THÔNG TIN

Đặc San Ngày Khai Đại Đạo (1968)

Xuân Tân Hợi (1971)

Xuân Nhâm Tý (1972)

Xuân Quí Sửu (1973)

Xuân Giáp Dần (1974)


Số 1 Số 2 Số 3
Số 4 Số 5 Số 6
Số 7 Số 8 Số 9
Số 10 Số 11 Số 12
Số 13 Số 14 Số 15
Số 16 Số 17 Số 18
Số 19 Số 20 Số 21
Số 22 Số 23 Số 24
Số 25 Số 26 Số 27
Số 28 Số 29 Số 30
Số 31 Số 32 Số 33
Số 34 Số 35 Số 36
Số 37 Số 38 Số 39
Số 40 Số 41 Số 42
Số 43 Số 44 Số 45
Số 46 Số 47 Số 48
Số 49 Số 50 Số 51
Số 52 Số 53 Số 54
Số 55 Số 56 Số 57
Số 58 Số 59 Số 60
Số 61 Số 62 Số 63
Số 64 Số 65 Số 66
Số 67 Số 68 Số 69
Số 70 Số 71 Số 72
Số 73 Số 74 Số 75
Số 76 Số 77 Số 78
Số 79 Số 80 Số 81
Số 82 Số 83 Số 84
Số 85 Số 86 Số 87
Số 88 Số 89 Số 90
Số 91 Số 92 Số 93
Số 94 Số 95 Số 96
Số 97 Số 98 Số 99
Số 100 Số 101 Số 102
Số 103 Số 104 Số 105
Số 106 Số 107 Số 108
Số 109 Số 110 Số 111
Số 112 Số 113 Số 114
Số 115 Số 116 Số 117
Số 118 Số 119 Số 120
Số 121 Số 122  

Cập nhật ngày: 25-01-2020

 
 

Đôi Dòng
cùng chư độc giả và bạn Đạo bốn phương

Nhằm mục đích phổ truyền, lưu giữ tài liệu lịch sử Đạo. Thánh Thất NSW (Australia) xin hân hạnh phổ biến tập "Bán Nguyệt San THÔNG TIN" do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh phát hành trong thời gian Hội Thánh còn giữ chủ quyền.

Đây chỉ là viên gạch khởi đầu. TT NSW ước mong có thêm nhiều bàn tay đóng góp của chư đồng đạo hầu bổ túc thêm những bản tin còn thiếu xót.

Rất mong được sự chung tay góp sức của chư đồng Đạo và thiện tín xa gần.

Mong thay! Kính thay!

Sydney, ngày 01 tháng 01 năm 2019 (âl. 26-11-Mậu Tuất)

TT NSW

 

Thông Tin
Đặc San Khai Đại Đạo

Bản in PDF:
thongtin-dacsan1968-ngaykhaidao.pdf
(9912 kB)

Đặc San Khai Đại Đạo, ấn hành ngày 25-12-1968.

 • Tiếng nói đặc san - Ban biên tập.

 • Đi tầm nguồn Đạo - Thái Huệ.

 • Hướng về Lễ Khai Đạo - Trùng Dương.

 • Vài cảm nghĩ về Tân Luật & Pháp Chánh Truyền - Huy Ngọc.

 • Tìm hiểu học thuyết Trung Dung - Nam Giao.

 • Ngươn hội và nhân loại - Thái Huệ.

 • Kinh cúng và ngày Vía Đức Chí Tôn trên căn bản Dịch lý - Huệ Ngàn.

 • Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông - Ban Biên Tập.

 • Hoài niệm Đức Quyền Giáo Tông - Huy Ngọc.

 • Phát huy văn hóa trong cửa Đ.Đ.T.K.P.Đ. Giáo Hữu Ngọc Lương Thanh.

 • Vai trò của Ban Thế Đạo đối với Đạo và Đời - Hiền Tài Dương Văn Dũng.

 • Thương nhớ Đức Quyền Giáo Tông - Hoài Nhân.

 • Pháp lý nhạc hòa - Tiêu Tràng.

 • Thương nhớ Đức Hộ Pháp - Trịnh Quốc Thế.

 • Ý nghĩa Thuyền Bát Nhã - Ban Nhà Thuyền.

 • Một giải pháp giáo dục - Hiền Tài Nguyễn Văn Ron.

 • Tư tưởng dân chủ của Đạo Khổng - Mã Nguyên Lương.

 • Con Đường Thiên lý - Thái Huệ.

 • Lược khảo về Brahma, Krisna và Shiva - Nguyễn Văn Còn.

 • Thơ:

 • Lễ Khai Đạo - Trùng Dương.

 • Hướng về nguồn - Thái Huệ.

 • Thi - Đức Quyền Giáo Tông.

 • Tưởng niệm Đức Quyền Giáo Tông - Trùng Dương.

 • Tìm về bóng Đạo - Long Bình.

 • Tưởng niệm Đức Quyền Giáo Tông - Tuấn Anh.

 • Tưởng niệm Đức Quyền Giáo Tông - Hàm Tử.

 • Trước người - Nguyễn Thụy Nguyên.

 • Niềm tin tưởng - Thái Chân.

 • Lá thư Ban Biên Tập - Ban Biên Tập.

 

 

Thông Tin
Xuân Tân Hợi (1971)

Bản in PDF:
thongtin-xuan1971.pdf
(23763 kB)

Xuân Tân Hợi (1971) phát hành 01/1971.

 • Thư Xuân của Ban Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Bức Thơ Xuân Tân Hợi của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách Đạo Tòa Thánh.

 • Cảm nghĩ về xuân.

 • Những cổ tục trong ngày Tết.

 • "Dở Trang Sử Cũ" - Thông Tin sưu tập.

 1. Bản Phúc Sự của Đức Hộ Pháp soạn thảo và gởi cho vị Trưởng Phái Đoàn Ủy Ban Điều Tra Thuộc Địa Pháp ngày 12-12-1937.

 2. Bức Thơ Xuân năm Ất Mùi (1955) của Đức Hộ Pháp gởi cho toàn thể Tín đồ và Chiến sĩ.

 3. Bản dịch Thông Điệp của Đức Quyền Giáo Tông gởi các nước trên thế giới ngày 01 tháng 12 năm 1931.

 4. Diễn Văn của vị Bảo Thế, Trưởng Phái đoàn Cao Đài đọc trước Hội Nghị Tôn Giáo Quốc Tế (Nhựt Bổn) năm 1955.

 • Hoa Xuân Đại Đạo - Ban Sưu Khảo Thi Văn Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Giải thích ảnh bìa "Thông Tin".

 • Thi: Xuân Tân Hợi.

 • Xuân Tân Hợi - Hội Thánh Cửu Trùng Đài.
  Họa - Hiến Đạo.

 • Cảm tác Xuân Tân Hợi - Giáo Sư Thái Thế Thanh.

 • Xuân Tân Hợi cảm Tác - Hội Thánh Phước Thiện.
  Họa Hiến Đạo.

 • Xuân - Tiêu Tràng.

 • Xuân tình bất diệt - Tiêu Tràng.

 • Đôi liễn Xuân do cụ Lữ Bình Tiên sinh (Mã Ngươn Lương) tặng Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Thưởng Xuân.

 • Cung chúc Tân Xuân, Mừng Xuân tờ Thông Tin - Huệ Phong. (Trang bìa mặt sau).

 

 

Thông Tin
Xuân Nhâm Tý (1972)

Bản in PDF:
thongtin-xuan1972.pdf
(8846 kB)

Xuân Nhâm Tý (1972) phát hành 02/1972.

 • Cung Hỉ Tân Xuân năm Nhâm Tý (1972) của Hội Thánh Cửu Trùng Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Lá Thư Xuân của Hội Thánh Phước Thiện.

 • Bức Thư Xuân của Ngài Khai Đạo Hiệp Thiên Đài kiêm Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Xuân hy vọng - Ban Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Xuân với người tín hữu Cao Đài - Chánh Tâm.

 • "Dở Trang Sử Cũ" - Thông Tin sưu tập.

 1. Bức Thơ Xuân của Đức Hộ Pháp, Giáo Chủ Đạo Cao Đài, gởi cho toàn thể Đồng bào Việt Nam đầu năm Ất Mùi (1955). (Có đọc trên Đài Vô tuyến truyền thanh).

 2. Đạo Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp, lập tại Tòa Thánh ngày 28-02-Canh Thìn (le 05-Avril-1940).

 3. Bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, đọc tại Thánh Thất Kiêm Biên, ngày 11-07-Bính Tý (Le 27-Août-1936): Giảng về mật thiết triết lý của Đạo Cao Đài.

 4. Thánh Thơ của Đức Quyền Giáo Tông gởi cho toàn thể Đạo hữu, ngày 14-07-Kỷ Tỵ (Le 16-Août-1929).

 • Bắc Man Tấn Cống (Mừng Xuân) - Đức Thượng Sanh sáng tác.

 • Khổng môn đệ tử (Môn đồ đích truyền và chân truyền) - Thông Tin.

 • Những vần thơ "Xuân Xưa và Nay": Cao Tiếp Đạo, Thái Phong, Lục Nương, Bát Nương, Thái Phong.

 • Lời nguyện đầu năm - Thái Phong.

 • Nghề làm giấy và ấn loát ở nước ta có từ lúc nào?

 • Bức Thơ Xuân của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách Đạo Tòa Thánh.

 • Tâm Thư của Ban Thông Tin Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Nụ cười xuân - (Chuyên có thật do G.T. kể).

 • Tin cuối năm Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ Tiểu Tường Đức Thượng Sanh.

 2. Lễ Tấn phong các Chức sắc đắc phong ngày 15-11-Tân Hợi.

 3. Lễ khánh thành 10 phòng học lầu Đạo Đức Học Đường.

 4. Phái đoàn học sinh trung học Đồng Công viếng Tòa Thánh.

 • Thi:

 • Xuân tứ - Long Bình.

 • Cảm tác chợ Long Hoa năm 1958 - Thái Phong.
  Họa vận - Võ Thành Lượng & Chơn Tâm.

 • Cảm tác - Trước Tử. Mừng Xuân - Tường Quan.

 • Cung chúc tân xuân - Huệ Phong.

 • Tân xuân Nhâm Tý - Võ Thành Lượng.

 • Xuân Nhâm Tý - Tuấn Anh.

 • Nghinh xuân - Trước Tử.

 • Cung chúc tân xuân - Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Mừng xuân Nhâm Tý Ban Giám Đốc kính chúc quý ân nhân - Ban Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh.

 

 

Thông Tin
Xuân Quí Sửu (1973)

Bản in PDF:
thongtin-xuan1973.pdf
(18975 kB)

Xuân Quí Sửu (1973) phát hành 01/1973.

 • Cung Hỉ Tân Xuân năm Quí Sửu (1973) của Hội Thánh Cửu Trùng Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Lá Thơ Xuân của Hội Thánh Phước Thiện.

 • Bức Thư Xuân của Ngài Khai Đạo Hiệp Thiên Đài kiêm Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.

 • "Dở Trang Sử Cũ" - Thông Tin sưu tập.

 1. Bức thư chúc Tết của Đức Hộ Pháp đã gởi về do nơi vị đại diện thay mặt cho Đức Ngài là Trương Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài truyền thanh cho toàn thể con cái của Đức Chí Tôn nơi cửa Đạo.

 2. Bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Kiêm Biên về "Bí pháp Đức Ngài học hỏi nơi Đức Chí Tôn".

 3. "Phương Châm Hành Đạo" của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.

 4. Bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, ngày 15 tháng 10 Canh Dần (1950).

 5. Bài diễn văn của Bà Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương thanh đọc tại Thánh Thất Cầu Vĩ (Mỹ Tho) của Ông Đốc Phủ Ca (Phối Sư Thái Ca Thanh).

 • Đàn Cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm mùng 1 tháng Chạp Mậu Tý (dl. 04/01/1973): Về việc Cầu thăng chức săc Hiệp Thiên Đài, chức sắc Phước Thiện, chức sắc và chức việc Bộ Nhạc, chức sắc Cửu Trùng Đài.

 • Ngày xuân Quý Sửu lược ghi lại chuyện xây bàn, cầu cơ tại Sài Gòn năm Ất Sửu (1925) - Ban Biên Tập và Thông Tin Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý sưu tầm.

 • Thi: Vườn Hoa Đại Đạo.

 • Cung Chúc Tân Xuân - Ban Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh.

 • Kính chúc - Tử Trước.

 • Cung chúc tân xuân - Huệ Phong.

 • Xuân ước vọng - Tuấn Anh.

 • Mộng xuân thanh bình - GH. Thượng Thời Thanh.

 • Đường Thi "Xuân nhật độc chước, Xuân nhật túy khởi ngôn chí." - Lý Bạch - Tử Trình phỏng dịch.

 • Xuân Quý Sửu cảm tác - GS. Hương Ánh.

 • Tân xuân Quý Sửu - Huỳnh Bá Tòng.

 • Thưởng xuân - Thái Phong.

 • Mừng xuân Quý Sửu - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin
Xuân Giáp Dần (1974)

Bản in PDF:
thongtin-xuan1974.pdf
(6751 kB)

Xuân Giáp Dần (1974) phát hành 01/1974.

 • Cung Hỉ Tân Xuân năm Giáp Dần (1974) của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Lá Thơ Xuân của Hội Thánh Phước Thiện Nam Nữ.

 • Thư Xuân của Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, Thời Tý mùng 1 tháng Mạnh Xuân Mậu Tý (dl. 10/02/1948).

 • Ý nghĩa chữ XUÂN - Trí Cân sưu tầm.

 • Sự tích Đức Di Lạc - Thanh Tuyền (Trích trong Nhật báo Duy Tâm ra ngày 20/08/1948).

 • Phúc Trình tại Đại Hội Thần Linh Học Quốc Tế, lần thứ 7, nhóm tại Luân Đôn (Londres) Anh Quốc, từ ngày 16 đến 20 tháng 5 năm 1952.
  Bài tường trình của Ông Henri Regnault Đại diện Cao Đài Giáo tại Pháp Quốc, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Tế Hội Thần Linh Học.

 • Đêm giao thừa cầu nguyện - GS.HP Thượng Thời Thanh.

 • Báo trước - Lê Ngọc Minh sưu khảo.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

Tin tiếp tân: Phái đoàn Đức Ông Pierre Rossane viếng Tòa Thánh.

 • Thi: Vườn Hoa Đại Đạo,

 • Mừng Đại Lễ mùng 9 th. Giêng - Tường Quan.

 • Xuân Giáp Dần - Huệ Phong.

 • Mừng xuân Giáp Dần - Tử Trước.

 • Mừng xuân Giáp Dần - Huệ Phong & Chánh Công & Tô Minh.

 • Mừng xuân Giáp Dần - Hạnh Huyền Tử.

 

   
 

Thông Tin số 1

Bản in PDF:
thongtin-001_(KSCD).pdf
(8719 kB)

Số 1 Phát hành tháng 02-Canh Tuất (dl. 03-1970)

(Kiểm duyệt số 22/BKD ngày 17-2-Canh Tuất)

 • Lời trần tình của Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Thánh Thơ của Đức Thượng Sanh, số 38/TS. ngày 21 tháng Giêng Canh Tuất (dl. 26/02/1970).
  1.) Về việc phát thanh giáo lý hằng ngày tại Chợ Long Hoa.
  2.) Ấn bản Thông Tin 15 ngày một kỳ (in ronéo).

 • Thánh Thơ của Ngài Thái Chánh Phối Sư, ngày 14 tháng 2 Canh Tuất (dl. 21/03/1970). Về việc phát thanh phổ thông giáo lý tại Chợ Long Hoa, khởi sự từ ngày Rằm tháng 2 Canh Tuất.

 • Huấn Từ của Đức Thượng Sanh Chưởng Quản HTĐ nhân Lễ Tấn Phong Hiền Tài Khóa III, ngày mùng 8 tháng 2 Canh Tuất (dl. 15/03/1970).

 • Diễn Văn của Ngài Thái Chánh Phối Sư, đại diện Hội Thánh đọc trong dịp Lễ Khai Mạc "Giờ Phóng Thanh Giáo Lý Nơi Long Hoa Thị" ngày 15 tháng 2 Canh Tuất (dl. 22/03/1970).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 • Hội Thánh tiếp kiến Ông Đại Sứ Úc Đại Lợi.

 • Lễ Tấn Phong Hiền Tài Khóa III.

 • Đại Hội Hiền Tài Ban Thế Đạo toàn quốc.

 • Ông Bunker, Đại Sứ Hoa Kỳ viếng Tòa Thánh.

 • Khai Mạc Cơ Sở Thông Tin Giáo Lý (Chợ Long Hoa).

 • Ban Đạo Sử có gì lạ.

 

 

Thông Tin số 2

Bản in PDF:
thongtin-002_(KSCD).pdf
(11198 kB)

Số 2 Phát hành ngày 10-03-Canh Tuất (dl. 15-04-1970)

 • Tưởng niệm Đức Cao Thượng Phẩm.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 • Nhị vị Linh Mục Cao Văn Luận và Cao Viết Chính cùng phái đoàn quan khách viếng Tòa Thánh.

 • Ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện và Ông Bà Đại Sứ Anh Quốc viếng Tòa Thánh.

 • Lễ Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu Châu Thành Định Tường.

 • Trung Tướng Harris Whollis, Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ và phái đoàn viếng Tòa Thánh, trước khi Ông về nước.

 

 

Thông Tin số 3

Bản in PDF:
thongtin-003_(KSCD).pdf
(14350 kB)

Số 3 Phát hành ngày 25-03-Canh Tuất (dl. 30-04-1970)

 • Tiểu sử Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh

 • Huấn Từ của Ngài Thái Chánh Phối Sư đọc trong dịp Lễ Kỷ Niệm Thánh Tử Đạo tại Cực Lạc Thổ, ngày mồng 10 tháng 3 Canh Tuất (dl. 15/04/1970).

 • Thông Tri số 11-NCPS/TT ngày 18-03-Canh Tuất (dl. 23/.4/1970) về việc thiết lễ Tiểu Đàn vào thời Ngọ ngày 23-03-Canh Tuất (dl. 28/04/1970): Cầu an cho Việt Kiều ở Cao Miên được thoát ly khổ nạn và cầu siêu chung cho Bổn Đạo cùng đồng bào bị Chánh quyền Cao Miên thảm sát.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:
 •  Hội Thánh cử hành Lễ Giổ Tổ Hùng Vương: Tại Đền Thánh và Báo Quốc Từ.

 • Lễ Thanh Minh tảo mộ Chư Thánh Tử Đạo tại Cực Lạc Thổ thuộc Đệ Tứ Phận Đạo ngày mùng 10 tháng 3 Canh Tuất (dl. 15/04/1970).

 • Ngài Khai Đạo và Ngài Thượng Chánh Phối Sư, đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tham dự Lễ Khánh Thánh trụ sở Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại Thánh Địa Hòa Hảo ở Tân Châu, Châu Đốc.

 • Lễ Cầu Siêu và Cầu An cho Việt Kiều cư ngụ tại Cam Bốt.

 • Thông Tri số 9/NCPS/TT đề ngày 27-02-Canh Tuất (dl. 03/04/1970) quy định về:
  1.) Trật tự khi hành lễ Đại Đàn và Tiểu Đàn tại Đền Thánh.
  2.) Phù hiệu Chức Sắc.

 • Ông Khâm Thành Thánh Địa, Giáo Sư Ngọc Ngưu Thanh tham dự Lễ Mãn Khóa Huấn Luyện Thanh Niên Công Giáo tại Phước Ninh (Tây Ninh).

 • Phái Đoàn Thượng Nghị Viện và Hồng Thập Tự Quốc Tế viếng Tòa Thánh.

 • Nền phố chợ Trường Lưu được Hội Thánh hợp thức hóa.

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Thi văn - Huệ Giác (Cao Thượng Sanh).

 • Họa vận Bi Thu của Ông Từ Huệ - Huệ Giác (Cao Thượng Sanh).

 

 

Thông Tin số 4

Bản in PDF:
thongtin-004_(KSCD).pdf
(16773 kB)

Số 4 Phát hành ngày 10-04-Canh Tuất (dl. 14-05-1970)

 • Sơ lược tiểu sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

 • Văn thư của Hội Đồng Tôn Giáo đệ trình Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa ngày 21 tháng 4 năm 1970, về việc thảm trạng hàng ngàn Việt Kiều tại Cam Bốt bị tàn sát tập thể...

 • Tuyên cáo của Hội Đồng Tôn Giáo ngày 17/04/1970, về việc xáo trộn do những cuộc tranh đấu của Sinh Viên Học Sinh và Thương Phế Binh.

 • Hội Đồng Tôn Giáo gởi điện văn đến Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, về việc tàn sát có dự mưu đối với Việt Kiều ở Cam Bốt.

 • Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 24-03-Canh Tuất (dl. 29/04/1970), về vấn đề di Liên Đài của Đức Hộ Pháp từ Kiêm Biên về Tòa Thánh vì biến loạn nơi Kiêm Biên - Cam Bốt.

 • Sự Đăng Tiên của Vị Giáo Chủ của Đạo Cao Đài Hộ Pháp Phạm Công Tắc. (Bản dịch bài chứng thực của Nữ Đồng Tử Sarah Barthel).

 • Tin tức:

 • Vỉnh Long: Lễ Truy Điệu nhị vị Cố Giáo Hữu Thượng Thông Thanh và Cố Lễ Sanh Thái Quế Thanh tại Tộc Đạo Chợ Lách, Châu Đạo Vĩnh Long.

 • SaiGon: Lễ Khai Trương "Nhà Sinh Viên Tín Đồ" của 4 Tôn Giáo: Công Giáo, Cao Đài Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tổng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

 • Tây Ninh: Phái đoàn Hội Thánh cùng Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý viếng thăm cứu trợ Việt Kiều Cam Bốt hồi hương, tại Ấp Phước Điền, Xã Thanh Điền, Quận Phước Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

 • Sử liệu:

 • 18-04-Giáp Ngọ (dl. 20/05/1954) Đức Hộ Pháp Âu Du. Bài thi Âu Du Cảm Tác vịnh trước khi sang Pháp và Thụy Sỉ để quan sát hội nghị Genève 1954.

 • 21/05/1954 Đức Hộ Pháp mở một cuộc họp báo tại Hotel George V.

 • Đức Hộ Pháp hội kiến với Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đêm 26/05/1954 (theo nhật ký của Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa).

 • Đức Hộ Pháp đối với Hội Nghị Tôn Giáo Quốc Tế tại Montreux (Thụy Sĩ).

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn & Đại Đạo Thi Văn Hiệp Tuyển.

 • Luật pháp chơn truyền - Huệ Giác.

 • Bát Nương Diêu Trì Cung giáng cơ cho môt bài thi khi Đức Hộ Pháp ở Madagassar hồi loan.

 • Đức Hộ Pháp họa nguyên vận.

 

 

Thông Tin số 5

Bản in PDF:
thongtin-005_(KSCD).pdf
(11721 kB)

Số 5 Phát hành ngày 25-04-Canh Tuất (dl. 29-05-1970)

 • Thân thế và sự nghiệp của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 • Đại Lễ Phật Đản và Lễ Vía Đức Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh.

 • Phái đoàn Mặt Trận Quốc Gia Cứu Quốc viếng Tòa Thánh.

 • Lễ Kỷ Niệm ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp.

