CAO ÐÀI E-BOOK

 
Ðể đọc được các tài liệu, các bạn cần có chương trình:

Nếu bạn chưa có chương trình Adobe xin vào trang web sau đây để download http://get.adobe.com/reader/

 

DANH MỤC E-BOOK

Tài Liệu Kính Biếu - Free Downloads

TỰA SÁCH

E-book-pdf

SÁCH MỚI   
SÁCH MỚI CẬP NHẬT   
 
THƯ MỤC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ÐẠO  
TÂN LUẬT
Hội Thánh giữ bản quyền. Ấn bản năm Nhâm Tý (1972).
Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Ðức.

TanLuat (v2011).pdf
(281 KB)
PHÁP CHÁNH TRUYỀN
Hội Thánh giữ bản quyền. Ấn bản năm Nhâm Tý (1972).
Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Ðức.

PhapChanhTruyen (v2011).pdf
(707 KB)
BÁT ÐẠO NGHỊ ÐỊNH
Hội Thánh giữ bản quyền. Ấn bản năm Bính Thân (1956-1957).
In tại Nhà in HOÀNG HẢI - 152 Cô Giang SAIGON.

BatDaoNghiDinh (v2011).pdf
(285 KB)
LUẬT LỆ CỦA BA HỘI LẬP QUYỀN VẠN LINH
Hội Thánh giữ bản quyền.
Thừa sao lục y nguyên văn, ngày 11-08-1969, Sĩ Tải NGUYỄN THÀNH TẤT.

LuatLe-CuaBaHoi-LapQuyen-VanLinh (v2011).pdf
(584 KB)
HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ÐÀI
Hội Thánh giữ bản quyền.

HienPhapHiepThienDai (v2011).pdf
(362 KB)
ÐẠO LUẬT
Hội Thánh giữ bản quyền. Ấn bản năm Kỷ Dậu (1969)

DaoLuat (v2011).pdf
(505 KB)
QUYỀN TƯ PHÁP VÀ NỘI TRỊ ÐẠO
Hội Thánh giữ bản quyền.

QuyenTuPhapVaNoiTriDao (v2011).pdf
(339 KB)
CHÁNH TRỊ ÐẠO
Soạn giả: KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA
In lần thứ nhứt năm Giáp Dần 1974.

ChanhTriDao (v2011).pdf
(880 KB)

HẠNH ÐƯỜNG
Tài Liệu Huấn Luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ (Khóa CANH TUẤT 1970)
Hội Thánh giữ bản quyền. Ấn Hành Năm Canh Tuất 1970.
In tại nhà in Lê Thành Long Hoa.

HanhDuong1970 (v2020).pdf
(563 KB)
ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG
Tài liệu huấn luyện chức sắc phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958)
Hội Thánh giữ bản quyền.

DaiDaoHocDuong1958 (v2011).pdf
(1609 KB)
   
THƯ MỤC NGHI LỄ THỜ PHƯỢNG  
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO
Ấn-hành năm ẤT-MÃO 1975

KinhThienTheDao-(VNI)-TT-NSW-2003-10(v2015).pdf
(779 KB)
Giải Nghĩa KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO
Tài liệu tham khảo.
Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng.
Xuất bản lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ Năm 2000.

GiaiNghiaKinhThienDao-TheDao (v2011).pdf
(5837 KB)
THIÊN BÀN THỜ TẠI TƯ GIA
Soạn giả Giáo Hữu Thượng Lý Thanh
Ban Tu Thư Ðạo Ðức Học Ðường. Ấn hành năm Nhân Tuất (1970).

ThienBanThoTaiTuGia (v2011).pdf
(566 KB)

QUAN HÔN TANG LỄ

Hội Thánh Giữ Bản Quyền. Ấn bản năm Bính Thìn (1976).
In tại BẠCH VÂN Ấn Quán - Cơ Quan Phát Thanh nội ô TÒA THÁNH Tây Ninh.

Với phần PHỤ ĐÍNH của Thánh Thất NSW (Australia).


QuanHonTangLe (v2020_1).pdf
(874 KB)
TỨ THỜI NHỰT TỤNG DẪN GIẢI
Nhà sách Minh Tâm.
Xuất bản và phát hành 1964.

