Bản Tin số 35
Tháng Mười Quý Mão - 2023
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2023-35-ThangMuoiQuyMao.pdf
(9295kB)
Đặc biệt trong số này:

 1. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp ngày 15-10-Canh Dần (1950) Vía Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh giáo nói về sở dụng Thiêng Liêng và sở dụng phàm trần của Hiệp Thiên Ðài.
 4. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải tương thân tương ái mà dìu dắt chúng sanh, đừng vì phàm tâm mà chia đường phân nẻo, và treo gương bất chánh.
 5. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp ngày 15-10-Canh Dần (1950) Vía Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
 6. Thuyết Đạo của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài: Con Đường Lập Thánh Đức.
 7. Bên Dòng Sử Đạo: Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài.
 8. Bên Dòng Sử Đạo: BỐ CÁO ngày 11 tháng 10 Ất Hợi (dl. 06-11-1935) về việc "Ban Hành Tân Kinh".
 9. Tìm hiểu học Đạo: Tam Thế Phật.
 10. Vài nét sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney.
 11. Bạch Liên thi đàn.
 
Bản Tin số 34
Tháng Tư Quý Mão - 2023
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2023-34-ThangTuQuyMao.pdf
(8916kB)

Trong số này:

 1. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp về Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh giáo của Chí Tôn quở rằng: Thầy đã lắm công trình dìu dắt, ... ... ... ... ... ... ...
 4. Thánh giáo của Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy về phẩm vị Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài.
 5. Hội Thánh Ngoại Giáo - Kiếp sanh Đức Chưởng Đạo Victor Hugo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
 6. Thuyết Đạo của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài nhân ngày vía Đức Hộ Pháp Mồng mười tháng tư năm Ất Tỵ (1965).
 7. Huấn Dụ của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang nhân bửa tiệc đãi vị Tân Đầu Sư (17/2/1965).
 8. Tìm hiểu học Đạo: Lời Minh Thệ của Chức Sắc Thiên Phong trước khi cầm quyền Đạo.
 9. Bên Dòng Sử Đạo: Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn và Hội Thánh Ngoại Giáo.
 10. Thiên Nhơn Hòa Ước.
 11. Vài nét sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney.
 
Bản Tin số 33
Tháng Mười Nhâm Dần - 2022
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2022-33-ThangMuoiNhamDan.pdf
(5845 kB)

Trong số này:

 1. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại tháp của Ðức Quyền Giáo Tông ngày 13 tháng 10 năm Ðinh Hợi (1947).
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh giáo giải thích việc xảy ra tại Từ Lâm Tự. Thánh giáo dạy tiếp việc xảy ra tại Thánh Thất.
 4. Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang thuyết về Liêm Khiết.
 5. Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, thuyết Đạo nhân dịp Lễ Khánh Thành Quả Càn Khôn mới và Lễ an vị pho tượng của Đức Hộ-Pháp trên Thất Đầu Xà (29-01-1964).
 6. Bên Dòng Sử Đạo: Phổ cáo chúng sanh 1926.
 7. Bên Dòng Sử Đạo: Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông / Trích lược từ CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN.
 8. Bên Dòng Sử Đạo: Tiểu sử của Ông LÊ VĂN TRUNG / Diệp Văn Kỳ Novembre-1934.
 9. Bên Dòng Sử Đạo: Văn tế Ðức Quyền Giáo Tông của Bà Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh đọc trong lễ tế của Nữ Phái Cao Đài sáng bữa 2 Décember 1934.
 10. Luận Đạo Chơn Ngôn Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.
 11. Vài cảm nghĩ về Tân Luật và Pháp Chánh Truyền Huy Ngọc Đặng Văn Hồng Lạc.
 12. Vài nét sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney.
 