 • Trích trong báo Tin Sáng, số 313 ngày Chú Nhựt 19/04/1970: Thành Phố Konya (Thổ Nhĩ Kỳ) kết nghĩa với Thành Phố Tây Ninh (Việt Nam), chờ sự chấp thuận của Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

 • Phái đoàn Hội Thánh thăm viếng Việt Kiều Cam Bốt hồi hương tỵ nạn tại trại tạm cư Ấp Phước Điền, Xã Thanh Điền, Quận Phước Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

 • Lễ Vía Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.

 • Tin địa phương:

 • Hậu Nghĩa: Lễ An Vị Thánh Tượng Đức Phật Mẫu và Khánh Thành Thuyền Bát Nhã tại Tộc Đạo Đức Hòa, Châu Đạo Hậu Nghĩa.

 • Sử liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo". Nhận xét của Ban Biên Tập Thông Tin "về vai tuồng của sử gia".

 • Thi: Đại Đạo Thi Văn Hiệp Tuyển.

 • Tiệc trà khi Đức Hộ Pháp ở Madagascar về, Đức Cao Thượng Phẩm cho bài thi.

 • Đức Hộ Pháp họa vận.

 • Bài thi khi Đức Hộ Pháp Bắc du có tặng cho đồng bào Bắc Việt.

 

 

Thông Tin số 6

Bản in PDF:
thongtin-006_(KSCD).pdf
(17090 kB)

Số 6 Phát hành ngày 10-05-Canh Tuất (dl. 13-06-1970)

 • Tâm Thư của Ban Biên Tập Thông Tin - Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Ý nghĩa ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp HTĐ, đại diện Hội Thánh đọc trong buổi lễ bãi trường và phát thưởng của Trường Trung Tiểu Học Lê Văn Trung ngày 24/05/1970.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Đạo HTĐ, đại diện Hội Thánh đọc trong buổi lễ bãi trường và phát thưởng của Trường Trung Tiểu Học Đạo Đức Học Đường ngày 30/05/1970.

 • Diễn Văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Báo Ân Từ ngày 26-03-Nhâm Thìn (dl. 1952): Về phẩm Hành Thiện.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ Bãi Trường và Phát Thưởng của Trường Trung Tiểu Học Lê Văn Trung niên khóa 1969-1970.

 2. Lễ Cầu Nguyện cho Việt Kiều nơi Cam Bốt.

 3. Cứu trợ: Phái đoàn Đông Y Sỉ của Hội Thánh phối hợp vối Quận Hội Đông Y Phú Khương, Tình Hội Đông Y Tây Ninh cùng Đại Đạo Thanh Niên Hội đến cứu trợ, chuẩn bệnh, phát thuốc cho kiều bào nơi Cam Bốt hồi hương tỵ nạn tại trại tạm cư Ấp  Phước Điền, Xã Thanh Điền, Quận Phước Ninh - Tây Ninh.

 4. Lễ Thừa Nhận Tỉnh Konya kết tình huynh đệ với Tỉnh Tây Ninh và Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ viếng Tòa Thánh.

 5. Lễ Bãi Trường và Phát Thưởng của Trường Trung Tiểu Học Đạo Đức Học Đường niên khóa 1969-1970.

 6. Lễ Truy Điệu Cố Giáo Sư Thái Tương Thanh.

 7. Lễ Kỷ Niệm Đệ Tam Chu Niên của Cơ Quan Phát Thanh.

 • Sử liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (tiếp theo Thông Tin số 5). Nhận xét của Ban Biên Tập Thông Tin "về vai tuồng của sử gia".

 

 

Thông Tin số 7

Bản in PDF:
thongtin-007_(KSCD).pdf
(17882 kB)

Số 7 Phát hành ngày 25-05-Canh Tuất (dl. 28-06-1970)

 • Con Đường Giải Thoát (Bài Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh).

 • Huấn Từ của Đức Thượng Sanh đọc trong buổi Lễ Cứu Trợ Việt Kiều Hồi Hương tại Trại Tạm Cư Ấp Ninh Lợi, ngày 15-05-Canh Tuất (dl. 18/06/1970).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Ông Huỳnh Thanh Hưng, Phụ Tá Tổng Trưởng Bộ Xã Hội, hướng dẫn phái đoàn ngoại quốc phụ trách về xã hội, tỵ nạn, ngoại giao (Anh, Bỉ, Úc Đại Lợi) viếng Đền Thánh.

 2. Phái đoàn Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan, Linh Mục Nguyễn Nghị, Ký giả Minh Huy, Ký giả Mark Frankland, Thông tín viên The Observe - Luân Đôn viếng Đền Thánh.

 3. Ông Võ Hữu Khánh, Phụ Tá Xã Hội, Ông Phan Vũ Huy, Chánh Sự Vụ Bộ Xã Hội cùng phái đoàn Hội Đồng Thập Tự Quốc Tế viếng Tòa Thánh.

 4. Phái đoàn Thượng Tọa Thích Quảng Long, Tổng Vụ Trưởng Xã Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt viếng Hội Thánh.

 5. Lễ Sanh Nhựt của Đức Hộ Pháp.

 6. Buổi phát quà ân huệ của Đức Hộ Pháp.

 7. Trung Tướng Bautz Edward, Tân Tư Lệnh Sư Đoàn 25 Bộ binh Hoa Kỳ viếng Hội Thánh.

 8. Phái đoàn Nhạc sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc viếng Đức Thượng Sanh.

 9. Nghị sĩ Fred Shwinger M.C. John viếng Đền Thánh.

 10. Nhân viên Y Viện Hành Chánh phát thuốc cho Kiều Bào Hồi Hương nơi trại tạm trú Ấp Ninh Lợi, Xã Ninh Thạnh, Quận Phú Khương - Tây Ninh.

 11. Phái đoàn Quý khách Nhật Bổn (Hội Hồng Thập Tự Tokyo - Nhật Bản) viếng Đền Thánh.

 12. Ông Tỉnh Trưởng Kompong Cham (Cam Bốt) viếng Đền Thánh.

 13. Đức Thượng Sanh và Hội Thánh đến phát quà cứu trợ Kiều Bào Hồi Hương.

 14. Một viên đá từ máy bay trực thâng rớt xuống hiên Hậu Điện Đền Thánh.

 15. Sinh hoạt cứu trợ Việt Kiều Cam Bốt Hồi Hương của Đại Đạo Thanh Niên Hội: Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội phối hợp với 7 Liên Phân Hội nơi Châu Thánh Thánh Địa và quý vị Giáo sư, Giáo viên trường Đạo Đức Học Đường, Trung học Lê Văn Trung, Trung học Tây Ninh, Trung học Phú Khương hướng dẫn 150 trại sinh đến sinh hoạt công tác xã hội  và an ủi Kiều Bào Cam Bốt Hồi Hương nơi Trại Tạm Cư Ấp Phước Điền, Xã Thanh Điền, Quận Phước Ninh - Tây Ninh.

 16. Phái đoàn Bộ Y Tế viếng Y Viện Phước Thiên.

 17. Hội Thánh cứu trợ Kiều Bào nơi Trấn Đạo Kiêm Biên.

 18. Lễ vía Ngài Thời Quân Cao Tiếp Đạo.

 • Dẫn giải Lời Minh Thệ Nhập Môn Cầu Đạo [Số 104/CTĐ đề ngày 27-01-Tân Mão (dl. 04/03/1951) của Hội Thánh Cửu Trùng Đài, do Lại Viện CTĐ cho ban hành lại bởi số 171/SL đề ngày 06-05-Canh Tuất (dl. 09/06/1970)].

 • Tinh Thần Lễ Nhạc.

 • Sử liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (tiếp theo Thông Tin số 6). Những giai thoại về Sử, qua các bộ truyện Tàu.

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Ngẫm Đời - Chánh Đức.

 • Ngụ Đời - Bảo Văn Pháp Quân (Cao Liên Tử).

 • Họa nguyên vận - Cao Tiếp Đạo (Chánh Đức).

 

 

Thông Tin số 8

Bản in PDF:
thongtin-008_(KSCD).pdf
(18378 kB)

Số 8 Phát hành ngày 10-06-Canh Tuất (dl. 12-07-1970)

 • Lòng Nhân Ái (Bài Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh).

 • Chí Tôn Xuống Tại Thế [Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh đêm 30-07-Đinh Ngọ (dl. 14/09/1947)].

 • Nguồn gốc Nhạc và sự di diệu của Nhạc.

 • Sử Liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (tiếp theo Thông Tin số 7). Những bậc tiền bối và lão thành trong cửa Đạo đã có ý kiến như thế nào về Đạo sử?

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Các phái đoàn quan khách viếng Đền Thánh:

 1. Ông Johm N. Chafee, Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ viếng Đền Thánh.

 2. Giáo sư Jeremy Davidson, Giáo sư Đại Học Đường London - Anh Quốc tìm hiểu về Đạo Cao Đài.

 3. Linh Mục Hoàng Quỳnh, Thượng Tọa Thích Trí Dũng viếng Đền Thánh.

 4. Quý viên chức Tòa Đại Sứ Thái Lan viếng Đền Thánh.

 1. Hai quả đạn Rocket (loại gắn nơi phi cơ trực thăng) rơi nổ nơi Nội Ô Tòa Thánh.

 2. Một quân nhân Mỹ (Ông Clay B. Ringler) Nhập Môn Cầu Đạo.

 3. Ai tín:

 • Bà Giáo Sư Hương Nuôi qui vị.

 • Bà Giáo Hữu Lưu Hương Nở, Khâm Châu Đạo SaiGon, Bà Lễ Sanh Võ Hương Sum, Đầu Tộc Đạo Châu Thành SaiGon, cùng Bà Phó Trị Sự Lương Nhì Muội, trên đường từ SaiGon về Tòa Thánh để tiễn đưa Linh Cửu của Bà Giáo Sư Hương Muội bị tử nạn do xe vận tải nhà Binh gây nên.

 1. Một số vật dụng của Đức Hộ Pháp tại Trấn Đạo Kiêm Biên (Tần Quốc) được chở về Hộ Pháp Đường (Tòa Thánh).

 2. Thứ Trưởng Bộ Y Tế viếng Đền Thánh.

 3. Lễ Khai Giảng Khóa Hạnh Đường đặc biệt cho Bàn Trị Sự Châu Thành Thánh Địa.

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Tân Niên Khai Bút - Phạm Hộ Pháp (03-01-Bính Thân - 1956).

 • Minh, Cang, Liêm, Khiết - Huệ Giác.

 

 

Thông Tin số 9

Bản in PDF:
thongtin-009_(KSCD).pdf
(18188 kB)

Số 9 Phát hành ngày 25-06-Canh Tuất (dl. 27-07-1970)

 • Ý niệm về Đại Lễ Vía Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

 • Bài Giảng Đạo của Đức Hộ Pháp: Đức Hộ Pháp giảng giải từ ngôi Thái Cực, Lưỡng Nghi, ba mượi sáu từng trời, chín từng Cửu Thiên Khai Hóa, nhứt mạch đẳng tinh vi, thập phương chư Phật, vạn chưởng thế giới, đại thiên thế giới, tam thiên thế giới, tứ đại bộ châu, thất thập nhị dịa cầu và chư động phủ Phật, Thánh,, Tiên cư ngụ trụ.

 • Huấn Dụ của Ngài Ngọc Chánh Phối Sư trong dịp Lễ Khai Giảng Khóa Huấn Luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ Châu Thành Thánh Địa, ngày 04-06-Canh Tuất (dl. 06/07/1970).

 • Huấn Từ của Đức Thượng Sanh nhân dịp Lễ Khai Giảng Khóa Huấn Luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Châu Thành Thánh Địa, ngày 04-06-Canh Tuất (dl. 06/07/1970).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ Đặt Viên Gạch Đầu Tiên xây cất Văn Phòng Phận Đạo Đệ Tam.

 2. Thượng Tọa Pack Hong Shu (Phát Hồng Châu), Thiếu Tá Tuyên Úy Phật Giáo Đại Hàn nhập môn cầu đạo. Trở lại Tổ Đình vấn đạo về: Giáo pháp, chơn truyền, Đạo luật của Đạo.

 3. Hội Thánh cứu trợ Kiều Bào Hồi Hương tại trại tạm cư Phước Điền - Tây Ninh.

 4. Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và phái đoàn viếng Hội Thánh.

 5. Phái đoàn quan khách Thổ Nhỉ Kỳ viếng Đền Thánh.

 6. Tiếp tân:

 1. Ông Walter L. Rice, Đại Sứ Hoa Kỳ ở Caberra (Úc Đại Lợi) viếng Đền Thánh.

 2. Phái đoàn Chúng Nghị Viện Nghị Trưởng Nhựt Bổn viếng Hội Thánh.

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Thương Người Khác Thể Thương Thân - Huệ Giác.

 

 

Thông Tin số 10

Bản in PDF:
thongtin-010_(KSCD).pdf
(20681 kB)

Số 10 Phát hành ngày 10-07-Canh Tuất (dl. 11-08-1970)

 • Liêm Khiết (Bài Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh).

 • Huấn Từ của Ngài Đầu Sư, Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Nam Phái đọc trong buổi Lễ Cứu Trợ Việt Kiều Cam Bốt Hồi Hương tạm cư tại Ấp Phước Điền, ngày 11-06-Canh Tuất (dl.13/07/1970).

 • Ý Niệm Về Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Nguơn.

 • Giá Trị Âm Nhạc Cổ Truyền Việt Nam Trước Quốc Tế.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ Vía Đức Quan Thánh Đế Quân.

 2. Giáo Sư Thạc Sĩ Vũ Văn Mẫu viếng Thánh Địa.

 3. Thượng Tọa Thích Pháp Tri viếng Tòa Thánh Tây Ninh.

 4. Ông Cố Vấn Trưởng Phái Bộ Cords viếng Hội Thánh.

 5. Trung Tướng Michad S. Davison - Quân lực Hoa Kỳ viếng Đền Thánh.

 6. Ai tín:

 • Giáo Sư Thái Kỉnh Thanh qui vị.

 • Phối Sư Thượng Sẵng Thanh qui vị.

 • Sử Liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (tiếp theo Bản Tin số 8). Hoài bảo và Thánh ý của Đức Hộ Pháp đối với vấn đề Đạo Sừ như thế nào?

 • Thi: Đại Đạo Thi Văn Hiệp Tuyển & Đạo Đức Văn Đàn.

 • Hai bài thi Đức Lục Nương xướng Thượng Phẩm, Hộ Pháp, Thượng Sanh họa theo lối liên ngâm đêm 15-08-Ất Sửu (dl. 01-09-1925).

 • Đêm Không Ngủ - Huệ Giác.

 • Đạo Đời Tương Đắc - Huệ Giác.

 

 

Thông Tin số 11

Bản in PDF:
thongtin-011_(KSCD).pdf
(14984 kB)

Số 11 Phát hành ngày 25-07-Canh Tuất (dl. 26-08-1970)

 • Đạo là gì? (Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp).

 • Rằm Trung Nguơn [Do Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo đêm 15-07-Canh Dần (1950)].

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Phó Chủ Tịch Hạ Viện viếng Đền Thánh.

 2. Buổi thuyết trình của Ông Chánh Án Tòa Hòa Giải Rộng Quyền Tậ Ninh nơi Đạo Đức Học Đường.

 3. Đại Lễ Trung Nguơn Rằm tháng 7.

 4. Tiếp tân:

 1. Ông Nguyễn Hữu Lăm, nhà truyền giáo Tin Lành và phái đoàn Hội Thánh Tin Lành Mennouite viếng Đền Thánh.

 2. Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ và phái đoàn viếng Đền Thánh.

 3. Phái đoàn do Tu sĩ Thích Hồng Đức và phái đoàn do Giáo Sư Cố Tấn Lương cùng Ông Nguyễn Văn Thiện hướng dẫn viếng Đền Thánh.

 1. Lễ Ban Thánh Lịnh và Đạo Cấp Thiên Phong cho chư vị Giáo Thiện Nữ phái tân phong.

 2. Ai tín:

 • Bà Giáo Hữu Hương Lời qui vị.

 1. Thương Phế Binh Cao Đài biểu tình nơi Long Hoa Thị.

 2. Giáo Chủ Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương viếng Hội Thánh.

 3. Lễ Vía Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh.

 • Sử Liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (tiếp theo Thông Tin số 10). Trước khi có Đạo Cao Đài, các Đấng đã tiên tri như thế nào?

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Trò Đời - Huệ Giác (04-03-Canh Tuất).

 

 

Thông Tin số 12

Bản in PDF:
thongtin-012_(KSCD).pdf
(18287 kB)

Số 12 Phát hành ngày 10-08-Canh Tuất (dl. 10-09-1970)

 • Lễ Hội Yến Diêu Trì [Do Đức Hộ Pháp thuyết Đạo ngày 15-08-Nhâm Thìn (1952) tại Cửu Long Đài].

 • Thời Kỳ Đại Ân Xá Của Chí Tôn.

 • Thi của Đức Lý Đại Thiên [Do Đức Hộ Pháp giải thích ngày 18-08-Kỷ Sửu (1949)].

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Phái đoàn Ủy Ban Ban Vận Động Xây Đền Quốc Tổ viếng Hội Thánh.

 2. Quốc Vụ Khanh Phan Quang Đán viếng Hội Thánh.

 3. Phái đoàn Sinh Viên Hoa Kỳ viếng Đền Thánh.

 4. Phiên họp giữa Hội Thánh cùng Thương Phế Binh Cao Đài và các chủ bazar nơi Long Hoa Thị.

 5. Lễ Cấp Phát Chứng Chỉ Kỹ Thuật khóa I và Khai Giảng khóa II lớp Vô Tuyến Điện tại Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Vườn Hoa Đại Đạo:
  Thập Thủ Liên Hườn - Thanh Sơn Đạo Sĩ.
  Ba vị Tiên Nương (Lục Nương, Thất Nương, Bát Nương Diêu Trì Cung) Tặng bài Thanh Sơn Đạo Sĩ.

 • Sử Liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (Tiếp theo Thông Tin số 11).
  Ai biết Đạo Cao Đài trước khi có Đạo Cao Đài?
  Ai theo Đạo Cao Đài, sau khi Đạo nầy xuất hiện công khai?

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Tự Thuật - Cao Thượng Sanh Huệ Giác (1958).

 • Họa Vận - Bảo Pháp Thuần Đức.

 

 

Thông Tin số 13

Bản in PDF:
thongtin-013_(KSCD).pdf
(20058 kB)

Số 13 Phát hành ngày 25-08-Canh Tuất (dl. 25-09-1970)

 • Tìm hiểu vì sao Đức Hộ Pháp cầm quyền Nhị Hữu Hình Đài [do Đức Hộ Pháp giảng tại Đền Thánh đêm 14-05-Mậu Tý (dl. 21/06/1948)].

 • Lễ Vía Đức Khổng Phu Tử [do Đức Hộ Pháp thuyết Đạo đêm 27-08-Kỷ Sửu (1949)].

 • Thuật Xử Thế của Đức Khổng Tử.

 • Bài Thuyết Đạo của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, đọc trước Báo Ân Từ trong ngày Lễ Hội Yến Diêu Trì ngày 15-08-Canh Tuất (dl. 15/09/1970).

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp đọc trong Buổi Tiệc Ủy Lạo Chức Sắc và Nhân Viên Công Quả tại Giảng Đường ngày 21-08-Canh Tuất (dl. 21/09/1970).

 • Huấn Dụ của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Nam phái đọc trong Buổi Tiệc Ủy Lạo Chức Sắc và Nhân Viên Công Quả tại Giảng Đường Tòa Thánh ngày 21-08-Canh Tuất (dl. 21/09/1970).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ Phát Tín Chỉ Một (I) cho hoc sinh trúng tuyển khóa thi tại Đạo Đức Học Đường.

 2. Ông Paul K. Edmonds, Đại Sứ Tân Tây Lan tại Đại Sứ Quán Sài Gòn viếng Đền Thánh.

 3. Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Canh Tuất (1970).

 4. Trung Tướng Jack J. Wacstakk, Quân Lực Hoa Kỳ viếng Đền Thánh.

 5. Đại Lễ Thánh Đản Đức Lý Đại Tiên Trưởng Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Người Tu Hành - Phạm Hộ Pháp (1935).

 • Vịnh Tiều Phu - Huệ Giác (Mạnh Hạ Ất Tỵ 15/06/1965).

 • Vịnh Ngư Ông - Huệ Giác (Mạnh Hạ Ất Tỵ 15/06/1965).

 

 

Thông Tin số 14

Bản in PDF:
thongtin-014_(KSCD).pdf
(16937 kB)

Số 14 Phát hành ngày 10-09-Canh Tuất (dl. 09-10-1970)

 • Nhạc Tấu Huân Thiên và Ngũ Khí [Do Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 01-08-Đinh Hợi (1947)].

 • Điếu Văn của Đức Thượng Sanh đọc nhân Lễ An Táng Ngài Bảo Văn Pháp Quân (Cao Quỳnh Diêu) ngày 06-09-Mậu Tuất (dl. 18/10/1958).

 • Tu Thân [Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp đêm 29-01-Quý Tỵ (1953)].

 • Sử Liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (Tiếp theo Thông Tin số 12).

 • Giữa lúc nhà cầm quyền Pháp âm mưu chận đứng Đạo Cao Đài báo chí (trong và ngoài nước) viết về Đạo Cao Đài như thế nào?

 • Tờ Khai Đạo của chư vị tiền bối gởi lên Quan Thống Đốc Nam Kỳ ngày 07/10/1926.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 • Đại Hội Hạ Bán Niên của Hội Thánh sau Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Canh Tuất (1970).

 • Phái đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương đến hành hương nơi Đền Thánh.

 • Tiệc Ủy Lạo Chức Sắc Cửu Viện, chư Chức Sắc Hành Đạo Địa Phương và Nhân Viên Công Quả.

 • Lễ Vía Ngài Bảo Văn Pháp Quân.

 • Lễ Vía Ngài Bảo Pháp Chơn Quân.

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Tự Thuật - Bảo Văn Pháp Quân (Cao Quỳnh Diêu) 21-02-Mậu Tuất (dl. 09/04/1958).

 

 

Thông Tin số 15

Bản in PDF:
thongtin-015_(KSCD).pdf
(18144 kB)

Số 15 Phát hành ngày 25-09-Canh Tuất (dl. 24-10-1970)

 • Phạm Môn là gì? [Bài thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp ngày 30-05-Quý Tỵ (dl. 01/09/1953)].

 • Năng Lực của Tinh Thần Đạo Đức [Do Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm (dl. 09/12/1948)].

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp, Xử Lý Thường Vụ văn phòng Đức Thượng Sanh đọc trong buổi Lễ Cứu Trợ Việt Kiều Hồi Hương tại Chợ Long Hải ngày 11-09-Canh Tuất (dl. 10/10/1970).

 • Diễn Từ của Giáo Sư Ngọc Triệu Thanh, Trưởng Ban Cứu Trợ của Hội Thánh đọc trong buổi Lễ Cứu Trợ Việt Kiều Hồi Hương tại Chợ Long Hải ngày 11-09-Canh Tuất (dl. 10/10/1970).

 • Vườn Hoa Đại Đạo:
  Thi văn của Thiêng Liêng giáng cơ cho một chánh khách giàu lòng tín ngưỡng (tạm dấu tên) khi nắm quyền chăn dân, trị thế.

