CAO ÐÀI E-BOOK

TÀI LIỆU SƯU TẬP - LỊCH SỬ ĐẠO

Tài liệu được định dạng PDF.  Các bạn cần có chương trình:

 
Danh Mục Upload ngày
BỐ CÁO ngày 11 tháng 10 Ất Hợi (dl. 06-11-1935) về việc "Ban Hành Tân Kinh".

13/11/2023 (âl. 01-10-Quý Mão)

Nhựt Khóa - Đại Đạo Thừa Kinh (Kinh Cúng Tứ Thời 1928).

13/11/2023 (âl. 01-10-Quý Mão)

Tứ Thời Nhựt Tung Kinh - 1928.

13/11/2023 (âl. 01-10-Quý Mão)

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo (Ấn bản 1936).

13/11/2023 (âl. 01-10-Quý Mão)

Đạo Nghị Định Tháng 10 năm Mậu Dần (dl.12-1938).

22/06/2023 (âl. 05-05-Quý Mão)

Hội Thánh Ngoại Giáo - Kiếp sanh của Đức Chưởng Đạo Victor Hugo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.

21/05/2023 (âl. 03-04-Quý Mão)

Lời Minh Thệ của Chức Sắc Thiên Phong trước khi cầm quyền Đạo.

21/05/2023 (âl. 03-04-Quý Mão)

Phổ Cáo Chúng Sanh - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 1926.

25/10/2022 (âl. 01-10-Nhâm Dần)

Phổ Cáo - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 1927.

25/10/2022 (âl. 01-10-Nhâm Dần)

Luận Đạo Chơn Ngôn của Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt 1932.

25/10/2022 (âl. 01-10-Nhâm Dần)

Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung) / Diệp Văn Kỳ Novembre-1934.

25/10/2022 (âl. 01-10-Nhâm Dần)

Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC ngày 14-2-Mậu Thìn (dl. 05-03-1928).

15/04/2022 (âl. 15-03-Nhâm Dần)

Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP đọc tại Tòa Thánh ngày rằm tháng bảy Nhâm Thân (1932) Về Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

15/04/2022 (âl. 15-03-Nhâm Dần)

Nữ Trung Tùng Phận - Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút) Ấn Bản 1933

31/01/2022 (âl. 29-12-Tân Sửu)

Nữ Trung Tùng Phận - Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút) Ấn Bản 1939

31/01/2022 (âl. 29-12-Tân Sửu)

Thiên Đạo và Nhơn Đạo (Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp).

01/11/2021 (âl. 27-09-Tân Sửu)

ĐẠO SỬ Quyển Nhứt - 1975. Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

ĐẠO SỬ CƠ BÚT - Nhâm Dần niên 1962.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

Đạo Thư 03-07-1932 Về Việc Cơ Bút - Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

Ngũ Đức Lương Châm do Ngài Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ) biên soạn và ấn tống năm 1928.

10/06/2021 (âl. 01-05-Tân Sửu)

Lời Phê các việc của Đức Hộ Pháp

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)

Phạm Môn Sử Lược Hồi Ký

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)

Huấn Từ & Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.

01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý)

TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài.

01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý)

Trí Huệ Cung - Phạm Môn tái bản ngày 15 tháng 9 năm Quí Sửu (dl. 10/10/1973).

01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)

Khóa Huấn Luyện Nhân Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh ngày 18 tháng 4 Nhuần Giáp Dần (dl. 08-06-1974).

01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)

Mạch Đạo - Cao Liêng Tử (Bảo Văn Pháp Quân CAO QUỲNH DIÊU).

01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)

Danh Thiếp và Bút Tích của Đức Phạm Hộ Pháp.

25/06/2020 (âl. 05-05-Canh Tý)

Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo
Hồi ký Nguyễn Ngọc Trân tự Minh Nhựt Cải Trạng HTĐ & Lời Tường Thuật của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.

