS Nguyễn Tấn Cừ kiêm Công Vụ vắng mặt sinh hoạt khá lâu, sau khi không tái nhiệm và không về Thánh Thất sinh hoạt, mà Tộc Đạo không nghe thấy Hương Đạo Fairfield báo cáo về việc nầy. CTS Cừ là một Chức Việc có khả năng và đóng góp công quả rất nhiều cho cơ Đạo tại NSW. Đề nghị HĐ Fairfield tìm hiểu và động viên Hiền Đệ Cừ tiếp tục giữ Đạo. Tuy nhiên, việc Đạo là việc chung cúa mọi tín đồ giữ lới Minh Thệ, nên đã "gìn luật lệ Cao Đài..." gắng sức lập công bồi đức, để khỏi uổng phí kiếp sanh may duyên gặp Đạo.

f)- CÁC SINH HOẠT KHÁC:

1. Bản Tin Hòa Hiệp và Lịch Đạo: Dù hoàn cảnh khó khăn về nhân sự, Ban Biên Tập BTHH vẫn cố gắng sưu tầm lời vàng tiếng ngọc của chư Tiền Khai, chia sẻ một số tin tức sinh hoạt Đạo sự cùng quí bạn đạo xa gần. Hy vọng việc làm khiêm nhường đó, ít nhiều cũng bắt nhịp cầu giao cảm với các bạn đồng môn, đồng thời bòn chút công quả cho việc lập ngôn. Còn lịch Đạo, khâu nầy cũng do ĐH Huỳnh Trọng trình bày và do ĐH Đại Thiện và Chiến đã in ấn hàng vài trăm bản để gửi biếu cho đồng đạo tại NSW và các Tộc Đạo khác, Còn khâu kiểm soát và đóng thành tập do CTS Điệp, TS Mai Hạnh, TS Ngọc Thủy và C.CTS Di Sanh cùng vài vị khác thực hiện, trước khi gửi biếu cho đồng Đạo tại bang NSW và các bang khác.

2. Tiếp khách thập phương viếng Thánh Thất hàng ngày: HT Nghiệp trụ trì tại Thánh Thất, dĩ nhiên đảm trách việc cúng kiếng và tiếp khách.

3. Bồi dưỡng giáo lý Cao Đài: Việc bồi dưỡng Giáo Lý và Luật Pháp Đạo là nhu cầu không thể thiếu của người hành đạo. Thế nên, Tộc Đạo và các BTS đã thống nhứt triển khai trong mỗi phiên hội nhóm hàng tháng, dù đôi khi không đủ thời giờ và bỏ sót.

4. Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại TTSHCĐ: Đáp lời mời của Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do, HT Giáo và HT Nghiệp đã đến TTSHCĐ tại số 6 Bibbys Pl. Bonnyrigg tham dự buổi lễ nói trên, vào ngày 03-11-2019 lúc 11giờ trưa.

5. Lễ Thanh Minh Bảo Phúc Lăng Viên tại Forest Lawn Memorial Park, Leppington (06-04-2019).

6. Lớp đàn tranh: Do Cô Lý Thị Tuyết Nga (Hương) hướng dẫn cho HT Hồng Ngọc, Ngọc Thủy (học để khuyến khích giới trẻ) và các cháu Võ Lê Tố Hà, Lý Bội Quyên, v.v. . .

7. In "Phương châm hành Đạo", "Chơn lý Diệu ngôn", "Lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp": Do ĐH Huỳnh Trọng trình bày (lay-out) và công quả in ấn từ Office Work, Q. Nữ ĐTĐ Lê Thị Hồng Ngọc, TS Nguyễn Thị Thu Cúc, TS Trương Thị Mỹ Phượng, TS Lương Mai Hạnh, TS Trần Ngọc Thủy và ĐH Huỳnh Thi Tuyết Nga đóng sách, trong khi Huỳnh Trọng cắt cỏ và tỉa cây.

8. Lễ đặt bia đá "Cực Lạc Cao Đài" tại Forest Lawn Memorial Park: Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu tham dự Lễ đặt bia đá CLCĐ vào mùa Thanh Minh và cầu siêu cho Vong linh các đẳng.

9. Ông Lưu Tường Quang và Ông Vũ Linh (USA, Chief Photographer): Viếng TT và phỏng vấn HT Nghiệp về tình hình giới trẻ trong Đạo Cao Đài hiện nay (ngày 01-05-2019).

10. Dự Lễ kỷ niệm Ngày Liên Hiệp Quốc Công Nhận Lễ Phật Đản: (Vesak United Nation Day) tại Trụ Sở Quốc Hội NSW với HT Giáo và HT Nghiệp.

11. Tổ chức Tết Trung Thu tại ĐTPM/NSW: Các cháu Thanh-Thiếu Niên Cao Đài Uyên Trang, Uyên Vi và nhóm VoViNam cúng Chức Việc phối hợp với BCQ Phước Thiên & ĐTPM/NSW tổ chức Tết Trung Thu và Nhi Đồng cho các cháu tại sân sau ĐTPM một cách vui vẻ với các màn trình diễn mang nhiều màu sắc Văn Hoá Việt Nam.

12. Hành Đạo tại Adelaide: Thể theo thỉnh cầu của Hương Đạo tân lập Adelaide, HT Nghiệp đã dến Adelaide để hướng dẫn Giáo lý và Nghi lễ Đạo, từ ngày 07-05-2019 đến hết ngày 11-05-2019 hầu kịp trở về Sydney cúng Vía Đức Phật Thích Ca ngày hôm sau, mồng 8 tháng tư Kỷ Hợi (dl.12-05-2019).

B. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NĂM SAU:

Việc duy trì và phát triển cơ Đạo luôn là nhu cầu quan trọng và cần thiết, nhứt là trong hoàn cảnh sinh hoạt tại hải ngoại. Xin đề nghị chúng ta cần tiếp tục quan tâm thực hiện các vấn đề sau đây:

1. Đề cử Ban chuyên trách Thanh Thiếu Niên và Thiếu Nhi sinh hoạt hàng tháng hoặc mỗi 2 tuần. Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, nhằm động viên giới trẻ trở về với Đạo. Theo đó, khuyến khích, nâng cao kiến thức các bạn trẻ qua việc học hỏi, thảo luận và bồi dưỡng giáo lý Đạo Cao Đài.

2. Thực hiện và phổ biến Bản Tin cho mọi người biết về các sinh hoạt Đạo sự.

3. Công Vụ ưu tiên tu bổ Phòng hội (Cửu Huyền) và sửa lại các cửa hư mục.

4. Các Bàn Trị Sự năng vận động nhân sự cho Hương mình bằng cách năng thăm viếng đồng Đạo.

Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,

Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng quây quần nơi đây để có dịp hàn huyên tâm sự về đạo tình trải qua hơn một phần ba thế kỷ trên mảnh đất tạm dung xa lạ, có thăng có trầm, khi tan lúc hợp, biến đổi vô thường. May mà nhờ lòng trung kiên, vững tâm, bền chí của nhiều bạn đạo vẫn còn nắm níu bên nhau giữ gìn chơn luật THƯƠNG YÊU, CÔNG CHÁNH của ĐỨC CHÍ TÔN. Theo đó, cơ Đạo dù có trải qua nhiều gian nan, thử thách đến đâu, chúng ta hãy kiên gan bền chí noi gương chư Tiền Khai, lập công bồi đức hầu được trở về ngôi xưa vị cũ.

Sau cùng, cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố Ân Lành cho tất cả Môn Đệ chúng con.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Thánh Thất New South Wales, ngày 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi,
(dl. 24-11-2019)

Q. Đầu Tộc Đạo Sydney,

 

 

Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp

 

 

BẢN SAO KÍNH GỞI:

 

- VP Trấn-Đạo Úc-Châu.

"Để kính tường".

- Bàn Trị Sự các Hương Đạo:

  Canterbury, Fairfield, Bankstown, Đường Nhơn

- BCQ PT và ĐTPM/NSW.

"Để tường tri".

 

 


 

 

KẾT QUẢ TIỆC CHAY GÂY QUỸ

Cứu Trợ Nạn Nhân Cháy Rừng


 

TRẤN-ĐẠO ÚC-CHÂU
CHÂU-ĐẠO NEW SOUTH WALES

SỞ PHƯỚC-THIỆN SYDNEY

84 Wattle Ave,
CARRAMAR, N.S.W.2163, AUSTRALIA

Tel: (61 2) 9788.7574,
(M) 0404 223 973

Email: nguyencg@yahoo.com

ABN: 48 023 632 519

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Ngũ Niên

TÒA THÁNH  TÂY NINH

-oOo-
 

ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU NEW SOUTH WALES

THÔNG-BÁO

Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và Điện-Thờ Phật-Mẫu NSW trân trọng thông-báo đến chư Thiện-Nam Tín-Nữ tại Châu-Đạo New South Wales, Úc-Châu, kết quả buổi tiệc chay gây quỹ tại Điện-Thờ Phật-Mẫu New South Wales, ngày 01.12.2019 để cứu trợ nạn nhân cháy rừng như sau:

A.-  

Tổng-số thu cho quỹ cứu trợ:

 

A$41,000.00

 

Tổng-số chi từ quỹ cứu trợ cho tiệc chay:

 

A$         0.00 (*)
-----------------

 

Tồn thu:

 

A$41,000.00
==========

(*) Ban Tổ-chức kêu gọi Mạnh-Thường-Quân và đồng đạo hỷ hiến toàn bộ thức ăn miễn phí cho thực-khách. Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và ĐTPM/NSW xuất quỹ Chi-dụng của ĐTPM/NSW, mua toàn bộ thức uống và ly, dĩa, chén, muỗng, nĩa, bằng plastic, khăn giấy, Gas, điện.