TuThoiNhutTungDanGiai (v2011).pdf
(392 KB)
   
THƯ MỤC THÁNH NGÔN THÁNH GIÁO  
THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
Quyển 1 & 2 Hội Thánh giữ bản quyền.
Ấn bản năm Nhâm Tý (1972).
Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Ðức.
Ðã hiệu đính dựa theo ấn bản năm Kỷ Dậu (1969) & Canh Tuất (1970).

ThanhNgonHiepTuyen (v2011).pdf
(2429 KB)
THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II Hợp nhứt & Chú thích
Tài liệu tham khảo.
Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG biên soạn.
Ấn bản năm Canh Thìn (2000).

ThanhNgonHiepTuyen-chuthich (v2011).pdf
(3085 KB)
   
THƯ MỤC THI VĂN DẠY ÐẠO  
THIÊN THAI KIẾN DIỆN
Ðức Hộ Pháp sáng tác năm Ðinh Mão (1927).
Nhà sách Minh Tâm xuất bản và phát hành năm 1964.

ThienThaiKienDien (v2011).pdf
(370 KB)
PHƯƠNG TU ĐẠI ĐẠO
PHẠM CÔNG TẮC Tự ÁI DÂN trước tác
Tái bản lần thứ hai - Năm Kỷ Dậu 1969

PhuongTuDaiDao (v2011).pdf
(615 KB)
Hoài Niệm Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG Bút Hiệu ĐỨC NGUYÊN
Gia Ðình cùng Thân Hữu của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng thực hiện năm Ất Dậu 2005 

HoaiNiemHienTai-NVH (v2011).pdf
(754 KB)

NỮ TRUNG TÙNG PHẬN
Bà Đoàn Thị Điểm giáng cơ đề bút do Đức Nguyên Giới thiệu & Chú thích được trình bày theo ấn bản tháng 03/2003 của tác giả.

  upload 31/01/2022

NuTrungTungPhan_DoanThiDiem_DucNguyenGioiThieuChuThich-2003(v2022).pdf
(1387KB)

   
THƯ MỤC ÐẠO SỬ  
ÐẠO SỬ Xây Bàn và Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)
Biên soạn: Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu
Hội Thánh giữ bản quyền.
Thánh Thất Tộc Ðạo Westminter CA. USA Ấn Hành năm Ất Hợi (1995).

DaoSu 1925-1929 (v2011).pdf
(6303 KB)
Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT (LÊ VĂN TRUNG)
Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu (1973).
Hội Thánh giữ bản quyền.
In tại Sơn Châu 367 Trần Hưng Ðạo SaiGon.
Phát hành ngày 7-11-1973 (ngày 13 tháng 10 Quí Sửu, Niên Ðạo 48).

TieuSu DucQuyen GiaoTong (v2011).pdf (3138 KB)
ÐẠI ÐẠO CĂN NGUYÊN
Tác giả NGUYỄN TRUNG HẬU tự THUẦN ÐỨC
Hội Thánh giữ bản quyền.
Thánh Thất New South Wales - Australia.
Tái ấn hành năm Nhâm Ngọ 2002.

DaiDaoChonLyYeuLuan (v2011).pdf
(5260 KB)
ĐẠI ĐẠO TRUY NGUYÊN & PHU THÊ YẾU LUẬN
Tác giả HUỆ CHƯƠNG
In tại nhà in Võ Văn Vân 201-211 Kitchener SAIGON 1953

DaiDaoTruyNguyen (v2011).pdf
(519 KB)
CUNG NGHINH LIÊN ĐÀI ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP VỀ TỔ ĐÌNH (TÒA THÁNH TÂY NINH)
Liên Đài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đươc di chuyển từ Campuchia (Căm Bốt) về Châu Thành Thánh Điạ - Tòa Thánh Tây Ninh. Liên Đài nhập Bửu Tháp ngày 15.10.Bính Tuất (dl. 05-12-2006)

HinhAnh&TinTuc LienDai-PhamHoPhap-ve-ToDinh-TTTN.pdf
(2897 KB)
   