Bản Tin số 32
Tháng Ba Nhâm Dần - 2022
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2022-32-ThangBaNhamDan.pdf
(6801kB)

Trong số này:

 

 1. Vía Đức Cao Thượng Phẩm - Khổ nhọc và công lao vĩ đại của Ngài Cao Thuợng Phẩm để lại.
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh giáo dạy rằng: Nay Thầy giáng thế chọn Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam thiên Ðồ Ðệ.
 4. Bài thài kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Cao Thượng Sanh & Thi văn.
 5. Luận về nguồn gốc đau khổ của nhơn sanh.
 6. Huấn Từ nhân Lễ Đặt Viên Gạch Đầu Tiên xây cất Bảo Cô Viện tại Trí Huệ Cung ngày 19-7-Tân Hợi (dl. 08/09/1971).
 7. Bên Dòng Sử Đạo: Bài Diễn Văn của Hộ Pháp Phạm Công Tắc đọc tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14 tháng 2 Mậu Thìn (dl. 05-03-1928).
 8. Ngũ Đức Lương Châm - Chữ Hòa.
 9. Vài nét sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney.
 10. Thứ ba ngày Tết đầu năm - Ái Nhân.
 11. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm - mùng một tháng ba (âl) - Mộc Lan.
 
Bản Tin số 31
Trung Nguơn Tân Sửu - 2021
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2021-31-TrungNguonTanSuu.pdf
(6525kB)

Trong số này:

 

 1. Luật thương yêu.
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh giáo dạy sửa mình và thương yêu nhau.
 4. Tu thân.
 5. Thiên tước, nhơn tước, Chức sắc Thiên phong.
 6. Bên Dòng Sử Đạo: Đạo Sử Quyển Nhứt -1975. Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.
 7. Tại sao ta thờ Đức Thượng Đế bằng Thánh tượng Thiên Nhãn. Tại sao chỉ thờ một Thiên Nhãn thôi?
 8. Vài nét sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney.
 9. Trần kiều bóng xế - Ái Nhân.
 10. Đối diện trước thách thức đại dịch Covid-19
  (Embracing new challenges in the face of Covid-19 pandemic) - Mộc Lan.
 11. How I turned my passion into compassion during the COVID-19 pandemic - Duyen Pham.
 
Bản Tin số 30
Xuân Tân Sửu - 2021
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2021-30-XuanTanSuu.pdf
(7487kB)

Trong số này :

 

 1. Thơ chúc Tết của Đức Hộ Pháp ngày 21 tháng Chạp năm Bính Thân (Dl. 22-01-1957).
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh giáo dạy rằng muôn việc cũng có thiệt mà cũng có dối. Thầy nói trước cho mà giữ lấy mình. Chung quanh Thầy thả một lũ hổ lang để cắn xé các con, song trước Thầy đã cho mặc thiết giáp v.v...
 4. Phương Pháp Tu Thân và Thuyết Tam Lập.
 5. Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Thảo Luận về Chương Trình Hoạt Động của Ban Đao Sử ngày 26 tháng 10 Mậu Thân (dl. 15/12/1968) của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức - Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh Kiêm Trưởng Ban Đạo Sử.
 6. Bên Dòng Sử Đạo: Ngày xuân Quý Sửu lược ghi lại chuyện xây bàn, cầu cơ tại Sài Gòn năm Ất Sửu (1925).
 7. Đôi Liễn Phạm Môn.
 8. Vài nét sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney.
 