B.-  

Tổng-số thu cho quỹ Chi-dụng:

 

A$3,302.00

 

Tổng-số chi từ quỹ Chi-dụng cho tiệc chay:

 

A$1,320.00
----------------

 

Tồn thu quỹ Chi-dụng:

 

A$1,982.00
=========

Toàn bộ số tiền thu cho quỹ cứu trợ nạn nhân cháy rừng kể trên (A$41,000.00), sẽ được chuyển đến nạn-nhân qua các tổ-chức Từ Thiện như: The Salvation Army Disaster Appeal, the RSPCA Bushfire Appeal, St Vincent de Paul, v.v., sau khi Ban Tổ-chức họp và quyết định.

Thay mặt Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney và Điện-Thờ Phật-Mẫu New South Wales, Tiểu muội xin chân thành cảm-tạ tấm lòng ưu-ái ủng-hộ của toàn thể chư Thiện Tín, Hành-Chánh-Đạo Tộc-Đạo Sydney và nhóm từ-thiện “Chợ Làng Quê”, cùng sự nhiệt-tình làm việc của toàn thể chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội trong Ban Tổ-chức, Tiểu-Ban Trật-Tự và Tiểu-Ban nấu các thức ăn đãi khách cũng như bán tại chỗ.

Trong khi phục-vụ chư Thiện-Tín trong bữa tiệc, nếu có điều chi sơ xuất và thiếu chu đáo, xin chư Thiện-Tín vui lòng miễn chấp cho chúng tôi.

Nay kính.

Điện-Thờ Phật-Mẫu NSW, ngày Mùng 7 tháng 11 năm Kỷ-Hợi
(Dl. 02.12.2019)

TM. Bàn Cai-Quản Sở Phước-Thiện Sydney & ĐTPM/NSW
T.M. Chủ-Trưởng

 

 

Phạm Thị Ở
Phó Chủ-Trưởng kiêm Trưởng Ban Lương-Vụ

 

 

Sao kính gửi:

 

- VP Trấn-Đạo Úc-Châu.
- VP Tộc-Đạo Sydney & quý Bàn-Trị-Sự trực thuộc.

"Để kính tường".

-Hồ-sơ lưu.

 

 


 

 

TƯỜNG THUẬT
LỄ THƯỢNG THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN
TẠI THÁNH THẤT SOUTH AUSTRALIA

ngày Mồng 1 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (dl. 26-12-2019 Boxing Day)


 

Sau những ngày đêm cặm cuội chuẩn bị trang trí theo quy cách thờ phượng của một Tiểu Thánh Thất tọa lạc tại số 35 Ellis Rd, Two Wells, SA 5501 do Hiền Đệ ĐH Nguyễn Văn Hùng cùng quí Chức Việc và Đạo hữu Adelaide hiệp sức thực hiện. Lễ Thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn được xem như Lễ Khánh Thành một Tiểu Thánh Thất South Australia đầu tiên tại Nam Úc với số Tín Đồ khiêm nhường.

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH CƠ ĐẠO TẠI ADELAIDE:

Tưởng cũng cần sơ lược tiến trình hình thành cơ Đạo tại Adelaide, dẫn tới việc tạo dựng nơi thờ phượng nói trên. Từ hàng chục năm trước, thỉnh thoảng Hiền Tỷ Cựu CTS Nguyễn Kim Phụng có liên lạc điện thoại đến Tộc Đạo Sydney, nhưng "văn kỳ thinh, bất kiến kỳ hình" (nghe tiếng lạ mà chẳng thấy hình). Trong một dịp tình cờ, chúng tôi đọc được quyển Kỷ Yếu của Hội Quán Tao Phùng, do Ông Hội Trưởng gửi biếu Thánh Thất, nội dung có bài viết về Đạo Cao Đài của Hiền Huynh Nguyễn Hữu Lộc. Đồng thời, trong thời gian nầy có các vị từ Adelaide đến viếng Thánh Thất NSW như Cô Phan Thị Tâm, rồi Cô Nguyễn Thị Ngọc Huệ đi thăm con là Nguyễn Ngọc Tuấn đang hành nghề Luật Sư tại Sydney (sau nầy trở về Adelaide làm việc và giúp lập hồ sơ đăng ký tổ chức Đạo). Cả hai cô đều là người Cao Đài. Tôi lập tức gọi Ông Hội Trưởng Hội Quán, lần hồi liên lạc được với Huynh Lộc và Hiền Huynh Huỳnh Văn Thời, vị Quản lý Hội Quán, cũng là Đạo Hữu mới nhập môn tại Thánh Thất Chợ Lớn, Việt Nam. May mà có số mobile của Cô 9 Tâm, rồi Cô 3 Hoàng (nay là Nữ CTS) sui gia với Cô Tâm, rồi tới cháu Hằng Hùng (ĐH Hằng gốc từ Sydney), sau cùng là HT C.CTS Phụng, nơi địa điểm chính có Thiên Bàn tại gia và là nơi bảo trợ sinh hoạt cúng Đức Chí Tôn hàng tháng. Tôi quyết định tổ chức chuyến thăm viếng bạn đạo Adelaide ngay, thì có các vị ủng hộ ý kiến tham gia đồng hành như: HT Nữ Q.ĐTĐ Lê Thị Hồng Ngọc, Nữ CTS Nguyễn Thị Lạc, C.CTS Sử Di Sanh, C.CTS Ngô Tươi.

Trong buổi gặp gỡ đầu tiên tại nhà Hiền Tỷ Cựu CTS Nguyễn Kim Phụng, số 3 Overland Rd, Croydon Park, SA 5008, ngày 17-05-2016, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu thêm các bạn đạo như: Hiền Đệ 9 Bồng, anh chị Sáng, anh chị Chiến, cháu Tý, Bé, Oanh, Khanh, Mỹ Lệ, Thu Huệ, Đào, ngoài quý hiền đã liên lạc trước như Huynh Lộc, Cô 3 Hoàng, Cô 9 Tâm, Cô Ngọc Huệ và nhứt là HH Thời, người cao tuổi đã tận tình lái xe đến tận phi trường đón tiếp chúng tôi. Hầu hết bạn đạo đều rất thâm tình và thân thiện ngay từ giờ phút đầu với tình linh sơn huyết nhục, như câu Thánh Giáo "Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha". Sau nhiều câu trao đổi, ưu tư đầu tiên là "Kinh nghiệm làm thế nào để tạo được nơi thờ phượng?". - Với nhân sự đếm trên đầu ngón tay, già thì lãnh trợ cấp, trẻ thì nợ tiền nhà, nợ áo cơm, nợ bầu đoàn thê tử,... đó là nan đề khó giải quyết. Chúng tôi chỉ đề nghị quí vị nên tiếp tục ra mặt vận động tìm kiếm bạn đạo và chính thức lập cơ chế Hành Chánh Đạo tại địa phương, công cử nhân sự lãnh nhiệm vụ điều hành. Đó là bước sơ khởi.

Tiến hành bước kế tiếp là cuộc công cử Bàn Trị Sự Hương Đạo, do HT Phụng triệu tập cũng tại tư gia, nhân ngày cúng Sóc Vọng. Sau đó, HT Phụng đã thông báo cho chúng tôi hay, đồng thời mời Nam, Nữ Q. Đầu Tộc Đạo Sydney tham dự chứng Lễ Minh Thệ tại tư gia của Hiền Huynh Tân Chánh Trị Sự Lê Văn Sáng, trên mảnh đất nông trang số 68 Nemesis Court, Buckland Park, SA 5112, vào ngày Rằm tháng Chín năm Bính Thân (dl. 15-10-2016), trong khi HH Sáng chưa thượng Thánh Tượng. Đáp ứng lời mời, dù bận đạo sự, Nam Nữ Q.ĐTĐ đã sắp xếp kêu gọi ba cháu đồng nhi tháp tùng, thỉnh theo Thánh Tượng Ngũ Chi đã cầu nguyện xin Ơn Trên trấn Thần trước Thiên Bàn Thánh Thất NSW. Điều đặc biệt, ngay sau Lễ Minh Thệ nầy, Hiền Đệ Nguyễn Văn Hùng, được sự trợ duyên của người bạn đời là ĐH Trần Kim Hằng, đã tự nguyện xin nhập môn theo Đạo Cao Đài.

Cũng cần nói thêm, đồng đạo Adelaide trước đây khá đông, khoảng trên 200, theo lời kể của HH CTS Sáng. Song vì không có nơi sinh hoạt chung và không có tổ chức ban bộ chính thức, nên đồng đạo lần hồi tản mác, trôi qua nhiều năm tháng. May mà còn nhóm Đồng Môn kiên trì, trên mười vị có điều kiện quây quần thường xuyên sinh hoạt cúng Đức Chí Tôn nơi Thiên Bàn tại gia của Hiền Tỷ Phụng. HT Phụng nay tuổi quá đại thọ, mà nhờ Ơn Trên vẫn còn minh mẫn, vẫn luôn hướng dẫn việc đạo và thường khuyến khích tìm chỗ lập Ngôi Thờ chung, từ trên mười năm trước.

