CAO ÐÀI E-BOOK

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI

Danh Mục Upload ngày

Diễn Văn và Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp từ năm Mậu Thìn (1928) đến năm Canh Thìn (1940).

10/06/2024
(âl. 05-05-Giáp Thìn)

CHÂU TRI số 3, ngày 18 tháng hai năm Ất Hợi (dl. 22 Mars 1935).

15/05/2024
(âl. 08-04-Giáp Thìn)

Bản Tin Hòa Hiệp số 35 - Tháng Mười Quý Mão - 2023. Mừng Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ năm thứ 99 & Kỷ Niệm Chư Vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài.

27/11/2023
(âl. 15-10-Quý Mão)

BỐ CÁO ngày 11 tháng 10 Ất Hợi (dl. 06-11-1935) về việc "Ban Hành Tân Kinh".

13/11/2023
(âl. 01-10-Quý Mão)

Nhựt Khóa - Đại Đạo Thừa Kinh (Kinh Cúng Tứ Thời 1928)

13/11/2023
(âl. 01-10-Quý Mão)

Tứ Thời Nhựt Tung Kinh - 1928.

13/11/2023
(âl. 01-10-Quý Mão)

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo (Ấn bản 1936).

13/11/2023
(âl. 01-10-Quý Mão)

Lịch 2024 năm Giáp Thìn.
Thánh Thất NSW Australia ấn hành 10/2023.

15/10/2023
(âl. 01-09-Quý Mão)

Đạo Nghị Định Tháng 10 năm Mậu Dần (dl.12-1938).

22/06/2023
(âl. 05-05-Quý Mão)

Bản Tin Hòa Hiệp số 34 Tháng Tư Quý Mão - 2023. Kỷ niệm Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.

21/05/2023
(âl. 03-04-Quý Mão)

Hội Thánh Ngoại Giáo - Kiếp sanh của Đức Chưởng Đạo Victor Hugo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.

21/05/2023
(âl. 03-04-Quý Mão)

Lời Minh Thệ của Chức Sắc Thiên Phong trước khi cầm quyền Đạo.

21/05/2023
(âl. 03-04-Quý Mão)

Bản Tin Hòa Hiệp số 33 Tháng Mười Nhâm Dần - 2022. Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ. và Kỷ Niệm Đức Q. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

13/11/2022
(âl. 20-10-Nhâm Dần)

Phổ Cáo Chúng Sanh - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 1926.
Imprimerie De Lunion SAIGON - 15 Octobre 1926.

25/10/2022
(âl. 01-10-Nhâm Dần)

Phổ Cáo - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 1927.
In tại nhà in Tam Thanh 108-110, Đường Maréchal Foch SAIGON-DAKAO -1927.

25/10/2022
(âl. 01-10-Nhâm Dần)

Luận Đạo Chơn Ngôn của Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.
Imprimerie DUC-LUU-PHUONG 158. Rue d'Espagne. SAIGON - 1932.

25/10/2022
(âl. 01-10-Nhâm Dần)

Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung) / Diệp Văn Kỳ Novembre-1934.
In tại nhà in BAO-TON 175, Boulevard de la Somme SAIGON - 1934.

25/10/2022
(âl. 01-10-Nhâm Dần)

Lịch 2023 năm Quý Mão.
Thánh Thất NSW Australia ấn hành 10/2022.

01/10/2022
(âl. 06-09-Nhâm Dần)

Bản Tin Hòa Hiệp số 32 Tháng Ba Nhâm Dần - 2022. Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Cao Thượng Sanh.

15/04/2022
(âl. 15-03-Nhâm Dần)

Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC ngày 14-2-Mậu Thìn (dl. 05-03-1928).
In tại nhà in Tam Thanh 108-110, Place Maréchal Foch DAKAO-SAIGON - 1928.

15/04/2022
(âl. 15-03-Nhâm Dần)

Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP đọc tại Tòa Thánh ngày rằm tháng bảy Nhâm Thân (1932) Về Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Imprimerie DUC-LUU-PHUONG 158. Rue d'Espagne. SAIGON - 1932.