 • Sử Liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo":  (Tiếp theo Thông Tin số 14).
  Trước âm mưu chận đứng Đạo Cao Đài báo chí ngoại quốc đã phản ứng như thế nào?

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Cựu Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Lộc viếng Đền Thánh.

 2. Phái đoàn quan khách Nhựt Bổn hành hương Đền Thánh.

 3. Giáo Sư Thượng Vinh Thanh (tục danh Nguyễn Xuân Vinh) qui vị.

 4. Ban Cứu Trợ Trung Ương của Hội Thánh phát quà cứu trợ cho Kiều Bào Hồi Hương tại Chợ Long Hải, Đệ Cửu Phận Đạo - Châu Thành Thánh Địa.

 • Thi: Đạo Đức Văn Đàn.

 • Tiếng Gọi... Hiền Tài - Lạc Nhân (14/10/1970).

 

 

Thông Tin số 16

Bản in PDF:
thongtin-016_(KSCD).pdf
(26682 kB)

Số 16 Phát hành ngày 10-10-Canh Tuất (dl. 08-11-1970)

 • Tâm Thư của Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý.

 • Luận Đạo Chơn Ngôn của Ngài Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (1932).

 • 13 tháng 10 ngày Tưởng Niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.

 • Vườn Hoa Đại Đạo: Thi văn của Đức Lý Giáo Tông giáng cơ năm 1927.

 • Sử Liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (Tiếp theo Thông Tin số 15).
  Nguyên nhân nhà cầm quyền Pháp cố tâm đàn áp và chận đứng sự bành trướng của Đạo Cao Đài.

 • Văn Tế của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đọc ngày 15 tháng 10 Giáp Tuất (1934) Tế Lễ Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

 • Thi của Đức Quyền Giáo Tông [Giáng cơ đêm mùng 3 tháng 2 Đinh Hợi (1947)].

 • Đức Hộ Pháp Đọc Văn Tế nhân Lễ Tiểu Tường của Đức Quyền Giáo Tông 16-10-Ất Hợi (1935).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 • Buổi Liên Hoan mừng Ngài Thời Quân Bảo Thế Hiệp Thiên Đài bình phục.

 1. Ai tín:

 1. Bà Chí Thiện Nguyễn Thị Tri qui vị.

 2. Giáo Hữu Thượng Trước Thanh qui vị.

 3. Bà Đạo Nhơn Nguyễn Thị Cữu qui vị.

 4. Bà Phối Sư Phan Hương Hay (thế danh Phan Thị Hay) qui vị.

 1. Lễ Bế Giảng Khóa Huấn Luyện Bàn Trị Sự Châu Thành Thánh Địa.

 2. Lễ Vía Ngài Phối Thánh Phạm Văn Màng

 • Tiếp tân:

 1. Phái đoàn Y Tế Quốc Tế viếng Đền Thánh.

 2. Lễ Cúng Tiểu Đàn Châm Chước nhân Lễ Cách Mạng 1 tháng 11.

 • Một tin mừng cho toàn Đạo: Ban Đạo Sử ấn hành các Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp trong năm Bính Tuất và Đinh Hợi (1946-1947).

 

 

Thông Tin số 17

Bản in PDF:
thongtin-017_(KSCD).pdf
(26582 kB)

Số 17 Phát hành ngày 25-10-Canh Tuất (dl. 23-11-1970)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh, nhân Lễ Hạ Nguơn ngày 15 tháng 10 Kỷ Sửu (1949).

 • Phương Diện Chánh Thể của Đạo (Diễn Văn của Đức Quyền Giáo Tông đọc ngày 08-04-Giáp Tuất tại Tòa Thánh nhân Lễ Vía Đức Phật Thích Ca).

 • Có mấy cách Lập Thiêng Vị?

 • Vườn Hoa Đại Đạo: Giải nghĩa bài thi Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang! - Lạc Nhân.

 • Sử Liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (Tiếp theo Thông Tin số 16).
  Những thủ đoạn và âm mưu chận đứng Đạo Cao Đài....

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Ai tín: Giáo Hữu Ngọc Thìn Thanh qui vị.

 2. Ông Quốc Vụ Khanh Phan Quang Đán và phái đoàn Ủy Hội Quốc Tế viếng Tòa Thánh.

 3. Phái đoàn Quý Bà Phu Nhân (người Mỹ) viếng Đền Thánh.

 4. Cứu trợ đồng bào bị bão lục miền Trung.

 5. Lễ Vía Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

 6. Lễ Kỷ Niệm Tứ Thập Lục Chu Niên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

 7. Phái đoàn Tổng Lãnh Sự Thụy Sĩ viếng Đền Thánh.

 8. Đại Hội bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Đạo Thanh Niên Hội nhiệm kỳ 1971-1973.

 9. Bác Sĩ Davies viếng Y Viện Hành Chánh.

 10. Lễ Vía Ngài Bảo Đạo Chơn Quân Ca Minh Chương.

 11. Ông Tổng Trưởng Cựu Chiến Binh viếng Đền Thánh.

 • Thi: Đại Đạo Thi Văn Hiệp Tuyển & Đạo Đức Văn Đàn.

 • Thi - Đức Quyền Giáo Tông giáng cơ ngày 13-10-Tân Mão  (dl. 14/11/1951).

 • Kính Họa - Cao Tiếp Đạo.

 • Họa Vận - Trương Hiến Pháp.

 • Tùng Nguyên Vận - Thái Đến Thanh.

 

 

Thông Tin số 18

Bản in PDF:
thongtin-018_(KSCD).pdf
(17149 kB)

Số 18 Phát hành ngày 10-11-Canh Tuất (dl. 08-12-1970)

 • Giáo Lý: Đức Chí Thành, Lòng Bác Ái - của Đức Quyền Giáo Tông.

 • Sử liệu: "Trang Sử Liệu của Cao Đài Giáo" (tiếp theo Thông Tin số 17). Những thủ đoạn và âm mưu chận đứng Đạo Cao Đài....

 • Vườn Hoa Đại Đạo: Hai bài thơ "Bi Đông" và "Lạc Đông" của Đức Lục Nương Diêu Trì Cung,

 • Lập Ngôi Tiên Phật Tại Thế - Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo (Trích báo Đại Đạo ra ngày 19/09/1955).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Ai tín: Bà Giáo Hữu Nguyễn Hương Hiếu qui vị.

 2. Mục Sư Victor Oliver đến Tòa Thánh Tây Ninh lần thứ hai.

 3. Phái đoàn Tuyên Úy Hoa Kỳ viếng Đền Thánh.

 4. Ông ngoại Trưởng Úc Đại Lợi viếng Đền Thánh.

 5. Lễ Tiểu Tường Ngài Hiến Thế Hiệp Thiên Đài.

 6. Cứu trợ đồng bào bão lục: Ban Giảng Huấn và Ban Điều Hành Học Sinh Đạo Đức Học Đường niên khóa 1970-1971 tổ chức tuần lễ lạc khuyên để gây quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung lâm thiên tai bão lục.

 7. Huấn Lệnh Thăng Nhiệm và Thuyên Bổ của Hội Thánh Cửu Trùng Đài:

 • Huấn Lệnh số 04/HL ngày 18-10-Canh Tuất (dl. 16/11/1970), thăng nhiệm vị Giáo Sư Thái Lâu Thanh (Huỳnh Văn Lâu) đương kiêm Phó Trưởng Ban Huấn Đạo thăng nhiệm chánh thức Trưởng Ban Huấn Đạo.

 • Huấn Lệnh 105/HL ngày 02-10-Canh Tuất (dl. 31/10/1970), thăng nhiệm vị Lễ Sanh Thượng Cường Thanh (Nguyễn Phú Cường) đương kiêm Phó Đầu Phận Đạo Thập Thất, đảm nhiệm chánh thức Đầu Phận Đạo Thập Thất Châu Thành Thánh Địa.

 • Huấn Lệnh số 03/HL ngày 22-10-Canh Tuất (dl. 20/11/1970) thuyên bổ vị Lễ Sanh Thái Chấn Thanh (Nguyễn Văn Chấn) nguyên Phó Đầu Phận Đạo Đệ Ngũ, đến đảm nhiệm Đầu Tộc Đạo Kiến Thiện, thuộc Châu Đạo Chương Thiện, Trấn Đạo Ba Xuyên.

 1. Nhơn viên Ban Đạo Sử tuyên thệ.

 2. Nhiệm vụ mới của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa.
  1.) Chủ Tọa Tòa Hiệp Thiên Đài.
  2.) Giám Đốc Hạnh Đường.
  3.) Trưởng Ban Kiểm Soát tài sản của Đạo.

 3. Hội Thánh Phước Thiện phát hành quyển sách "Quan Cảnh Tòa Thánh Tây Ninh" do Thi sĩ Huệ Phong soạn thảo.

 • Những điều cần biết: Lòng Phàm chưa dứt.

 • Kiếp nầy đã vẹn đường tu (Trích tập Kiều) - Lạc Nhân soạn.

 

 

Thông Tin số 19

Bản in PDF:
thongtin-019_(KSCD).pdf
(17707 kB)

Số 19 Phát hành ngày 25-11-Canh Tuất (dl. 23-12-1970)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 20

Bản in PDF:
thongtin-020_(KSCD).pdf
(18013 kB)

Số 20 Phát hành ngày 10-12-Canh Tuất (dl. 06-01-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 21

Bản in PDF:
thongtin-021_(KSCD).pdf
(16548 kB)

Số 21 Phát hành ngày 10-01-Tân Hợi (dl. 05-02-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 22

Bản in PDF:
thongtin-022.pdf
(6077 kB)

Số 22 Phát hành ngày 25-10-Tân Hợi (dl. 20-02-1971)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo: Đức Hộ Pháp ngõ lời cùng toàn đạo nam nữ.

 • Diễn Văn khai mạc của Ngài Khai Đạo H.T.Đ. nhân cuộc lễ tiếp rước Tổng Thống VNCH và phái đoàn Chánh Phủ tại sân Đại Đồng Xã ngày 08 tháng Giêng năm Tân Hợi (dl. 03-02-1971).

 • Diễn Văn chào mừng Tổng Thống của Đức Thượng Sanh Chưởng Quản H.T.Đ. đại diện Hội Thánh đọc tại sân Đại Đồng Xã ngày 08 tháng Giêng năm Tân Hợi (dl. 03/02/1971).

 • Đáp Từ của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.

 • Một chuyến đi lịch sử. Hồi ký của Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa (Tiếp theo).

 • Tiểu sử và công hạnh của Phối Thánh Phạm Văn Màng (Tiếp theo).

 • Diễn Văn của Ngài Ngọc Chánh Phối Sư Chủ Trưởng Chức Sắc Nam Phái C.T.Đ. đọc ngày 18 tháng Giêng Tân Hợi (dl. 13/02/1971). Buổi tiệc đầu xuân của Hội Thánh C.T.Đ. ủy lạo chức sắc và nhân viên công quả tại giảng đường.

 • Huấn Dụ của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Nam phái đọc tại Hạnh đường ngày 18 tháng Giêng Tân Hợi (dl. 13/02/1971). Nhân buổi tiệc ủy lạo chức sắc và nhân viên công quả.

 • Huấn Từ của Đức Thượng Sanh ban Hạnh đường ngày đọc ngày 18 tháng Giêng Tân Hợi (dl. 13/02/1971). Trong dịp Hội Thánh đãi tiệc chư chức sắc và nhân viên công quả.

 • Tin tức Tòa Thánh:

 1. Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đến Tòa Thánh Tây Ninh tham dự Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn.

 2. Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn.

 3. Ngài Chưởng Quản Phước Thiện được lưu nhiệm.

 4. Đại Hội Chức Sắc Phước Thiện Nam, Nữ.

 5. Ai tín:

 • Bà Giáo Hữu Lương Hương Sen qui vị.

 • Giáo Sư Ngọc Võ Thanh qui vị.

 1. Mục Sư Victor Olive đến viếng Tòa Thánh lần thứ ba.

 2. Đại Lễ Thượng Ngươn Rằm tháng Giêng.

 3. Lễ cúng Cửu Huyền Thất Tổ của toàn đạo.

 4. Trung Tướng Serm Nanakorn viếng Đền Thánh.

 5. Đại Hội Thượng Bán Niên của Hội Thánh C.T.Đ.

 6. Lễ Cầu Siêu Hội.

 7. Tiệc trà tại Giảng Đường Hành Chánh.

 8. Tiệc tiễn đưa chư chức sắc hành đạo địa phương lên đưòng trở về nhiệm sở.

 • Thi:

 • Xuân trong ký ức - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 23

Bản in PDF:
thongtin-023_(KSCD).pdf
(12263 kB)

Số 23 Phát hành ngày 10-02-Tân Hợi (dl. 06-03-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 24

Bản in PDF:
thongtin-024_(KSCD).pdf
(15422 kB)

Số 24 Phát hành ngày 25-02-Tân Hợi (dl. 21-03-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 25

Bản in PDF:
thongtin-025_(KSCD).pdf
(14817 kB)

Số 25 Phát hành ngày 10-03-Tân Hợi (dl. 05-04-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 26

Bản in PDF:
thongtin-026_(KSCD).pdf
(18763 kB)

Số 26 Phát hành ngày 25-03-Tân Hợi (dl. 20-04-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 27

Bản in PDF:
thongtin-027_(KSCD).pdf
(20984 kB)

Số 27 Phát hành ngày 11-04-Tân Hợi (dl. 04-05-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 28

Bản in PDF:
thongtin-028_(KSCD).pdf
(13391 kB)

Số 28 Phát hành ngày 25-04-Tân Hợi (dl. 19-05-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 29

Bản in PDF:
thongtin-029_(KSCD).pdf
(20851 kB)

Số 29 Phát hành ngày 10-05-Tân Hợi (dl. 02-06-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 30

Bản in PDF:
thongtin-030_(KSCD).pdf
(21452 kB)

Số 30 Phát hành ngày 25-05-Tân Hợi (dl. 17-06-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 31

Bản in PDF:
thongtin-031_(KSCD).pdf
(13947 kB)

Số 31 Phát hành ngày 10-05n-Tân Hợi (dl. 02-07-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 32

Bản in PDF:
thongtin-032_(KSCD).pdf
(15457 kB)

Số 32 Phát hành ngày 25-05n-Tân Hợi (dl. 17-07-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 33

Bản in PDF:
thongtin-033_(KSCD).pdf
(20982 kB)

Số 33 Phát hành ngày 10-06-Tân Hợi (dl. 31-07-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 34

Bản in PDF:
thongtin-034_(KSCD).pdf
(20621 kB)

Số 34 Phát hành ngày 25-06-Tân Hợi (dl. 15-08-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 35

Bản in PDF:
thongtin-035_(KSCD).pdf
(15730 kB)

Số 35 Phát hành ngày 10-07-Tân Hợi (dl. 30-08-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 36

Bản in PDF:
thongtin-036_(KSCD).pdf
(17739 kB)

Số 36 Phát hành ngày 25-07-Tân Hợi (dl. 14-09-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 37

Bản in PDF:
thongtin-037_(KSCD).pdf
(16552 kB)

Số 37 Phát hành ngày 10-08-Tân Hợi (dl. 29-09-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 38

Bản in PDF:
thongtin-038_(KSCD).pdf
(23226 kB)

Số 38 Phát hành ngày 25-08-Tân Hợi (dl. 13-10-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 39

Bản in PDF:
thongtin-039_(KSCD).pdf
(16268 kB)

Số 39 Phát hành ngày 10-09-Tân Hợi (dl. 28-10-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 40

Bản in PDF:
thongtin-040_(KSCD).pdf
(18647 kB)

Số 40 Phát hành ngày 25-09-Tân Hợi (dl. 12-11-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 41

Bản in PDF:
thongtin-041_(KSCD).pdf
(18962 kB)

Số 41 Phát hành ngày 10-10-Tân Hợi (dl. 27-11-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 42

Bản in PDF:
thongtin-042_(KSCD).pdf
(16913 kB)

Số 42 Phát hành ngày 25-10-Tân Hợi (dl. 12-12-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 43

Bản in PDF:
thongtin-043_(KSCD).pdf
(18573 kB)

Số 43 Phát hành ngày 10-11-Tân Hợi (dl. 27-12-1971)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 44

Bản in PDF:
thongtin-044.pdf
(6307 kB)

Số 44 Phát hành ngày 25-11-Tân Hợi (dl. 11/01/1972)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh thời Tý 09-06-Mậu Tý (dl. 15/07/1948): "Đệ nhứt chủ quyền của xã hội chúng ta".

 • Sáu điều khó học.

 • Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh, đêm Rằm tháng 11 Tân Hợi (dl. 01/01/1972): Ân thưởng cho Chức Sắc H.T.Đ. & P.T. & Ba vị Bảo Quân (Bảo Y Quân, Bảo Học Quân, Bảo Nông Quân) & C.T.Đ.

 • Diễn Văn của Ông Trưởng Tộc họ Võ đọc trong dịp Lễ đặt viên gạch đầu tiên xây cất Võ Phủ Từ ngày 02/01/1972.

 • Huấn Từ của Ngài Ngọc Chánh Phối Sư (Ngọc Nhượn Thanh) trong buổi Lễ đặt viên gạch đầu tiên tạo tác Võ Phủ Từ ngày 16 tháng 11 Tân Hợi (dl. 02/01/1972).

 • Thánh Lịnh số: 19/TL/HP.QCQ, ngày 10-10-Tân Hợi (dl. 27/11/1971) của Hiến Pháp Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài: Thành lập Hội Đồng Quản Tri Viện Đại Học Cao Đài.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin Viện Đại Học Cao Đài.

 2. Tin Tiếp tân:

 1. Phái đoàn Đệ nhất Tham Vụ Tòa Đại Sứ Tây Đức tại Sài Gòn viếng Tòa Thánh.

 2. Nhóm nhiếp ảnh Hướng Dương Việt Nam viếng Tòa Thánh.

 3. Thiếu Tá Lâm Hồng Thời viếng Đền Thánh.

 1. Lễ kỷ niện Ngày Chúa Jésus Christ giáng sanh.

 2. Phái đoàn học sinh Trung Học Công Lập Thủ Đức viếng Đền Thánh.

 3. Tin Cơ Quan Phát Thanh hòa tấu cổ nhạc.

 4. Lễ nhập học Viện Đại Học Cao Đài Tây Ninh.

 5. Tin địa phương: Lễ An Vị Thánh Tượng tại Thánh Thất Thủ Thiêm Q.9 Sài Gòn.

 6. Ai Tín: Chí Thiện Trần Ngọc Bút qui vị.

 7. Tin Tiếp Tân:

 1. Phái đoàn "Đoàn Lưu Học Xá Fatina" viếng Đền Thánh.

 2. Phái đoàn Hồ Tấn Phát viếng Đền Thánh.

 3. Hội Thể Thao Sùng Chính viếng Đền Thánh.

 1. Lễ đặc viên gạch đầu tiên xây cất Võ Phủ Từ.

 2. Tin địa phương: Lễ thượng bản văn phòng Hương Đạo Vàm Láng.

 3. Tin tiếp tân: Đại diện Đại học Wisconsin State University Foundation viếng Tòa Thánh.

 4. Thượng Toạ Thích Thiện Bổn đến Tòa Thánh.

 5. Tin địa phương: Lễ Khánh Thành Thánh Thất Tân Trụ, Châu Đạo Long An.

 6. Văn phòng Thượng Thống Lại Viện, số 70/TT ngày 07-11-Tân Hợi (dl. 24/12-/1971): Thông truyền về việc thành lập thủ tục cấp dưỡng cho Phế binh Cao Đài.

 • Thi:

 • Niềm vui chớm nở - Ban Biên Tập CQPTPTGL.
  [V/v Viện Đại Học Cao Đài được thành lập].

 

 

Thông Tin số 45

Bản in PDF:
thongtin-045_(KSCD).pdf
(16766 kB)

Số 45 Phát hành ngày 10-12-Tân Hợi (dl. 25-01-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 46

Bản in PDF:
thongtin-046_(KSCD).pdf
(17691 kB)

Số 46 Phát hành ngày 10-01-Nhâm Tý (dl. 24-02-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 47

Bản in PDF:
thongtin-047_(KSCD).pdf
(23224 kB)

Số 47 Phát hành ngày 25-01-Nhâm Tý (dl. 10-03-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 48

Bản in PDF:
thongtin-048_(KSCD).pdf
(12097 kB)

Số 48 Phát hành ngày 10-02-Nhâm Tý (dl. 24-03-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 49

Bản in PDF:
thongtin-049_(KSCD).pdf
(10989 kB)

Số 49 Phát hành ngày 25-02-Nhâm Tý (dl. 08-04-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 50

Bản in PDF:
thongtin-050_(KSCD).pdf
(14193 kB)

Số 50 Phát hành ngày 10-03-Nhâm Tý (dl. 23-04-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 51

Bản in PDF:
thongtin-051_(KSCD).pdf
(19917 kB)

Số 51 Phát hành ngày 25-03-Nhâm Tý (dl. 08-05-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 52

Bản in PDF:
thongtin-052_(KSCD).pdf
(17487 kB)

Số 52 Phát hành ngày 10-04-Nhâm Tý (dl. 22-05-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 53

Bản in PDF:
thongtin-053_(KSCD).pdf
(17148 kB)

Số 53 Phát hành ngày 25-04-Nhâm Tý (dl. 06-06-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 54

Bản in PDF:
thongtin-054_(KSCD).pdf
(23568 kB)

Số 54 Phát hành ngày 10-05-Nhâm Tý (dl. 20-06-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 55

Bản in PDF:
thongtin-055_(KSCD).pdf
(19354 kB)

Số 55 Phát hành ngày 25-05-Nhâm Tý (dl. 05-07-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 56

Bản in PDF:
thongtin-056_(KSCD).pdf
(14085 kB)

Số 56 Phát hành ngày 10-06-Nhâm Tý (dl. 20-07-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 57

Bản in PDF:
thongtin-057_(KSCD).pdf
(12254 kB)

Số 57 Phát hành ngày 25-06-Nhâm Tý (dl. 04-08-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 58

Bản in PDF:
thongtin-058_(KSCD).pdf
(13494 kB)

Số 58 Phát hành ngày 10-07-Nhâm Tý (dl. 18-08-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 59

Bản in PDF:
thongtin-059_(KSCD).pdf
(14574 kB)

Số 59 Phát hành ngày 25-07-Nhâm Tý (dl. 02-09-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 60

Bản in PDF:
thongtin-060_(KSCD).pdf
(10418 kB)

Số 60 Phát hành ngày 10-08-Nhâm Tý (dl. 17-09-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 61

Bản in PDF:
thongtin-061_(KSCD).pdf
(15861 kB)

Số 61 Phát hành ngày 25-08-Nhâm Tý (dl. 02-10-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 62

Bản in PDF:
thongtin-062_(KSCD).pdf
(11450 kB)

Số 62 Phát hành ngày 10-09-Nhâm Tý (dl. 16-10-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 63

Bản in PDF:
thongtin-063_(KSCD).pdf
(16292 kB)

Số 63 Phát hành ngày 25-09-Nhâm Tý (dl. 31-10-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 64

Bản in PDF:
thongtin-064_(KSCD).pdf
(15770 kB)

Số 64 Phát hành ngày 10-10-Nhâm Tý (dl. 15-11-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 65

Bản in PDF:
thongtin-065_(KSCD).pdf
(16637 kB)

Số 65 Phát hành ngày 25-10-Nhâm Tý (dl. 30-11-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 66

Bản in PDF:
thongtin-066_(KSCD).pdf
(16909 kB)

Số 66 Phát hành ngày 10-11-Nhâm Tý (dl. 15-12-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 67

Bản in PDF:
thongtin-067_(KSCD).pdf
(13024 kB)

Số 67 Phát hành ngày 25-11-Nhâm Tý (dl. 30-12-1972)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 68

Bản in PDF:
thongtin-068_(KSCD).pdf
(19441 kB)

Số 68 Phát hành ngày 10-12-Nhâm Tý (dl. 13-01-1973)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 69

Bản in PDF:
thongtin-069_(KSCD).pdf
(18129 kB)

Số 69 Phát hành ngày 10-01-Quí Sửu (dl. 12-02-1973)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 70

Bản in PDF:
thongtin-070_(KSCD).pdf
(18232 kB)

Số 70 Phát hành ngày 25-01-Quí Sửu (dl. 17-02-1973)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 71

Bản in PDF:
thongtin-071_(KSCD).pdf
(16287 kB)

Số 71 Phát hành ngày 10-02-Quí Sửu (dl. 14-03-1973)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 72

Bản in PDF:
thongtin-072_(KSCD).pdf
(14.432 kB)

Số 72 Phát hành ngày 25-02-Quí Sửu (dl. 29-03-1973)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 73

Bản in PDF:
thongtin-073_(KSCD).pdf
(16598 kB)

Số 73 Phát hành ngày 10-03-Quí Sửu (dl. 12-04-1973)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 74

Bản in PDF:
thongtin-074_(KSCD).pdf
(18237 kB)

Số 74 Phát hành ngày 25-03-Quí Sửu (dl. 27-04-1973)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 75

Bản in PDF:
thongtin-075.pdf
(4182 kB)

Số 75 Phát hành ngày 10-04-Quí Sửu (dl. 12/05/1973)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Hành Chánh Học Đường hồi 17 giờ ngày 12-07-Mậu Tý (1948).