Bản Tin số 29
Mừng Đại Lễ Vía Đức Phăt Mẫu & Lễ Hội Yến Diêu Trì - Canh Tý 2020
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2020-29-MungDaiLe-ViaDucPhatMau-CanhTy-2020.pdf
(12888kB)

Trong số này :

 

 1. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Lễ Hội Yến Diêu Trì.
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh giáo dạy phải tự lập, đừng đợi Thầy bồng ẳm.
 4. Thánh giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu đêm mùng 7 tháng Giêng năm Tân Mão (1951).
 5. Huấn Từ Của Ngài Hiến Pháp Đại Diện ĐỨC THƯỢNG SANH Nhơn dịp Lễ Bế Mạc Đại Hội Phước Thiện - Ngày 21 Tháng 7 Năm 1967.
 6. Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài: "Các con là Thầy, Thầy là các con".
 7. Bên Dòng Sử Đạo: Tiểu Sử Xây Bàn & Tích Hội Yến Diêu Trì.
 8. Tìm hiểu học Đạo: Mười hai điều tín ngưỡng căn bản của Đại Đạo.
 9. Tiểu sử và Công nghiệp của Cựu CTS Nữ Qu. Đầu Tộc Đạo Sydney Lê Thị Hồng Ngọc.
 10. Sinh hoạt Đạo sự.
 11. Mừng Vía Đức Phật Mẫu - Jennifer Tran.
 12. Why mums deserve more compliments - Vi Vu.
 
Bản Tin số 28
Mừng Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn & Lễ Thuợng Nguơn - Canh Tý 2020
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2020-28-MungDaiLe-ViaDucChiTon-CanhTy-2020.pdf
(13257kB)

Trong số này :

 

 1. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Lễ Vía Đức Chí Tôn: Đức Chí Tôn là ai?
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh ngôn: Thánh giáo dạy về sự chết và sự hằng sống. Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế giới này.
 4. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Thể chất và tánh đức các hạng khách trần.
 5. Thuyết Đạo của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài nhơn dịp rằm tháng Giêng (Thượng Nguơn) Năm Bính Ngọ (1966).
 6. Bên Dòng Sử Đạo: Chư Vị Đầu Sư (Nam Nữ) Đầu Tiên.
 7. Tìm hiểu học Đạo: Đề Tài Chữ Tu.
 8. Tường trình Lễ Khánh Thành ĐTPM/NSW.
 9. Phúc trình sinh hoạt Đạo sự Tộc Đạo Sydney niên khóa 2018-2019.
 10. Tường thuật Lễ Thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất South Australia.
 11. Mê tín và Chánh tín.
 12. Di Sản Thiêng Liêng.
 
Bản Tin số 27
Lễ Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu New South Wales 11-11-2019
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2019-27-LeKhanhThanh-DTPM-NSW_11-11-2019.pdf
(11671kB)

Trong số này :

 

 1. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Thờ Ðức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ.
 2. Thư ngỏ.
 3. Thánh ngôn: Thánh giáo dạy rằng Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy .v.v...
 4. Bài Diễn văn của Đức Quyền Giáo Tông ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (dl. 14-11-1929) về Lễ Kỷ Niệm ngày Khai Đạo.
 5. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Cứu khổ về tinh thần.
 6. Bên Dòng Sử Đạo: Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
 7. Tìm hiểu học Đạo: Cửu vị Tiên Nương - Cửu vị Nữ Phật.
 8. Diễn văn khai mạc Lễ Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu NSW.
 9. Chương trình Lễ Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu New South Wales.
 10. Lược sử thành lập cơ sở Phước Thiện Sydney, New South Wales.
 11. Con đường Phước Thiện.
 
Bản Tin số 26
Mừng Ngày Giáng Sanh
Đức Phạm Hộ Pháp - 2019
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2019-26-MungNgayGiangSanh-DucPhamHoPhap-2019.pdf
(9515kB)

Trong số này :

 

 1. ĐỨC HỘ PHÁP đáp từ sau khi các cơ quan Chánh Trị Đạo chúc thọ.
 2. Bút tích Phương Luyện Kỷ của Đức Phạm Hộ Pháp.
 3. Thánh giáo dạy tập cử chỉ khác hẳn thế tình .v.v...
 4. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Luật Quyền.
 5. Bên Dòng Sử Đạo: Hình Ảnh Thời Kỳ Xây Bàn Ất Sửu – 1925 (Trích từ Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957).
 6. Bên Dòng Sử Đạo: Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng Sanh Cao Hoài Sang.
 7. Bên Dòng Sử Đạo: Nữ Đầu Sư Hương Thanh (Lâm Ngọc Thanh).
 8. Tìm hiểu học Đạo: Giải thích về lá cờ Đạo của tôn giáo Cao Đài.
 9. Bạch Liên thi đàn.
 10. Nhớ ơn Tôn Sư Đức Hộ Pháp.
 11. Picnic at Kamay Botany Bay National Park in 28 April 2019.
 