Sau Lễ Minh Thệ nhậm chức và Lễ Nhập Môn là buổi hội nhóm đàm đạo, bàn thảo chương trình hành đạo kế tiếp. Vấn đề quan trọng "đầu tiên", đã được mọi người hưởng ứng bằng hiện kim hoặc hứa hẹn đóng góp để thể hiện câu "Có thực mới vực được đạo". Nhu cầu ưu tiên cấp thiết như đã đề cập trên là "Làm thế nào để có Nhà Thờ Chung cho tiện việc phát triển cơ Đạo?".

Một số bạn đạo có lòng, đã tìm cách thực hiện, đã trải qua nhiều gian nan thử thách, nhưng bất thành. Kinh nghiệm hành đạo, muốn giải đáp án nầy, người đạo cần có tâm thành và sự hy sinh, sự kiên trì, minh mẫn, có hạnh phân biện và niềm tin mạnh mẽ vào trợ lực của các Đấng Thiêng Liêng. Đạo Hữu Hùng, dù mới nhập môn, nhưng đã nhận thức được câu Thánh Ngôn "Đạo phát trễ một ngày thì nhân sanh tội lỗi cả muôn ngàn, vì vậy mà Thầy muốn cho mỗi đứa đều để lòng lo liệu chấn hưng nền Thánh Giáo". Theo đó, hai vợ chồng lên tiếng tình nguyện sửa chữa, nới rộng căn nhà đang ở trong nông trại, tạm làm nơi thờ phượng chung chánh thức. Bàn Trị Sự và đồng đạo thỉnh ý HT Phụng. Tất cả đồng thuận. Thế là đồng đạo và cả đạo tâm thân hữu xúm xít nhau góp tay vào công quả dọn dẹp, từ việc đổ nền, lót gạch, làm phòng thờ Đức Chí Tôn, Phòng Thờ Cửu Huyền Thất Tổ, đóng Thiên Bàn Chí Tôn, Hộ Pháp cho tới Phòng Sinh Hoạt có trang bị Tủ Kệ để đạo phục, nhà bếp, nhà vệ sinh, và các tiện nghi khác... Dĩ nhiên, vì "ở gần mặt trời thì phải chịu nóng", nên Hiền Đệ Hùng và Hằng phải chịu cực nhọc soi đèn làm việc cả ngày lẫn đêm, dầu có trợ lực của vài bạn đạo, bất kể giờ giấc cho tới hoàn thành. Câu thi văn dạy Đạo Thầy thường nhắc nhở rằng:

"Đài-vân Quan-võ để phong thần,

Còn của Thầy đây để nhắc cân.

Muôn đức ngàn lành không sót một,

Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần".

May mà hàng xóm trong nông trang không bị ảnh hưởng tiếng động, nên không nghe ai than phiền, trách móc.

LỄ THƯỢNG THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN:

Lễ thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất South Australia đã được chọn vào ngày Mồng 1 tháng 12 năm Kỷ Hợi trùng với ngày Boxing Day, 26-12-2019 trong dịp Public và School Holidays cuối năm. Đáp ứng Thư Mời của Chánh Trị Sự Lê Văn Sáng, Đầu Hương Đạo Adelaide gửi đến các Tộc Đạo Sydney, Melbourne, Perth và hai Cựu Chức Việc tại Brisbane, số đồng đạo ghi danh đến Adelaide khoảng trên 70 vị. Chưa kể số đồng đạo, đồng hương và Đạo Tâm địa phương nhận tin Thông Báo từ hai tờ Nam Úc và Adelaide Tuần Báo đăng tải, nên đã đưa gia đình đến chúc mừng và cầu nguyện Đức Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật ban bố Ơn Lành.

Hiền Huynh HT Nguyễn Chánh Giáo và HT Nguyễn Thành Nghiệp cùng Cô Chủ Trưởng Nguyễn Thị Tài, Bàn Cai Quản Sở Phước Thiện và ĐTPM/NSW đến trước từ hôm 22-12-2019. Các phái đoàn lần lượt đến vài ngày trước lễ. Điều đặc biệt là trước khi đến, với tinh thần "nhứt gia hữu sự bá gia ưu", mỗi phái đoàn đều có nhã ý góp tay vào các công việc về nghi lễ, về lương vụ ẩm thực và bất cứ công tác gì liên quan đến tổ chức và Đạo sự.

Chúng tôi không quên nhóm thiện nguyện bấm huyệt, xoa bóp chữa bịnh do Thông Sự Tượng và HĐ Long chở theo các y cụ để tận tình giúp đỡ mọi người có nhu cầu.

Từ sáng sớm 25-12-2019, Hiền muội Ngân và phái đoàn Melbourne đến đông nhứt và sớm nhứt, phối hợp với Thủy (Adelaide) và các Hiền Muội khác từ Sydney, Perth xăng tay vén áo vào công việc ẩm thực. Chiếc bàn dài bằng tấm tôn phẳng cách nhiệt (bondor) được HĐ Hùng, Bé, Oanh kê dã chiến cho hơn vài chục người làm bếp bày biện việc xắt, gọt, lặt rau v.v... Khâu giải quyết vấn đề bao tử được các vị nữ phái đặt ưu tiên hàng đầu, nên các Hiền Muội từ các Thành phố Sydney, Melbourne, Perth đều nhận phân công đầy đủ. Riêng Sydney, Cô Sáu Diệp hiến mấy chục cuốn chả, đến nỗi máy bay chở nặng! Hiền Đệ Hùng, Hằng dù đa đoan với công việc nông trang, nhưng đã hy sinh việc riêng, chu đáo sắp xếp đầy đủ phương tiện bếp núc, nồi niêu, bồn rửa... cần thiết.

Phía Nam phái lo trang trí vòng ngoài, các dây cờ rí, cờ Đạo và quốc kỳ. HĐ Hùng có sáng kiến dùng forklift, cùng Oanh, Bé (SA), Tươi (NSW), Bông, Thắng (QLD) treo 3 lá cờ: Đạo kỳ (cờ Tam Thanh), Úc, Việt (VNCH) trước Hội Trường một cách nghiêm chỉnh và nổi bật. Trong khi CTS Điệp (NSW), Tý (Adl), Trung (Perth)... kê bàn ngoại nghi, chuẩn bị các cặp đèn dầu và các cặp đăng, đài cho lễ sĩ. Vạn sự khởi đầu nan và vì thiếu thốn nhân sự, nên cứ thấy thiếu chỗ nào thì bổ sung chỗ đó. Cuối cùng ai cũng vui vẻ góp tay vào.

Sau giờ điểm tâm, Hiền Đệ CTS Trần Ngọc Điệp được HT Nghiệp giao phó cầm tờ Chương Trình sơ thảo để làm MC. HĐ Điệp phải rảo một vòng lấy tin, tìm hỏi quan khách và thân hữu để giới thiệu người phát biểu cảm tưởng. Dù không báo trước, nhưng HĐ Điệp đã hoàn thành nhiệm vụ một cách duyên dáng.

Trước hết là lời chào mừng của Hiền Huynh CTS Lê Văn Sáng, Đầu Hương Đạo Adelaide tuyên bố lý do buổi lễ, đồng thời ghi nhận sự đóng góp công quả của ân nhân và đồng đạo trong việc xây dựng tiểu Thánh Thất South Australia. Sau đó, Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo, Q. Quản Văn Phòng Trấn Đạo Úc Châu có vài lời cảm tưởng và dặn dò. Kế tiếp, lần lượt Cô Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc chia sẻ mối quan tâm sâu sắc của Cộng Đồng với tổ chức Đạo Cao Đài và hân hoan chúc mừng Ngày Thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn của Hương Đạo Adelaide với hy vọng tiếp tục liên giao gắn bó sinh hoạt cùng Cộng Đồng trong thời gian tới. Rồi Cô Hội Trưởng Hội Quán Tao Phùng, Cô Đại Diện Nhóm Phật Tử, PTS Trần Huỳnh Đại Diện Phái Đoàn Tộc Đạo Melbourne, Thông Sự Hoài Trang Đại Diện Phái Đoàn Tộc Đạo Perth, đọc Thư Chúc Mừng của HH/Q. ĐTĐ Huỳnh Được, C.PTS Đỗ Văn Thắng Queensland cũng chia sẻ và cầu nguyện Ơn Trên ban bố tràn đầy hồng ân cho chư huynh, tỷ, đệ, muội đồng đạo tại Adelaide. Sau cùng là Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp, Q. Đầu Tộc Đạo Sydney trình bày sơ lược sự hình thành cơ Đạo tại Nam Úc, đồng thời ca ngợi sự quyết tâm và kiên trì của ĐH Hùng cùng đồng đạo trong việc tạo dựng tiểu Thánh Thất Adelaide nầy. Đặc biệt, điều đáng tiếc trong lễ Thượng Tượng nầy là sự vắng mặt Hiền Tỷ Q.Nữ ĐTĐ Sydney Lê Thị Hồng Ngọc, vì sức khoẻ, dù trước đây HT luôn gắn bó, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho Hương đạo. Do đó, CTS Điệp đã thu âm và phát lại lời chúc mừng của HT từ trên giường bịnh, cho cả hội trường chăm chú nghe. Chúng tôi thấy ai nấy không cầm được nước mắt vì cảm động!