THƯ MỤC THUYẾT ÐẠO    
LỜI THUYẾT ÐẠO CỦA ÐỨC HỘ PHÁP
 

Trọn bộ


ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011).pdf
(7950 KB)
 

Quyển nhứt Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947)
Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Canh Tuất (1970)

ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011)-q1.pdf (963 KB)

 

Quyển nhì Năm Mậu Tý (1948)
Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quý Sửu (1973)

ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011)-q2.pdf (1175 KB)

 

Quyển ba Năm Kỷ Sửu - Canh Dần (1949-1950)
Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Giáp Dần (1974)

ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011)-q3.pdf (954 KB)

 

Quyển tư Năm Tân Mão (1951)
Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Ất Mão (1975)

ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011)-q4.pdf (788 KB)

 

Quyển năm Năm Nhâm Thìn (1952)
Tài liệu do Ban Tốc Ký Toà Thánh Tây Ninh sưu khảo.

ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011)-q5.pdf (819 KB)

 

Quyển sáu Năm Quý Tỵ - Giáp Ngọ - Ất Mùi (1953 - 1954 - 1955)
Tài liệu do Ban Tốc Ký Toà Thánh Tây Ninh sưu khảo.

ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011)-q6.pdf (1663 KB)

 

Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
Tài liệu do Ban Tốc Ký Toà Thánh Tây Ninh sưu khảo.

ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011)-ConDuongThiengLiengHangSong.pdf (1139 KB)

 

Bí Pháp
Tài liệu do Ban Tốc Ký Toà Thánh Tây Ninh sưu khảo.

ThuyetDaoPhamHoPhap (v2011)-BiPhap.pdf (692 KB)

TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC THƯỢNG SANH
Điện Thờ Phật Mẫu San Jose ấn hành lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ Năm Tân Tỵ (2001)

TieuSu-ThuyetDao cuaDucThuongSanh (v2011).pdf
(2221 KB)
   
THƯ MỤC GIÁO LÝ  
ÐẠI ÐẠO CHƠN LÝ YẾU LUẬN
(Kết tập những sách do Ông Nguyễn Trung Hậu, tự Thuần Ðức biên soạn)
  1. Ðại Ðạo Căn Nguyên (1930)
2. Tiên Thiên Tiểu Học (1927)
3. Luận Ðạo Vấn Ðáp (1927)
4. Châu Thân Giải (1927)
5. Chơn Lý (1928)
6. Ăn Chay (1928)
7. Ðức Tin (1928)
8. Luân Hồi Quả Báo (1956)

Hội Thánh giữ bản quyền.


DaiDaoChonLyYeuLuan (v2011).pdf
(5260 KB)
PHƯƠNG CHÂM HÀNH ÐẠO
Soạn Giả Thượng Ðầu Sư LÊ VĂN TRUNG.
Hội Thánh giữ bản quyền.
Tái bản năm Canh Tuất - 1970

PhuongChamHanhDao (v2011).pdf
(615 KB)
CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (Luật Tam Thể)
Soạn Giả Kiến Tâm PHAN HỮU PHƯỚC Thừa Sử Hiệp Thiên Ðài.
Tác giả giữ bản quyền
In tại nhà in Võ văn Vân 201-211 Kitchener - Saigon. In lần thứ nhứt 1952.

ChonLyDieuNgon (v2011).pdf
(583 KB)
GIẢNG ĐẠO YẾU NGÔN
Tác giả NGUYỄN VĂN KINH.
Hội Thánh Giữ Bản Quyền.
Tái bản năm Canh Tuất 1970.

GiangDaoYeuNgon (v2011).pdf
(585 KB)
HỘI LÝ XIỂN CHƠN LUẬN
Tác giả NGUYỄN VĂN KINH.
Hội Thánh Giữ Bản Quyền.
Tái bản năm Canh Tuất 1970. In tại nhà in LÊ THÀNH Long Hoa.

HoiLyXienChonLuan (v2011).pdf
(779 KB)
GIẢNG ĐẠO CHƠN NGÔN
Soạn giả THÁI ÐẾN THANH.
Hội Thánh Giữ Bản Quyền.
Ấn hành năm Tân Hợi 1971. In tại nhà in LÊ THÀNH Long Hoa.