Bản Tin số 25
Xuân Kỷ Hợi 2019
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2019-25-XuanKyHoi.pdf
(10292kB)

Trong số này :

 

 1. Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Đức Hộ Pháp "Ban Phép Lành" - Thơ Xuân đầu năm Ất Mùi.
 2. Thánh giáo: Phải biết tranh đấu để thắng tà mị.
 3. Thánh giáo: Ðạo là gì?
 4. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Tự Tín, Tha Tín, Thiên Tín.
 5. Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh trong dịp lễ Vía ÐỨC CHÍ TÔN Ðêm mùng 8 tháng Giêng Tân Sửu (dl. 22/2/1961).
 6. Tìm hiểu học Đạo: Tri và Hành.
 7. Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney nhiệm kỳ HCĐ 2014-2018.
 8. Bạch Liên thi đàn.
 9. Celebrating the Moon Festival at the Cao Đài Temple.
 10. Forget about the patriarchy 2019 is all about the matriarchy.
 11. Sức khỏe: CÀ RỐT, Nhân Sâm của người Nghèo.
 12. Chúc mừng Tốt Nghiệp Trung Học (HSC).
 
Bản Tin số 24
Thượng Nguơn Giáp Ngọ 2014
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2014-24-ThuongNguon-GiapNgo.pdf (4559kB)

Trong số này :

 

 1. Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Thiên cung của mỗi con cái Đức Chí Tôn.
 2. Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập trường thi công quả.
 3. Huấn Từ của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang: Bế Mạc Đại Hội Nhơn Sanh (24/5/Đinh Mùi, 1967).
 4. Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney nhiệm kỳ HCĐ 2009-2014.
 5. Danh Sách Chưc Sắc, Chức Việc Tân Cử và Lưu Nhiệm nhiệm kỳ V (2014-2019).
 6. Bạch Liên thi đàn.
 7. Chậu thiên tuế.
 8. Trang mầm non: Vietnamese New Year - Tet.
 9. Sức khỏe: Tim và nước.
 10. Chúc mừng Tốt Nghiệp Trung Học (HSC).
 
Bản Tin số 23
Thượng Nguơn Quý Tỵ 2013
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2013-23-ThuongNguon-QuyTy.pdf (3721kB)

Trong số này :

 

 1. Thuyết Đạo: Chánh trị Đạo cũng như chánh trị Đời
 2. Thánh giáo của Thanh Tâm ngày 23-4-1928
 3. Thuyết Đạo: Tam Bửu: Tinh, Khí, Thần
 4. Thánh giáo của Đức Chí Tôn ngày 5-5-Mậu Thìn
 5. Thuyết Đạo: ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ (dl, 1966)
 6. Động Đình Thi Tập phần 2
 7. Bút ký của Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu
 8. Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney
 9. Tìm hiểu học Đạo: Tịch Đạo
 10. Bạch Liên thi đàn
 11. Câu Chuyện Thầy Lang - Xả Stress
 
Bản Tin số 22
Thượng Nguơn Nhâm Thìn 2012
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2012-22-ThuongNguon-NhamThin.pdf (3011kB)

Trong số này :

 