15/04/2022
(âl. 15-03-Nhâm Dần)

Nữ Trung Tùng Phận - Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút) Ấn Bản 1933
Nhà in Bảo Tồn (Imprimerie Bao-Ton) SAIGON - 1933.

31/01/2022 (âl. 29-12-Tân Sửu)

Nữ Trung Tùng Phận - Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút) Ấn Bản 1939
Nhà in Đức Lưu Phương, 158 Rue d'Espagne -SAIGON - 1939.

31/01/2022 (âl. 29-12-Tân Sửu)

Nữ Trung Tùng Phận - Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút) Đức Nguyên Giới thiệu & Chú thích (PDF)
Trình bày theo ấn bản tháng 03/2003 của tác giả.

31/01/2022 (âl. 29-12-Tân Sửu)

Lịch 2022 năm Nhâm Dần.
Thánh Thất NSW Australia ấn hành 11/2021.

01/11/2021 (âl. 27-09-Tân Sửu)

Giới Thiệu Tòa Thánh Tây Ninh. (PDF)
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn. Ấn hành theo hiệu đính 09-2003.

01/11/2021 (âl. 27-09-Tân Sửu)

Thiên Đạo và Nhơn Đạo (Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp).
Sao y bản chánh, do Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh Trương Hữu Đức (ấn ký) ngày 30 tháng 6 Đinh Mùi (dl.3.10.1967).

01/11/2021 (âl. 27-09-Tân Sửu)

ĐẠO SỬ Quyển Nhứt - 1975. Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.
Bản thảo "Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài" do Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, Trưởng Ban Đạo Sử và Thơ Viện biên soạn.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

ĐẠO SỬ CƠ BÚT - Nhâm Dần niên 1962.
Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài TRƯƠNG HỮU ĐỨC biên soạn ngày 21 tháng 9 Nhâm Dần (dl. 19-10-1962).

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

Đạo Thư 03-07-1932 Về Việc Cơ Bút - Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.
Đạo Thư ngày 03/07/1932 (âl. 30 tháng 5 năm Nhâm Thân của Thượng Đầu Sư THƯỢNG TRUNG NHỰT về VIỆC CƠ BÚT trong Đạo.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

Bản Tin Hòa Hiệp 31.Trung Nguơn Tân Sửu - 2021.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

NGŨ ĐỨC LƯƠNG CHÂM
Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ) biên soạn và ấn tống năm 1928.

10/06/2021 (âl. 01-05-Tân Sửu)

Góp Nhặt Tinh Hoa Đại Đạo
Soạn giả: Thiên Vân Hiền Tài Quách Văn Hòa.

26/02/2021 (âl. 15-01-Tân Sửu)

Bản Tin Hòa Hiệp 30. Xuân Tân Sửu - 2021.

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)

Lời Phê các việc của Đức Hộ Pháp
Tài Liệu Sưu Tầm của Ban Kiến Trúc dành để học hỏi.

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)

Phạm Môn Sử Lược Hồi Ký
Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa - Bút hiệu Khiết Dân.

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)
Lịch 2021 năm Tân Sửu
Thánh Thất NSW Australia ấn hành 12/2020.
01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý).
Huấn Từ & Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.
Bản in ronéo 1971 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện.
01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý)
TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài.
Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.
01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý)
Bản Tin Hòa Hiệp 29. Mừng Đại Lễ Vía Đức Phật Mẫu & Lễ Hội Yến Diêu Trì - Canh Tý 2020. 01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)
TRÍ HUỆ CUNG
Trí Huệ Cung - Thiên Hỉ Động
Phạm Môn giữ bản quyền.
Phạm Môn tái bản ngày 15 tháng 9 năm Quí Sửu (dl. 10/10/1973).
01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)
 
HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CÔNG QUẢ PHƯỚC THIỆN - GIÁP DẦN - 1974
Lớp Huấn Đạo Nhơn Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh.
Tổ Chức và Điều Hành các Cơ Quan trong Hội Thánh Phước Thiện.
Khóa Huấn Luyện Nhân Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh ngày 18 tháng 4 Nhuần Giáp Dần (dl. 08-06-1974) tại Hạnh Đường Tòa Thánh.
01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)
 
MẠCH ĐẠO
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh Ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Thân (dl. 13/06/1932).
CAO LIÊNG TỬ

Ghi chú: Cao Liêng Tử là bút danh của Ngài Bảo Văn Pháp Quân CAO QUỲNH DIÊU.
01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)
 

QUAN HÔN TANG LỄ
Với phần PHỤ ĐÍNH của Thánh Thất NSW (Australia).

1. Thêm phần KHẢO DỊ
khác biệt giữa các văn kiện: Quan Hôn Tang Lễ - Bản in ấn bản (1976) & Quan Hôn Tang Lễ - Văn bản văn phòng HTĐ & Nghi Lễ và Bài Thài. Nơi:
Bài thài hiến lễ hàng Thánh,
Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần,
Bài thài hiến lễ hàng vong thường.

2. Hiệu đính
Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần - TUẦN HƯƠNG: Trầm đoàn khói (khỏi) tỏa năm mây, ...

Bản in PDF QuanHonTangLe(v2020_1).pdf trang 61 & 62 & 63 và 64.

01/08/2020 (âl. 12-06-Canh Tý)
 
Danh Thiếp và Bút Tích của Đức Phạm Hộ Pháp 25/06/2020 (âl. 05-05-Canh Tý)
TỪ NGỮ ĐIỂN CỐ CAO ĐÀI
Soạn-giả:
Thiên Vân Hiền Tài Quách Văn Hoà.
Quyển Thượng (Q.1):
A, B, C, D, Đ, G, H. I-Y, K, L.
Quyển Hạ (Q.2):
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X.
25/06/2020 (âl. 05-05-Canh Tý)

Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo
Hồi ký Nguyễn Ngọc Trân tự Minh Nhựt Cải Trạng HTĐ & Lời Tường Thuật của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.

30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)

Bản Đờn Nhạc Thánh Đường do Lảnh Nhạc Lương Văn Hoằng, ghi lại năm Canh Ngọ (dl. 1991)

30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)
QUAN HÔN TANG LỄ
Với phần PHỤ ĐÍNH của Thánh Thất NSW (Australia).
30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)
HẠNH ÐƯỜNG
Tài Liệu Huấn Luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ (Khóa CANH TUẤT 1970)
Bản in PDF ấn bản v.2020
30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)

Bản tin HÒA HIỆP số 28
Mừng Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn & Lễ Thuợng Nguơn - Canh Tý 2020

02-2020 (âl. 01-Canh Tý)

Bán Nguyệt San THÔNG TIN

***********************************************************
Cập nhật ngày 25/01/2020 (âl. 01-01-Canh Tý):
Bản Tin từ số 1 đến 122. Bổ túc những Bản Tin còn thiếu sót trong lần phổ biến đầu tiên (dl. 01-01-2019).

**********************************************************

25/01/2020 (âl. 01-01-Canh Tý)

Bản tin HÒA HIỆP số 27
Lễ Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu New South Wales 11-11-2019

11-11-2019 (âl. 15-10-Kỷ Hợi)

Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đăng Tiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đức Hộ Pháp Ban Phép Lành và Bút tích Phương Luyện Kỷ

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Giải thích về lá Cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Bản tin HÒA HIỆP số 26
Mừng Ngày Giáng Sanh Đức Phạm Hộ Pháp - 2019

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Bản tin HÒA HIỆP số 25
Xuân Kỷ Hợi 2019

01-2019

Tài liệu sưu tập "Lịch Sử Đạo":
Bán Nguyệt San THÔNG TIN

01-2019

Bản tin HÒA HIỆP số 24
Thượng Ngươn Giáp Ngọ 2014

04-2014
   
   
   
   
 
 
   
 

Unicode font
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  06-2024