KHAI ĐÀN SÓC NHỰT, DÂNG TAM BỬU, DÂNG SỚ CẦU NGUYỆN LỄ THƯỢNG THÁNH TƯỢNG:

Đúng 12 giờ trưa, Ngọ thời, điểm hồi chuông nhì. Lễ sĩ xướng "Cung thành thứ tự Chức Sắc nhập Đàn". Chư Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu nam, nữ xá một xá, rồi lần lượt tiến vào Chánh Điện. Nam tả, Nữ hữu chờ chuông nhập đàn. Bửu Điện nhỏ hẹp, song sắp xếp tương đối gọn gàng. Các Đồng Nhi nương nhau đọc Kinh đều giọng, khiến Lễ cúng trang nghiêm, thành kính.

Nội dung lòng Sớ, cũng là lời thành tâm cầu nguyện của cả Tín Đồ trong đàn cúng, như sau:

"Phục vọng: VÔ TRUNG TỪ-PHỤ phát-hạ hồng-ân, háo sanh chi đức, vận-chuyển huyền-vi diệu pháp bố-hóa chư đệ-tử lập thân hành-đạo, hòa-ái tương thân, đồng tâm hiệp sức, hoằng khai Đại-Đạo, phổ-tế chúng-sanh khắp cả ngũ Châu, hồi đầu hướng thiện, qui nhứt thiên-lương, tạo lập Thế-giới Đại-Đồng, Nhơn-sanh hạnh-hưởng an-lạc thái-bình thanh-nhàn hạnh-phước".

Buổi chiều cùng ngày là lễ cúng Cửu Huyền Thất Tổ, được nhạc sĩ Hải (Perth) điều khiển đệm đàn, C.TS Bông phụ trống, Lễ Vụ Thu và Trung (Perth) tiếp lễ.

Lễ Thượng Tượng dự định đơn giản, nhưng khách tham dự vừa liên bang vừa tiểu bang khoảng gần hai trăm đến chia sẻ trong bầu không khí ấm cúng của một đại gia đình.

Sau cùng, theo chương trình là buổi tham quan thắng cảnh cho khách phương xa, do ĐH Phượng, ái nữ của CTS Sáng hướng dẫn đến viếng làng Hahndorf và vườn nho. Vì thời tiết khá nóng, nên nhóm cao niên đã trở về sớm hơn dự tính.

Thưa Chư Hiền,

Thánh Thất South Australia giờ nầy đã hình thành, Đức Chí Tôn và Chư Thiêng Liêng đã giáng linh tọa hạ, thoả mãn nguyện vọng và niềm tin của Tín Đồ Cao Đài không riêng tại Nam Úc, mà của cả Úc Châu. Người viết có thể thiếu sót ghi nhận sự đóng góp tích cực của nhiều bàn tay, cầu xin Chư Hiền niệm tình tha thứ. Còn việc đi cúng xa, gần không phải là lý do để biện bạch, vì gần người nầy, thì xa đối với kẻ khác. Đó là thước đo đức tin và sự kiên trì của người tu hành, hầu khỏi uổng phí kiếp sinh may duyên gặp Đạo. Thầy thường dạy: "Người dưới thế nầy, muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Cón Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc đạo, phải có công quả".

Hơn nữa, trong bài Thánh Giáo, Đức Quan Âm khuyên rằng: "Chào các em, các em phải lo cúng kiến thường. 1- Một là lập cho chơn thần được gần gủi các Đấng Thiêng Liêng cho đặng xán lạn. 2- Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. 3- Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên. 4- Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à".

Việc xây dựng đã tốn nhiều công sức, nhiều khó khăn, nhưng việc giữ gìn, phát triển lại càng gian nan hơn gấp bội. Làm được hay không đều do chính bản thân mỗi đồng đạo thông thuộc bài thi văn dạy Đạo "Chữ Tâm" của Đức Phật Mẫu ban cho, đồng thời kể từ đây, tập tánh khiêm cung từ nhượng gắng sức tự trau giồi và làm rạng danh nền Đại Đạo để xứng đáng là Môn sinh Cao Đài.

Mong lắm thay.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thanh Nguyên

 

 
 
 
 

 

 


 

 


         
 

MỪNG ĐẠI LỄ MÙNG 9 TH. GIÊNG

 
 

 

Đại Lễ Cha Lành chín tháng giêng,
Vạn linh chiêm ngưỡng Đấng cầm quyền.
Ân ban thế giới nhuần vô lượng,
Đức hóa nhơn loài đặng hữu duyên.
Thượng Đế tá danh cơ hiệp chủng,
Cao Đài hoằng pháp buổi qui nguyên.
Khai nền chơn giáo Long Hoa hội,
Tận độ kỳ ba lập chánh truyền.

 
 

Tường Quang

[Trích Thông Tin Xuân Giáp Dần (1974)-trang 16]

 
         
   

NGÀY TẾT PHƯƠNG XA

   

 

Thời gian rồi cũng đi qua,

Bên cây bóng nắng cội già trí nhân…

 

Bên thềm vắng,

Đêm hoài tâm.

Đường xa xăm!

 

Tết đến nhớ Xuân. - Nào thấy Xuân!
Buồn trông xã tắc mịt mờ Xuân!
Xuân trong thảm cảnh đau lòng Mẹ,
Phong hóa suy đồi mệt dáng Xuân.
Tổ quốc về đâu nền tự chủ?
Con thuyền Đời Đạo xót thương Xuân.
Xuân đi, Xuân đến, nào ai hiểu?
Tô điểm tình Xuân non nước Xuân!

   

Thảo Vân ngày Tết năm Kỷ Hợi.
Mùa nắng Hạ, 05-02-2019

Ái Nhân

         
 

NGÀY ĐẠI LỄ THẦY

 
 

 

Úc Hè, Xuân Việt hai bờ,

Gởi niềm tâm sự vần thơ đêm về.

 

Mùng chín tháng giêng Đại lễ Thầy,
Tổ Đình xa thẳm cuối trời mây.
Con đường đời Đạo nhiều thay đổi,
Tiếng Hạc trong sương khẻ gọi bầy!
Danh lợi quyền cao từng mảnh vụn,
Biển mê nẻo tục lệ người xây!
Thầy khuyên nhớ mở lòng nhân ái,
Bài học khó khăn cõi thế nầy!

 
 

Quán Trần Mùng 9 tháng giêng năm Kỷ Hợi
DL, 13-02-2019

Ái Nhân

 
         
   

MƠ VỀ CHỐN CŨ

   

 

Nẻo về với Đạo nguồn tâm,

Theo chân Từ Phụ đặng tầm ngôi xưa.

 

Thuyền tình đi hết chốn phồn ba,
Xuân - Tết phương xa lại nhớ nhà!
Đất khách dặm đường mơ lối cũ!
Trời thương giao cảm khối tình ta.
Tôi yêu vẻ đẹp chiều u tịch,
Tĩnh lặng lòng tôi cảnh đó mà!
Khóm trúc luỹ tre trong ký ức,
Thu tàn Đông đến chẳng còn xa.

   

Thảo Vân mùa Hè, 08-02-2019

Ái Nhân

         
 

Những vần thơ không chuyên
từ TT Cao Đài Viber group

 
         
 

Về đâu những cánh sen hồng?
Sao mưa ướt sũng hóa dòng thơ Xuân!
Bao quanh chiếc lá bâng khuâng...
Người ơi ở lại xin đừng...
Bỏ tình sen lại vô thường kiếp hoa!

 

Lỡ cơn gió lốc đi qua...
Tình sen theo gió bôn ba phương nào?
Chỉ còn sót lại lời chào,
Chúc Xuân thịnh vượng muôn màu an khang!!!

 

Chúc nhau chữ đạo bình an,
Mọi nhà hạnh phúc Xuân sang sum vầy.
Cùng nhau góp một bàn tay,
Chung lo cửa đạo phước Thầy Mẹ ban...!

 

Con là Phượng xin gởi bài thơ nầy!

(Tuesday, 21 January 2020 @ 9.45am - Mỹ Phượng)

 
         
   

Hoa đào nở đẹp tuyệt vời,
Em dâng tặng chị như lời tri ân.
Rạng ngời hai chữ nghĩa nhân,
Không mùi vị kỷ không vương ghen hờn.
Thế gian là chốn thiệt hơn,
Tình em nghĩa chị như đờn tri âm.

 

Thương tặng chị Uyên Trang.

(Tuesday, 21 January 2020 @ 11.16am - Yến Mai)

         
 

Xuân về Mẹ nhớ con không?
Nhìn sen nhớ Mẹ nỗi lòng tha phương...
Trần gian một kiếp vô thường...
Nhưng tâm con vẫn thương tình hoa sen!

 

Mẹ ơi... năm cũ buồn chèn...
Lửa thiêu hủy vẹn muôn bầy thú hoang...
Rừng than nhà cháy tiêu tàn...
Mẹ thương mưa xuống dịu làn mây xanh...!