 • Đức tin dời núi được
 • Thư chúc Xuân của Tộc Đạo Sydney
 • Thánh gíáo của Đức Thái Thượng Đạo Tổ
 • Quyền năng của đức tin
 • Thuyết đạo nhân dịp lễ vía Ngài Khai Pháp
 • Khổ tâm hành đạo của Đức Cao Thượng Phẩm
 • Động Đình thi tập
 • Tìm hiểu khái quát về Đạo Cao Đài
 • Khoa học đời sống: Tập luyện cơ thể
 • Bạch Liên Thi Đàn
 
Bản Tin số 21
Thượng Nguơn Tân Mão 2011
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2011-21-ThuongNguon-TanMao.pdf (2602kB)

Trong số này :

 

 • Hội Thánh là gì?
 • Thư Xuân của Hội Thánh C.T.Đ. năm Giáp Dần 1974
 • Thư Xuân của Hội Thánh P.T. năm Giáp Dần 1974
 • Nhơn loại phải tìm phương thuốc trường sanh...
 • Phục hồi phong hóa
 • Tham luận Nhân Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu tại Perth - 2010
 • Khoa học đời sống: Phòng bệnh hơn chữa bệnh
 • Bạch Liên Thi Đàn
 • Dược phẩm bạn đang dùng từ A đến Z
 • Tan theo mây
 
Bản Tin số 20 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2010-20.pdf (2741kB)

Trong số này :

 

 • Luận về chữ Nhân
 • Tờ Khai Đạo 1926
 • Mục đích nền chơn giáo
 • Sức cảm hóa của Đạo Phật
 • Tin tức Đạo sự
 • Khoa học đời sống
 • Thi văn chủ đề Tình Ái
 • Bạch Liên Thi Đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 19 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2009-19.pdf (2393kB)

Trong số này :

 

 • Thờ Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ
 • Thiên Đạo và Nhơn Đạo
 • Cây cội nước nguồn
 • Vài cảm nghĩ về Tân Luật và Pháp Chánh Truyền
 • Tin tức Đạo sự
 • Khoa học đời sống
 • Bạch Liên Thi Đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 18
Xuân Kỷ Sửu
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2008-18-XuanKySuu.pdf (2711kB)

Trong số này :

 

 • Bức Thư Xuân của Đức Phạm Hộ Pháp (1957)
 • Bức Thư Xuân của Hội Thánh C.T.Đ. (1973)
 • Bức Thư Xuân của Hội Thánh P.T. (1973)
 • Lược ghi lại chuyện Xây Bàn,...
 • Tin tức Đạo sự
 • Khoa học đời sống
 • Bạch Liên Thi Đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 17 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2008-17.pdf (2241kB)

Trong số này :

 

 • Thuyết Đạo của Đức Cao Thượng Sanh: "Lòng Nhân Ái"
 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp "Đức Chí Tôn xuống tại thế"
 • Thư của Christopher Hartney / bản dịch Việt ngữ
 • Hòa và Đồng
 • Đức Hộ Pháp và Đạo Cao Đài
 • Cảm thế khuyến văn
 • Đính chính
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 16 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2008-16.pdf (2986kB)

Trong số này :

 

 • Bức Thư Xuân của Đức Phạm Hộ Pháp (1955)
 • Thi Xuân của Đức Cao Thượng Sanh
 • Trách vụ và quyền hạn của Hội Nhơn Sanh
 • Đức Thái Thượng Lão Quân và Đạo Giáo
 • Tin tức Đạo sự / Hình ảnh sinh hoạt
 • Bệnh thường thấy ở mắt
 • Bạch Liên thi đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 15 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2007-15.pdf (2736kB)

Trong số này :

 

 • Bài Diễn văn của Đức Quyền Giáo Tông về lễ Kỷ Niệm Khai Đạo
 • Thánh giáo dạy về sự chết và sự hằng sống.
 • Tiểu sử Đức Q. Giáo Tông
 • Giải thích đôi liễn Cao Đài
 • Tin tức Đạo sự / Hình ảnh sinh hoạt
 • Lễ an táng cố Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại
 • Bạch Liên thi đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 14 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2007-14.pdf (2615kB)