30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)

Bản Đờn Nhạc Thánh Đường do Lảnh Nhạc Lương Văn Hoằng, ghi lại năm Canh Ngọ (dl. 1991)

30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)

Bán Nguyệt San THÔNG TIN

25/01/2020 (âl. 01-01-Canh Tý)

Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đăng Tiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đức Hộ Pháp Ban Phép Lành và Bút tích Phương Luyện Kỷ

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Giải thích về lá Cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

   
   

LỜI MỞ ĐẦU

Tâm tình cùng chư độc giả và bạn Đạo bốn phương.

Lịch sử là những trang sử được lưu lại qua những tài liệu lịch sử, được kiểm chứng từ những nhân chứng lịch sử hay những "văn bản Gốc" khả tín. Chúng tôi  chỉ trình bày giác độ khả tín của nguồn tài liệu Đạo Sử.

Đây là một phần tài liệu Đạo Sử từ những vị Chơn Tu.

1. Ngài Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hoà nguyên Tổng Thư Ký Ban Đạo Sử TTTN.

2. Ngài Chơn Nhơn Võ Phát Tân nguyên Thượng Thống Công Viện Hội Thánh Phước Thiện.

3. Gia đình Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh.

Chúng tôi xin được gởi đến cùng chư Môn Đệ con cái của Thầy sử dụng nguồn tài liệu Đạo Sử trên con đường Tu hành. Đi tìm Hồn Đạo trong ngôn ngữ Việt.

Mong thay! Kính thay!

Sydney, ngày Mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Hợi.
(DL. 07-06-2019)
TT NSWBán Nguyệt San THÔNG TIN  

Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh phát hành trong thời gian Hội Thánh còn giữ chủ quyền.

*******************************************************
Cập nhật ngày 25/01/2020 (âl. 01-01-Canh Tý): Bản Tin từ số 1 đến 122. Bổ túc những Bản Tin còn thiếu sót trong lần phổ biến đầu tiên (dl. 01-01-2019).  
*******************************************************Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957

 

1957-DaoSu-DauSuHuongHieu.pdf 
(file size 2891KB)

 Đăng Tiên ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC


Soạn giả: Nguyễn Văn Hảo

Xuất bản: Nguyễn Văn Tranh, Võ Văn Diệp, và Vô Danh.

Dịch giả: Thanh Tâm.

DangTien-DucHoPhap-PhamCongTac_(scan20190324).pdf
(file size 5270KB)ĐỨC HỘ PHÁP BAN PHÉP LÀNH và Bút Tích PHƯƠNG LUYỆN KỶ.

Do Thánh Thất NSW "tái tạo" theo nguyên bản của "Trường Qui Thiện và Toàn Đạo Ấn Hành" năm Ất Tỵ (1965). Với ước mong gởi đến chư đồng Đạo cùng thiện tín lưu giữ và in ấn theo nhu cầu "phụng sự" Đạo pháp.

Mong thay.

Thánh Thất NSW,
ngày 10-04-Kỷ Hợi (dl. 14-05-2019).

Photo size ratio 3:2 (1.5)

HoPhapBanPhepLanh-ButTich-PhuongLuyenKy-PhotoSize_Ratio_3-2_(5400x3600).jpg (file size 6160KB)

ButTich-PhuongLuyenKy-PhotoSize_Ratio_3-2_(5400x3600).jpg (file size 5433KB)

Pape size A3, A4

HoPhapBanPhepLanh-ButTich-PhuongLuyenKy-PapeSize_A3-A4_(4961x3507).jpg (file size 6173KB)

ButTich-PhuongLuyenKy-PapeSize_A3-A4_(4961x3507).jpg (file size 5121KB)


 
GIẢI THÍCH VỀ LÁ CỜ ĐẠO CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI

Sao y bản chánh
Thánh Thất N.S.W. (Australia),
ngày 25-12 Bính Tuất (dl.12-02-2007)
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp.