 

Năm mới vài bước thật nhanh...
Tý về no ấm vạn lành thương yêu...
Bình an hạnh phúc muôn chiều...
Vàng xanh trắng đỏ mỹ miều nhân gian!

 

Lộc Xuân cánh cửa Xuân sang...
Với tay con lấy dâng tràn niềm vui...
Cảm ơn Mẹ! Con mỉm cười...
Tình sen là đạo sáng ngời không phai!!!

 

Con là Phượng xin gởi bài thơ Xuân Tý...

(Tuesday, 21 January 2020 @ 11.33am - Mỹ Phượng)

 
         
   

Xuân về em có vui không?
Mĩm cười em nói thêm dòng nếp nhăn...
Mẫu thân tuổi cũng cao lần...
Ngắn dài tóc bạc hoa râm khá nhiều...

 

Thơ ấu mình thích pháo trêu,
Thích phong bì đỏ phì nhiêu túi đầy...
Thích nồi bánh tét khói cay...
Thích đôi áo mới diện ngày Xuân sang!

 

Thích trong tay Mẹ phố ngang,
Ngắm muôn hoa sắc mai vàng chợ Xuân.
Thích nhìn Mẹ gói bánh chưng,
Thích đi theo Mẹ chúc mừng bà con!

 

Thích được khen... "Con rất ngoan...!"
Vuốt ve mái tóc dịu dàng tình thương...
Thích nghe Mẹ nhịp canh buông...
Ngân nga ngọt lịm tay chuông con hầu!

 

Đơn giản mà quí làm sao...
Như tình biển mặn sóng trào hoàng hôn.
Đôi khi con tự trách hờn...
Xuân đi nhanh quá chẳng còn tuổi thơ.

 

Để tóc Mẹ không bạc phơ...
Để đôi mắt Mẹ không mờ nhìn con...
Để khuôn mặt Mẹ thật tròn...
Để đôi tay Mẹ ôm con vào lòng!!!

 

"Mẹ ơi... Mẹ có biết không?
Con thương Mẹ lắm mênh mông chữ tình...!"
Trong tay cầm nhánh mai xinh,
"Chúc Mẹ luôn khỏe, hưởng nghìn thọ ân!"

 

Phượng xin tặng bài thơ Xuân Tý nhớ Mẹ.

(Tuesday, 21 January 2020 @ 12.04pm - Mỹ Phượng)

         
 

... Trãi bao năm tháng đợi mong,
Điện Thờ Phật Mẫu đại công cáo thành.
Ơn Trên ban xuống phước lành,
Thăng trầm Đồng đạo thuận hành bước qua.
Thiên thời Địa lợi Nhân hòa,
Phụng sự ĐẠI ĐẠO đó là phước ân.

 

Năm mới chúng ta cùng bắt tay chúc mừng cho nhau cả nhà TT Cao Đài ơi.

(Thursday, 23 January 2020 @ 11.39am - Lê Vũ)

 
         
   

 ♬♬♬♥☺

         

 

 


 

 

ĐỨC TÍN NGƯỜI TU


Mộc Lan

 

Người xưa nói rằng: “Nền tảng của thiện lương chính là sự khiêm tốn”.

Khởi nguồn của tà ác là ngạo mạn.

Cho nên có câu: “Thanh tâm quả dục”

Nghĩa là người có đạo hạnh thì cảnh giới cao thượng.

Người có đạo đức cao thượng thì càng biết suy nghĩ cho người khác.

Phàm ở đời bất kỳ vào cảnh ngộ nào, hễ tri túc là toại, tuỳ phận là yên.

Giúp người lợi vật, không cần ai biết như vậy mới gọi là âm đức.

Ngày nay trên đường Thế Đạo sự tu hành, thành tín chẳng còn mấy, thiện lương cũng sắp bị diệt tận. Bởi vì con người cứ mãi hơn thua, tranh giành danh lợi, thị phi đố kỵ mà tạo nghiệp chất chồng không biết.

Nên Thầy buồn mà than rằng:

“Than ôi! Đường Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo tà nhiều người đến.” (TN 03-01-1927 - TNHT. Q.2, Tr.132, tái bản 2004 CĐ California USA & TĐ Sydney AUS)

Thầy đã từng dạy chúng con rằng:

“Điều Thầy vui hơn hết, là muốn cho các con thương yêu giúp lẫn nhau, như con một nhà, phải đồng tâm hiệp chí, chia vui sớt nhọc cho nhau, nương đỡ dìu dắt nhau, đem lên con đường đạo đức, tránh khỏi bến trần ai khốn đốn nầy, mà cả muôn triệu sanh linh đã chìm đắm, vì mồi phú quí, bả vinh hoa.

Thầy trông mong nơi các con, chớ nên vì chuyện nhỏ mọn phàm tục mà bứt hẳn mối tương thân, tương ái, thì chẳng phải là đức tánh của tu hành đó.” (TN 18-1 Đinh Mão - DL 19-2-1927 - TNHT Q.2 Tr.140, tái bản 2004 CĐ California USA & TĐ Sydney AUS)

Như vậy nếu chúng ta muốn đến được dưới chơn Đại Từ Phụ để được thấm nhuần ơn huệ hầu đoạt cơ hằng sống thì không gì hơn là phải đầy đủ chánh tín và thiện lương.

Chúng ta sống ở cõi trần này, đường đời muôn nẻo, người gặp thì vô số, việc khó vô vàn và sự biến đổi của vạn vật là vô thường, họa phúc vô căn.

Cho nên chúng ta cứ sống lương thiện thì con đường về với Thầy sẽ bình an.

Cũng như Quan Âm Thị Kính, nuôi con của Thị Mầu bị làng xóm gièm pha là cha đứa bé trong khi Thị Kính lúc đó trong hình hài là một sư tăng, pháp danh Kỉnh Tâm.

Tủi nhục đủ bề nhưng Ngài không một lời oán than, nên cuối cùng Ngài đắc đạo.

Cho nên tích đức không cần ai thấy, hành thiện ở lành tự có Trời biết.

Vì vậy chúng ta hãy dùng sự chân thành và lương thiện của mình để làm kim chỉ nam dẫn đường soi lối từng bước của chúng ta.

Ngày 25-12-2019 (1:24 AM)
Mộc Lan

 

 


 

 

MÊ TÍN VÀ CHÁNH TÍN


Mộc Lan

 

Làm sao chúng ta biết được đâu là Mê tín đâu là Chánh tín. Nhất là người tu đạo nên tìm hiểu rõ việc này thì mới dẫn chúng sanh vào con đường Chánh Pháp được.

Mê tín:

Người mê tín thường hay có tánh mưu cầu lợi vụ rõ rệt cho cá nhân. Khi cúng hay cầu nguyện Thần Thánh Trời Phật ban cho nhiều phước lành, buôn nhanh bán đắc, hoặc mau thăng quan, tiến chức.

Hay đi đến các ông đồng bà bóng, xin xăm bói quẻ, đốt giấy tiền vàng bạc, bùa phép cầu tài cầu duyên, cúng heo cúng vật tế Thần. Tranh nhau cúng hoa quả cho kiếp sau nhan sắc được mỹ miều. Việc gì tốt đến thì cho là các Đấng phù hộ, việc gì không đặng thì cho là bị quở trách.

Sự mê tín có muôn ngàn hình thức biến hóa tuỳ theo thị hiểu của chúng sanh. Vì mỗi người đều có dục vọng và tham lam ích kỷ khác nhau.

Chánh tín:

Chánh tín là tin tưởng một cách tuyệt đối vào những giáo huấn của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Pháp Chánh Truyền. Tin tưởng mạnh mẽ vào Tân Luật là Thiên điều tại thế, cũng như các Đạo Nghị Định do hai Đấng cầm đầu hai Đài, Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài, ký tên ban hành.

Những điều giáo huấn và những luật pháp ấy đều nằm trong khuôn viên luật pháp của Càn Khôn Vũ Trụ như: Luật tiến hóa, luật nhơn quả, luật luân hồi, luật bác ái và luật công bình, luật thành tựu hoại diệt của vật chất hữu hình.

Tất cả những điều việc ấy là sự thật vô cùng đúng đắn mà chúng ta với trí não phàm phu, không thể trong thấy nhận biết hay kiểm chứng cụ thể nên cần phải có lòng tin tưởng.

Nhưng đối với những bực giác ngộ, đã huệ tâm huệ trí, đắc đạo thì là những sự thật hiển nhiên.

Còn đối với những sự việc khác, trước khi chúng ta đặt đức tin vào đó, thì chúng ta cần phải sáng suốt tìm hiểu một cách cẩn thận. Nếu chứng nghiệm xét quả thật là đúng thì đó mới là chánh tín.

Muốn dẹp bỏ mê tín, chúng ta cần phải học rõ thông Đạo lý. Đem cái sáng suốt của lương tri lương năng ra mà phán đoán phân biệt chánh tín và mê tín. Trừ bỏ mê tín, nuôi dưỡng chánh tín.

Chúng ta nên nghĩ rằng, có một số người họ bước chân vào Đạo nhưng họ chưa có học thông qua giáo lý của Đạo. Họ giống như người đứng giữa ngã ba đường, ai đến chỉ đường họ cũng đi theo. Vì thế chúng ta phải là người có chánh tín để dìu dắt họ vào con đường chánh đạo.