 • Lương Tâm. Viết để tuởng nhớ hai đấng hiền triết của Đại Đạo Tam Kỳ: Đức Q. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt và Đức Cao Thượng Phẩm. Bài của Cao Thượng Sanh HTĐ. (Tiếp theo TT số 74).

 • Diễn Văn của Thời Quân Khai Đạo, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đọc nhơn buổi lễ nhậm chức tân Viện trưởng Đại Học Cao Đài của Bác Sĩ Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch, ngày 17-04-1973 tại Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Diễn Văn của Ngài Bảo Sanh Quân Bác sĩ Lê Văn Hoạch, viện trưởng Viện Đại Học Cao Đài, đáp từ diễn văn của Ngài Khai Đạo - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Đại Học Cao Đài.

 • Diễn Văn của Ngài Hiến Pháp Q. Chưởng Quản HTĐ đọc nhân buổi lễ nhậm chức tân Viện Trưởng Đại Học Cao Đài ngày 17/04/1973 tại Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Nguyên bản bằng Anh Ngữ bức thư của Ông Tamanisu Fufinomia từ Nhật Bản (Bản dịch Việt ngữ đã đăng nơi Thông Tin số 74 phát hành ngày 25-03-Quí Mùi (dl. 27/04/1973).

 • Thông Tri số 3-NCPS/TT ngày 18-03-Quí Sửu (dl. 20/04/1973): Về việc Lễ Sinh Nhựt của Đức Hộ Pháp.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ kỷ niệm ngày Qui Thiên của Đức Thượng Sanh.

 2. Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Châu Thành An Giang.

 3. Tin thuyên bổ:

 • Thừa Sử Nguyễn Thành Tất kiêm nhiệm thêm phận sự Phụ tá Trưởng Văn Phòng Bộ Pháp Chánh (vùng Thánh Địa và Trung Tông Đạo). Thừa Sử Trương Ngọc Anh kiêm nhiệm thêm phận sự Phụ tá Trưởng Văn Phòng Bộ Pháp Chánh (Nam Tông Đạo).

 • Thừa Sử Lê Quang Tấn thuyên bổ trách vụ Thanh Tra Pháp Chánh Địa Phương.

 • Thi:

 • Thi văn: Hoài niệm Tôn Sư - Tử Trước.

 • Thi văn: Hoài niệm Tôn Sư Hộ Pháp - Huệ Phong.

 • Thi văn: Cảm tác - (Thái Đầu Sư Thái Bộ Thanh - 10-12-Nhâm Tý).
  Phụng Họa Nguyên Vận - Tử Trước.

 • Bộ y tiền vận - Giáo Hữu Thái Chẩn Thanh.

 

 

Thông Tin số 76

Bản in PDF:
thongtin-076.pdf
(4554 kB)

Số 76 Phát hành ngày 25-04-Quí Sửu (dl. 27/05/1973)

 • Đức Hộ Pháp đáp từ - Sau khi các Cơ Quan Chánh Trị Đạo chúc thọ.

 • Lương Tâm. Bài của Cao Thượng Sanh HTĐ. (Tiếp theo TT số 75).

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong buổi Lễ Cung Thỉnh Thánh Tượng đến tạm thờ tại Thánh Thất mới, thuộc Châu Đạo Long Xuyên vào ngày 26-06-Quí Sửu (dl. 01/05/1973).

 • Hễ trọng quyền ắt trọng phạt… - Thông Tin.

 • Bài tường thuật Thánh Tang Đức Bà Nữ Đầu Sư Hàm Phong Hồ Hương Lự (tiếp theo Thông Tin số 73).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ kỷ niệm ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp.

 2. Tin viếng an: Phúc trình của Ngài Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh dâng lên Ngài Thượng Đầu Sư Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Nam phái.

 3. Ai tín: Vị Giáo Sư Hàm phẩm Lê Hương Nguyệt qui vị.

 4. Tin tiếp tân: Phái đoàn Ký giả Nhựt Bổn viếng Đền Thánh.

 5. Lễ kỷ niệm Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.

 6. Tin phong thưởng: Chức Sắc Phước Thiện & Cửu Trùng Đài.

 • Thi:

 • Đôi vần tưởng niệm Lễ Triều Thiên Đức Thượng Sanh - Huệ Phong.

 • Hoài niệm Lễ Kỷ niệm Đức Hộ Pháp Qui Thiên - Duy Thanh.

 • Cảm tác - Từ Huệ.
  Họa tùng nguyên vận - Thiện Tâm.
  Phụng họa - Tử Trước.

 • Hoài niệm Đức Hộ Pháp - Thái Đầu Sư Thái Bộ Thanh & Tuấn Anh.

 

 

Thông Tin số 77

Bản in PDF:
thongtin-077.pdf
(5824 kB)

Số 77 Phát hành ngày 10-05-Quí Sửu (dl. 10/06/1973)

 • Đức Hộ Pháp giải đáp về Phước Thiện do theo Lời Thỉnh Giáo của Hội Thánh tại Hộ Pháp Đường lúc 07 giờ tối ngày mùng 6 tháng 8 năm Tân Mão (1951) do Ngài Đạo Nhơn Trịnh Phong Cương và Tuyền Trạng Phạm Ngọc Trấn hướng dẫn. (Những điều không có trong Pháp Chánh Truyền).

 • Lễ Kỷ niệm ngày Qui Thiên (Mùng 10 tháng 4 Âm lịch) của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Giáo Chủ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. (Thừa Sử Lê Quang Tấn đọc trên Đài Truyền Hình Sài Gòn và Cần Thơ vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng tư Âm lịch - nhân lễ kỷ niệm của Đức Ngài).

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản HTĐ trong dịp lễ bãi trường và phát thưởng cho học viên, trung tiểu học Đạo Đức Học Đường ngày 24-04-Quí Sửu (dl. 26/05/1973).

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong buổi lễ phát thưởng cho các em học sinh ưu tú niên học 1972-1973 của trường trung, tiểu học Lê Văn Trung tổ chức ngày 25-04-Quí Sửu (dl. 27/05/1973).

 • Huấn Dụ của Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Nhượn Thanh đọc ngày 28-04-Quí Sửu (dl. 30/05/1973) trong cuộc lễ khánh thành văn phòng Cơ Quan Bảo Thể của Hội Thánh.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản HTĐ nhơn ngày lễ khánh thành văn phòng Cơ Bảo Thể ngày 28-04-Quí Sửu (dl. 30/05/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ bãi trường và phát thưởng của Đạo Đức Học Đường.

 2. Lễ bãi trường và phát thưởng của Trung Tiểu Học Lê Văn Trung.

 3. Lễ khánh thành văn phòng Cơ Bảo Thể.

 4. Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Tộc Đạo Đức Thịnh.

 5. Ai tín: Vị Tân Giáo Hữu Hàm phẩm Thượng Thôi Thanh qui vị.

 6. Tin về kỳ thi khoa mục Đầu Phòng Văn.

 7. Tin về Hội Thánh Hàm Phong: Triệu tập phiên Đại Hội để bàn thảo nội bộ Hội Thánh Hàm Phong.

 8. Lễ kỷ niệm đệ lục chu niên Cơ Quan Phát Thanh PTGL.

 9. Lễ kỷ niệm ngày Hộ Pháp Giáng Linh.

 10. Ai Tín: Ông Tân Giáo Sư Hàm phẩm Thái Hỏi Thanh qui vị.

 • Thi:

 • Mừng sáu năm Cơ Quan Phát Thanh - Tử Trước.

 • Mừng Lễ Khánh Thành V.P. Cơ Bảo Thể - Huệ Phong.

 • Hỷ cảm - Tử Trước.

 • Mừng ngày lục chu niên Phát Thanh Giáo Lý - Thái Phong

 • Kỷ niệm đệ VI chu niên Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tuấn Anh.
  Họa - Hồng Liên.

 • Hoài niệm ngày mùng 5 tháng 5 Hộ Pháp Giáng Linh - Tử Trước.

 

 

Thông Tin số 78

Bản in PDF:
thongtin-078.pdf
(2713 kB)

Số 78 Phát hành ngày 25-05-Quí Sửu (dl. 25/05/1973)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh thời Tý, mùng 5 tháng 6 Kỷ Sửu (1949): Luật Đạo có liên quan với luật Đời.

 • Trí thức, trí huệ. - Hiến Đạo (09/1972).

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong buổi lễ "An vị Thánh Tượng" Thánh Thất Châu Thành Tộc Đạo Đức Thịnh, Châu Đạo Sa Đéc vào ngày 28-04-Quý Sửu (dl. 30/05/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin viếng an: Ngài Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh và phái đoàn đã viếng an bổn đạo ở ba Châu Đạo: Ba Xuyên, Bạc Liêu và An Giang.

 2. Thông Tri số 5/NCPS/TT của Hội Thánh Cửu Trùng Đài đề ngày 27-04-Quí Sửu (dl. 29/05/1973): "Ban khen chung".

 3. Tin tiếp tân:

 1. Phái đoàn Phật giáo vếng Tòa Thánh.

 2. Phái đoàn Ông Robol Lerlo viếng Đền Thánh.

 • Thi:

 • Cảm tác - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 79

Bản in PDF:
thongtin-079.pdf
(3347 kB)

Số 79 Phát hành ngày 10-06-Quí Sửu (dl. 09/07/1973)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 27 tháng 2 năm Kỷ Sửu (1949): Tôn giáo và đảng phái phân biệt nhau thế nào.

 • Lời Cảm Tạ trong dịp lễ ban quyền ngày 02-06-Quí Sửu (dl. 01/07/1973) của đại diện các Chức sắc vừa được Đức Lý Giáo Tông ban ân thăng thưởng.

 • Diễn Văn của Ngài Hiền Nhơn đại diện Chức sắc Phước Thiện tân thăng tạ ơn Hội Thánh, đọc tại Đền Thánh ngày 02-06-Quí Sửu (dl. 01/07/1973).

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài nhân lễ tấn phong quý Ngài Đầu Sư và Chức Sắc nam nữ ngày 02-06-Quí Sửu (dl. 01/07/1973).

 • Bài Huấn Từ của Khâm Trấn Đạo An Giang kiêm Trấn Đạo Định Tường Giáo Sư Thượng Trọng Thanh, nhân buổi lễ khánh thành Chánh môn Thánh Thất Long Thuận, Tộc Đạo Hòa Lạc, Châu Đạo Gò Công và ra mắt Đại Đạo Thanh Niên Hội ngày 10 và 11 tháng 05 Quí Sửu (dl. 10-11/05/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Phải mặc áo dài trắng trước Tòa Đạo: Văn thư số: 558 ngày 21-04-Quí Sửu (dl. 23/05/1973): Chức sắc vi phạm luật pháp Đạo, mỗi khi ra hầu Tòa Hiệp Thiên Đài hay Hội Công Đồng chỉ được mặc áo dài trắng thường thôi.

 2. Tin địa phương: Lễ khánh thành Chánh môn Thánh Thất Long Thuận, Tộc Đạo Hòa Lạc, Châu Đạo Gò Công.

 3. Tin viếng an: Ngài Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh cùng phái đoàn viếng an đồng đạo địa phương thuộc Châu Đạo Tây Ninh.

 4. Lễ trấn thần Thiên phục và Lễ Tấn phong Quý Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh & Ngọc Nhượn Thanh và Chư Chức Sắc Tân phong, Tân thăng.

 5. Đại hội Hội Thánh Hàm Phong.

 6. Ai tín: Vị Giáo Sư hồi hưu Thượng Giác Thanh qui vị.

 7. Lễ khánh thành văn phòng Ban Hành Thiện.

 8. Tin thuyên bổ: Giáo Sư Thái Phát Thanh đưọc bổ nhiệm Phụ Thống Học Viện kiêm Tổng Thanh Tra hai truờng Đạo Đức Học Đường và Lê Văn Trung.

 • Thi:

 • Khánh chúc - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 80

Bản in PDF:
thongtin-080.pdf
(2228 kB)

Số 80 Phát hành ngày 25-06-Quí Sửu (dl. 24/07/1973)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 24 tháng 6 năm Đinh Hợi: Cơ quan đại đồng thế giới.

 • Diễn Văn của Ngài Hiến Đạo HTĐ, lễ "Y Tế Yểm Trợ Cô Nhi Viện" ngày 12-06-Quý Sửu (dl. 11/07/1973) tại Cô Nhi Viện Tây Ninh (vùng Thánh Địa).

 • Diễn Văn của Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong buổi lễ khai giảng khóa Hạnh Đường phẩm Lễ Sanh vào ngày 18-06-Quí Sửu (dl. 18/07/1973) tại Hạnh Đường Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, nhơn dịp lễ khai giảng Hạnh Đường ngày 18-06-Quí Sửu (dl. 18/07/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh.

 1. Lễ khai giảng Hạnh Đường niên khóa Quí Sửu (1973).

 2. Lễ khánh thành hậu điện Thánh Thất Cẩm Giang và An Vị Thánh Tượng.

 

 

Thông Tin số 81

Bản in PDF:
thongtin-081.pdf
(2625 kB)

Số 81 Phát hành ngày 10-07-Quí Sửu (dl. 08/08/1973)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 30-05-Quí Tỵ (1953): Sự thật và cái hay của tánh đức hạ mình và kiêm nhượng.

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong buổi lễ khánh thành và an vị Thánh Tượng tại hậu điện Thánh Thất Cẩm Giang, Tộc Đạo Phú Khương, Châu Đạo Tây Ninh vào ngày 19-06-Quí Sửu (dl. 18/07/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ tiễn cựu nghinh tân Khâm Thành Thánh Địa.

 2. Tin tiếp tân:

 • Phái đoàn Ủy Ban Quốc Tế Giám Sát ngưng chiến tại Việt Nam viếng Đền Thánh.

 • Phái doàn sinh viên du học hải ngoại viếng Tòa Thánh.

 • Phái đoàn Việt Nhật Đại Học Sophia viếng Tòa Thành.

 • Phái đoàn Ngoại Trưởng Trần Văn Lắm viếng Tòa Thánh.

 

 

Thông Tin số 82

Bản in PDF:
thongtin-082.pdf
(2881 kB)

Số 82 Phát hành ngày 25-07-Quí Sửu (dl. 23/08/1973)

 • Đức Hộ Pháp giảng đạo tại Đền Thánh, đêm 15-04-Quí Tỵ (1953): Vì lẽ gì, lý do gì Đức Chí Tôn đến lập giáo?

 • Thi văn: Tri túc - Biết đủ - Chơn Tâm.

 • Thánh Lịnh số 65/TL ngày 03-07- Quí Sửu (dl. 01/08/1973): Tái lập Cơ Quan Truyền Giáo.

 • Bài Huấn Dụ của Thượng Thống Lại Viện Cửu Trùng Đài đọc trong buổi lễ tiễn cựu nghinh tân Khâm Thành Thánh Địa ngày 28-06-Quí Sửu (dl. 27/07/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Ai tín:

 • Bà Chí Thiện Đỗ Thị Ba qui vị.

 • Vị Giáo Hữu hồi hưu Thượng Dự Thanh qui vị.

 • Vị Giáo Hữu Hàm Phong Thượng Đời Thanh qui vị.

 • Vị Giáo Hữu Thượng Anh Thanh qui vị.

 1. Tạm ngưng quyền chức vị của Thừa Sử Trương Ngọc Anh.

 2. Tin Đại Đạo Thanh Niên Hội tỉnh Kiến Phong: Lễ bế giảng khoá hội thảo 84 phân hội trưởng thuộc 06 Quận Hội trong tỉnh.

 3. Lễ Trung Ngươn tại Tòa Thánh.

 4. Tin Hội Thánh Phước Thiện: Công cử chức vụ Phó Chưởng Quản Phước Thiện, Thượng Thống Học Viện, Phụ Thống Học Viện, Phụ Thống Lại Viện.

 5. Phái đoàn Ông Tổng vụ trưởng Oomoto giáo viếng Tòa Thánh.

 6. Buổi phát quà an ủi bệnh nhân.

 7. Giới thiệu quyển Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm Mậu Tý, do Ban Đạo Sử phát hành.

 • Thi:

 • Tri túc - Biết đủ - Chơn Tâm.

 • Tứ khổ của thời đại - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 83

Bản in PDF:
thongtin-083.pdf
(3738 kB)

Số 83 Phát hành ngày 10-08-Quí Sửu (dl. 06/09/1973)

 • Đức Hộ Pháp thuyết đạo về Lễ Hội Yến Diêu Trì:

 • Thuyết Đạo ngày 30-01-Đinh Hợi - 1947.

 • Thuyết Đạo ngày  01-02-Đinh Hợi - 1947.

 • Thuyết Đạo ngày 15-08-Nhâm Thìn - 1952.

 • Diễn Văn của Tổng Giám Ban Kiến Trúc Lê Văn Thế, nhân dịp lễ bàn giao cánh chợ Bắc Long Hoa do Ban Kiến Trúc và Công Viện tái thiết ngày 26-07-Quí Sửu (dl. 24/08/1973).

 • Huấn Từ của Qu. Thái Chánh Phối Sư Thái Hiểu Thanh nhân dịp lễ bàn giao cánh chợ Bắc Long Hoa do Ban Kiến Trúc và Công Viện tái thiết ngày 26-07-Quí Sửu (dl. 24/08/1973).

 • Bản dịch bức thơ của Ngài Chủ Trưởng Hội Thánh Oomoto giáo. (Lễ Sanh Thượng Hòa Thanh phiên dịch ngày 17/08/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin tiếp tân:

 • Phái đoàn Viện Trưởng Liên Viện viếng Tòa Thánh.

 • Phái đoàn Ủy Ban Quốc Tế Giám Sát và Kiểm Soát ngưng bắn tại Vệt Nam viếng Tòa Thánh.

 1. Lễ bàn giao cánh chợ Bắc Long Hoa Thị.

 2. Tin Hội Thánh: Hội Thánh Cửu Trùng Đài nam nữ ban hành Thông Tri:

 • Thông Tri số 07/NCPS đề ngày 09-07-Quí Sửu (dl. 07/08/1973): Qui định Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất, Thánh Tượng Ngũ Chi thờ tại tư gia, Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ theo mẫu mới.

 • Thông Tri số 08/NCPS đề ngày 02-07-Quí Sửu (dl. 31/07/1973): Ba Ngài Đầu Sư đã chánh thức làm việc tại Đầu Sư Đường kể từ ngày 06-06-Quí Sửu (dl.05/07/1973).

 • Thông Tri số 09/NCPS đề ngày 16-07-Quí Sửu (dl. 14/08/1973): Hội Thánh không nhìn nhận quyển sách "Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư" do vị Hiền Tài Trần Văn Rạng, Trưởng Nhiệm Giáo Lý Ban Thế Đạo xuất bản không đúng theo bản thảo đã được Ban Kiểm Duyệt kinh sách đạo kiểm duyệt.

 • Thông Tri số 10/NCPS: Về việc "Chận đứng việc phát hành Thánh Tượng giả".

 1. Thánh Lịnh số 03/NĐS đề ngày 17-07-Quí Sửu (dl. 15/08/1973): Vị Phối Sư Ngọc Đạt Thanh (Nguyễn Phát Đạt), được từ chức Phối Sư để lo tròn bổn phận công dân.

 2. Tin cứu trợ: Phái đoàn Hội Hồng Thập Tự VN cứu trợ cho 50 gia đình người Tà Mun ở Bình Long tỵ nạn chiến cuộc về Toà Thánh, Châu Thành Thánh Địa (Ấp Ninh Lợi, xã Ninh Thạnh, Quận Phú Khương, Tây Ninh).

 • Thi:

 • Cảm tác - Tử Trước.

 

 

Thông Tin số 84

Bản in PDF:
thongtin-084.pdf
(3852 kB)

Số 84 Phát hành ngày 25-08-Quí Sửu (dl. 21/09/1973)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 17 tháng 8 năm Quí Tỵ (1953): Vía Đức Lý Đại Tiên.

 • Diễn Văn khai mạc của Ngài Bảo Thế H.T.Đ. Lê Thiện Phước Chưởng Quản Ban Thế Đạo, nhơn dịp lễ tấn phong Hiền Tài khóa 5 niên Quí Sửu ngày 13-08-Quí Sửu (dl. 09/09/1973) tại Đền Thánh.

 • Diễn Văn của vị Hiền Tài Lê Quang Thay, đại diện chư vị Hiền Tài tân phong khóa 5, tri ân Hội Thánh, đọc tại Đền Thánh, nhân lễ tấn phong.

 • Bài Thuyết đạo của Bà Chơn Nhơn Lê Thị Sen, Phó Chưởng Quản Phước Thiện Nữ Phái tại Cửu Long Đài, Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung ngày 15-08-Quí Sửu (1973).

 • Bài thơ cảm tác của Fujino Miya Tamamitsu, Chủ Trưởng Hội Thánh Hinomoto giáo Nhật Bản.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Thánh Lịnh:

 • Thánh Lịnh số 55/TL đề ngày 26-04-Quí Sửu (dl. 28/05/1973): Đề nghị cho hàng Phó Trị Sự và Thông Sự, cùng đạo hữu hiến thân tại Tòa Thánh được dự Sổ Cầu Phong: Phải có 10 năm công nghiệp sắp lên và cộng thêm 4 điều kiện (Tài đức, Khả năng, Hoạt động đắc lực, Tinh thần phục vụ).