 

19481209-GiaiThichLaCoDao_text.pdf
(file size 861KB)VĂN TỊCH PHÁP NHƠN LUÂN CHI ĐẠO

Hồi Ký NGUYỄN NGỌC TRÂN tự MINH NHỰT Cải Trạng Hiệp Thiên Đài.
Lập tại Thánh Địa Tây Ninh ngày 23 tháng Giêng Giáp Tý (DL. 24/02/1984). Bổ khuyết lần chót đúng ngày Hội Yến Diêu Trì Kỹ Mão (1999) &
Lời Tường Thuật của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.

19990924-VanTichPhapNhonLuanChiDao-NguyenNgocTran(v2020).pdf
(file size 35637KB)Bản Đờn Nhạc Thánh Đường

Lảnh Nhạc Lương Văn Hoằng, Phó Cai Quản Ban Nhạc Tòa Thánh Tây Ninh ghi lại ngày 21 tháng 11 năm Canh Ngọ (dl. 06/01/1991).

 

19910106-BanDon-NhacThanhDuong(v2020).pdf
(file size 8416KB)DANH THIẾP và BÚT TÍCH CỦA ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP

Nguồn gốc danh thiếp nầy:

Trong khoảng trước năm 1939, nhân một chuyến đi Sàigòn về Tòa Thánh, xe riêng của ĐHP về đến Trảng Bàng thì bị trục trặc không chạy được nữa,...

Nhưng cũng may trong bổn đạo nơi địa phương Tộc Đạo Trảng Bảng có vị PTS Lê Văn Cường buôn bán làm ăn khá giả, nhà có xe hơi riêng nên PTS Cường lấy xe nhà đưa ĐHP và phái đoàn về Tòa Thánh.

Sau đó ĐHP viết vài lời cảm ơn trên danh thiếp nầy. Và danh thiếp nầy được gia đình giữ kỷ niệm như một báu vật lưu truyền lại cho con cháu.

DanhThiep-ButTich-DHP_1.jpg (file size 286KB)

DanhThiep-ButTich-DHP_2.jpg (file size 276KB)TRÍ HUỆ CUNG

Phạm Môn tái bản ngày 15 tháng 9 năm Quí Sửu (dl. 10/10/1973).

Phạm Môn giữ bản quyền.

19731010-TriHueCung(v2020).pdf
(file size 5204KB)HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CÔNG QUẢ PHƯỚC THIỆN - GIÁP DẦN - 1974

Lớp Huấn Đạo Nhơn Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh.

Tổ Chức và Điều Hành các Cơ Quan trong Hội Thánh Phước Thiện.

Khóa Huấn Luyện Nhân Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh ngày 18 tháng 4 Nhuần Giáp Dần (dl. 08-06-1974) tại Hạnh Đường Tòa Thánh.

19740608-HuanLuyen
NhanVienCongQuaPhuocThien(v2020).pdf

(file size 6614KB)MẠCH ĐẠO

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh Ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Thân (dl. 13/06/1932)

CAO LIÊNG TỬ.

19320613-MachDao(v2020).pdf
(file size 5141KB)

 

Ghi chú: Cao Liêng Tử là bút danh của Ngài Bảo Văn Pháp Quân CAO QUỲNH DIÊU.Huấn Từ & Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.

Bản in ronéo 1971 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện.

119710000-HuanTu-HienPhap-HTD(v2020).pdf
(file size 2625KB)TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài.

Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.

19730000-TiengGoi-HienDao-HTD(v2020).pdf
(file size 32252KB)Lời Phê các việc của Đức Hộ Pháp

Tài Liệu Sưu Tầm của Ban Kiến Trúc dành để học hỏi.

19730000-LoiPhe-cacviec-cua-DucHoPhap_BanKienTruc(v2021).pdf
(file size 57512KB)Phạm Môn Sử Lược Hồi Ký

Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa - Bút hiệu Khiết Dân.