Các tín đồ theo Đạo vì mê tín khi họ bị sứt mẻ hay tự ái hoặc bị va chạm những chuyện không thuận ý thì họ liền bỏ Đạo ngay.

Cho nên sau khi nhập môn vào Đạo, người tín đồ phải hiểu Đạo, thì mới chuyển dần từ mê tín sang chánh tín.

Ngày 25-12-2019 (1:24 AM)
Mộc Lan

 

 


 

 

DI SẢN THIÊNG LIÊNG


Ái Nhân

 

 

Ve kêu nắng Hạ bến trần,

Xuân đời dòng sử về gần cảnh chơn.

 

Bóng Xuân mờ dạng nỗi niềm riêng,

Của mỗi chơn linh có chủ quyền.

Tự định phận duyên đường tấn hóa,

Trở về nguồn cội cõi thiêng liêng.

Vườn tâm vun quén, tâm đầy khuyết,

Nguồn Đức Tu chơn, đạt hạnh hiền.

Thoát tục gìn lòng đâu phải dễ,

Bước trần di sản tạo nhà Thiên.

 

"Ở thế giới nội tâm, khả năng chối tội của chơn thần rất lớn khi sống nơi cõi trần." Ái Nhân

Cơn gió nóng như thiêu se thắt cõi lòng của mùa nắng Hạ! Một năm khô hạn ở Miệt Dưới! Ngày đầu năm không nói chuyện ngày Xuân. Hương Xuân nước Việt! Người viết hay nhìn lại với chính mình trong một tiểu vũ trụ thân tâm, mong là mình nhận ra một thế giới mới trong nội tâm nhưng rất cũ. Cũ mèm như hũ gạo để lâu năm bị mốc! Mà mốc thật!

Trong thế giới ngôn ngữ đổi thay đầy nhiễu âm, không dễ gì đi vào thế giới đó để hiểu hết được tâm tánh chơn thật của con người. Ngôn ngữ không trong sáng thiếu lương thiện, một căn bệnh thời đại ngộ độc ngôn ngữ.

Trong thế giới cộng nghiệp vay trả lắm khi càng khó hiểu hơn kịch bản của mỗi chơn linh trên con đường tấn hóa luân hồi, dầu cho có nhìn thấy được bi hài kịch nơi bến chợ đời. Sự đời như cơn gió thoảng bên tai, nghĩ cho cùng chỉ là một di sản trong kiếp tu của họ.

Nhìn lại đường Đạo ngày nay lắm nhiều thay đổi, đầy dẫy huê dạng tô vẽ bề ngoài theo ngọn bỏ gốc, một nền văn hóa mì gói thiếu chất bổ dưỡng cho đời sống tinh thần. Đem tư ý của mình vào công việc chung của Đạo, là một thảm cảnh đau khổ khi đối diện với chơn linh tòa án lương tâm. Sự thanh tịnh nơi cửa tu trở thành cổ ngữ nhơn gian.

Thế nhân tự hỏi tri kỷ là đâu? Có mấy khi tri ngộ! Đôi khi chỉ là sự hoài vọng ước mơ của con người trên chặng đường chiều. Đó chỉ là một cơn nắng Hạ khao khát hạt mưa rơi thấm mát cõi lòng của người khách trần nơi bến vắng! Tình bạn đi cuối đường chiều còn chưa hiểu hết kia mà! Một thế giới sâu thẳm!

Không hiểu vì sao tôi đi trong cái nghiệp văn chương? Có phải là nợ bút nghiên từ muôn kiếp cũ xa xưa nên viết cho mình cho người? Biết đâu trong kiếp tái sanh lại được nhìn thấy chính mình để tìm đường đi tiếp trên con đường tấn hóa. Mong hạt lúa kiếp xưa còn đủ sức nẩy mầm vì đã chứa rất lâu trong hũ lúa của nhiều tiền kiếp.

Lá Thu đời vẫn rơi, thân phận ly hương nhớ về nước Việt! Trên đó đã gần bước vào tiết Xuân ngày Tết! Miệt Dưới phương Nam là Hạ tiếng nhạc Ve sầu tấu khúc ngày đầu năm dương lịch trên đất khách.

Tôi có thói quen nhìn ngày Tết tây hay Tết ta là một. Đông Tây nơi tấm lịch chỉ là cách suy nghĩ về thời gian, về chính trị của con người, trong một nền văn hóa miền đất đang sống, nhằm ghi lại những sự việc đang xảy ra bên dòng sử.

Thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi, đi mãi không ngừng theo sự vận hành của Trời đất vạn vật từ khi quả địa cầu thành hình và có sự sống của loài người. Dầu ngày Tết tây hay ta, cũng là ngày đầu năm để có dịp nhìn về một phương trời xa bên di sản của một kiếp trần. Di sản lương thiện hay di sản oan nghiệt vay trả, là những trang kịch bản của một chơn linh, mà mỗi chơn linh có quyền làm chủ trong kiếp sanh của mình.

Mở trang kịch bản kiếp trần.

"Lộ vô nhơn hành. Điền vô nhơn canh."

Bức tranh gió bụi nơi cõi trần, con đường Đạo còn xa phân vân đôi ngã giữa Thánh tâm và phàm tánh trong một cơ thể hữu vi của kiếp làm người. Một trường tranh đấu trong thân tâm mà mình không bao giờ ngờ đến.

Vũ trụ vần xây Trời đất thiên nhiên thật kỳ diệu, lắm nhiều điều học hỏi để nhìn về một chân trời mới tươi đẹp hơn. Đời sống con người trải qua hàng ngàn năm xưa nay như vậy! Tuy cũ nhưng mà mới, mỗi ngày mỗi mới. Nhơn loại vẫn thở vẫn đi trên con đường sanh diệt của kiếp luân hồi theo từng cộng nghiệp.

Vườn tâm cũng có đầy cỏ dại sanh xôi nảy nở, một thứ cỏ hờn giận, ghét ganh theo nỗi niềm buồn vui phàm tánh. Để rồi sống trong một thân thể cộng sinh, không thể tách rời nhau được. Vì xác thân là một sinh vật đầy thú tánh, đòi hỏi theo thị dục thỏa mãn nhu cầu, dục tánh đó che mờ ánh sáng thiêng liêng soi đường về đường chơn nẻo thật. Con ý mã cứ tuông bờ lướt bụi, làm cho khách trần lắm khi khó kềm nổi đôi cương, rồi phải đi ra ngoài lý lẽ lương thiện nhơn quả.

Thói thường dễ thương điều đáng thương, nhưng không dễ dàng thương điều đáng ghét. Thương được điều đáng ghét mới thật là thương yêu trong khối tình ái tuất thương sanh. Mới thật là nguồn hạnh phúc vô tận.

Vì bởi ta đã đi gần về cửa chơn nơi cõi lòng ta, dù cho cỏ dại hờn giận ghét ganh có sống cộng sinh với xác thân ta, giữ đừng để nhiễm vào chơn tánh. Cái chơn tánh từ thuở ban sơ Đấng Tạo Hóa đã ban cho Thiên lương hằng sống.

Bước ra ngoài cái giả của cuộc đời chắc hẳn là khó lắm! Quả thật muôn điều khó khăn cho mỗi chơn linh, dù trên vai có mang chiếc áo nhà tu nơi cửa nâu sồng hay chiếc áo đời một nắng hai sương nơi trường danh lợi. Mấy ai qua khỏi đoạn trường của cảnh đời trần tục, để bước qua cầu đoạn trần đi về đường Tu chơn giải thoát.

Có bao giờ ta cho ta một ít thời gian sống với thiên nhiên bao la tĩnh lặng, để trải cõi lòng vui trong cái không gian vô tận của Trời đất. Theo từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, cho khối tình ái thương yêu được nảy mầm đơm bông kết trái trong vườn tâm Thánh chất.

Thiên nhiên vạn vật hữu tình, con người cũng hữu tình. Sự hữu tình trong một thứ ngôn ngữ chơn thật hiền từ. Là tình thương yêu nuôi dưỡng mầm lương thiện của nhơn loại đi về cõi trọn lành. Tạo đại nghiệp nơi cõi thiêng liêng một di sản cao trọng chí hiền. Mà mỗi chơn linh đều có quyền tự chủ đi đến chỗ tận cùng đắc qui Phật vị.

Ngày đầu năm nói chuyện nhìn về thế giới nội tâm để tự nhủ với lòng. Ở thế giới nội tâm, khả năng chối tội của chơn thần rất lớn khi sống nơi cõi trần. Khả năng chối tội là làm quan trạng sư bào chữa cho con ý mã phàm tánh khi đối diện với lương tâm của mình.

Bóng ngả về Tây thuyền đời ngược sóng, xa Thánh tâm quên nguồn cội Đạo!

"Đạo là sự chơn thật trong khối Thánh chất thương yêu hằng sống."

Khách trần biển khổ phải về đâu?

Cảnh bể dâu!

Nguyện vạn điều lành đến với vạn linh sanh chúng trong tình yêu nhơn loại.

Quý lắm thay!

 

Tình yêu chan khắp vạn linh,

Sống trong Thánh chất, trả tình Chí Linh…

 

Thanh Tịnh Ái Nhân Môn, ngày 01-01-2020

Ái Nhân

 

 

NỖI LÒNG NHỚ XUÂN

Mấy khi nhìn thấy cõi lòng!
Cảnh riêng sâu thẳm thật mong hiểu mình!