 • Thánh Lịnh số 67/TL đề ngày 23-07-Quí Sửu (dl. 21/08/1973) trong lúc Ngài Khai Đạo, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Đại Học Cao Đài ngọa bịnh, nên tạm thời giao cho nhị vị Tiến sĩ Trần Văn Tấn, và Ông Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh.

 • Thánh Lịnh 69/TL đề ngày 29-07-Quí Sửu (dl. 27/08/1973): Ngài Thời Quân Bảo Đạo lảnh nhiệm vụ Qu. Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh trong lúc Ngàì Thời Quân Khai Đạo ngoạ bịnh.

 1. Về việc đổi Sớ Cầu Đạo theo mẫu mới.

 2. Lễ Tấn Phong Hiền Tài khóa 5 niên Quí Sửu.

 3. Tin tiếp tân:

 • Phái đoàn Thiên Lý Giáo Nhựt Bổn viếng Toà Thánh.

 • Phái đoàn Nam Dương dự Đại Lễ Phật Mẫu tại Tòa Thánh.

 1. Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì năm Đạo thứ 48.

 2. Đại Hội Hội Thánh Phước Thiện.

 3. Tin Đại Hội Hội Thánh Hàm Phong.

 4. Đại Hội Hạ Bán Niên Hội Thánh Cửu Trùng Đài Nam Nữ.

 5. Tin Viện Đại Học Cao Đài: Kết toán tài chánh Viện Đại Học Cao Đài niên khóa 1972-1973.

 6. Tiễn cựu nghinh tân Quản Châu Thành Phước Thiện Thánh Địa.

 • Thi:

 • Cảm tác - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 85

Bản in PDF:
thongtin-085.pdf
(1691 kB)

Số 85 Phát hành ngày 10-09-Quí Sửu (dl. 05/10/1973)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Báo Ân Từ, đêm 30 tháng 9 Bính Tuất (1946): Về vấn đề Nho Giáo.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản HTĐ nhơn dịp lễ tấn phong chư vị Hiền Tài Ban Thế Đạo tại Đền Thánh, ngày 13-08-Quí Sửu (dl. 09/09/1973).

 • Thánh Huấn số 531/VPHP ngày 11-06-Quí Tỵ (dl. 21/07/1953) của Đức Hộ Pháp: Lời tâm quyết "Cái sống của mình bây giờ là để mưu cái sống hạnh phúc cho đám trẻ tương lai...".

 • Diễn Văn khai mạc Đại Hội Hạ Bán Niên Quí Sửu tại Giảng Đường Tòa Thánh ngày 21-08-Quí Sửu (dl. 17/09/1973) của Ngài Thượng Đầu Sư.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Thánh Lịnh số 70/TL đề ngày 07-08-Quí Sửu (dl. 03/09/1973): Chấp thuận cho 8 vị ứng viên vào phẩm Hiền Tài Ban Thế Đạo.

 2. Thông Tri số 12/NCPS đề ngày12-08-Quí Sửu (dl,08/09/1973) của Hội Thánh Cửu Trùng Đài Nam Nữ kiêu gọi tình tương thân, tương trợ giúp đỡ một số gia đình lâm cảnh khó khăn nơi vùng Ngoại Ô Thánh Địa.

 3. Lễ Vía Đức Khổng Thánh Tiên Sư.

 4. Tin tiếp tân:

 • Phái đoàn Ông J. Bernoul Saind viếng Đền Thánh.

 • Phái đoàn Ông Robefliendo viếng Đền Thánh.

 • Đính chính về việc thâu xuất của phòng Kế Toán Viện Đại Học Cao Đài (Phần thâu xuất đăng nơi Thông Tin số 84 phát hành ngày 25-08-Quí Sửu (dl. 21/09/1973).

 

 

Thông Tin số 86

Bản in PDF:
thongtin-086.pdf
(3078 kB)

Số 86 Phát hành ngày 25-09-Quí Sửu (dl. 20/10/1973)

 • Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, ngày 29 tháng 01 Quí Tỵ (1953) về hai chữ "Tu Thân".

 • Diễn Văn khai mạc lễ khai trương Sở Chánh Phước Thiện Đô Thành của Quản Châu Đạo Sài Gòn, ngày 06-09-Quí Sửu (dl. 01/10/1973).

 • Huấn Từ Thượng Thống Lại Viện Phước Thiện, nhân dịp lễ khai trương Sở Chánh Phước Thiện Đô Thành, ngày 06-09-Quí Sửu (dl. 01/10/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin địa phương: Lễ khai trương Sở Chánh Phước Thiện tại Quận 8 Sài Gòn.

 2. Lễ Tiểu Tường Cố Đức Bà Nữ Đầu Sư Hàm Phẩm Hồ Hương Lự.

 3. Ai tín:

 • Vị Giáo Sư Thượng Lịch Thanh, Cai Quản Nhà Đèn qui vị.

 • Ông Nguyễn Văn Biện Cai Quản Tổng Trạo qui vị.

 • Ông Đạo Nhơn Nguyễn Văn Tý qui vị.

 1. Tin tiếp tân: Ông Monteagle Stearns, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ viếng Tòa Thánh.

 2. Tin thuyên bổ:

 • Giáo Nhi Lê Thị Phước đảm nhiệm Cai Quản Đồng Nhi nơi Châu Đạo Biên Hòa.

 • Nhạc Sĩ Trần Văn Ngững đảm nhiệm Cai Quản Ban Nhạc nơi Châu Đạo Biên Hòa.

 • Nhạc Sĩ Phạm Văn Lưu đảm nhiệm Cai Quản Ban Nhạc nơi Châu Đạo Long An.

 • Thi:

 • Họa phước vô môn - Huệ Phong.

 • Mừng đêm Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 87

Bản in PDF:
thongtin-087.pdf
(1985 kB)

Số 87 Phát hành ngày 10-10-Quí Sửu (dl. 04/11/1973)

 • Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Tháp Đức Quyền Giáo Tông ngày 13 tháng 10 năm Giáp Ngọ (1954).

 • Bài Diễn Văn của Đức Hộ Pháp đọc ngày 14 tháng 10 năm ĐInh Sửu (dl. 1937), nhơn ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Quyền Giáo Tông.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Ai tín: Ông Đạo Nhơn Lê Tiếng Đường qui vị.

 2. Tin thuyên bổ Chức Sắc Cửu Trùng Đài đảm nhiệm các trách vụ: Chưởng Nhiệm Quản Thủ Thánh Địa, Phó Chưởng Nhiệm Quản Thủ Thánh Địa, Trưởng phòng Quản Thủ Thánh Điạ, Các Trường Phòng Tài chính, Nền phố, Địa bộ,...

 3. Tin thuyên bổ Chức Sắc Phước Thiện Nữ Phái: Chơn Nhơn Lưu Thị Sen thăng nhiệm Chưởng Quản Phước Thiện Nữ Phái, Chơn Nhơn Tạ Thị Thế lãnh trách vụ Đệ I Phó Chưởng Quản Phước Thiện Nữ Phái, Chơn Nhơn Nguyễn Thị Khéo lãnh trách vụ Đệ II Phó Chưởng Quản Phước Thiện Nữ Phái.

 4. Tin tiếp tân: Phái đoàn Phật Giáo Nagano Nhật Bản viếng Tòa Thánh.

 5. Ai tín:

 • Ông Giáo Hữu Hàm Phong Thái Hai Thanh qui vị.

 • Ông Đạo Nhơn Nguyễn Văn Giáp qui vị.

 1. Thông báo của Viện Đại Học Cao Đài: Về việc ghi danh nhập học niên khóa 1973-1974.

 2. Lễ Quốc Khánh: Lễ cầu nguyện cho hòa bình sớm vãn hồi trên đất nước Việt Nam và toàn thế giới, chư chiến sĩ vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn sớm tiêu diêu nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

 

 

Thông Tin số 88

Bản in PDF:
thongtin-088.pdf
(2477 kB)

Số 88 Phát hành ngày 25-10-Quí Sửu (dl. 19/11/1973)

 • Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 15-07-Giáp Ngọ (1954): "Giảng cho cả chư chức sắc và thanh niên có sứ mạng thiêng liêng truyền giáo".

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh, đọc trong buổi lễ vía Đức Quyền Giáo Tông, do trường Trung Tiểu Học Lê Văn Trung tổ chức ngày 13-10-Quí Sửu (dl. 07/11/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ Kỷ Niệm Đức Quyền Giáo Tông.

 2. Lễ Kỷ Niệm Ngày Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cập lễ Kỷ Niệm Chư Vị Thời Quân đã qui vị.

 3. Tin sinh hoạt Đại Học Cao Đài: Viện Đại Học Cao Đài tổ chức Trại Đức Tin với sự tham dự của 5 Viện Đại Học tư lập: Đalat, Vạn Hạnh, Hòa Hảo, Minh Đức, Cao Đài.

 4. Tin Hội Thánh:

 1. Hội Thánh Cửu Trùng Đài tổ chức khóa thi tuyển Đầu Phòng Văn.

 2. Lễ bắt thăm đảm nhiệm Đầu Tộc Đạo hai miền Nam và Trung Tông Đạo.

 1. Giới thiệu sách: Ban Đạo Sử ấn hành quyển Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung).

 2. Tin cứu trợ nạn nhân bão lục miền Trung.

 3. Lời tri ân của Ban Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý đến Ngài Thượng Đầu Sư và toàn thể quý vị Chức Sắc hành sự nơi văn phòng Thượng Đầu Sư về việc ủng hộ tinh thần và tài chánh.

 • Thi:

 • Lễ kỷ niệm "Đại Đạo Hoằng Khai" - Thái Đến Thanh.

 

 

Thông Tin số 89

Bản in PDF:
thongtin-089.pdf
(1718 kB)

Số 89 Phát hành ngày 10-11-Quí Sửu (dl. 04/12/1973)

 • Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 14-04-Nhâm Thìn (dl. 07/05/1952): "Cái thiệt phận của chúng ta đối với vạn linh".

 • Thánh Huấn số 14/TH ngày 24 tháng 9 năm Quí Sửu (dl. 19/10/1973) của Thái Thượng Ngọc Đầu Sư: Triệu tập Đại Hội Nhơn Sanh vào năm Giáp Dần (1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin tiếp tân:

 1. Ông Nguyễn Văn Ngãi, Tổng Trưởng Phát Triển Nông Thôn và phái đoàn Đại Sứ Bĩ, Đại Sứ Do Thái tại Việt Nam Cộng Hòa viếng Tòa Thánh.

 2. Phái đoàn Trung Tướng Tổng Cục Trưởng Cục Tổng Cục Chiến Tranh Chánh Trị viếng Tòa Thánh.

 3. Phái đoàn Phát Triển Nhân Lực công ty Du Lịch viếng Tòa Thánh.

 1. Tin thuyên bổ: Cửu Trùng Đài Nữ Phái thuyên bổ Chức Sắc Nữ Phái hành sự nơi Trung Ương Tòa Thánh và ba vị Giáo Hữu hành sự địa phương.

 2. Tin thi tuyển Đầu Phòng Văn Khoa Mục Phước Thiện.

 3. Tin về Cư Xá Đầu Phòng Văn, Thơ Ký.

 

 

Thông Tin số 90

Bản in PDF:
thongtin-090.pdf
(4404 kB)

Số 90 Phát hành ngày 25-11-Quí Sửu (dl. 18/12/1973)

 • Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 15-05-Quí Tỵ (1954): "Luật thương yêu và quyền công chánh của Đức Chí Tôn".

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong cuộc lễ "An Vị Thánh Tượng" tại Thánh Thất (Tộc Đạo Đức Long) Châu Thành Chương Thiện vào ngày 12-11-Quí Sửu (dl. 06/12/1973).

 • Diễn Văn của Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh đọc trong dịp lễ Cung Nghinh và An Vị Bửu Ảnh của Cố Đầu Sư Thái Thơ Thanh thờ tại Đầu Sư Đường ngày 20-11-Quí Sửu (dl. 13/12/1973).

 • Diễn Văn của Giáo Hữu Ngọc Nhuần Thanh, Tổng Thơ Ký Cơ Quan Phát Thanh, Trưởng Ban Tổ Chức, đọc nhơn dịp lễ khai trương "Bạch Vân Ấn Quán" tại Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý ngày 25-11-Quí Sửu (dl. 18/12/1973).

 • Bản kết toán thâu xuất về việc thành lập "Bạch Vân Ấn Quán".

 • Huấn Từ của Ngọc Đầu Sư kiêm nhiệm Ngọc Chánh Phối Sư trong dịp lễ khai trương "Bạch Vân Ấn Quán" ngày 25-11-Quí Sửu (dl. 18/12/1973) của Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin địa phương: Lễ an vị Thánh Tượng Thánh Thất Chương Thiện.

 2. Lễ cung nghinh Thánh Ảnh Ngài Cố Đầu Sư Thái Thơ Thanh về thờ tại Nam Đầu Sư Đường.

 3. Lễ khai trương "Bạch Vân Ấn Quán".

 4. Ai tín:

 • Ông Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi qui vị.

 • Ông Giáo Sư Hàm Phẩm Thượng Quản Thanh qui vị.

 • Thi:

 • Kính tặng "Bạch Vân Ấn Quán" nhân dịp lễ Khai Trương - PS. Thượng Phép Thanh & GS. Ngọc Tài Thanh.

 • Vườn hoa Đại Đạo - Minh Tâm Giác Thế - Thái Minh.

 

 

Thông Tin số 91

Bản in PDF:
thongtin-091.pdf
(1865 kB)

Số 91 Phát hành ngày 10-12-Quí Sửu (dl. 02/01/1974)

 • Thuyết Đạo tại Đền Thánh, đêm 30-06-Tân Mão (dl. 02/08/1951): "Khuôn luật nào chúng ta đã sống nơi cõi thế gian nầy".

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong buổi lễ an vị Thánh Tượng tại văn phòng Tộc Đạo Đường Nhơn Trảng Bàng (Hậu Nghĩa) vào ngày 20-11-Quí Sửu (dl. 14/12/1973).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

Tin Hội Thánh Hàm Phong: Tổng số Chức Sắc Hàm Phong Nam Nữ, tài chánh tại trung ương, kết quả vận động vật liệu xây cất văn phòng Hội Thánh Hàm Phong.

 • Thi:

 • Lễ khai trương Bạch Vân Ấn Quán khánh chúc - Thái Đến Thanh.

 • Kính chúc - Thông Quan.

 

 

Thông Tin số 92

Bản in PDF:
thongtin-092.pdf
(5692 kB)

Số 92 Phát hành ngày 25-01-Giáp Dần (dl. 16/02/1974)

 • Thuyết Đạo của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài tại Đền Thánh, đêm 23-12-Quí Sửu, nhơn dịp lễ đưa Thần, Thánh, Tiên, Phật triều Thiên.

 • Thuyết Đạo của Ngài Thượng Đầu Sư tại Đền Thánh đêm 30 rạng mùng 1 tháng Giêng Giáp Dần (1974).

 • Thuyết Đạo của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, nhân dịp lễ Vía Đức Chí Tôn mùng 9 tháng Giêng Giáp Dần (dl. 31/01/1974).

 • Diễn Văn khai mạc lễ Cung Nghinh Bửu Tượng Đức Thánh Mẫu Fatima của Qu. Thượng Chánh Phối Sư kiêm Trưởng Ban Tổ Chúc, đọc tại Đại Đồng Xã Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11-01-Giáp Dần (dl. 02/02/1974).

 • Diễn Văn (ứng khẩu) của Ông Haffert, Chủ Tịch Đạo Binh Xanh Quốc Tế trong lễ Rước Bửu Tượng Fatima tại Tòa Thánh Tây Ninh (do HT. Trần Khánh Vân ứng khẩu dịch thuật).

 • Diễn Văn của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài chào mừng Phái Đoàn Đạo Binh Xanh Quốc Tế trong dịp lễ Cung Nghinh Thánh Tượng Fatima sứ giả hòa bình đến Tòa Thánh Tây Ninh.

 • Bài tường thuật lễ Cung Nghinh Bửu Tượng Fatima.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin địa phương: Phái đoàn hổn hợp của Hội Thánh đi Lâm Đồng để giải quyết sự tranh chấp giữa Hành Chánh Đạo và Phước Thiện. Riêng phái đoàn Hành Chánh viếng Tộc Đạo Di Linh, Tộc Đạo Đơn Dương, Tộc Đạo Định Quán.

 2. Tin cứu trợ: Phái đoàn Ban Cứu Trợ Hội Thánh phân phát phẩm vật cho nạn nhân chiến cuộc nơi Phận Đạo Đệ Thập Nhị (Suối Đá).

 3. Ai tín: Vị Chơn Nhơn Võ Văn Dần qui vị.

 4. Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn.

 5. Tin tiếp tân: Phái đoàn Ủy Ban Vận Động Dựng Đền Thờ Quốc Tổ viếng Tòa Thánh.

 6. Ai tín: Ông Chí Thiện Trần Đoàn qui vị.

 7. Lễ Thượng Ngươn tại Tòa Thánh Tây Ninh, cập lễ Kỷ Niệm Chư Vị Đầu Sư Nam Nữ đã qui thiên.

 8. Đại Hội Thượng Bán Niên Phước Thiện năm Giáp Dần (dl. 08/02/1974).

 9. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất văn phòng Hội Thánh Hàm Phong Cửu Trùng Đài Nam Nữ.

 10. Ai tín: Bà Đạo Nhơn Lê Thị Bá qui vị.

 • Huấn Dụ của Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh, nhân dịp đến phát quà an ủi cho 40 gia đình nạn nhân chiến cuộc tại Phận Đạo Đệ Thập Nhị, ngày 28-12-Quí Sửu (dl. 20/01/1974).

 • Thi:

 • Cung Chúc Tân Xuân - Hi Đạm.
  Họa vận - Huệ Phong.

 • Cảm tác - Huệ Phong.

 • Cảm tác lễ đặt viên đá đầu tiên của văn phòng Hội Thánh Hàm Phong - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 93

Bản in PDF:
thongtin-093.pdf
(2534 kB)

Số 93 Phát hành ngày 10-02-Giáp Dần (dl. 03/03/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 15-02-Canh Dần (1950) nhân dịp Lễ Vía Đức Thái Thượng Đạo Tổ.

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 18-02-Kỷ Sửu (1949) nhân Lễ Vía Đức Quan Âm Bồ Tát.

 • Gieo Giống - Lê Ngọc Minh sưu khảo.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Đại Hội Thượng Bán Niên Giáp Dần - Hội Thánh Cửu Trùng Đài ngày 21-01-Giáp Dần (dl. 12/02/1974).

 2. Tiệc ủy lạo Chức Sắc, Chức Việc, Nhơn Viên Công Quả Hiệp Thiên và Cửu Trùng, Phước Thiện do Hội Thánh Cửu Trùng Đài tổ chức.

 3. Tin Hội Thánh: Ngài Ngọc Đầu Sư kiêm nhiệm Ngọc Chánh Phối Sư ban hành Thông Tri ngày 05-02-Giáp Dần (dl. 26/02/1974) về việc Chức Sắc Nam Nữ chứng đàn dâng Sớ tại Thánh Thất.

 4. Ai tín: Ông Giáo Hữu Ngọc Của Thanh qui vị.

 5. Lễ Đệ Nhứt Chu Niên Khảo Cứu Vụ.

 

 

Thông Tin số 94

Bản in PDF:
thongtin-094.pdf
(2196 kB)

Số 94 Phát hành ngày 25-02-Giáp Dần (dl. 18/03/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 15-01-Tân Mão (1951): "Giải rõ nghĩa lý của Bần Đạo nhập Trí Huệ Cung".

 • Huấn Từ của Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong buổi lễ đặt viên gạch đầu tiên xây cất lại Hậu Điện Thánh Thất Tộc Đạo Bến Cầu, Châu Đạo Tây Ninh vào ngày 10-02-Giáp Dần (dl. 03/03/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ kỷ niệm Đức Tôn Tung Sơn tại văn phòng Hội Thánh Đường Nhơn.

 2. Lễ khánh thành Thuyền Bát Nhã, nơi Phận Đạo Thập Tam, Châu Thành Thánh Địa.

 3. Tin tiếp tân: Đại Sứ Cộng Hòa Khemer và Ông Tổng Trưởng Xã Hội Việt Nam Cộng Hòa viếng Đền Thánh.

 4. Tin sinh hoạt Đạo sự: Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý hoàn thành cuồn phim "Cung Nghinh Thánh Mẫu Fatima".

 • Thi:

 • Đôi vần tưởng niệm Đức Cao Thượng Phẩm - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 95

Bản in PDF:
thongtin-095.pdf
(1602 kB)

Số 95 Phát hành ngày 10-03-Giáp Dần (dl. 02/04/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 17-04-Tân Mão (1951): "Hành tàng trong 3 tháng… … …" Đức Ngài nhập tịnh nơi Trí Huệ Cung.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin tiếp tân:

 1. Ông Đại Sứ Hòa Lan viếng Đền Thánh.

 2. Phái đoàn Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Xã Hội Khẩn Hoang Lập Ấp viếng Tòa Thánh.

 1. Tin tiếp cư: Phái đoàn Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Xã Hội Khẩn Hoang Lập Ấp viếng khu định cư cấp phát trợ cấp định cư cho đồng bào bổn đạo miền Trung di cư về Tòa Thánh.

 2. Lễ kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm.

 3. Sợ tín đồ đói, Tòa Thánh Tây Ninh canh tác xong trên 2000 mẫu đất trồng đủ các loại hoa màu. - Cao Đài Giáo vẫn hằng quan tâm đến hòa bình thế giới. (Trích trong Thông Tấn Xã Việt Á - Bản tin số: 020/VA, ngày 28/03/1974).

 4. Ai tín: Ông Giáo Sư Ngọc Ẩn Thanh, Phụ Thống Lễ Viện qui vị.

 • Thi: Vườn Hoa Đại Đạo.

 • Tiệc trà mừng tờ Thông Tin được bốn năm tròn - Huệ Tử & Huệ Phong.

 • Hoài niệm Đức Cao Thượng Phẩm - TS. Nguyễn Thành Tất.

 • Minh Tâm Giác Thế (tiếp theo Thông Tin số 90).

 

 

Thông Tin số 96

Bản in PDF:
thongtin-096.pdf
(5162 kB)

Số 96 Phát hành ngày 25-03-Giáp Dần (dl. 17/04/1974)

 • Lời Huấn Dụ của Đức Hộ Pháp kiêm Thượng Tôn Quản Thế gởi cấp chỉ huy và chiến sĩ Cao Đài trong dịp đầu xuân năm Giáp Ngọ (trích trong báo Tiến, trang 4, xuân Giáp Ngọ (1954).

 • Huấn Từ của Đức Thượng Sanh Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, đọc trong buổi lễ khánh thành văn phòng Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý vào lúc 10 giờ ngày 15-01-Kỷ Dậu (dl. 04/03/1969).

 • Diễn Văn Tri Ân Hội Thánh nhơn ngày lễ "Thanh Minh", xây viên gạch mộ phần Thánh Tử Đạo và Tử Sĩ, vào lúc 08 giờ ngày 10-03-Giáp Dần.

 • Huấn Dụ của Qu. Thái Chánh Phối Sư Thái Hiểu Thanh nhân dịp lễ Thanh Minh tại Nghĩa Trang Cực Lạc ngày 10-03-Giáp Dần (dl. 02/04/1974).