19801009-PhamMonSuLuocHoiKy(v2021).pdf
(file size 7728KB)

Bản đánh máy và Lời kỉnh cáo của Đỗ Văn Thắng (08-2014).
19801009-PhamMonSuLuocHoiKy(v2021-DOC).pdf
(file size 744KB)Ngũ Đức Lương Châm

Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ) biên soạn và ấn tống năm 1928.

Nhà in Đức Lưu Phương, 394-396-398, Rue Paul-Blanchy, SAIGON - TANDINH - 1928.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19280000-NguDucLuongCham_ThaiThoThanh(v2021).pdf
(file size 10086KB)


ĐẠO SỬ Quyển Nhứt - 1975. Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

"ĐẠO SỬ Quyển Nhứt - 1975" do Ban Đạo Sử - Tòa Thánh Tây Ninh biên soạn dự kiến phát hành cho hậu thế hiểu rõ về sử liệu Lịch Sử Đạo Cao Đài nhưng chưa thực hiện được.

Do hoàn cảnh lịch sử sau năm 1975 biến cố Ban Đạo Sử bị phóng hỏa, nên bản thảo Đạo Sử Quyển Nhứt không biết lưu về phương nào? Vận Đạo thăng trầm theo vận nước quả thật không may!

Bản thảo "Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài" do Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, Trưởng Ban Đạo Sử và Thơ Viện biên soạn, may duyên còn sót lại, nay Thánh Thất NSW xin mạn phép phổ biến rộng rãi cho thế hệ kế thừa lưu giữ.

Thánh Thất NSW cẩn bút.

19750313-DaoSu_KhaiDao-HTD(v2021).pdf
(file size 6161KB)ĐẠO SỬ CƠ BÚT - Nhâm Dần niên 1962.

HỘI THÁNH GIỮ BẢN QUYỀN

Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài TRƯƠNG HỮU ĐỨC biên soạn ngày 21 tháng 9 Nhâm Dần (dl. 19-10-1962).

Phát hành ngày 16-11-Quí Mão (dl. 31/12/1963).

19621019-DaoSuCoBut_HienPhap-HTD(v2021).pdf
(file size 5729KB)Đạo Thư 03-07-1932 Về Việc Cơ Bút - Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.

Đạo Thư ngày 03/07/1932 (âl. 30 tháng 5 năm Nhâm Thân) của Thượng Đầu Sư THƯỢNG TRUNG NHỰT về VIỆC CƠ BÚT trong Đạo với lời khuyên nhủ:

"Tôi lấy lời tâm huyết tỏ hết nguồn cơn trong Đạo, xin Đạo Hữu lưỡng phái lấy trí thức mà phán đoán các việc trong nền Đạo."

19320703-VeViecCoBut(v2021).pdf
(file size 2639KB)THIÊN ĐẠO và NHƠN ĐẠO
BÀI THUYẾT ĐẠO của ĐỨC HỘ PHÁP

Sao y bản chánh, do Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh Trương Hữu Đức (ấn ký) ngày 30 tháng 6 Đinh Mùi (dl.3.10.1967).

19671003_ThienDao-NhonDao_ThuyetDaoDucHoPhap_text(v2021).pdf
(file size 535KB)

19671003_ThienDao-NhonDao_ThuyetDaoDucHoPhap(v2021).pdf
(file size 13886KB)NỮ TRUNG TÙNG PHẬN Ấn bản 1933

Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút)

Nhà in Bảo Tồn (Imprimerie Bao-Ton) SAIGON 1933.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

NuTrungTungPhan_DoanThiDiem_AnBan-1933(v2022).pdf
(file size 14047KB)NỮ TRUNG TÙNG PHẬN Ấn bản 1939

Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút)

Nhà in Đức Lưu Phương, 158 Rue d'Espagne -SAIGON - 1939.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

NuTrungTungPhan_DoanThiDiem_AnBan-1939(v2022).pdf
(file size 14639KB)Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
ngày 14-2-Mậu Thìn (dl. 05-03-1928).

Đọc tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14 tháng 2 Mậu Thìn (dl. 05-03-1928).