Rừng xanh còn đó!
Một mảnh thuyền tâm.

Trời Xuân, đi mãi mịt mờ Xuân,
Nắng Hạ, mà sao mỏi bước trần!
Một thoáng thiều quang, xa cảnh cũ!
Chỉ là ký ức, bóng mây Xuân!

Xuân cảnh, hoa người đẹp ở tâm,
Ngàn lời vạn chữ chẳng bằng tâm.
Tình yêu Tạo Hóa, ngoài ngôn ngữ,
Tình ở trong tim, nguồn ái tâm.

Tâm vui khi ở, lúc ra đi,
Tâm giữ tình chơn bài cổ thi.
Thế giới thi nhân trời biển rộng,
Thiên nhiên vạn vật Đạo huyền vi.

Thảo Vân mùa Hè, 09-02-2019
Ái Nhân

 

 

 


 

 


Trái Cây và Sức Khỏe

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

 

Trái cây đã được hầu hết mọi người ưa thích vì mùi vị ngon ngọt và nhiều chất dinh dưỡng. Trái cây cũng giúp cơ thể giảm thiểu rối loạn các chức năng và một số bệnh hoạn.

ÍCH LỢI CỦA TRÁI CÂY

Ăn trái cây có nhiều điểm lợi như sau:

   
 
   

1- Trước hết, ăn trái cây giải tỏa được sự ám ảnh với mặc cảm là đã giết các sinh vật khác để lấy thực phẩm nuôi sống bản thân.

2- Ăn trái cây là ta đã mang vào cơ thể một loại thực phẩm tuyệt hảo có sẵn trên trái đất., được thiên nhiên tạo ra để sẵn sàng phục vụ chúng ta khi đói khát. Sau khi ăn, ta có thể truyền rải hạt giống, tạo ra nhiều cây trái khác và như vậy càng tăng thêm nguồn thực phẩm thiên nhiên cho loài người.

3- Các nhà nhân chủng học tin rằng người tiền sử có cấu trúc cơ thể rất gần với loài đười ươi, vượn như ngày nay, nên đều ưa thích vị ngọt của trái cây vì trái cây ít bị nhiễm độc hơn những thực phẩm khác. Ăn trái cây , ta không còn sợ mắc phải những bệnh bò điên, bệnh long móng lở miệng, bệnh sán lãi.

4-Trái cây có đến 70% là nước, cũng tương tự như trong cơ thể chúng ta có đến 80% trọng lượng là chất lỏng. Chất lỏng có vai trò rất quan trọng cho các chức năng của cơ thể. Vì thế, ăn trái cây là đáp ứng được một nhu cầu thiết yếu của cơ thể về chất lỏng

5- Ăn trái cây không còn e ngại gì về cholesterol, vì trái cây không có chất béo này. Cholesterol chỉ có trong thực phẩm động vật và nếu ăn nhiều quá có nguy cơ đưa tới các bệnh tim mạch.

6- Chất xơ không phải là chất dinh dưỡng, không cho năng lượng và bao tử của con người không tiêu hóa được. Nhưng chất xơ góp phần tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe, giúp ta tránh được nhiều bệnh chẳng hạn như ăn nhiều chất xơ có thể giúp giảm thiểu nguy cơ cao huyết áp, béo phì, ung thư ruột. Chất xơ có rất nhiều trong trái cây các loại.

7- Trái cây với đường fructose là nguồn năng lượng rất tốt cho tế bào não bộ, giúp kích thích, tăng cường trí nhớ, làm giảm u sầu, buồn chán.

8- Trái cây là thực phẩm tương đối vừa rẻ tiền, sẵn có mà lại tươi nguyên. Đây là món ăn thiên nhiên mà tạo hóa dành cho con người

9- Trái cây dễ tiêu hóa. Cơ thể chỉ cần một sức lao động rất nhỏ và một thời gian ngắn ngủi để biến hóa các chất dinh dưỡng trong trái cây. Ăn một miếng thịt bò, bao tử phải cần sáu bẩy giờ đồng hồ để tiêu hóa, trong khi đó ăn một hỗn hợp trái cây, chỉ cần nửa giờ. Vừa mau lẹ nhẹ nhàng vừa ít chất cặn bã không tốt mà hai trái thận phải vất vả thải ra khỏi cơ thể.

10- Nhiều người tin rằng ăn trái cây giúp tinh thần minh mẫn, trí nhớ tốt, yêu đời chẳng phải lo âu sầu muộn, tình cảm lại rồi rào, da dẻ hồng hào, tươi mịn, ít đau ốm, ngũ quan tinh tường, lục phủ ngũ tạng hoạt động đều hòa và ngay cả đời sống ân ái lứa đôi cũng thêm phần hào hứng, thỏa mãn.

TRÁI CÂY VÀ ÍCH LỢI Y HỌC

Nhiều nghiên cứu y học còn cho biết trái cây cũng có ích lợi trong các bệnh sau đây:

1- Trái cây làm giảm nguy cơ đột quỵ và tai biến động mạch não.

Căn cứ vào các báo cáo nghiên cứu sự liên hệ giữa việc ăn trái cây với bệnh tim mạch, nhóm bác sĩ người Anh Andrew R. Ness và John W. Powles đã đi đến kết luận rằng trái cây và rau có tác dụng bảo vệ tốt với tai biến mạch máu não và tác dụng bảo vệ yếu hơn đối với cơn suy tim (heart attack).

Theo các vị này, có nhiều lý do đưa tới tác dụng tốt như vậy.

Có thể một phần là khi ăn nhiều rau trái, người bệnh sẽ bớt ăn các thực phẩm được cho là có nguy cơ gây bệnh như mỡ béo trong thịt động vật, những món ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, kinh nghiệm cho hay là người ăn nhiều trái cây thường thường có đời sống lành mạnh hơn, không hút thuốc lá, bớt uống rượu, năng vận động cơ thể.

2- Khoa học thực nghiệm cho hay là, ngoài chất dinh dưỡng lớn như đạm, béo, đường tự nhiên, trái cây còn có chất dinh dưỡng với số lượng ít nhưng rất cần thiết và ích lợi. Đó là các loại sinh tố, chất chống oxy hóa, khoáng chất giúp cơ thể bảo trì, tăng trưởng, giảm thiểu hư hao, bệnh tật.

Nghiên cứu của Gioann Manson ở Boston cho thấy trái cây giảm nguy cơ tử vong của tai biến suy tim tới 26% so với người ít ăn trái cây; trong khi đó thì nghiên cứu của Paul Knert bên Phần Lan cho thấy nguy cơ suy tim giảm thiểu tới 34%.

Các chuyên gia khuyên nên ăn khoảng 400 gr rau trái mỗi ngày, đặc biệt là rau trái tươi thì tốt hơn, để có thể hưởng được lợi ích kể trên.

3- Trái cây chống táo bón, làm giảm nguy cơ ung thư ruột già.

Nhiệm vụ của ruột già là hấp thụ một số lớn nước và khoáng chất, loại chất cặn bã của thực phẩm ra khỏi cơ thể. Kết quả nhiều nghiên cứu cho hay chất xơ trong trái cây giúp đại tiện dễ dàng, chống táo bón. Chất xơ làm phân mềm hơn, dễ thải ra ngoài nên giảm thời gian tiếp xúc giữa ruột già với hóa chất trong cặn bã tiêu hóa, do đó giảm nguy cơ ung thư ruột già.

4- Trái cây giúp giảm nguy cơ béo phì.

Vì trái cây cung cấp ít năng lượng, nên ăn nhiều không sợ bị tích lũy dư thừa thành béo phì. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của trường Đại học Yale cho hay đường fructose trong trái cây làm giảm sự ngon miệng và giảm tiêu thụ nhiều năng lượng trong bữa ăn tiếp theo đó.

NƯỚC TRÁI CÂY

Nói về trái cây mà không nói tới nước vắt của trái cây sẽ là điều thiếu sót lớn. Vì nước vắt trái cây có nhiều chất dinh dưỡng đồng thời là món giải khát rất tốt.

Một ly cam vắt uống sau một hành trình nhiều giờ trong nóng bức, một ly chanh đường đá với người tình học trò dưới gốc cây là những thỏa mãn lớn lao.

Ngày nay, nước trái cây còn được chế biến vô chai, đóng hộp, và đểu đã được diệt khuẩn nên rất an toàn. Nhiều loại trái cậy, nhất là nho và táo, trong quá trình chế biến, cũng đã được loại bỏ những chất không cần thiết.

Nước trái cây có thể dùng nguyên chất, từ trái cây tươi vắt ra hoặc dùng dạng chế biến có độ đậm đặc cao, khi dùng thì pha loãng với nước.

Có nhiều loại nước trái cây chế biến được cho thêm dường, chất mầu hoặc hương vị khác. Khi mua, ta cần đọc kỹ nhãn hiệu để tránh những chất mà ta không thích hoạc có thể dị ứng.

Tốt nhất vẫn là mua trái cây tươi về, rồi tự vắt lấy nước để dùng. Vừa rẻ vừa bảo đảm nguyên chất, bổ dưỡng.