 • Văn Thư số 28/TĐS ngày ngày 10-03-Giáp Dần (dl. 02/04/1974): Thượng Đầu Sư Thượng Sáng Thanh đại diện Hội Thánh trao tặng mười ngàn đồng (10000$00) góp phần cho cuộc trùng tu mộ phần Thánh Tử Đạo và Tử Sĩ.

 • Huấn Dụ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong dịp lễ "An Vị Phật Mẫu" tại Điện Thờ Phật Mẫu Tộc Đạo Tuy Phước, Châu Đạo Bình Định, ngày 08-03-Giáp Dần (dl. 31/03/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ Thanh Minh tại Nghĩa Trang vùng Cực Lạc.

 2. Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

 3. Tin tiếp tân: Phái đoàn Cựu sinh Viên Hoa Kỳ và thân hữu viếng Tòa Thánh.

 4. Tin địa phương:

 1. Lễ an vị Linh Vị Phật Mẫu tại Mỹ Điền, Tộc Đạo Tuy Phước, Châu Đạo Bình Định.

 2. Lễ khánh thành Thánh Thất Thuận Trung, Châu Đạo Phong Dinh.

 1. Tin viếng an: Ngài Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh và phài đoàn viếng an bổn đạo địa phương các Châu, Tộc miền Trung.

 2. Thánh Lịnh của Hội Thánh: Thánh Lịnh số 15/TĐS/TL ngày 04-03-Giáp Dần (dl. 27/03/1974): Những Chức Sắc được bổ qua Nông Viện đi phục vụ canh tác ở các địa phương đắc lực từ bốn (04) năm trở lên, được kể như xuất sư.

 3. Tin sinh hoạt Đại Học: Viện Đại Học Cao Đài tiếp phái đoàn sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn viếng Viện Đại Học Cao Đài.

 4. Tin thuyên bổ: Hội Thánh Cửu Trùng Đài Nữ Phái bổ nhiệm: Nữ Khâm Thành Thánh Địa, Nữ Đầu Phận Đạo tại Châu Thành Thánh Địa, Nữ Đầu Tộc Đạo địa phương.

 • Thi:

 • Cảm tác ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương - Huệ Phong.

 • Đôi vần tưởng niệm Đức Thượng Sanh - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 97

Bản in PDF:
thongtin-097.pdf
(6230 kB)

Số 97 Phát hành ngày 10-04-Giáp Dần: "10 tháng 4 Âm lịch ngày Kỷ Niệm Đức Phạm Hộ Pháp Qui Thiên".

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, ngày 15 tháng 5 Tân Mão (1951): Giảng về "Bí Pháp" - Bí Pháp là gì? Thể Pháp là gì?

 • Diễn Văn của Chơn Nhơn Lê Tâm Chí, đại diện Hội Thánh Phước Thiện đọc trong buổi lễ an vị Kim Tượng Đức Phật Mẫu, tại Tộc Đạo Tuy Phước (Bình Định), ngày 08-03-Giáp Dần (dl. 31/03/1974).

 • Huấn Dụ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ khánh thành Thánh Thất Thuận Trung (Phong Dinh) ngày 12-03-Giáp Dần (dl. 04/04/1974).

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Đạo đọc trong buổi lễ khánh thành Thánh Thất Thuận Trung (Phong Dinh) ngày 12-03-Giáp Dần (dl. 04/04/1974).

 • Đức Hộ Pháp và Đạo Cao Đài - Thông Tin.

 • Lời Phật dạy - Thông Tin sưu tầm.

 • Quyền Vạn Linh - Lê Ngọc Minh.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

Lễ kỷ niệm ngày Qui Thiên của Đức Thượng Sanh.

 • Thi:

 • Thành tâm tưởng niệm - Lễ Triều Thiên Đức Hộ Pháp - Huệ Phong.

 • Đức Thượng Sanh đến thăm Đức Hộ Pháp bị đồ lưu 5 năm về Tòa Thánh ngày 04-8-Bính Thân (dl. 30/08/1946):
  Cao Thượng Sanh cảm tác.
  Họa nguyên vận Phạm Hộ Pháp.

 • Lễ kỷ niệm Đức Hộ Pháp cảm tác - Phối Sư Thái Đến Thanh.

 • Đức Hộ Pháp đề thi gởi cho Ngài Cao Tiếp Đạo.
  Hoạ nguyên vận Cao Tiếp Đạo.

 • Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ.
  Họa nguyên vận Cao Thượng Sanh.

 • Thi - Thừa Sử Nguyễn Thành Tất.

 • Hoài niệm Đức Tôn Sư Hộ Pháp - Huệ Phong &  Chơn Tâm. (Trang bìa - mặt sau).

 

 

Thông Tin số 98

Bản in PDF:
thongtin-098.pdf
(2580 kB)

Số 98 Phát hành ngày 25-04-Giáp Dần (dl. 16/05/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 29 tháng 7 Tân Mão (1951): "Cái lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần này".

 • Nhân lễ kỷ niệm Quy Thiên của Đức Hộ Pháp ngày mùng 10 tháng tư năm Giáp Dần: Dở trang sử cũ.

 • Thánh Lịnh số 170 ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Tý (dl. 05/03/1948).

 • Thánh Lịnh số 7 ngày 26 tháng 10 năm Mậu Tý (dl. 26/12/1948).

 • Thánh Lịnh số 179 ngày 05 tháng 02 năm Canh Dần (dl. 26/03/1950).

 • Thánh Lịnh số 231 ngày 09 tháng 07 năm Canh Dần (dl. 22/08/1950).

 • Thánh Lịnh số 363 ngày 09 tháng 08 năm Canh Dần (dl. 22/09/1950).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ khánh thành Thuyền Bát Nhã, Phận Đạo Đệ Thập Cửu - Châu Thành Thánh Địa ngày 02 tháng 3 năm Giáp Dần (dl. 22, 23/04/2074).

 2. Lễ kỷ niệm ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp.

 3. Tin tiếp tân: Phái Đoàn Hưng Giáo Văn Đông viếng Tòa Thánh.

 4. Lễ khai giảng khóa Cao Đẳng Hạnh Đường Giáo Hữu.

 5. Ai tín:

 • Ông Giáo Hữu Thái Cự Thanh (Nguyễn Văn Cự) qui vị.

 • Ông Giáo Hữu Ngọc Khuê Thanh qui vị.

 • Ông Giáo Sư Thượng Nghĩa Thanh qui vị.

 • Thi: Vườn Thơ Đại Đạo.

 • Minh tâm giác thế (Thái Minh -1973).

 • Khuyến tu (Huệ Giác- 1948).

 • Điệu song thanh (Cao Thượng Sanh - 1958).

 • Trò đời (Huệ Giác - 1970).

 

 

Thông Tin số 99

Bản in PDF:
thongtin-099.pdf
(3052 kB)

Số 99 Phát hành ngày 10-04 nh.-Giáp Dần (dl. 31/05/1974)

 • Đức Hộ Pháp để lời huấn dụ Ban Giáo Chức Đạo Đức Học Đường, ngày 03 tháng 5 năm Ất Mùi.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp CQ. HTĐ dịp lễ khai giảng khóa cấp tốc Cao Đẳng Hạnh Đường huấn luyện hàng phẩm Giáo Hữu ngày 17-04-Giáp Dần (dl. 08/05/1974) tại Hạnh Đường.

 • Huấn Từ của Ngài Khai Đạo HTĐ đọc trong dịp lễ an vị "Linh Vị Phật Mẫu" tại Hương Đạo Mỹ Điền, Tộc Đạo Tuy Phước, Châu Đạo Bình Định ngày 07 và 08 tháng 3 Giáp Dần ( dl. 30 và 31/03/1974).

 • Huấn Dụ của Ngài Bảo Đạo HTĐ kiêm Tổng Giám Đốc Hạnh Đường dịp lễ khai giảng khóa Cao Đẳng Hạnh Đường huấn luyện hàng phẩm Giáo Hữu ngày 17-04-Giáp Dần (dl. 08/05/1974) tại Hạnh Đường.

 • Diễn Văn Khai Mạc Lễ Khai Giảng Khoá Cấp Tốc Cao Đẳng Hạnh Đường, ngày 17-04-Giáp Dần (dl. 08/05/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin tiếp tân: Thượng Tọa Thích Quảng Liên viếng Tòa Thánh.

 2. Tin viếng an: Ngài Qu. Thượng Chánh Phối Sư và phái đoàn đến viếng Tộc Đạo Thái Bình (Cầy Xiêng).

 3. Lễ kỷ niệm Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.

 4. Thông Tri số 590/TT ngày 24-04-Giáp Dần (dl. 15/05/1974) của Lại Viện Cửu Trùng Đài: "Triễn hạn ngày thâu nhận hồ sơ cầu phong, cầu thăng và nguyện vọng nhơn sanh cho đến hết ngày 30-04-Giáp Dần (1974)".

 5. Ai tín: Ông Giáo Sư Hàm Phẩm Ngọc Phát Thanh qui vị.

 • Thi:

 • Cảm tác Tháp Đức Hộ Pháp - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 100

Bản in PDF:
thongtin-100.pdf
(3655 kB)

Số 100 Phát hành ngày 25-04nh-Giáp Dần (dl. 15/06/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 15 tháng 8 Tân Mão (1951): "Cái lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần này".

 • Huấn Dụ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ khánh thành Thánh Thất Hưng Thuận (Định Tường) ngày 21-04-Giáp Dần (dl. 12/05/1974).

 • Hội Nhơn Sanh - Lê Ngọc Minh sưu tầm và trình bày.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài trong dịp lễ kỷ niệm ngày khởi công tu tạo đại lộ Chánh Môn ngày 25-03-Giáp Dần (dl. 17/04/1974).

 • Huấn Từ của Ngài Hiền Nhơn Chưởng Quản Phước Thiện đọc trong buổi lễ khánh thành Thuyền Bát Nhã nơi Phận Đạo Thập Cửu ngày 02-04-Giáp Dần (dl. 23/04/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ phát thưởng cho học sinh tại Đạo Đức Học Đường.

 2. Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Long Thuận, Tộc Đạo Bến Cầu, Châu Đạo Tây Ninh.

 3. Tin Đại Đạo Thanh Niên Hội.

 4. Ai tín: Bà Phối Sư Hương Son qui vị.

 5. Phó Thủ Tướng Chánh Phủ viếng Tòa Thánh ngày 16-4nh-Giáp Dần (dl. 06/06/1974).

 6. Thánh Lịnh số 23/ĐS/TL đề ngày 10-04nh-Giáp Dần (dl. 31/05/1974) của Thái Thượng và Ngọc Đầu Sư. về việc Chức sắc Hàm phong cầu thăng,... Hàng phẩm Lễ Sanh hoặc Giáo Hữu ân phong dự sổ cầu thăng,...

 7. Ai tín:

 • Bà Phối Sư Hương Huệ qui vị.

 • Bà Giáo Hữu Nguyễn Hương Chuột qui vị.

 • Thi:

 • Kỷ niệm đệ thất chu niên 5 tháng 5, ngày phát thanh trên Đài Phát Thanh Sài Gòn - Huệ Phong.

 • Đạo Đời tương đắc - (Huệ Giác 1959).

 

 

Thông Tin số 101

Bản in PDF:
thongtin-101.pdf
(5793 kB)

Số 101 Phát hành ngày 05-05-Giáp Dần (dl. 24/06/1974): "Mùng 5 tháng 5 Âm lịch - Toàn Đạo Mừng Ngày Giáng Sinh Của Đức Phạm Hộ Pháp".

 • Đáp từ của Đức Hộ Pháp với các Cơ Quan Chánh Trị Đạo trong dịp Lễ Sanh Nhựt tại Hộ Pháp Đường (05-05-Ất Mùi - 1955).

 • Đường lối của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc - Nguyễn Long Thành.

 • Tam lập là gì? Tại sao phải thực thi tam lập? Muốn thực thi tam lập phải làm sao? - Thông Tin.

 • Huấn Dụ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ an vị Thánh Tượng tại Hậu Điện Thánh Thất Long Thuận, Tộc Đạo Bến  Cầu (Tây Ninh) ngày 08-04nh-Giáp Dần (dl. 29/05/1974).

 • Tín đồ và nghiệp Đạo - Lê Ngọc Minh.

 • Hội Nhơn Sanh - Lê Ngọc Minh sưu tầm và trình bày. (Tiếp theo TT. số 100).

 • Khổng Tử bị khốn nơi nước Trần, nước Thái. (Trích Sử Lý Tư Mã Thiên trang 251-253 Nguyễn Hiến Lê dịch).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin cứu trợ: Phái đoàn ban Cứu Trợ Trung Ương đến Thánh Thất Phú Cường (Bình Dương) cứu trợ và an ủi cho 44 gia đình bổn đạo thuộc Tộc Đạo Bến Cát di cư về trại Tiếp Cư Bình Dương.

 2. Ai tín: Bà Giáo Hữu Hương Điểm qui vị.

 • Thi:

 • Luật pháp chơn truyền - Cao Thượng Sanh.

 • Kỷ niệm đệ thất chu niên, ngày 5 tháng 5. Tiếng nói Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý được phổ biến trên Đài Phát Thanh Sài Gòn- Tử Trước.

 • Cảm tưởng bửu ảnh Đức Tôn Sư Hộ Pháp in trên bìa Thông Tin Giáo Lý - Huệ Phong.

 • Thi của Đức Hộ Pháp:
  Đức Hộ Pháp nhắn bạn Quyền Giáo Tông.
  Thần Lý Ngưng Dương du nam.
  Bắc du cảm tác.
  Âu du cảm tác.
  Họa vận bài thơ của Bát Nương DTC mừng Ngài khi lưu đày trở về Tòa Thánh.

 • Trang bìa (mặt sau): Bút tích của Đức Hộ Pháp - Phương Luyện Kỷ đặng vào con đường thứ ba Đại Đạo.

 

 

Thông Tin số 102

Bản in PDF:
thongtin-102.pdf
(3811 kB)

Số 102 Phát hành ngày 25-05-Giáp Dần (dl. 14/07/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 05 tháng 05 Tân Mão (1951).

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ an vị Thánh Tượng tại Thánh Thất Tiên Thuận (Bến Cầu) ngày 11-05-Giáp Dần (dl. 30/06/1974).

 • Tri Ân... - Trinh Huyền Tử

 • Văn thơ của Ông Nguyễn Trung Ngôn, hiến dâng Hội Thánh quyền tái bản các sách Đạo của soạn giả Nguyễn Trung Hậu.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin viếng an: Ngài Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đi Huế dự đám tang (điếu tang) của Hoàng Thân Tráng Liệt. Viếng an Đức Bà Từ Cung. Và viếng an bổn Đạo tại Huế.

 2. Lễ kỷ niệm đệ thất chu niên ngày phát thanh tiếng nói của Hội Thánh ĐĐTKPĐ trên Đài Phát Thanh Quốc Gia (Sai Gòn) do Ban Giám Đốc Cơ quan Phát Thanh tổ chức.

 3. Thông Tri của Hội Thánh:
  Thông Tri số 8-NCPS/TT đề ngày 21-04nh-Giáp Dần (dl.11/06/1974): "Về việc cấm Đạo hữu treo Đạo kỳ trên các loại xe và ghe, tàu chuyên chở có tính cách thương mãi".

 4. Tin Hội Thánh:
  Hội Thánh Cửu Trùng Đài thành lập Ủy ban cứu xét hồ sơ cầu phong, cầu thăng năm Giáp Dần.

 5. Ai tín:

 • Ông Đạo Nhơn Lê Văn Vinh qui vị.

 • Ông Chí Thiện Huỳnh Văn Tàu qui vị.

 1. Tin tiếp tân:

 1. Nhân sĩ Đỗ Vạn Lý và phái đoàn viếng Tòa Thánh.

 2. Đại Tá Phạm Văn Vệ viếng Tòa Thánh.

 3. Linh Mục Nguyễn Tự Do viếng Tòa Thánh.

 4. Phái đoàn Ông Đại Sứ Cộng Hòa Khemer viếng Tòa Thánh.

 1. Tin địa phương - Tây Ninh

 • Lễ Khánh Thành khuôn thuyền Bát Nhã tại Thánh Thất An Thạnh (Tộc Đạo Hiếu Thiện).

 • Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn nơi Thánh Thất Tiên Thuận (Tộc Đạo Bến Cầu).

 1. Tin sinh hoạt Đại Đạo Thanh Niên Hội.

 • Thi:

 • Tức sự - Huệ Giác.

 • Cảm tác Sa Huỳnh (Châu Đạo Quảng Ngãi) của Thượng Nhã Thanh, Đạo hiệu Minh Tấn.

 • Điếu bạn - (Cao Thượng Sanh - 1961).
  [Ông Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, Đạo hiệu Thuần Đức qui Tiên, Cao Thượng Sanh làm thi điếu bạn].

 

 

Thông Tin số 103

Bản in PDF:
thongtin-103.pdf
(2842 kB)

Số 103 Phát hành ngày 10-06-Giáp Dần (dl. 28/07/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 30 tháng 4 Tân Mão (1951): Huyền diệu Cơ Bút.

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ khai mạc Đại Hội Bầu Cử Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Đạo Thanh Niên Hội nhiệm kỳ 1974-1976, ngày 04-5-Giáp Dần (dl. 23/06/1974) tại Đạo Đức Học Đường.

 • Khán phá thế sự - Trinh Huyền Sử.

 • Thông Tri số: 02/TgCPS/TT ngày 19-05-Giáp Dần (dl. 08/07/1974): Về việc định ngày chánh thức khai Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần (1974).

 • Đạo Lịnh số: 017.ĐL ngày 10-04nh-Quí Mão (dl. 01/06/1963): Thành lập BAN KIỂM DUYỆT KINH, THÁNH GIÁO và SÁCH vở của Đạo. Và Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đảm nhiệm sự kiểm duyệt trước khi ban hành.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin Tòa Thánh: Hội Thánh Cửu Trùng Đài ban hành Thông Tri số: 9-NCPS/TT đề ngày 23-05-Giáp Dần (dl. 12/07/1974) với nội dung: "Từ đây nếu vị nào đã lãnh Chức vụ Đời thì từ Chức vụ Đạo, vị nào trước có Chức vụ Đạo thì nên từ khước Chức vụ Đời. Đồng thời Chức việc Bàn Trị Sự Hành Chánh thì không được lãnh thêm Chức việc bên Phước Thiện và ngược lại, Lãnh Chức vụ bên nào một bên thôi chớ lãnh hai bên không thể làm tròn phận sự được".

 2. Ai tín: Ông Giáo Sư Hàm phong Thượng Chót Thanh (thế danh Lê Văn Chót) qui vị.

 3. Tin tiếp tân: Phái đoàn Ủy Ban Quốc Tế Giám Sát Ngưng Bắn tại Việt Nam viếng Đền Thánh.

 • Thi: Vườn Hoa Đại Đạo.

 • Khóc Ngài Bảo Văn Pháp Quân - (Thượng Sanh Cao Hoài Sang - 1958).

 • Tự thuật - Thượng Sanh.

 • Tiễn hành hai vị Chức sắc đi truyền Đạo miền Bắc và Trung - (Huệ Giác - 1947).

 • Minh Cang Liêm Khiết - Huệ Giác.

 

 

Thông Tin số 104

Bản in PDF:
thongtin-104.pdf
(2593 kB)

Số 104 Phát hành ngày 25-06-Giáp Dần (dl. 12/08/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 14 tháng 7 Tân Mão (1951): Định phận của con người.

 • Huấn Dụ của Ngài Thượng Đầu Sư thay lời Hội Thánh đọc trong buổi lễ tấn phong Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Triệu Thanh tại Đền Thánh ngày 19-06-Giáp Dần (dl. 06/08/1974).

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp CQ.HTĐ nhơn lễ tuyên thệ Tân Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Triệu Thanh tại Đền Thánh ngày 19-06-Giáp Dần (dl. 06/08/1974).

 • Lời Tri Ân của Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Triệu Thanh đọc trong buổi lễ tấn phong tại Đền Thánh ngày 19-06-Giáp Dần (dl. 06/08/1974).

 • Diễn Văn của Ông Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại Phó Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý đọc trong buổi lễ khai trương Phòng Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo và lễ đặt viên gạch xây cất ngôi trường Đạo Đức nơi Tộc Đạo Hiếu Thiện ngày 20-06-Giáp Dần (dl. 07/08/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin tiếp tân:

 • Phái đoàn Trung Tâm Gia Đình Mục Vụ viếng Hội Thánh.

 • Phái đoàn sinh viên Việt Nam du học hải ngoại viếng Tòa Thánh.

 1. Lễ ban quyền cho vị Tân Qu. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Triệu Thanh.

 2. Tin Tộc Đạo Hiếu Thiện (Tây Ninh): Ngày 20-06-Giáp Dần (dl. 07/08/1974) Tộc Đạo Hiếu Thiện, Châu Đạo Tây Ninh có thiết lễ đặt viên gạch xây cất Đạo Đức Học Đường, và lễ khai trương ra mắt phòng truyền thanh tiếng nói Đại Đạo.

 • Thi:

 • Tiễn hành Khâm Trấn Đạo Biên Hòa Giáo Sư Thượng Cảnh Thanh - Hiến Pháp Trương Hữu Đức,
  Họa vận - (Cao Thượng Sanh - 1965).

 

 

Thông Tin số 105

Bản in PDF:
thongtin-105.pdf
(4203 kB)

Số 105 Phát hành ngày 10-07-Giáp Dần (dl. 27/08/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Nữ Đầu Sư Đường, ngày 30 tháng 8 Tân Mão (1951): Lễ Khai Mạc Hội Nhơn Sanh.

 • Thi văn:

 • Cảm Tưởng Rằm Tháng 7 Lễ kỷ niệm chung Quý Chư Thánh Phước Thiện - Huệ Phong.

 • Kính chúc Ngài Tân Qu. Ngọc Chánh Phối Sư - Tử Trước, Họa vận - Ngọc Triệu Thanh, Kính họa - Huệ Phong.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin tiếp tân: Phái đoàn ký giả Pipat Dorinique viếng Tòa Thánh.

 2. Ai tín: Ông Chí Thiện Nguyễn Văn Gấm qui vị.

 • Thi:

 • Cảm Tưởng Rằm Tháng 7 Lễ kỷ niệm chung Quý Chư Thánh Phước Thiện - Huệ Phong.

 • Kính chúc Ngài Tân Qu. Ngọc Chánh Phối Sư - Tử Trước.
  Họa vận - Ngọc Triệu Thanh.
  Kính họa - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 106

Bản in PDF:
thongtin-106.pdf
(5271 kB)

Số 106 Phát hành ngày 25-07-Giáp Dần (dl. 11/09/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 30 tháng 8 Tân Mão (1951): Cái lẽ chơn giả của các Đạo giáo.

 • Huấn Dụ của Qu. Thái Chánh Phối Sư nhân dịp lễ khánh thánh cửa ngõ Cực Lạc Thổ và tu sửa các ngôi mộ chư Liệt Thánh, ngày 08-07-Giáp Dần (dl. 25/08/1974).

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài nhơn dịp lễ khánh thành cửa ngõ và tu lý mộ phần của chư Thánh Tử Đạo và Chức sắc nam nữ tại Cực Lạc Thổ, ngày 08-07-Giáp Dần (dl. 25/08/1974).