In tại nhà in Tam Thanh, 108-110, Place Maréchal Foch DAKAO-SAIGON - 1928.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19280305-BaiDienVanCuaHoPhap_14-02-MauThin-1928(v2022).pdf
(file size 6082KB)

19280305-BaiDienVanCuaHoPhap_14-02-MauThin-1928_text(v2022).pdf
(file size 507KB)
 Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP đọc tại Tòa Thánh
ngày rằm tháng bảy Nhâm Thân (1932)
Về Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Biên soạn ngày 27 Juillet 1932 (âl. 24-6-Nhâm Thân). Đọc tại Tòa Thánh, ngày 15-07-Nhâm Thân (dl. 16-08-1932).

Imprimerie DUC-LUU-PHUONG,
158. Rue d'Espagne. SAIGON - 1932.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19320727-BaiDienVanCuaHoPhap_15-07-NhamThan-1932(v2022).pdf
(file size 12036KB)

19320727-BaiDienVanCuaHoPhap_15-07-NhamThan-1932_text(v2022).pdf
(file size 746KB)
 Phổ Cáo Chúng Sanh - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - 1926
Sagon, le 13 Octobre 1926 - Mồng 07 tháng 9 năm Bính Dần.

Imprimerie De Lunion SAIGON - 15 Octobre 1926.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19261013-PhoCaoChungSanh-DaiDaoTamKyPhoDo-1926(v2022).pdf
(file size 5153KB)

19261013-PhoCaoChungSanh-DaiDaoTamKyPhoDo-1926_text(v2022).pdf
(file size 506KB)
 Phổ Cáo - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - 1927.

In tại nhà in Tam Thanh
108-110, Đường Maréchal Foch SAIGON-DAKAO.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19271202-PhoCao-DaiDaoTamKyPhoDo-1927(v2022).pdf
(file size 4534KB)

19271202-PhoCao-DaiDaoTamKyPhoDo-1927_text(v2022).pdf
(file size 493KB)Luận Đạo Chơn Ngôn của Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt
TÒA THÁNH (Tây Ninh) le 1er Juillet 1932.

Imprimerie DUC-LUU-PHUONG
158. Rue d'Espagne. SAIGON.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19320701-LuanDaoChonNgon-ThuongDauSu-ThuongTrungNhut_AnBan-1932(v2022).pdf
(file size 2969KB)

19320701-LuanDaoChonNgon-ThuongDauSu-ThuongTrungNhut_AnBan-1932_text(v2022).pdf
(file size 437KB)Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung)
/ Diệp Văn Kỳ Novembre-1934.

Tiểu sử của Ông LÊ VĂN TRUNG
Diệp Văn Kỳ - Novembre-1935
In tại nhà in BAO-TON
175, Boulevard de la Somme SAIGON.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19341129-TieuSuDucQuyenGiaoTong-DiepVanKy_AnBan-1934(v2022).pdf
(file size 11566KB)

19341129-TieuSuDucQuyenGiaoTong-DiepVanKy_AnBan-1934_text(v2022).pdf
(file size 498KB)Hội Thánh Ngoại Giáo - Kiếp sanh của Đức Chưởng Đạo Victor Hugo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.

Bần Đạo là PHẠM HỘ PHÁP công nhận bài dịch văn của kiếp sanh ĐỨC CHƯỞNG ĐẠO VICTOR HUGO NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN làm Giáo Hoàng Thiêng Liêng HỘI THÁNH NGOẠI GIÁO và cho lịnh ấn tống đặng truyền bá khắp cả tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 17 tháng 3 năm Ất Hợi
Ký tên Phạm Hộ Pháp.

19350413-HoiThanhNgoaiGiao(v2023).pdf
(file size 16974KB)

19350413-HoiThanhNgoaiGiao_text(v2023).pdf
(file size 151KB)Lời Minh Thệ của Chức Sắc Thiên Phong trước khi cầm quyền Đạo

Văn Phòng Hộ Pháp Đường.
Số: 5/A ngày 28 tháng 10 Canh Dần (7 Décember 1950).
Tất cả Chức Sắc Thiên Phong trước khi cầm quyền Đạo phải có Minh Thệ như sau nầy:

... ... .... ... ... ... ... .