Trong số này :

 

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp giảng về Chữ Hiếu
 • Đức Lý Thái Bạch dạy về Lòng Đạo Đức và Tánh Khiêm Cung
 • Ngài Khai Pháp thuyết giảng về Chèo Thuyền Bát Nhã
 • Tin tức Đạo sự / Hình ảnh sinh hoạt
 • Gió mùa đông
 • Bạch Liên thi đàn
 • Tiểu phẩm của Trần Thắm
 
Bản Tin số 13
Xuân Đinh Hợi
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2007-13-XuanDinhHoi.pdf (6072kB)

Trong số này :

 

 • Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt Chúc Xuân
 • Thư Chúc Xuân Đinh Hợi (Thánh Thất NSW)
 • Thiếu Nhi Chúc Xuân (Thánh Thất NSW)
 • Thánh Ngôn dạy về hạnh khiêm nhường
 • Giải thích về lá cờ Đạo của Tôn Giáo Cao Đài
 • Vườn thơ Bạch Liên
 • Tin tức Đạo sự / Hình ảnh sinh hoạt
 • Con heo, đất
 
Bản Tin số 12 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2006-12.pdf (5554kB)

Trong số này :

 

 • Đức Hộ Pháp thuyết Đạo: Vía Đức Chúa Jésus Christ
 • Tìm hiểu học đạo: Bát Bửu - Dàn Bát Bửu
 • Vườn thơ Bạch Liên
 • Tin tức sinh hoạt
 • Phúc trình thường niên năm Đạo 81 - 2006
 • Hình ảnh sinh hoạt
 • Đi tìm một chỗ trọ
 
Bản Tin số 11 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2006-11.pdf (2057kB)

Trong số này :

 • Bài diễn văn của Đức Cao Thượng Sanh nhân lễ kỹ niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên
 • Tìm hiểu học đạo: Ý nghĩa việc thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ
 • Vườn thơ Bạch Liên
 • Phúc trình thường niên 2005/2006
 • Thư phúc đáp v/v thành lập cơ chế chung
 • Bản Phân Tích v/v thành lập cơ chế chung
 • Chúc mừng của Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự
 • Mật Mã Da Vinci
 
Bản Tin số 10 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2006-10.pdf (7197kB)
 
 • Xuân Bính Tuất 2006
 
Bản Tin số 09 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2003-09.pdf (7859kB)
 
 • Đại lễ Vía Đức Phật Mẫu
  15-08-Quý Mùi 2003
 
Bản Tin số 08 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2003-08.pdf (7882kB)
 
 • Kỷ niệm Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
  22-05-Quý Mùi 2003
 
Bản Tin số 07 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2003-07.pdf (5585kB)
 
 • Xuân Quý Mùi 2003
 
Bản Tin số 06 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2002-06.pdf (6826kB)
 
 • Kỷ niệm ngày Khai Đạo
  15-10-Nhâm Ngọ 2002
 
Bản Tin số 05 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2002-05.pdf (4461kB)
 
 • Hội Yến Diêu Trì
  15-08-Nhâm Ngọ 2002
 
Bản Tin số 04 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2002-04.pdf (4017kB)
 
 • Tưởng niệm Đức Hộ Pháp Triều Thiên
  10-4-Kỷ Hợi 2002
 
Bản Tin số 03 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2002-03.pdf (1393kB)
 
 • Xuân Nhâm Ngọ 2002
 
Bản Tin số 02 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2000-02.pdf (11639kB)
 
 • Só đặc biệt lễ Khánh Thành Thánh Thất NSW
  23-10-Canh Thìn (18-11-2000)
 
Bản Tin số 01 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2000-01.pdf (8696kB)
 
 • Sinh hoạt tổ chức lễ Khánh Thành Thánh Thất NSW 09-2000
   
   

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678

Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au