 • Tiểu sử Victor Hugo - Trinh Huyền.

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ khánh thành cửa ngõ và công việc trùng tu Cực Lạc Thổ.

 2. Lễ Trung Ngươn tại Tòa Thánh.

 • Thi:

 • Lễ Hội Yến Diêu Trì tháng 8 năm Mậu Tuất (1958) - Giáo Hữu Hương Cường & Võ Thành Lượng.

 • Cảm thu - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 107

Bản in PDF:
thongtin-107.pdf
(4745 kB)

Số 107 Phát hành ngày 10-08-Giáp Dần (dl. 25/09/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Cửu Long Đài, hồi 4 giờ ngày rằm tháng 8 Mậu Tý (1948): "Lễ Hội Yến Diêu Trì".

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm rằm tháng 8 Mậu Tý (1948): "Lễ Trung Thu".

 • Tiểu sử Victor Hugo - Trinh Huyền (Tiếp theo TT 106).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Viện Đại Học Cao Đài tổ chức cuộc tiếp tân, tiễn cựu Viện Trưởng Nguyễn Văn Trường, giới thiệu tân Viện Trưởng Bảo Học Quân Nguyễn Văn Lộc.

 2. Ai tín:

 • Giáo Hữu Thượng Giác Thanh qui vị.

 • Chí Thiện Nguyễn Văn Thậm qui vị.

 1. Tin ngắn: Lễ Hội Yến năm Giáp Dần.

 • Thi: Vườn Hoa Đại Đạo.

 • Lễ Hội Yến Diêu Trì (1958) - Lê Thiện Tâm.

 • Đã sanh - Tử Trước.

 • Tòa Thánh Tây Ninh - Huệ Phong.

 

 

Thông Tin số 108

Bản in PDF:
thongtin-108.pdf
(8255 kB)

Số 108 Phát hành ngày 25-08-Giáp Dần (dl. 10/10/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Hạnh Đường Phước Thiện, ngày  02 tháng 5 Tân Mão (1951): Đức Hộ Pháp đến chứng lễ khai trường.

 • Bài Thuyết Đạo của Qu. Nữ Chánh Phối Sư Hương Tiếu đọc tại Báo Ân Từ ngày 15-08-Giáp Dần (dl. 30/08/1974).

 • Diễn Văn khai mạc của Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh đọc trong buổi lễ tiếp nhận máy cày do Giáo Hội Oomoto và Nhân Loại Ái Thiện trao tặng cho Hội Thánh Cao Đài ngày 14-08-Giáp Dần (dl. 29/09/1974) tại Hạnh Đường.

 • Diễn Văn của Ngài đại diện Oomoto giáo đọc tại Hạnh Đường ngày 29/09/1974.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài nhơn lễ Phái Đoàn Nhân Loại Ái Thiện Hội, Oomoto Giáo Nhật Bản hiến tặng cho Hội Thánh hai chiếc máy cày tổ chức vào ngày 14-08-Giáp Dần (dl. 29/09/1974) tại Giảng Đường Tòa Thánh.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Đạo đọc trong buổi lễ khai mạc trại mừng Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung do Đại Đạo Thanh Niên Hội tổ chức tại Đại Đồng Xã ngày 15-08-Giáp Dần (dl. 30/09/1974).

 • Tiểu sử Victor Hugo - Trinh Huyền (Tiếp theo TT 107).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tại Tòa Thánh.

 2. Lễ tiếp nhận nông cơ do Giáo Hội Oomoto hiến tặng Hội Thánh.

 3. Tin tiếp tân: Phái đoàn du khách ngoại quốc (Pháp và Việt Nam) viếng Tòa Thánh.

 4. Tin cứu trợ:

 1. Phái đoàn Hội Thánh viếng an và cứu trợ đồng bào, bổn đạo (nạn nhân chiến cuộc) nơi Thánh Thất Đệ Thập Nhị (Suối Đá).

 2. Phái đoàn Hội Thánh cứu trợ đồng bào, đồng đạo nơi Thánh Thất Trí Bình (nạn nhân chiến cuộc tại xã Phước Tân và Ninh Điền, quận Phước Ninh, Tây Ninh).

 • Thi:

 • Thánh Giáo - Khổng Phu Tử.

 • Người Tu Hành - (Phạm Hộ Pháp - 1935).

 • Trung Thu cảm tác - Tử Trước.

 • Nguyện cầu... - Tử Trình.

 

 

Thông Tin số 109

Bản in PDF:
thongtin-109.pdf
(6873 kB)

Số 109 Phát hành ngày 10-08-Giáp Dần (dl. 24/10/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 30 tháng 9 Tân Mão (1951): Kiếp duyên, kiếp quả của chúng ta.

 • Diễn Văn của Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài khai mạc Đại Hội Hạ Bán Niên Giáp Dần (1974) tại Hạnh Đường Tòa Thánh.

 • Giải thích ý nghĩa trong bài Khai Kinh có câu: "Trung dung Khổng Thánh chỉ rằng" - GS.HP. Thượng Thời Thanh.

 • Tiểu sử Victor Hugo - Trinh Huyền (Tiếp theo TT 108).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần: Thông tri số: 03/TgCPS/TT ngày 05-08-Giáp Dần (dl. 23/09/1974): Ấn định ngày chánh thúc khai Đại Hội Nhơn Sanh.

 2. Đại Hội Hạ Bán Niên Giáp Dần của Hội Thánh Phước Thiện.

 3. Đại Hội Hạ Bán Niên Giáp Dần của Hội Thánh Cửu Trùng Đài.

 4. Tin Đại Học Cao Đài: Về việc ghi danh nhập học niên khóa 1974-1975.

 5. Tin tiếp tân: Buổi thuyết trình của Ông Deguchi Akihiro, Trưởng đoàn Nông Nghiệp Nhân Loại Ái Thiện Hội Oomoto Nhật Bản.

 6. Lễ truy điệu và nhập Bửu Tháp của Cố Bảo Pháp Chơn Quân Hiệp Thiên Đài.

 7. Tin tiếp tân: Phái đoàn du khách (Dân biểu Thụy Sỉ và Ký giả Ba Tây) viếng Tòa Thánh.

 8. Ai tín:

 • Chí Thiện Nguyễn Văn Thậm qui vị.

 • Giáo Hữu Thượng Cân Thanh qui vị.

 • Giáo Hữu Ngọc Kiệm Thanh qui vị.

 • Đạo Nhơn Nguyễn Thị Vị qui vị.

 • Phối Sư Hương Hường qui vị.

 • Thi: Vườn Hoa Đại Đạo.

 • [Cụ Thuần Đức bị câu lưu một tháng sau ngày đảo chánh kỳ nhất 1-11-1961].
  Cảm Thuật - Thuần Đức.

 • Hoài Cảm - Tử Trước.

 • [Ông Bảo Pháp (Thuần Đức) gởi lên Ngài Thượng Sanh (Huệ Giác)].
  Cảm thuật - (Thuần Đức - 07-12-1959).
  Họa nguyên vận - Huệ Giác.

 • [Lễ truy điệu và nhập Bửu Tháp của Cố Bảo Pháp Chơn Quân Hiệp Thiên Đài.]
  Kỉnh lễ cải táng Ngài Cố Bảo Pháp Chơn Quân - Võ Thánh Lượng.
  Hoài niệm - Chơn Tâm & Huệ Phong.
  Hoài niệm Thuần Đức Tiên sinh - Huệ Ngàn & Tử Trước.

 

 

Thông Tin số 110

Bản in PDF:
thongtin-110.pdf
(6187 kB)

Số 110 Phát hành ngày 25-09-Giáp Dần (dl. 08/11/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 01 tháng 6 Tân Mão (1951): Về Bí Pháp.

 • Tiểu Sử của Ngài Bảo Pháp Chơn Quân Hiệp Thiên Đài Nguyễn Trung Hậu do Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản HTĐ tuyên đọc nhơn dịp lễ di táng Liên Đài Ngài Bảo Pháp về đất Thập Nhị Thời Quân (Ao Hồ) vào ngày mùng 7 tháng 9 Giáp Dần (dl. 21/10/1974).

 • Diễn Văn Cảm Tạ trong buổi lễ cải táng Ngài Cố Bảo Pháp HTĐ.

 • Tiểu sử Victor Hugo - Trinh Huyền (Tiếp theo TT 109).

 • Huấn Dụ của Ngài Bảo Đạo HTĐ Tổng Giám Đốc Hạnh Đường, đọc trong buổi lễ bãi khóa Giáo Hữu ngày 17-09-Giáp Dần (dl. 31/10/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Ai tín:

 • Ông Giáo Hữu hồi hưu Thái Đặng Thanh qui vị.

 • Ông Phối Sư Hàm Phong Thượng Phùng Thanh qui vị.

 • Ông Giáo Sư Ngọc Đạo Thanh qui vị.

 1. Lễ bãi khóa Hạnh Đường hàng phẩm Giáo Hữu.

 2. Tin Đại Hội Phước Thiện: Thông tri số: 1395/TT đề ngày 09-09-Giáp Dần (dl. 23/10/1974) của Hội Thánh Phước Thiện: Hội Thánh Phước Thiện sẽ chánh thức  khai mạc Đại Hội Phước Thiện vào lúc 9 giờ ngày 21-10-Giáp Dần (dl. 04/12/1974).

 3. Lễ cầu nguyện cho Quốc Thái Dân An và chư Hương Linh Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân, Đồng Bào tử nạn...

 4. Tin tiếp tân: Phái đoàn của Linh Mục Trần Hữu Thanh viếng Tòa Thánh.

 • Thi:

 • Chí cả - Cao Liên Tử Cao Quỳnh Diêu.

 

 

Thông Tin số 111

Bản in PDF:
thongtin-111.pdf
(6922 kB)

Số 111 Phát hành ngày 10-10-Giáp Dần (dl. 23/11/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 12 tháng 10 Tân Mão (1951) và sáng ngày 13 tháng 10 Tân Mão (1951) tại  Tháp Đức Quyền Giáo Tông: "Ngày lễ vía của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt".

 • Diễn Văn khai mạc lễ bế giảng khóa huấn luyện hàng phẩm Giáo Hữu năm Giáp Dần (1974) của Qu. Giám Đốc Hạnh Đường.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài nhơn dịp lễ nãn khóa lớp Cao Đẳng Hạnh Đường huấn luyện Giáo Hữu tổ chức ngày 17-09-Giáp Dần (dl. 31/10/1974) tại Hạnh Đường.

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ an vị Thánh Tượng Thánh Thất Phận Đạo Đệ Thập Tứ ngày 24-09-Giáp Dần (dl. 07/11/1974).

 • Huấn Từ của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ bế giảng khóa huấn luyện Hành Chánh Đạo cấp I tại Hội Trường Cư Xá Đầu Phòng, Thư Ký ngày 27-09-Giáp Dần (dl. 10/11/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ an vị Thánh Tượng Thánh Thất Long Bình, Phận Đạo Đệ Thập Tứ.

 2. Thông Báo về việc thay đổi giờ phát thanh trên Đài Truyền Thanh Việt Nam.

 3. Tin tiếp tân:

 1. Phái đoàn Giáo Hội Oomoto Giáo viếng Đền Thánh.

 2. Mục Sư Mottu Jacque viếng Đền Thánh.

 3. Ông Hoàng Đức Nhã và phái đoàn viếng Đền Thánh.

 1. Tin Đại Hội Hội Thánh Hàm Phong.

 2. Lễ đặt viên gạch đầu tiên xây cất Nội Chánh Nữ Phái CTĐ.

 

 

Thông Tin số 112

Bản in PDF:
thongtin-112.pdf
(8852 kB)

Số 112 Phát hành ngày 25-10-Giáp Dần (dl. 08/12/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 19 tháng 4 Tân Mão (1951): Phương pháp lập Thiên vị của mình.

 • Diễn Văn của Bà Qu. Nữ Chánh Phối Sư đọc trong ngày lễ đặt viên gạch đầu tiên xây cất Nội Chánh Nữ Phái ngày 06-10-Giáp Dần (dl. 19/11/1974).

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đọc trong buổi lễ đặt viên gạch đầu tiên xây cất Nội Chánh Nữ Phái CTĐ ngày 06-10-Giáp Dần (dl. 19/11/1974).

 • Tiểu sử Victor Hugo - Trinh Huyền (Tiếp theo TT 110).

 • Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Nhơn Sanh lúc 09 giờ ngày 16-10-Giáp Dần (dl. 29/11/1974).

 • Diễn Văn của Qu. Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ khai mạc Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần tại Hạnh Đường Tòa Thánh Tây Ninh vào ngày 16-10-Giáp Dần (dl. 29/11/1974).

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp  Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài nhơn dịp lễ khai mạc Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần tại Giảng Đường vào ngày 16-10-Giáp Dần (dl. 29/11/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Lễ kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Đăng Tiên.

 2. Lễ kỷ niệm ngày Khai Đại Đạo năm Giáp Dần và lễ kỷ niệm Chư Vị Thời Quân Đăng Tiên.

 3. Lễ khai mạc Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần.

 4. Đại Hội Hội Thánh Hàm Phong.

 5. Lễ khai mạc Đại Hội Phước Thiện năm Giáp Dần.

 • Thi:

 • Hoài niệm 50 năm Khai Đạo - Tử Trước.

 • Hoài niệm Đức Quyền Giáo Tông - Huệ Phong.

 • Ghi ơn Anh Cả - Tử Trước.

 • Lễ đặt viên gạch đầu tiên "Em mừng chung cho ấy chị có văn phòng" - Huệ Phong.

 • Cảm tác Hội Nhơn Sanh Giáp Dần - Tử Trước.

 • Hoài niệm Đức Quyền Giáo Tông - Huệ Minh.

 • Giác mê - Cao Thượng Sanh.

 

 

Thông Tin số 113

Bản in PDF:
thongtin-113.pdf
(6812 kB)

Số 113 Phát hành ngày 10-11-Giáp Dần (dl. 23/12/1974)

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh, đêm 14 tháng 11 Giáp Ngọ (1954): Lập Thân danh thế nào? và căn bản nào?

 • Diễn Văn đọc trong buổi lễ khai mạc Đại Hội Phước Thiện năm Giáp Dần (1974) của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài.

 • Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đọc trong buổi lễ khai mạc Đại Hội Phước Thiện năm Giáp Dần (1974).

 • Diễn Văn Khai Hội của Chủ Trưởng Chức Sắc Hội Thánh Hàm Phong đọc trong buổi Đại Hội Hội Thánh Hàm Phong năm Giáp Dần ngày 20-10-Giáp Dần (dl. 03/12/1974).

 • Tin tức Tòa Thánh Tây Ninh:

 1. Tin Châu Thành Thánh Địa - Tin chiến cuộc... Hội Thánh kêu gọi sự ủng hộ tin thần tương trợ của chư bổn đạo...

 2. Tin địa phương: Lễ an vị Thánh Tượng Thánh Thất Vĩnh Phú, Tộc Đạo Lái Thiêu.

 3. Lễ kỷ niệm đệ tam chu niên ngày thành lập Viện Đại Học Cao Đài.

 • Thi:

 • Thi - Cao Thượng Sanh.

 • Thơ - Bát Nương.

 

 

Thông Tin số 114

Bản in PDF:
thongtin-114_(KSCD).pdf
(5926 kB)

Số 114 Phát hành ngày 25-11-Giáp Dần (dl. 07-01-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 115

Bản in PDF:
thongtin-115_(KSCD).pdf
(8533 kB)

Số 115 Phát hành ngày 10-01-Ất Mão (dl. 20-02-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 116

Bản in PDF:
thongtin-116_(KSCD).pdf
(8497 kB)

Số 116 Phát hành ngày 25-01-Ất Mão (dl. 07-03-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 117

Bản in PDF:
thongtin-117_(KSCD).pdf
(7348 kB)

Số 117 Phát hành ngày 10-02-Ất Mão (dl. 22-03-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 118

Bản in PDF:
thongtin-118_(KSCD).pdf
(10376 kB)

Số 118 Phát hành ngày 25-02-Ất Mão (dl. 06-04-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 119

Bản in PDF:
thongtin-119_(KSCD).pdf
(6370 kB)

Số 119 Phát hành ngày 10-03-Ất Mão (dl. 21-04-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 120

Bản in PDF:
thongtin-120_(KSCD).pdf
(5980 kB)

Số 120 Phát hành ngày 25-03-Ất Mão (dl. 06-05-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 121

Bản in PDF:
thongtin-121_(KSCD).pdf
(6194 kB)

Số 121 Phát hành ngày 10-04-Ất Mão (dl. 20-05-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

 

Thông Tin số 122

Bản in PDF:
thongtin-122_(KSCD).pdf
(4353 kB)

Số 122 Phát hành ngày 25-04-Ất Mão (dl. 04-06-1975)


 • Cập nhật ngày: 25-01-2020

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

 

Cơ Quan Phát Thanh tức là “Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý” có nhiệm vụ phổ biến giáo lý của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến các tầng lớp nhân dân trong nước hay trên thế giới bằng các phương tiện truyền thanh hoặc phát thanh trên làn sóng điện.

Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý được Hội Thánh giao cho Ngài Khai Đạo Hiệp Thiên Đài trong một phiên đại hội giữa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện vào ngày 23 tháng 11 năm Ất Tỵ (dl. 15-12-1965).

Lúc ban đầu cơ quan phải mượn tạm vài căn phòng Hiệp Thiên Đài làm nơi thu thanh và tập dượt văn nghệ. Đến ngày 17 tháng 11 năm Đinh Mùi (dl. 18-12-1967), Hội Thánh theo bức hoạ đồ của Đức Hộ Pháp cho Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý xây dựng cơ sở tại khoảng đất toạ lạc gần cửa số 8, dùng làm nơi Phát thanh.

Đôi liễn của Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý như sau:

機 關 傳 信 總 合 五 湖 天 下 事

Cơ quan truyền tín tổng hợp ngũ hồ thiên hạ sự.

發 聲 教 理 共 和 四 海 世 間 情

Phát Thanh giáo lý cộng hoà tứ hải thế gian tình.

Giải nghĩa:

Cơ quan để truyền bá các tin tức tổng hợp, sự việc của con người khắp mọi nơi.

Phát thanh ra những giáo lý làm cho tình cảm con người trên thế gian được hiệp hoà cùng nhau.

Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được phát thanh lần đầu tiên vào ngày mùng 5 tháng 5 năm Đinh Mùi (dl. 12-6- 1967) gồm ba tiết mục: Phần giáo lý, Phần tin tức và Phần văn nghệ cổ nhạc. Mỗi tuần một lần Cơ Quan Phát Thanh truyền qua hệ thống Đài Sài Gòn và hằng ngày còn phải phát thanh nơi các vùng trong Thánh địa. Ngoài ra, hằng tháng hai kỳ Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý còn ra bản Thông Tin, góp nhặt những lời Thánh huấn của các vị tiền bối, cũng như tin tức để làm sử liệu cho thế hệ mai sau nghiên cứu và sưu tầm.

Trích từ: TỪ NGỮ ĐIỂN CỐ CAO ĐÀI / Soạn giả: Hiền Tài Quách Văn Hoà.◙

 


Hội Thánh Đạo Cao Đài có thành lập một Cơ quan gọi là: Cơ Quan Phát thanh Phổ thông Giáo lý Đại Đạo (viết tắt CQPTPTGLĐĐ) có nhiệm vụ dùng các phương tiện truyền thanh và phát thanh trên làn sóng điện để phổ biến giáo lý của ĐĐTKPĐ đến các tầng lớp dân chúng khắp nơi.

Sau đây xin chép Bức Thơ Xuân của Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, Giám Đốc CQPTPTGLĐĐ, thuật lại quá trình thành lập và nhiệm vụ của Cơ Quan, đăng trong Bán Nguyệt San Thông Tin Xuân Quí Sửu (1973).

"Kính gởi toàn đạo nam nữ,

Bảy năm về trước, trong một phiên khoáng đại hội giữa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện, do Ngài Bảo Thế thừa quyền Thượng Sanh chủ tọa ngày 23-11-Ất Tỵ (dl 15-12-1965), toàn hội đã đồng thanh quyết nghị giao cho tôi, Khai Đạo HTĐ, trách nhậm thành lập Cơ quan Ngôn luận và Phát thanh Đại Đạo.

Tôi thiết tưởng cần nên nhắc lại công việc nầy đối với Hội Thánh lúc bấy giờ gần như là một việc làm hoàn toàn mới mẻ, xa lạ, nếu không muốn nói là khó khăn, vì nó thuộc lãnh vực chuyên môn, đòi hỏi nhiều về tài chánh, dụng cụ cũng như kỹ thuật và chuyên viên. Nhưng tại sao tôi đã mạnh dạn đứng ra lãnh lấy vai tuồng khó khăn ấy?

Cũng bởi các lý do sau đây thúc đẩy:

1. Việc ngôn luận và phát thanh vốn là ý đồ của Đức Hộ Pháp khi còn tại thế.

2. Thiện tâm thiện chí của toàn đạo đã và đang sẵn sàng hộ trợ trên mọi mặt, công cũng như của, để vun bồi sự nghiệp tinh thần của Đạo.

3. Đức tin mãnh liệt nơi các Đấng thiêng liêng.

Quả thật vậy, đức tin đầy đủ đã được thiêng liêng đáp ứng và đem lại nhiều kết quả cụ thể như sau:

a.- Sau 3 tháng đã thành lập xong Ban Giám Đốc.

b.- Và 4 tháng kế, Cơ Quan Phát Thanh Giáo Lý chánh thức thành hình với đầy đủ chuyên viên và dụng cụ máy móc. Buổi phát thanh đầu tiên tại HTĐ để cho Hội Thánh và Đức Thượng Sanh nghe trước, đã được Đức Thượng Sanh và Hội Thánh ban cho nhiều khích lệ.

c.- Những tháng kế tiếp, sau nhiều lần tiếp xúc và được Bộ Thông Tin chấp thuận chương trình, tiếng nói của Hội Thánh ĐĐTKPĐ đã được truyền thanh hằng tuần trên Đài Phát Thanh Sài Gòn, gởi đến bốn phương vào ngày 5-5-Đinh Mùi (dl 12-6-1967) và liên tục cho đến ngày nay.

Trong những năm đầu, Cơ Quan Phát Thanh tạm đặt văn phòng nơi HTĐ. Sau đó, tuân theo lời phê của Đức Hộ Pháp trong bản đồ Nội Ô, Hội Thánh đã cho phép tự túc xây cất Cơ Quan Phát Thanh và nó thành hình như quí vị đồng đạo đã thấy hiện tại.

Quên nói một điều là khi Văn phòng Cơ Quan Phát Thanh vừa xây cất xong từng dưới, thì gặp biến cố Tết Mậu Thân, kết quả văn phòng nầy bị oanh tạc 3 trái bom hư hại 100%, cả kho vật liệu đều bị cháy tiêu, nhưng riêng Tờ Cảm Tạ của Hội Thánh treo trong kho nầy vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một điều lạ và cũng nhờ đó mà đức tin của bổn đạo lại càng vững chắc hơn.

Giờ đây đã 6 mùa Xuân qua, kiểm điểm lại buổi phát thanh của Hội Thánh gồm 3 tiết mục:

• Phần Giáo lý.

• Phần Tin tức.

• Phần Văn nghệ cổ nhạc.