GiangDaoChonNgon (v2011).pdf
(772 KB)
THIÊN ĐẠO
Soạn giả NGUYỄN TRUNG HẬU & PHAN TRƯỜNG MẠNH
Nhà sách MINH TÂM xuất bản và phát hành 1963.

ThienDao (v2011).pdf
(816 KB)
GIÁO LÝ
Soạn giả TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG
Tái bản lần thứ năm. Năm Canh Tuất - 1970

GiaoLy (v2011).pdf
(1656 KB)
TRÊN ĐƯỜNG TẤN HÓA
Soạn giả TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG
Nhà sách MINH TÂM xuất bản lần thứ nhứt -1963

TrenDuongTanHoa (v2011).pdf
(876 KB)
   
THƯ MỤC KHẢO LUẬN  
CÁC ÐÔI LIỄN
(Cập nhựt theo ấn bản 07/2003)
NHÓM SƯU TẦM và GIẢI THÍCH :
- Huỳnh Văn Sinh - Chánh Trị Sự Bùi Thanh Xuân - Luật Sự Nguyễn Văn Thăng - Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng.

CacDoiLien (v2011).pdf
(1243 KB)
GIẢI THÍCH NỘI TÂM VÀ NGOẠI TÂM ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH
Soạn giả KHAI ĐẠO PHẠM TẤN ĐÃI

GiaiThich NoiTamNgoaiTam ToaThanhTayNinh (v2011).pdf
(1028 KB)
KHẢO LUẬN XÂY BÀN & CƠ BÚT Trong Đạo Cao Đài
Soạn giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

KhaoLuanXayBan-CoBut (v2011).pdf
(2979 KB)
BƯỚC ĐẦU HỌC ĐẠO (Dành cho Tân tín đồ Cao Đài)
Soạn giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

BuocDauHocDao (v2011).pdf
(7721 KB)
GÓP NHẶT TINH HOA ĐẠI ĐẠO
Soạn giả Thiên Vân Hiền Tài Quách Văn Hòa. upload 26-02-2021

GopNhat-TinhHoa-DaiDao_ThienVan-QuachVanHoa(v2021).pdf (8230KB)


GIỚI THIỆU TÒA THÁNH TÂY NINH

Biên soạn: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng. Ấn hành theo hiệu đính 09-2003.

upload 01/11/2021

GioiThieuToaThanhTayNinh_HienTaiNguyenVanHong-2003(v2021).pdf (6756KB)

   
TỰ ÐIỂN TÀI LIỆU THAM KHẢO  

CAO ÐÀI TỪ ÐIỂN
Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, bút hiệu Ðức Nguyên. 

Quyển 1: A, B, C, D, Đ, G, H.


CaoDaiTuDien (v2012) Q1.pdf
(11727 KB)

Quyển 2: K, L, M, N, O, P, Q, R, S


CaoDaiTuDien (v2012) Q2.pdf
(11720 KB)

Quyển 3: T, V, X, Y.


CaoDaiTuDien (v2012) Q3.pdf
(11677 KB)
ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN II TỪ ĐIỂN VIỆT-ANH-PHÁP
Soạn giả: Th.s TRẦN VĂN RẠNG & Hiền Tài VÕ VĂN BA & Hiền Tài NGUYỄN KIM ANH
GIÁO LÝ TÙNG THƯ Tái bản năm Đạo thứ 81

DaiDaoTamNguyen-II-(v2012).pdf
(1280 KB)

TỪ NGỮ ĐIỂN CỐ CAO ĐÀI
Soạn-giả: Thiên Vân Hiền Tài Quách Văn Hoà.

Upload ngày 05-05-Canh Tý (dl.25/06/2020)

Quyển Thượng (Q.1):
A, B, C, D, Đ, G, H. I-Y, K, L.

TuNgu-DienCo-CaoDai(v2018_0)_Q1.pdf
(25423 KB)

Quyển Hạ (Q.2):
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X.

TuNgu-DienCo-CaoDai(v2018_0)_Q2.pdf
(26793 KB)
   
   
   
 

 

 

Unicode font
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  10-2022