Nhưng uống nước trái cây cũng có điểm bất lợi so với ăn trái cây, là vì ta sẽ bỏ phí đi khá nhiều chất xơ quý giá sẵn có trong trái cây.

 

KẾT LUẬN

Người Tây phương có câu nói “Mỗi ngày ăn một quả táo, không cần đến thầy thuốc “An apple a day, keep the doctor away”.

Mỗi ngày chỉ ăn một quả táo mà đã không cần đến thầy thuốc, thì khi ăn nhiều trái khác nhau, hẳn sẽ chẳng bao giờ bao giờ bệnh tật.

Tuy nhiên, cũng không thể vì thế mà trái cây có thể hoàn toàn thay thế cho bữa ăn đa dạng với đủ các loại thực phẩm như thịt, cá, cơm rau…

 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

 

Nguồn: https://khoahocnet.com/2018/09/12/bac-si-nguyen-y-duc-trai-cay-va-suc-khoe/◙

 

Picture ref:

3_smoothie-350x350.jpg
https://health.clevelandclinic.org/fruitarian-diet-is-it-safe-or-really-healthy-for-you/

Fruit-Juice.jpg
https://steemit.com/juices/@hamzaasaf/natural-fruit-juices-not-as-you-think

 

 


 

 


Uyên Trang phụ trách

Chè Khoai Mì & Khoai Mì Chà Bông

 

Chỉ từ cây khoai mì mà người miền Tây đã sáng tạo ra biết bao món ăn dân dã, đậm chất miền Tây nhưng lại không kém phần hấp dẫn.

Lần này Uyên Trang mời các bạn thích ăn vặt cùng vào bếp với 2 món làm từ khoai mì nhé.

1 - Chè khoai mì.

Chè khoai mì luôn là món ăn khoái khẩu của nhiều người bởi sự dẻo dai của khoai mì, vị thơm và béo của nước cốt dừa và vani. Bạn có thể nấu món này tại nhà với một công thức vô cùng đơn giản nhưng ngon ơi là ngon đó nha!

Nguyên liệu:

Khoai mì bào: 500g, 1 lon nước cốt dừa (cream milk) 400ml, 1 ống vani (có thể thay thế bằng vài cọng lá dứa tươi), đường cát trắng: 200gr, một ít mè rang vàng.

Thực hiện:

• Nếu là khoai mì bào mua ở các tiệm thực phẫm Á châu thì khi mang về để cho tan hết đá, sau đó vắt cho ráo nước rồi vò thành viên tròn để riêng.

• Cho vào xửng hấp cách thủy, khi thấy khoai mì chín trong thì vớt ra cho vào nước lạnh.

• Cho nước cốt dừa vào nồi cùng đường cát cùng vài cọng lá dứa tưoi cắt nhỏ (hoặc vani), bắt lên bếp nấu sôi, cho đường tan thì cho từng viên chè vào, nấu sôi trở lại thì tắt bếp.

• Múc chè ra chén, cho ít mè rang lên trên là có thể thưởng thức được rồi đó nhe.

 

2 - Khoai mì chà bông.

Nguyên liệu:

1kg khoai mì củ, 1/2 bịch dừa sợi loại fresh đông đá có bán ở các tiệm thực phẩm Á châu, 3 muỗng canh đường cát, 1 ít mè và đậu phọng rang vàng sau đó giã nhuyễn, 1 muỗng cà phê muối.

Cách Làm:

Khoai mì rửa sạch, cho vào xửng hấp cho đến khi khoai chín (lấy đũa xiên thấy khoai mềm).

Lấy ra để nguội sau đó gỡ chỉ sợi trong khoai bỏ đi,tán hoặc bóp nhuyễn, sau đó lần lượt cho đường và dừa đã bào vào trộn đều.

Múc khoai ra đĩa và rắc muối mè đậu phộng lên trên.

Ta da! Xong món khoai mì chà bông khoái khẩu của Uyên rồi!

Cái ngon của món khoai mì chà bông chính là vị đường hòa trộn cùng vị muối, mè rang vàng tạo thành mùi vị dân dã, lạ miệng cho món ăn.

Chúc các bạn ăn ngon và hẹn gặp lại kỳ tới. ♬♬♬

 

 


 

 

 


Uyên Trang sưu tầm

 

Lời Của Mẹ!!!???

Cô giáo hỏi học sinh:

- Tèo, đề bài cô đưa ra ngày hôm qua là "cuộc trò chuyện của ba mẹ em", tại sao em chỉ viết toàn là lời của mẹ?

- Tèo: Thưa cô, vì cứ mỗi lần trò chuyện thì ba em chỉ gật đầu thôi ạ.

 

Két Tinh Tế

Một ngày nọ con két bước vào cửa hàng bán lẻ và hỏi “ở đây có kẹo không?”.

Ngườì chủ tiệm trả lời “Không, chúng tôi không có”.

Ngày hôm sau con két trở lại, hỏi câu hỏi cũ và nhận được câu trả lời tương tự.

Liên tiếp mười ngày sau đó con két trở lại cửa hàng, vẫn hỏi câu hỏi cũ và đều nhận được cùng một câu trả lời.

Cho đến một ngày, người chủ tiệm đã hết kiên nhẫn, giận dữ trả lời con két “bắt đầu từ ngày mai, nếu mày hỏi câu này một lần nữa thì ta sẽ cho mày một cái búa vào đầu đấy!”.

Hôm sau con két trở lại cửa hàng, nhìn dáo dác và hỏi “ở đây có búa không?

Người chủ tiệm trả lời “không có!” đoạn con két hỏi “vậy… có kẹo không?”

 

Nhẹ Tay Để Không Làm Đau

Ông nha sĩ đang cắm cúi chữa răng cho một khách nữ, đột nhiên la lên:

- Xin lỗi bà, nhưng cái mà bà đang bấu tay vào là đùi tôi chứ không phải thành ghế đâu.

- Tôi biết chứ, thế thì cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé.

 

Muốn Chết Đi Được

Chàng trai và cô gái đang ngồi trong tắc xi:

- Em yêu - Anh yêu em đến muốn chết đi được - chàng trai nói.

- Em cũng cảm thấy em như đang chết vì quá yêu anh - người con gái đáp lại.

- Xin lỗi hai anh chị! - người lái xe tắc xi nói chen vào - tôi xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc tâm sự của anh chị, nhưng xin anh chị hãy thanh toán tiền xe cho tôi trước khi cả hai anh chị... cùng nhau qua đời.

 

 


 

 


 
 
 
 
 

Chào Quốc-Kỳ Úc Việt và một phút mặc niệm tưởng nhớ đến chư Chức-sắc Tiền Khai Đại-Đạo.

(R) Hiền-Tài Nguyễn Thành Nghiệp đọc Diễn-văn chào mừng quý quan-khách Việt Úc. (L) Hiền-Tài Nguyễn Chánh-Giáo đọc Diễn-văn Khai mạc.

(R) Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ-Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales (L) Hòa-Thượng Thích Bảo Lạc phát biểu cảm tưởng.

(R) Ông Chris Hayes, MP, Federal Member for Fowler, Parliament House of Australia (L) Ông Frank Carbone, Thị-Trưởng Hội-Đồng Thành-Phố Fairfield phát biểu cảm tưởng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cùng quây quần sau một ngày cùng làm việc: "... Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Cùng quây quần sau một ngày cùng làm việc: "... Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Chuẩn bị... phần ẩm thực

Chuẩn bị... hội trường

Thiên Bàn nơi Chánh Điện

Bàn Thờ Hộ Pháp nơi Chánh Điện

Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ nơi Hậu Điện

 
 
 
 

Giờ chia tay

Quà lưu niệm

Quà lưu niệm

Quà lưu niệm

Quà lưu niệm

 
 
 
 
 

 

Chủ trương của Bản Tin Hòa Hiệp

Bản Tin Hòa Hiệp: Phổ biến tin tức Đạo sự gần xa; liên lạc, trao đổi kinh nghiệm hiểu biết; học hỏi, hợp tác thân hữu với các Tôn Giáo bạn, các Đoàn Thể xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu hướng thượng, nhằm phục vụ không biên giới cho Đạo lẫn Đời.

Bản Tin Hòa Hiệp: Xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng, bài vở với bất kỳ thể loại; ưu tiên trong lãnh vực biên khảo, nghiên cứu đạo giáo, triết học, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật phục vụ nhân sinh của chư vị thức giả đạo hữu, đạo tâm... miễn nội dung không nhằm mục đích: làm diễn đàn chính trị, bài kích cá nhân, tập thể; kỳ thị dưới mọi hình thức; gây chia rẽ nội bộ; đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và đường lối của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

 

CHỦ TRƯƠNG: Tộc Đạo Sydney.
CHỦ BÚT: Quyền Đầu Tộc Đạo Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp.
BAN BIÊN TẬP: Bạch Sỹ - Thanh Nguyên - Hồng Ngọc - Ái Nhân - Tiểu Hương - Lê Phong - Song Kha - Trần Nguyên Đức - Bình Minh - Uyên Trang - Đức Nhân - Mộc Lan - Nguyên Chương.
TRÌNH BÀY & IN ẤN: Huỳnh Trọng - Trần Đại Thiện - Trần Lê Phong.

 

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678
Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au ; hongngoc.caodai@yahoo.com.au