* Phần Giáo lý thuần túy về mặt tôn giáo đạo đức, hướng dẫn con người trở về bổn thiện, tuyệt đối không đề cập đến chánh trị đời.

* Phần Tin tức loan tin xác thực sự sanh hoạt diễn tiến hằng ngày nơi vùng Thánh địa Tòa Thánh Tây Ninh.

* Phần Văn nghệ cổ nhạc cốt yếu là vãn hồi và làm sống lại quốc nhạc cổ truyền trước sức lấn áp ồ ạt lôi cuốn của loại nhạc ngoại lai.

Người xưa thường nói: Làm ruộng tính việc một năm, lập vườn tính việc 10 năm, cải hóa con người tính việc 100 năm.

Thật vậy, giữa thời buổi văn minh vật chất, mạnh được yếu thua, trí hiếp ngu, giàu hiếp nghèo, kẻ có thế lực áp đảo người cô thế, con người đã mất hết bổn thiện, nhà đạo giáo có bổn phận vãn hồi nền phong hóa, mối cang thường luân lý, hướng dẫn con người đến chỗ chân thiện mỹ.

Cảm hóa một thế giới giết chóc thành an bình không phải là việc làm một ngày một bữa, cho nên Hội Thánh đôi khi bị xem là mục phiêu để cho kẻ tà tâm tham vọng lợi quyền phản kháng. Nếu mọi người trong Đại Đạo để ý xa hơn điều khôn ngoan đạo đức, xem vật chất là của phù du, sớm nổi danh chiều đã mất dạng, thì đâu còn ai làm nha trảo tôi tớ cho danh lợi quyền.

Ngoài việc phát thanh nơi Đài Sài Gòn, còn phải phát thanh nơi các vùng trong Thánh địa.

Hằng tháng hai kỳ, lại còn ra bản Thông Tin, góp nhặt lời Thánh huấn của các vị tiền bối, cũng như tin tức để làm Sử liệu cho thế hệ sau nghiên cứu sưu tầm. Tờ Thông Tin đến nay đã gần 3 tuổi.

Ngoài ra, các lớp Huấn nghệ còn được mở ra để dạy cho con em nghèo hiếu học, không đủ phương tiện học chữ, mà mục đích là để giúp cho các em có một hay hai nghề để sống với đời. Các lớp ấy thu thập kết quả khả quan từ hai năm qua.

Nói tóm lại, Cơ Quan Phát Thanh là một trong Ba-la- mật của Đức Phật Thích Ca và gồm trong ba phép Tam Lập của Đức Lý đã dạy Đức Hộ Pháp tuyển người vào Tịnh Thất vậy.

Trước thềm năm mới, tôi xin quí vị nhận nơi đây lời biết ơn của tôi nói riêng và của Ban Giám Đốc nói chung, sau nữa tôi thành tâm cầu xin Đức Chí Tôn, Phật Mẫu ban nhiều ân lành và hạnh phúc cho toàn thể gia đình quí vị được vui tươi mãi mãi trước mùa Xuân hy vọng của năm Quý Sửu nầy."

Nhân dịp kỷ niệm Đệ ngũ Chu niên thành lập CQPT PTGLĐĐ ngày 5-5-Nhâm Tý (dl 15-6-1972), Phó Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh là ông Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại có đọc một bài diễn văn nhắc lại quá trình thành lập Cơ Quan, xin chép ra sau đây:

"Kính thưa quí Ngài và quí vị,

Năm mùa hoa sen trổ là tiếng nói của Hội Thánh qua hệ thống của Đài Phát Thanh Sài Gòn được truyền ra bốn phương cũng vừa tròn 5 tuổi. Tiếng nói nầy chỉ đơn thuần trên mặt đạo đức cốt để kêu gọi và thức tỉnh thế nhân trở về bổn thiện. Còn việc tranh cạnh hơn thua, phải trái trước cơ tận diệt ngày nay chỉ là việc làm của thế tình.

Ngảnh lại đoạn đường đã trải qua, mới thoạt đó, đã 5 năm dài đăng đẳng. Ôn lại dĩ vãng, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong Đại Đạo, nhứt là Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Cao Thượng Sanh, v.v.... Đó là bổn phận của đoàn hậu tấn biết ơn những bậc đàn anh đã từng lao tâm tiêu tứ vượt thắng mọi gian khổ cam go, gầy nên đại nghiệp để cho các thế hệ tiếp nối sau nầy thụ hưởng.

Đối với Đức Quyền Giáo Tông, vị Anh Cả khả kính của Đại Đạo xưa kia, đã từng sử dụng bút Tiên tranh đấu bảo vệ và phát triển nền Đạo, nhiều phen đã làm cho nhà cầm quyền Pháp nể mặt, nhưng tiếc thay!.... vào thời kỳ đó, ngành phát thanh và truyền thanh chưa có, hay nói đúng hơn là chưa được tiến bộ về kỹ thuật, cho nên sự tranh đấu bằng văn tự của Đức Ngài chỉ được in hoặc quay ronéo thành bản để phổ biến đến nơi nầy hay nơi khác mà thôi. Do đó, tác dụng và thành quả vẫn phải chiều theo giới hạn và hoàn cảnh.

Tuy nhiên trước đỡm lược vô biên và chí đại hùng bất khuất của Anh Cả Đức Quyền Giáo Tông trên hai phương diện đối nội cũng như đối ngoại, cũng đã gieo rắc vào tâm tư của Đức Hộ Pháp nhiều hoài bão lớn lao mà giờ đây mọi người vẫn còn in sâu trong trí não.

Hoài bão của Đức Hộ Pháp như thế nào?

Chúng tôi xin mạn phép nêu ra đây một vài khía cạnh thuộc về hoài bão của Đức Hộ Pháp đối với việc phát thanh.

Thứ nhứt: Khi tạo Đền Thánh, lúc làm đến Nghinh Phong Đài, Đức Hộ Pháp cho lịnh chừa mấy cái lỗ để sau nầy đặt loa hay máy phát thanh vào đó để có thể phát đi khắp bốn phương trời tiếng nói của Hội Thánh. Điều nầy Đức Hộ Pháp đã ngỏ ý với Ngài Khai Đạo.

Thứ hai: Lúc Đức Hộ Pháp hạ bút ghi vào họa đồ của Nội ô Thánh địa để qui định nơi nào phải cất cơ sở gì, Đức Hộ Pháp có ghi rành hai mẫu đất tọa lạc gần cửa số 8 là để cất Đài Phát Thanh, tức nhiên là Cơ Quan Phát Thanh ngày nay, trước mặt quí Ngài và quí vị đây.

Cơ Quan nầy thành hình và được phát thanh lần đầu tiên vào ngày mùng 5-5-Đinh Mùi (dl. 12-6-1967), tính đến nay đã được 5 năm chẵn, nhưng tiếc thay!.... Đức Hộ Pháp, Đấng đã từng lao tâm khổ trí, từng chịu lưu đày nơi hải đảo xa xôi vì nghiệp Đạo, nặng mang nhiều hoài bão, lại không còn tại thế để dạy dỗ hay ban bố những lời vàng tiếng ngọc, đặng đem ra phát thanh cho toàn thể tín hữu học hỏi. Thế mới biết, người ao ước như vậy nhưng Trời kia đã định vậy.

Tuy nhiên với đức tin cố hữu, chúng tôi vẫn đinh ninh và quả quyết rằng, hoài bão của Đức Hộ Pháp giờ đây mặc dầu chưa được thực hiện trọn vẹn trên phương diện phát thanh, nhưng chắc chắn nơi cõi TLHS kia, Đức Hộ Pháp vẫn thường hộ trì cho nó ngày càng thêm bền vững và tiến bộ. Nói một cách khẳng định, Đức Hộ Pháp không bao giờ bỏ quên những kẻ từng tưởng nhớ đến Đức Ngài.

Năm nay cũng như các năm qua, ngày mùng 5 tháng 5 vẫn là ngày kỷ niệm của Cơ Quan chúng tôi. Cuốn băng đầu tiên hoàn thành 5 năm về trước đúng vào ngày nầy, tức là ngày lễ Giáng sinh của Đức Hộ Pháp và được chuyển tới Đài Phát Thanh Sài Gòn, tuy nói là ngẫu nhiên, nhưng phải chăng đây là trường hợp mà Thiên ý chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tiền định?

Chúng tôi còn nhớ, trong một phiên họp trước kia của Hội Thánh Lưỡng Đài và Phước Thiện, quyết nghị giao cho Ngài Khai Đạo trách vụ thành lập Cơ Quan Phát Thanh, mọi việc đều không, nhưng nhờ Đức Hộ Pháp giáng cơ xác nhận và khích lệ, lại nữa, Đức Thượng Sanh ra công dìu dẫn trên mọi mặt , nhứt là về văn nghệ, Đức Ngài đã từng chịu khó thức đêm thức hôm để dạy dỗ và chỉ điểm rành rẽ cho các anh chị em nghệ sĩ cổ nhạc. Ngoài ra Đức Thượng Sanh và quí vị Thời Quân lại còn chuyên tâm nghiên cứu soạn thảo những bài Giáo lý phát thanh, cốt để phát huy triệt để cơ Pháp thí của Đại Đạo.

Từ cái không làm ra cái có, từ mảnh đất trống đã biến thành cơ quan đồ sộ như ngày nay, đó là nhờ thiêng liêng ám trợ, nhờ Hội Thánh dắt dìu và nhờ nơi công lao của toàn thể quí đồng đạo ân nhân hộ trợ mới được như vậy.

Chúng tôi tuy là những người tài sơ trí thiển, chỉ biết đem tấm thân hèn làm con tế vật cho Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Hội Thánh sử dụng, nhưng cũng cố gắng đem hết cái khả năng hoàn toàn không có trình độ của mình để phụng sự cho Đại Đạo. Có lẽ nhờ thế mà hơn 2 năm qua, tờ Thông Tin đã được ấn hành liên tục không ngừng nghỉ để cho Hội Thánh CTĐ và Phước Thiện phát hành đến các Châu, Tộc đạo trên toàn quốc. Ngoài ra, để thi hành Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp nhằm đào tạo cho con em trong Đạo có nghề nghiệp hoặc chứng chỉ trước khi muốn tạo lập gia đình, cho nên Cơ Quan chúng tôi, trên phương diện chuyên môn, đã mở ra nhiều lớp huấn nghệ như: Vô tuyến điện, Sửa máy móc, động cơ, dạy nghề làm mộc, nghề in gạch và nay mai, còn các lớp khác sẽ được mở ra để dạy về kế toán và đánh máy chữ, v.v.... Riêng về khóa Vô tuyến điện, mà lát nữa các khóa sinh khóa 4 đã tốt nghiệp, chắc chắn sẽ vô cùng hân hoan khi nhận được ân đức của Hội Thánh cấp phát chứng chỉ cho họ.

Nói đến ân huệ của Hội Thánh đối với Cơ Quan chúng tôi thật vô cùng vĩ đại. Bên HTĐ thì quí vị Thời Quân dạy dỗ từ lời, chỉ bảo từ việc. Bên CTĐ thì có Ngài Đầu Sư và ba vị Chánh Phối Sư cũng hết lòng tán trợ trên phương diện tinh thần. Riêng về Ngài Đầu Sư Chưởng quản CTĐ nam phái đã có đến viếng an Cơ Quan chúng tôi và Ngài đã ban ân huệ tượng trưng 100 đồng bạc, hiện Cơ Quan chúng tôi còn giữ và sẽ giữ mãi mãi làm kỷ niệm Thánh tâm ưu ái đặc biệt của Ngài.

Cả đến Hội Thánh Phước Thiện cũng vậy, đã hộ trợ rất nhiều cho chúng tôi trên phương diện vật chất lẫn tinh thần.

Sau rốt là quí vị ân nhân gồm đủ thành phần như: Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu nam nữ và công thương kỹ nghệ gia cũng đã tích cực góp phần hộ trợ suốt 5 năm qua với mục đích phát triển mạnh tiếng nói của Hội Thánh, tiếng nói kêu gọi tình thương đồng loại, tiếng nói trung thực cốt để làm đẹp lòng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu giữa lúc khách trần đang mãi mê say đắm trong biển vật dục, đầy khổ hải và sát phạt.

Nghĩa cử của quí Ngài và quí vị, chúng tôi xin khắc ghi vào tâm khảm, tâm khảm sắt son của con người hành đạo, chỉ biết tiến theo tôn chỉ của Đạo và nhứt quyết không hề thối bước ngã lòng trước trở ngại hay những cơ thử thách đã hoặc đang chực chờ khảo đảo nhà tu giữa trường khảo thí.

Hành động giúp đỡ của quí vị làm cho chúng tôi nhớ đến lời giảng của Đức Hộ Pháp có câu như vầy: "Nếu mỗi người đều có một đức tin bằng hột cát cũng đủ dời non lấp bể." Có nhắc lại câu nầy mới đủ lý lẽ chứng minh rằng, hành động và nghĩa cử cao đẹp của toàn thể quí vị ân nhân là cốt đem của cải phù du giả tạm để đổi lấy của báu thiêng liêng mà trường cửu đó vậy."

Cũng trong dịp Kỷ niệm Đệ ngũ Chu niên của CQPT PTGLĐĐ nầy, Ngài Quyền Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh, thay mặt Hội Thánh CTĐ phát biểu cảm tưởng, xin trích ra sau đây:

"Kính thưa quí Ngài và quí vị,

Hôm nay, tôi được hân hạnh đến dự lễ Kỷ niệm Đệ ngũ Chu niên CQPTPTGL được truyền thanh tiếng nói Đại Đạo qua hệ thống của Đài Phát Thanh Sài Gòn, tôi thay mặt Hội Thánh CTĐ xin phép quí Ngài cho tôi có vài lời phát biểu cảm tưởng.

CQPTPTGL thực hiện được là nhờ huyền diệu thiêng liêng của Đức Hộ Pháp phò trợ vì lúc Đức Ngài còn sanh tiền đã có ý định lập Cơ Quan Phát Thanh để phổ thông truyền bá mối Đạo, vì việc cao cả đó nên Đức Ngài đã dự trù tại vị trí nầy sau sẽ lập Đài Phát thanh.

Ngày qua tháng lại, việc gì đến sẽ đến, nhớ lại 5 năm trước, Hội Thánh lưỡng Đài đã nhờ Ngài Khai Đạo đứng ra đảm trách việc thành lập CQPTPTGL. Từ cái không tạo thành cái có, từ chỗ sơ siển đơn giản đến chỗ uy nghi tốt đẹp như ngày hôm nay, đó cũng nhờ trên thiêng liêng có Đức Hộ Pháp và các Đấng, dưới hữu hình nhờ sự điều khiển của Ngài Khai Đạo HTĐ kiêm Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh, quí vị trong Ban Giám Đốc, các Ban Bộ chuyên môn và toàn đạo nhiệt tâm hộ trợ tích cực làm việc để đến ngày nay từ dinh thự văn phòng, phòng thu âm, đến máy móc kỹ thuật và nhân sự tương đối đầy đủ khả quan.

Nhờ tiếng nói Cơ Quan Phát Thanh truyền qua hệ thống Đài Sài Gòn vào chiều thứ tư mỗi tuần từ 18 giờ 30 đến 19 giờ, đã được nhiều thính giả đón nghe hiểu biết về giáo lý Đạo Cao Đài và cũng nhờ đó mà du khách đến viếng Đền Thánh mỗi lúc càng đông, để chiêm ngưỡng Đức Chí Tôn và các Đấng, cùng tìm hiểu Đạo.

Ngoài phần phát thanh chánh ở Đài Sài Gòn, cơ quan nầy còn thực hiện những buổi phát thanh hằng ngày tại Long Hoa Thị, cửa số 7 và lưu động hằng tuần để cho thính giả các nơi thấm nhuần giáo lý Đạo. Chẳng những thế, Ban Giám Đốc còn thực hiện những cuốn phim chiếu bóng các ngày lễ, cũng như hình ảnh dinh thự Đạo và yểm trợ máy móc, tài liệu giáo lý Đạo, xướng ngôn viên phụ trách các cuộc lễ Khánh Thành Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu, cùng truyền bá mối Đạo đến địa phương, nào còn đào tạo những khóa huấn nghệ máy móc vô tuyến, máy sửa xe hơi, trại mộc, gạch bông, nhiếp ảnh và những công tác xã hội để giúp cho các em có nghề trước giúp Đạo sau hộ thân là điều rất quí báu.

Một phần quan trọng hơn là Ban Giám Đốc thực hiện tờ Thông Tin Bán nguyệt san biếu không, nay đã đến số 53, là món ăn tinh thần cho toàn Đạo.

Thành quả của 5 năm qua là sự thành công tốt đẹp cho Đạo nói chung và Cơ Quan Phát Thanh nói riêng, đó là nhờ sự tích cực làm việc không ngừng của quí Ban Bộ và nhân viên các cấp dưới sự điều hành của Ngài Khai Đạo Giám Đốc và Hữu Phan Quân Phó Giám Đốc. Mong rằng Cơ Quan Phát Thanh càng ngày được phát huy tiến bộ hơn nữa, vì đây là tiếng nói trung thực của Đạo được phát thanh trên Đài Sài Gòn và phóng thanh ở vùng Thánh địa, là điều cao đẹp nhứt về việc truyền bá mối Đạo Cao Đài đến nhơn sanh. Hội Thánh ước mong rằng nhơn sanh nên vì đại nghiệp Đạo mà tô điểm thêm cho Cơ Quan Phát Thanh, cần phải hộ trợ mãi cho được trường tồn, vì nào phải sắm mua máy móc thâu âm tối tân hơn để thay máy cũ đã xài lâu ngày, nào mua băng nhựa, vv . . . để khuếch trương hiệu năng thêm mãi. Hội Thánh để lời kêu gọi toàn đạo, quí ân nhân nên tích cực liên tục hộ trợ tài vật để cho Ban Giám Đốc có đủ ngân quỹ thực hiện những công ích Đạo sự về việc phát thanh lâu bền sau nầy." (Trích BNS Thông Tin số 54)

Đôi liễn của CQPTPTGLĐĐ:

機 關 傳 信 總 合 五 湖 天 下 事

發 聲 敎 理 共 和 四 海 世 間 情

Cơ Quan truyền tín tổng hợp ngũ hồ thiên hạ sự,

Phát Thanh Giáo Lý cộng hòa tứ hải thế gian tình.

Nghĩa là:

Cơ quan để truyền bá các tin tức đủ loại, đủ các sự việc của con người khắp nơi,

Phát thanh ra những bài Giáo lý làm cho tình cảm con người trên khắp thế gian chung hiệp và hòa thuận cùng nhau.

Đôi liễn nầy do ông Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại đặt ra, dâng lên Ngài Khai Đạo, chuyển qua Ngài Hiến Pháp, được Ngài Hiến Pháp chấp thuận, cho cẩn nơi cổng trước Cơ Quan.

Ghi lại mấy ngày quan trọng:

■ Ngày 23-11-Ất Tỵ (dl 15-12-1965): Phiên họp của Hội Thánh Lưỡng Đài quyết nghị giao cho Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi thành lập CQPTPTGL.

■ Ngày Thứ hai 5-5-Đinh Mùi (dl 12-6-1967): CQPTPTGL gởi cuốn băng ghi âm đầu tiên cho Đài Phát Thanh Sài Gòn để xem xét, đến chiều ngày Thứ tư 14-6-1967 thì cho phát thanh lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ. Kể từ ngày nầy, trên Đài Phát Thanh Sài Gòn đều có phát thanh Giáo lý Cao Đài vào mỗi chiều Thứ tư trong giờ nói trên.

Trích từ: CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN / Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng.◙

 

   
 

LỜI TÂM TÌNH
HỒN ĐẠO TRONG NGÔN NGỮ

 

Đại Từ Phụ xin thương khai khiếu,

Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ. (*)

Có lẽ con đường “Tu học” là con đường đi từ ngàn kiếp xa xưa và cho đến những kiếp về sau. Tôi kính cẩn cảm ơn những bậc Chơn Tu đã dày công xây dựng nền Đạo để lại một di sản hiền lương cho hậu thế.

Đó là lời dẫn nhập vào đề tôi xin được thưa cùng quý bạn Đạo hôm nay. Chư môn đệ con cái của THẦY.

Thắp đuốc đi tìm Văn Sử Đạo!

Đường Tu chơn thật ngự thuyền Linh.

Đây là lời tâm tình của một người đi bên dòng Sử Đạo từ cái thuở học trò nơi mái trường Đạo, thường mang một hoài bảo làm một việc nho nhỏ trong công việc bảo tồn nguồn tài liệu Đạo.

Dòng thời gian vẫn lạnh lùng đi qua nào có chờ đợi ai bao giờ! Nhìn lại bằng hữu lần lượt ra đi mà người viết nầy lại đi vào một thế giới khác, thế giới của “Thi nhân” ngàn mây mà quên đi hoài bảo năm xưa của tuổi Xuân đầy nhiệt huyết.

Khi được chư Huynh Tỷ nhắc lại những tài liệu Đạo bên dòng Sử Đạo, thì người viết mới thấy mình thất phận với chính mình.

Lịch sử là những trang sử được lưu lại qua những tài liệu lịch sử, được kiểm chứng từ những nhân chứng lịch sử hay những văn bản “Gốc” khả tín. Là công việc của Ban Đạo Sử hay những nhà viết sử, trình bày sự việc theo thời gian trong những giai đoạn lịch sử đó. Tài liệu lịch sử phải được chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nó khi gởi đến người đọc.

Tập “Bán Nguyệt San Thông Tin” đây là một phần tài liệu Đạo Sử từ những vị Chơn Tu, Ngài Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hoà nguyên Tổng Thư Ký Ban Đạo Sử TTTN và Ngài Chơn Nhơn Võ Phát Tân nguyên Thượng Thống Công Viện Hội Thánh Phước Thiện trao lại.

Chư Huynh Tỷ nơi Thánh Thất NSW phổ biến tập “Bán Nguyệt San Thông Tin” do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh phát hành, cũng không ngoài mục đích muốn giữ gìn những tài liệu lịch sử cho hậu thế học hỏi một nền văn hoá nhân bản của những thế hệ đi trước. Làm kim chỉ nam cho những thế hệ về sau đi tìm “Hồn Đạo Trong Ngôn Ngữ” bên dòng Sử Đạo.

Mong lắm thay!

Cảm tạ ơn trên đầu dìu đỡ,

Từ khi đi khi trở lộn về. (*)

Là trở về nguồn Đức Chí Linh của THẦY trong khối Thánh chất thương yêu hằng sống.

 
Sydney Tiết Trọng Hạ, ngày 12-01-1019
Ái Nhân
Cẩn bút

(*)
(Kinh Vào Học. – KTĐ-KTĐ, tr. 93, bản in 1975).
(Kinh Khi Về. – KTĐ-KTĐ, tr. 91, bản in 1975).

 

   
   
   
   
   
   
 

Lời Tri Ân

Xin chân thành tri ân Hiền Huynh Mai Văn Tìm (Kinh Sach Cao Dai) bổ túc những Bản Tin từ số 001 đến 122. Góp phần hoàn thiện, bổ khuyết thêm những Bản Tin còn thiếu sót trong lần phổ biến đầu tiên (dl. 01-01-2019).

Sydney, ngày 25 tháng 01 năm 2020 (âl. 01-01-Canh Tý)

TT NSW

   
   
   
   
   

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678
Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au