TÒA THÁNH, ngày 28 tháng 10 Canh Dần (7 Décember 1950)

HỘ PHÁP
(Ấn ký)
 

19501207-LoiMinhThecuaChucSac_text(v2023).pdf
(file size 940KB)Đạo Nghị Định Tháng 10 năm Mậu Dần (dl.12-1938)

• Đạo Nghị Định số 8-H.T.Đ.
ngày 19 tháng 10 Mậu Dần (dl. 10-12-1938).

• Đạo Nghị Định số 48-P.T.
ngày 19 tháng 10 Mậu Dần (dl. 10-12-1938).

• Đạo Nghị Định số 9-C.T.Đ.
ngày 20 tháng 10 Mậu Dần (dl. 11-12-1938).

• Đạo Nghị Định số 10-C.T.Đ.
ngày 20 tháng 10 Mậu Dần (dl. 11-12-1938).

• Đạo Nghị Định số 11-C.T.Đ.
ngày 20 tháng 10 Mậu Dần (dl. 11-12-1938).

• Tòa Ðạo Hiệp Thiên Ðài
ngày 5-11-Mậu Dần (dl. 26-12-1938).
Những Khoản Thêm Vào Bộ Ðạo Luật.

• Sắc Lịnh số 34
ngày 23 tháng 5 Bính Tý (dl. 11-07-1936)
về phẩm Luật Sự Hiệp Thiên Đài.

19381200-Dao-Nghi-Dinh_Thang-10-MauDan-(dl-12-1938)_(v2023).pdf
(file size 7361KB)

19381200-Dao-Nghi-Dinh_Thang-10-MauDan-(dl-12-1938)_text(v2023).pdf
(file size 6971KB)BỐ CÁO ngày 11 tháng 10 Ất Hợi (dl. 06-11-1935) về việc "Ban Hành Tân Kinh".

Văn Phòng Nội Chánh.
Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 11 tháng 10 Ất Hợi (Le 6 Novembre 1935).
BỐ CÁO
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư
Kính gởi cho chư Chức Sắc Thiên Phong, chư Đạo Hữu Nam Nữ.

 

19351106-BoCao_11-10-AtHoi-(dl-06-11-1935)_BanHanhTanKinh_(v2023).pdf
(file size 1236KB)NHỰT KHÓA - ĐẠI ĐẠO THỪA KINH
(Kinh Cúng Tứ Thời 1928)

Nhà in Đức Lưu Phương (Imprimerie DUC-LUU-PHUONG)
Rue Paul-Blanchy, Nos 394-396-398.
TANDINH - SAIGON

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19280000-NhutKhoa-(KinhCungTuThoi_1928)_(v2023).pdf
(file size 26921KB)TỨ THỜI NHỰT TỤNG KINH
(Ấn bản 1928)

Ban Hành và Phụng Soạn LÊ VĂN TRUNG & LÊ VĂN LỊCH - 1928
Phiên Dịch Giả Chùa Vĩnh Nguyên (Im. My-Khouan - ChoLon)

Nguồn: VTD sưu tập 2017 (TU THOI NHUT TUNG 2.pdf).

19280000-TuThoiNhutTungKinh-(LeVanTrung-LeVanLich_1928)_(v2023).pdf
(file size 65278KB)KINH THIÊN ĐẠO VÀ THẾ ĐẠO
(Ấn bản 1936)

Nhà in Đức Lưu Phương (Imprimerie DUC-LUU-PHUONG)
158, Rue d'Espagne - SAIGON

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19360000-KinhThienDaoVaTheDao-1936_(v2023).pdf
(file size 23423KB)

   
   
   
   
   
   

 

   
 

Unicode font
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  11-2023